Bäst ETF 2018 

Allt du behöver veta för att lyckas

 

Bästa ETF:er 2018 | Tips på bra börshandlade fonder

ETF’er är något som jag rekommenderar alla mina medlemmar och de som går mina utbildningar att använda sig av. Många strategier och system fungerar helt enkelt bättre med dessa fonder som handlas som aktier. Har du ännu inte satt dig in i hur ETFer fungerar så rekommenderar jag dig att läsa denna artikel och sedan försöka komma igång med ETF’er. Det finns många ETF’er som kan höja nivån på din aktieportfölj. Inte minns för att minska din risk i form av en diversifiering. Här kan du enkelt handla med guld, råvaror, räntor och index för olika länder och världsdelar.

Börshandlad fond heter på engelska Exchange Traded Fund (ETF). Som namnet antyder sker handeln med Börshandlade fonder på en börs varför du snabbt och enkelt kan köpa och sälja fonder i realtid. En Börshandlad fond kan ha en exponering mot ett specifikt land eller sektor, men även mot råvaror eller valutor. Enligt samma princip som med Bull & Bear-certifikat finns det även ETF:er med hävstång och omvänd avkastning om man tror på en nedåtgående börs. Till skillnad från Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini futures tar du med Börshandlade fonder ingen kreditrisk mot emittenten.

Kort om ETF’er

Börshandlad fond (engelska: ETF eller Exchange Traded Fund) är en fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. Det finns ETF:er kopplade till länder och regioner, branscher, teman och strategier (large cap, hög direktavkastning etc., räntor, valutor och råvaror).

LISTOR ETF – Börshandlade fonder

Här hittar du en väldigt bra lista med Börshandlade fonder som jag rekommenderar.

Klicka här för att komma till listan nedan.

USA ETF

Kan jag handla amerikanska/kanadensiska ETF:er

För- och nackdelar med ETF – börshandlade fonder jämfört med vanliga fonder

Fördelar:

  • Många gånger så är förvaltningsavgifter inte så häga som hos vanligafonder.
  • Avslut av dina affärer sker samma dag. I vanliga fonder tar det ofta flera dagar innan affären bokförs på ditt konto eller din depå.
  • Man kan köpa och sälja inom samma dag. Man kan alltså syssla med daytrading med ETF’er

Nackdelar:

  • Man löper risken att den part som garanterar ETF:ns underliggande värdepapper blir insolvent.
  • Det finns kostnader i spreaden(gapet) mellan köp- och säljkurser.
  • Avkastningen från ETF:er med daglig hävstång äts upp om index svänger kraftigt. Fonder med hävstång är därför främst en produkt för daytrading.

Skatter (info) för börshandlade fonder – ETF

ETF-fonder (Exchange Traded Funds) handlas direkt över börsen precis som vanliga aktier. På svenska brukar de kallas för börshandlade fonder. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång exempelvis ett underliggande index, en råvara, en valuta eller en korg av tillgångar.

Skillnaden mellan en ETF och en vanlig fond

Den främsta skillnaden är att en ETF, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblick som ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs – ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.

Hävstång

Vissa ETF:er kan ha en uppräkningsfaktor som innebär att fonden stiger eller sjunker med en bestämd uppräkningsfaktor (hävstång) i förhållande till den underliggande tillgången. Det finns även ETF:er med omvänd avkastning om du tror på en nedgång för den underliggande tillgången.

Beskattning

En ETF behandlas på samma sätt som en vanlig fond. Detta innebär att det finns två olika kategorier: räntefonder och övriga fonder. Fondbolaget/banken ska lämna kontrolluppgift på vinst eller förlust. Om uppgiftslämnaren inte kan räkna ut vinst och förlust ska i stället uppgiftslämnaren lämna uppgift om ersättningsbeloppet vid försäljning. I dessa fall får du själv beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp och räkna ut din vinst eller förlust.

På samma sätt som för andra fonder ska du som äger andelar i en ETF beskattas för en schablonintäkt som beräknas till 0,4 procent av ett kapitalunderlag. Fondbolaget/banken ska även lämna kontrolluppgift på schablonintäkten.

Vill du läsa mer om beskattning av fondandelar kan du göra det i Rättslig vägledning, Andelar i fonder se länk nedan.