Basbelopp, vad är det? – Förklaring och definition

Basbelopp är detsamma som i förväg fastställda belopp som används för beräkning av förmåner eller avgifter.

Basbelopp förändras varje år eftersom själva poängen med basbeloppen är att de ska följa inflationen i samhället. Det finns olika typer av basbelopp.

Basbelopp kallas på engelska basic amount.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.