Basbelopp, vad är det? – Förklaring och definition av basbeloppen

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Basbelopp

Basbelopp är detsamma som i förväg fastställda belopp som används för beräkning av förmåner eller avgifter.
Basbelopp förändras varje år eftersom själva poängen med basbeloppen är att de ska följa inflationen i samhället. Det finns olika typer av basbelopp.
Basbelopp kallas på engelska basic amount.