Bankdag

Med en bankdag menas en dag då Sveriges banker i allmänhet är öppna.

Bankdag är i Sverige en helgfri måndag till fredag.

Dagar som inte räknas till svensk bankdag är bland annat midsommarafton, julafton och nyårsafton.

När en överföring sker mellan två banker brukar det ta en bankdag vilket därmed betyder att pengarna går att se på mottagarens konto kommande vardag.

Bankdag heter på engelska banking day.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?