samuelssons rapport

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Basbelopp

Basbelopp är detsamma som i förväg fastställda belopp som används för beräkning av förmåner eller avgifter.
Basbelopp förändras varje år eftersom själva poängen med basbeloppen är att de ska följa inflationen i samhället. Det finns olika typer av basbelopp.
Basbelopp kallas på engelska basic amount.

Följ Oss På Twitter