BÄSTA FONDERNA 2019
Fondtips

Bästa fonderna 2019 | Vilka fonder skall man köpa idag? (2019) – Fondtips

Hur hittar man de bästa fonderna 2019? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa fonderna? När man börjar med fonder så kan det många gånger vara svårt att veta var man skall börja och framförallt vad man skall köpa. Det är lätt att få råd från tidningar eller kanske någon intresserad kollega eller släkting. Frågan man bör ställa sig är dock om det är klokt att följa ressa råd? Även om någon menar väl så är det många gånger mycket svårt att pricka rätt med vilken fond eller aktie man skall köpa. Jag har försökt att sammanställa lite olika fondlistor där man kan hitta en hel del intressant information. Listor där man kan se hur andra har handlat och listor där man kan se hur olika fonder har utvecklats under en viss period. Ta dig en titt på dessa listor och du får en bra start på ditt fondsparande. Härifrån kan du få bra ideer som du kan gå vidare med om du känner att det är något som passar dig.

De här topplistorna innehåller förslag och fondtips på de bästa fonderna 2019. Min förhoppning är att du kan använda dessa tips på fonder som en inspiration till ditt eget fondsparande. Jag kommer även uppdatera denna listan i början av nästa år för att kunna redovisa de bästa fonderna 2019.

Dessa fonder har varit de bästa 2019 – Fondtips

Här har jag sammanställt en lista med fondtips på de bästa fonderna för 2019. Topplistan gjordes den 30 januari och är hämtad från Avanza.

GAM Star Technology A USD Acc

MS INVF US Growth A

BGF World Technology A2

SEB Nordamerikafond Småbolag

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

Swedbank Robur Ny Teknik

Franklin Technology A(acc)USD

CS (Lux) Global Security Equity B USD

Franklin US Opportunities A(acc)USD

Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR

UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P

LO Funds Global Prestige P USD Acc

LO Funds Global Prestige P EUR Acc

Swedbank Robur Technology

Öhman Global Growth

Lannebo Vision

Janus Henderson Hrzn US Growth A2 USD

MS INVF US Advantage A

Parvest Equity USA Growth C C

UBS (Lux) ES USA Growth USD P Acc

Pareto Aksje Norge B

C WorldWide Medical Small & Mid Cap 1A

JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD

Amundi Fds Eq MENA AU-C

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)

JPM Global Healthcare A (acc) USD

Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR

DNB Teknologi

Fidelity American Growth A-Dis-USD

Franklin MENA A(acc)USD

En annan framgångsrik metod är att börja lära sig av mästarna. De som redan har lyckats och sedan försöka att ta rygg på placeringar och metoder. En framgångsrik investerare som är värd att läsa mer om är Warren Buffett.

Fler bra listor med tips på de bästa fonderna – Topplistor

Här är några bra listor som jag rekommenderar hos Avanza. Det kan vara ett bra tips och start för att försöka hitta de bästa fonderna 2019. På det sättet får du reda på vad andra fokuserar på. Även om det inte alltid betyder att dessa kommer att gå upp mest så kan det ända vara någonstans att börja om man är osäker eller ny.  Du hittar dom här under; ”Vilken fond ska jag köpa?”

Vilka är de bästa fonderna 2019 enligt Avanzas kunder? – Heta fondtips

Här kommer du direkt till listan.

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

Vilka är de bästa fonderna 2019 att månadsspara i hos Avanzas kunder?

Här kommer du direkt till listan. – fondtips

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

Mina favoriter bland alla de bästa fonderna – fond tips

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.

 • Mina egna favoriter bland fonder tips och som jag kan ge dig som fondtips samt som jag definierar som de bästa fonderna hittar du bland de portföljer som jag har haft sedan 2008 på Samuelssons Rapport. Portföljerna heter: Offensiv, Balans och Bra fonder. Dessa fungerar lika bra i en PPM portfölj som i en vanlig fondportfölj. Givetvis visar vi resultat för dessa också. Detta är något som de flesta rådgivare och ”aktieexperter” gärna glömmer bort att visa. Begär att få titta på resultat innan du tar råd från någon.

Vilka är de bästa fonderna 2019 – aktiefonder hos Avanzas kunder?

Till alla aktiefonder  – fondtips

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

Vilka är de bästa räntefonderna 2019 hos Avanzas kunder – fonder tips?

Till alla räntefonder  – fondtips

fonder tips

fonder tips

Vilka är de bästa blandfonderna 2019 hos Avanzas kunder?

Till alla blandfonder  – fondtips

bästa fonderna

bästa fonderna

Vilka är de bästa fonderna 2019 – indexfonder hos Avanzas kunder?

Till alla indexfonder  – fondtips

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

Vilka är de bästa fonderna 2019 – hedgefonder hos Avanzas kunder?

Till alla hedgefonder  – fondtips

bästa fonderna

bästa fonderna –  – fondtips

Vilka är de bästa fonderna 2019 | fond-i-fonderna hos Avanzas kunder?

Till alla fond-i-fonder  – fondtips

bästa fonderna 2019

bästa fonderna 2019

Att spara i fonder med Per Börjesson

Räntefonder – hur hittar men de bästa fonderna?

Nästintill alla svenskar är delägare i räntefonder via pensionssparandet, men även många småsparare äger räntefonder eller åtminstone räntebärande värdepapper. Räntebärande papper är en av de vanligaste investeringsformerna som används av professionella investerare för att balansera ut riskerna i sina portföljer. Men det är inte bara proffsen som investerar i denna typ av tillgångar, utan banker och andra kapitalförvaltare använder tillgångsslaget i stor utsträckning. De går till och med så långt som att erbjuda fonder som nischats in på just investeringar i räntebärande värdepapper och de säljs under produktnamnet räntefonder. Läs vidare för att förstå få en djupare inblick i hur räntefonder fungerar, vad som är uppsidan med att investera i dem, samt potentiella nedsidor.

Här hittar du Avanzas lista med räntefonder som kan utgöra en bra grund i ditt sökande efter en bra fond.

Till alla räntefonder

Vad är en räntefond? Hur lär man sig för att hitta de bästa fonderna?

En räntefond är en finansiell produkt som erbjuds till kunder som vill investera pengar i diverse räntebärande tillgångar. Exempel på dessa tillgångar kan vara statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer eller statsskuldsväxlar.

Eftersom det är viktigt att man i sin roll som småsparare, eller investerare, vet vad det är man faktiskt köper följer här en kort summering rörande de ovan nämnda tillgångarna. Att det har stor betydelse kan man bland annat lära sig i filmen ”The Big Short” där det blev tydligt att många, till och med av de professionella investerarna, inte visste vad produkterna de handlade faktiskt innehöll.

En statsobligation är ett värdepapper som ställs ut av statsmakten. Det är bland annat genom att sälja statsobligationer till fonder, företag, banker och andra intressenter som nationalstaterna finansierar sina budgetar. I Sverige är de Riksgälden som ansvarar för hanteringen av statsskulden. Statsobligationer ställs ut med olika löptid, och köparen av statsobligationen betalas ränta från utställaren under hela löptiden. När löptiden är slut, köper utställaren tillbaka värdepappret till det förutbestämda priset.

Statsskuldsväxlar används likt statsobligationer av staten för att finansiera sin statsskuld. Dessa har korta löptider som inte överstiger 12 månader. Fördelen med att använda statsskuldsväxlar är att staten, i Sveriges fall Riksgälden, inte behöver ställa ut nya justerade statsobligationer med långlöptid. Dessutom kan de ge extra tillskott under korta tidsperioder i statskassan för att täcka tillfälliga budgetunderskott som kan uppstå som en följd av att skatteintäkterna varierar från månad till månad.

Bostadsobligationer finansierar långsiktiga utlåningar till bostäder och ställs ut av bostadsinstituten. Ett exempel på bostadsinstitut är SBAB vars huvudsakliga uppgift är att för statens räkning låna upp medel som kan användas för den statliga bostadslångivningen.

Den sista av de fyra ovan nämnda obligationsformerna är företagsobligationer. Dessa ställs ut av företag som ett alternativ till att företaget tar banklån eller säljer aktier för att finansiera investeringar. En av anledningarna till att företag säljer företagsobligationer är att de ibland kan vara svårt att få tillräckligt stora banklån för att genomföra de investeringar som företaget planerar att genomföra och därmed måste alternativa finansieringsformer användas. Fördelen med att ställa ut en företagsobligation istället för att sälja aktier i företaget är att de redan existerande aktieägarna kan tillgodoräkna sig en större andel av den framtida vinsten som investeringen förhoppningsvis bidrar till.

Typer av Räntefonder

Det finns olika typer av räntefonder, somliga investerar i värdepapper med kort löptid. Dessa värdepapper har en löptid som inte överstiger ett år och således är risken lägre i denna typ av räntefonder än i de som investerar i produkter som har något längre löptid. Anledningen till den generellt sätt lägre risken är att den kortare löptiden minskar sannolikheten för oförutsägbara händelser vilket i sin tur medför en lägre förväntad volatilitet i värdepappret. Räntefonder med kort löptid omnämns även som likviditetsfonder och de räntefonder som har en löptid längre än ett år går under benämningen obligationsfonder. Som en konsekvens av att det är längre löptid på de värdepapper som ingår i en obligationsfonds portfölj i jämförelse med en likviditetsfond är den förväntade avkastningen något högre i obligationsfonder, men som alltid korrelerar den högre förväntade avkastningen med en ökad förväntad risk.

Varför investera i Räntefonder?

Som investerare vill man givetvis ha en så hög avkastning som möjligt på sitt investerade kapital, men en hög avkastning är inte mycket värd om den går förlorad. Därför är det viktigt för en investerare att vara medveten om den potentiell risken i sin portfölj av olika investeringar. En av de första visdomarna som lärs ut på diverse kurser som rör värdepappersinvesteringar är just riskhantering och diversifiering. Många nya investerare väljer att sprida sina investeringar över flera olika företag inom olika branscher för att på så sätt minska risken i sin portfölj. Men genom att investera i räntefonder parallellt med andra investeringsformer kan investeraren få en än mer robust riskspridning. Detta som en följdriktighet av att vara investerad i flera olika typer av värdepapper. Genom att ha diversifierat sin risk över olika värdepapperstyper ökar sannolikheten för investeraren att se en positiv avkastning på sitt investerade kapital på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Dessvärre är det vanligt förekommande bland personer som precis börjat intressera sig för aktier och investeringar att felaktigt anta att värdet på en räntefond är positivt korrelerad med marknadsräntorna. Detta är inte fallet, utan när marknadsräntan går upp minskar initialt värdet på räntefonden. Efter tid kan dock räntefonden återigen generera en positiv avkastning när den hittat en ny balans med den nya marknadsräntan.

Hur investerar man Räntefonder?

Att investera i räntefonder kan enkelt göras via en bank eller aktiemäklare. Många som börjar spara och investera i finansiella produkter väljer att öppna konton på de två populära online bankerna Nordnet och Avanza. Men även traditionella banker erbjuder sina kunder hjälp att komma igång med sparande i räntefonder. Den som är intresserad kan vända sig till en lämplig aktör för mer detaljerad hjälp och prissättning för produkterna. Ett tips kan vara att även undersöka hur vida räntefonder bör ägas via ett ISK eller en traditionell aktiedepå av skatteskäl. Kundsupporten hos bankerna bör kunna hjälpa dig som kund att reda ut detta.

Summering

Den riskmedvetna investeraren väljer att utvärdera möjligheten att delvis äga räntefonder för att minska risken i sin portfölj. Räntefonder utgörs av statsskuldsväxlar, företagsobligationer, statsobligationer samt bostadsobligationer. Generellt sett har en räntefond med en löptid på mindre än ett år, en så kallad likviditetsfond, lägre risk än obligationsfonderna som en konsekvens av den kortare tidshorisonten. Att investera i de bästa fonderna och dessa räntefonder görs enkelt via din bank eller aktiemäklare.

Asienfonder

Att investera i en Asienfond kan vara ett bra komplement till bekvämligheten och säkerheten som en investerare kan uppleva när denna investerar i svenska aktier. För att investera i utländska företag kan det vara en bra idé att vända sig till fondförvaltare eftersom det kan vara svårt och tidskrävande att själv läsa in sig på företag som rapporterar på främmande språk och har andra kulturella bakgrunder än vad företagen på Stockholmsbörsen har. För att ta del av den förväntat tilltagande ekonomiska utvecklingen i öst kan ett intressant alternativ vara att placera delar av ditt kapital i en Asienfond.

Traditionellt sett har de flesta Asienfonder inriktat sig på att handla med japanska och australienska värdepapper och jämförelseindex har ofta varit några av de tungvägande asiatiska. Detta, i kombination med de inslag från de fyra tigrarna Sydkorea, Taiwan, Hong Kong samt Singapore utgjorde länge ryggraden i Asien nischade fondförvaltares portföljer. Men i takt med att Kina har öppnat upp sin inhemska marknad för utländska investerare återfinns även kinesiska aktier och andra värdepapper i Asienfondernas portföljer.

De fördelar en investerare kan förvänta sig att tillgodoräkna sig genom att ha Asienfonder i sin portfölj är att valutarisken sprids över flera marknader samtidigt som den demografiska utsikten är gynnsam i de länder där Asienfonder investerar. Du kan dessutom ta del av den speciella kunskapen som fondförvaltarna besitter rörande dessa marknader. Därutöver tillkommer en minskad känslighet för makroekonomisk instabilitet som följd av den ökade geografiska spridningen. De bästa fonderna bland Asienfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Här hittar du Avanzas lista med Asien fonder som kan utgöra en bra grund i ditt sökande efter en bra fond.

Här kommer du direkt till listan.

Småbolagsfonder – lär dig att hitta de bästa fonderna

Småbolagsfonder är ett alternativ för investerare som känner att de vill ha del av kakan i bolag med något snabbare, om än potentiellt än mer riskabel, tillväxt än de etablerade jättarna på OMX 30. Småbolagsfonder tillhandahålls av nästan alla företag vars huvudsakliga affärsidé är att tillhandahålla fonder för sina klienter.

VIll du istället köpa enskilda aktier i småbolag så finns det en portfölj med aktier som innehåller endast småbolagsaktier. Den har slagit index varje år sedan start 2008. Du hittar den här.

Småbolagsfonder tenderar att handplocka företag som kategoriseras som små och medelstora för att slå tillväxten i motsvarande index. Med andra ord är det vanligast förekommande att småbolagsfonder är aktivt förvaltade fonder snarare än passiva indexfonder. syftet med det är som nämnt ovan så klart att prestera bättre än index genom att investera tid och kunskap för att sortera ut vilka företag som ska ingå fondens portfölj. Som en konsekvens av att innehaven i Småbolagsfonderna är just små är de mindre likvida vilket kan göra det svårt för en förvaltare att ta sig ur en position när han önskar vilket kan ha negativ inverkan på avkastningen. Dessutom kan vissa småbolagsfonder använda sig av derivatinstrument för att förbättra sin avkastning, något som kan öka den redan något högre risken i jämförelse med exempelvis en passiv fond som följer OMX-30 index. Men trots att det kan vara förknippat med högre risk att äga småbolagsfonder, så har det historiskt visat sig vara en strategi som betalar av sig. Under de senaste fem åren har avkastningen från skickligt hanterade småbolagsfonder utklassat den avkastning som genererats från investeringar i större bolag och index. Därmed kan det vara ett intressant alternativ att ha delar av sina tillgångar placerade i småbolagsfonder givet att man har en preferens för något högre risk. De bästa fonderna bland småbolagsfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Här hittar du Avanzas lista med Småbolagsfonder som kan utgöra en bra grund i ditt sökande efter en bra fond.

Här kommer du direkt till listan.

Tillväxtfonder – lär dig att hitta de bästa fonderna

Många investerare drömmer om att snabbt tjäna pengar på sina besparingar och ett alternativ som kan vara gångbart för att uppnå drömmen är att investera delar av sina tillgångar i tillväxtfonder. Anledningen till detta är att tillväxtfonder investerar de kapital de förvaltar i tillväxtmarknader där tillväxten är snabbare än i de mer etablerade aktiemarknaderna som de västeuropeiska, japanska och amerikanska. Men att investera i tillväxtmarknader är ofta sammankopplat med högre risk, risk som inte bara är associerad med de värdepapper som fondförvaltaren handlar utan även en generellt sett mer instabil politisk miljö. En högre risk för politisk instabilitet medför att valutarisken ökar vilket är viktigt att ha i beaktning som investerare. Men fondförvaltaren följer tillväxtmarknaderna noggrant vilket är del av den service du som investerare betalar för när du köper tillväxtfonder och förhoppningsvis kan han justera sin risk genom att investera i flera lågt korrelerade tillväxtmarknader. Andra risker som är bra att ha i åtanke är att tillväxtmarknader ofta har mindre transparens än de västerländska vilket ökar risken för korruption och standarden för redovisning kan vara lägre.

Sedan millennieskiftet har fyra marknader utmärkt sig starkt bland de globala tillväxtmarknaderna, Ryssland, Indien, Kina samt Brasilien. Denna grupp kallas bland branschfolk för BRIC länderna och de attraherade mycket utländskt kapital. Dessvärre drabbades den ryska tillväxten hårt av sanktioner från EU och ett sjunkande oljepris medan de i Brasilien har varit politisk instabilitet under de senaste åren. Dock investerar tillväxtfonder i flera andra länder, exempelvis har afrikanska marknader dragit till sig ett starkare intresse från västerländska fondförvaltare. Värdepapper från den afrikanska kontinenten utgör nu allt större andelar av tillväxtfondernas förvaltade kapital. De bästa fonderna bland tillväxtfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Globalfonder – lär dig att hitta de bästa fonderna

Globalfonder förekommer vanligtvis som indexfonder och kan vara ett bra komplement till en väl diversifierad portfölj av finansiella tillgångar. Många småsparare som vill ha avkastning på sina sparade tillgångar investerar ofta i den svenska aktiemarknaden. Detta kan vara en bra idé då de bolag som finns noterade på Nasdaqs listor har en hög grad av transparens och courtageavgifterna ofta är fördelaktig i spararens perspektiv. Men globalfonder kan vara ett bra alternativ för en småsparare att sprida sina risker utanför Sveriges gränser och ta del av den globala tillväxten. Eftersom globalfonder investerar det kapital de förvaltar spritt över hela den globala ekonomin blir volatiliteten lägre som en konsekvens av att en enstaka börs in har lika stor vikt i fonden samt att makrorisken sprids över hela världen. Många globalfonder är så kallade indexfonder vilket innebär att de inte är aktivt förvaltade. Det medför att kostnaderna för en investerare blir lägre i förhållande till vad som är fallet i aktivt förvaltade fonder. Anledningen till det är att det inte finns någon fondförvaltare som spenderar sin fulla arbetsdag med att se efter fondens tillgångar och således kan courtageavgifter och förvaltningsavgifter pressas.

Nackdelen med att investera i en globalfond är att du som investerare utöver att vara exponerad för mikroekonomisk risk även blottas för fluktuationer i valutakurser. Detta kan dock vara på gott och ont då valutakursen kan påverka globalfondens avkastning både positivt och negativt. En starkare svensk krona är negativt och vise versa. De bästa fonderna bland Globalfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Sammanfattningsvis kan det sägas att globalfonder kan vara en bra investering för en småsparare som vill sprida sina investeringar globalt till en relativt låg kostnad.

Sverigefonder – lär dig att hitta de bästa fonderna

Den svenska börsen mäts av ett flertal olika index, bland annat OMX Stockholm 30 och en Sverigefond är en aktiefond vars utveckling eftersträvar att följa ett av dessa index. För investerare som är måna om att ta del av den svenska tillväxten kan det vara ett bra alternativ att investera i en Sverigefond. Fördelarna med att investera i denna typ av fonder är att du som investerare inte utsätter dig för någon valutarisk vilket är fallet om du istället hade valt att investera i exempelvis en globalfond eller en asienfond.

Det finns flera typer av Sverigefonder, indexfonder som helt enkelt följer ett förutbestämt index och aktivt förvaltade fonder som är mer nischade mot specifika branscher eller företag med en given omsättning. Fördelen med att köpa en indexfond som följer den svenska börsens utveckling är att många av dessa helt saknar förvaltningsavgift och således ger investeraren möjlighet att tillgodoräkna sig hela avkastningen utan att fondförvaltaren tar en andel. Nackdelen är så klart att investeraren går miste om fondförvaltarens djupgående kunskap på just sitt område vilket potentiellt kan leda till att man missar att ta del av extra avkastning. Därför kan det kanske vara en bra idé att överväga att delvis köpa aktivt förvaltade fonder och placera delar av sina tillgångar i en indexfond. En annan sak som är viktig att ha i åtanke när man investerar i en Sverigefond är att många av de svenska företagen har sina verksamheter inom verkstad och råvaror vilket eventuellt kan göra en portfölj väldigt känslig för förändringar i råvarupriser. Samtidigt är företagen på Nasdaq Stockholm väldigt transparanta med sin redovisning vilket givetvis är positivt från en investerares perspektiv. De bästa fonderna bland Sverigefonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Aktiefonder – lär dig att hitta de bästa fonderna

För investerare som önskar placera sina tillgångar i aktier men inte har tiden eller intresset att själv göra sin efterforskning kan en aktiefond vara en intressant finansiell produkt att investera i. En aktiefond förvaltas i de flesta fall av en sakkunnig fondförvaltare men det finns ett fåtal indexfonder som också klassas som aktiefonder. En indexfond följer slaviskt ett förutbestämt index och omviktas utan att någon djup analys görs för att handplocka aktier. Aktiefonder kan vara aktivt förvaltade, i det fallet förvaltas de av en fondförvaltare vilket inte är fallet för indexfonderna. En tredje typ av aktiefond tillhandahålls av vissa firmor, så kallade hedgefonder men dessa kan ha restriktioner för vilka kunder som kan handla dem.

En aktiefond innehåller bara aktier vilket medför att volatiliteten i denna typ av fonder i allmänhet är högre än i en räntefond som ett resultat av att aktier är riskfyllda investeringar än räntebärande papper som exempelvis statsobligationer. Men den högre volatiliteten kan vara gynnsam för investerare som har en stark aptit för risk och hoppas få hög avkastning på sitt investerade kapital. Detta till följd av att hög risk och hög förväntad avkastning i de allra flesta fall korrelerar positivt, men den höga risken innebär också att det är mer sannolikt att investeraren förlorar sitt investerade kapital i denna typ av produkter i förhållande till mer återhållsamma investeringsformer. För personer som önskar handla aktiefonder är det bra att läsa in sig på vilken typ av aktier och geografiska regioner enskilda aktiefonder investerar i. Det kan också vara gynnsamt att läsa om de etiska krav fonderna efterlever om man önskar undvika att investera i exempelvis spel eller tobak produkter. De bästa fonderna bland Aktiefonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Europafonder – lär dig att hitta de bästa fonderna

Europafonder kan vara ett bra alternativ för småsparare och investerare som vill ta del av potentiell tillväxt som sker inom Europa utanför Sveriges gränser. Men eftersom det generellt sett är svårare för en småsparare att hålla sig uppdaterad rörande vad som händer på utländska marknader i förhållande till de inhemska kan en Europafond vara en bra lösning. Där utöver är en investering i en Europafond ett enkelt sett att nå de europeiska börserna som annars kan vara både svåra och dyra att handla på via nätmäklarna. Dock är trenden i skrivande stund att detta är något som är på väg att ändras tack vare en ökad hunger från kunderna att själva kunna investera runt om på kontinenten utan att behöva betala avgifter till fondförvaltarna. Men istället för fondavgifter betalar småspararen ett något högre courtage än vad som är fallet vid handel på Stockholmsbörsen.

Det finns olika nischer av Europafonder, somliga har specialiserat sig på att investera i tillväxtbolag inom Europa eller mer specifika regioner inom Europa medan andra fonder ger sina kunder möjligheten att köpa delar av de stora väletablerade bolagen runt om kontinenten. Många av dessa tenderar att följa de stora mest välkända indexen tätt men det finns undantag där investeringarna viktats annorlunda och därmed ökar sannolikheten för avvikelser. Fördelarna med att handla Europafonder är att makro risken i investerarens portfölj sjunker eftersom den sprids över flera länder. Dessutom sprids investeringarna i olika valutor, främst Euro, vilket också har positiva effekter i termer av diversifiering.

Sammanfattningsvis kan man säga att Europafonder är ett bra alternativ för en investerare som önskar sprida sin risk utanför Sveriges gränser och ta del av fondförvaltarnas kunskap. De bästa fonderna bland Europafonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Summering

Det blev en lång artikel om fonder. Jag hoppas du blivit lite klokare och lyckas att finna de bästa fonderna som passar just för dig.

Fond i fond, vad är det?

En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder. Det innebär att om du valt en fond i fond så kommer förvaltaren av den fonden i sin tur välja de fonder som han eller hon gillar bäst. Det kan vara alltifrån räntefonder, aktiefonder eller mer hedgefondlikannde fonder. Det finns fond i fonder som enbart placerar i aktiefonder, hedgfonder alternativt enbart i räntefonder, men också fond i fonder med kombinationer av olika fondtyper. Fond i fond skulle kunna vara attraktivt för de som vill hitta en fond som sprider sina risker över flera marknader och tillgångsslag. Nackdelen med fond i fond är att de många gånger ha en ganska dålig avkastning i jämförelse med exempelvis golbalfonder. Det beror delvis på höga avgifter men också på dåliga förvaltare.

Hur förklarar man vad en fond är?

En fond är en portfölj av olika värdepapper. Portföljen kan bestå av exempelvis aktier eller obligationer. En fond ägs av flera olika människor och delas upp i andelar. Så om man äger en fond så är du andelsägare eller delägaree till värdet i fonden. Har du exempelvis 10% av fonden så äger du alltså 10% av värdepapprena. Alla pengar som placeras i fonden fördelas automatiskt på alla de värdepapper fonden äger.

Vilka olika typer av fonder finns det?

Det finns en rad olika typer av fonder. Några av de vanligaste typerna är aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond i fond, globalfonderindexfonder och etikfonder.

Finns det någon fördel med att spara i fonder?

Några av födelarna med att spara i fonder är följande:

 • Man sprider sina risker
 • Det är enkelt och lättillgängligt
 • Man har mycket att välja bland
 • Man kan enkelt spara regelbundet
 • Det är flexibelt – spara i olika maknader och tillgångar enkelt
 • Man får professionell förvaltning

Fonder eller aktier, vad är bäst?

Mitt korta svar på detta är att om du har stor kunskap om värdepapper och investeringar så är det bästa aktier. Om du är ny och oerfaren så är fonder det bästa. Tyvärr är inte svaret så svart eller vitt utan det finns den hel del som jag utelämnat i mitt svar. Men generellt så är det ett bra svar. Om du har bra förståelser för investeringar och marknaden så har du möjlighet att tjäna mer pengar på aktier medan fonder i sin tur ger dig en lägre risk kombinerat med högre avgifter vilket inte är något positivt.

Vilka risker finns med fonder?

De risker som finns med fonder är följande:

 • Oförutsedda händelser vilket i och för sig alla värdepapper har och som drabbar fonder i mindre grad pga riskspridningen
 • Fondens kurs kan gå ner och du kan förlora pengar. Om marknaderna som din fond är investerad i går ner så förlorar du och fonder i värde.
 • Valutarisker finns oftast om fonden investerar i marknader utanför Sverige
 • Om du köper på en topp så förlorar du pengar när fonden går ned. Det är därför bra att sprida ut sina inköp över tiden.
 • Är man kortsiktig så finns det risk att marknaden går ner innan marknadscykeln har vänt. Detta kan ibland ta flera år.
 • Fonden byter förvaltare från en bra till en sämre och det innebär att du kan förlora pengar. Gör din research och förstå vem du investerar med i så stor utsträckning som du kan.
 • Köper du en fond på en specifik marknad så kan den gå ner och du förlorar pengar. Sprid dina inköp över flera marknader och geografiska områden för att sprida din risk.
 • Det finns en risk att fonden ökar sina avgifter och du måste betala mer för samma produkt. Ha koll på det så kallade normanbeloppet.
 • Risken mäts många gånger i standardavvikelse. Det är ett mått för hur mycket fondens värde har varierat under de senaste tre åren. Ju högre standardavvikelse desto större är fondens svängningar.

Får man ta del utdelningar när man äger fonder?

Ja, det får man generellt. Skillnaden mellan aktier och fonder är att du med aktier får pengarna personligen och med fonder så återinvesteras oftast pengarna i fonden. Många fonder har alltså slutat ge utdelning efter ändringen av fondskatten. Tidigare var utdelning ett sätt att undvika dubbelbeskattning vilket inte längre är nödvändigt med nya skattereglerna. Genom att inte ge utdelning kan pengarna vara kvar i fonden och växa med ränta på ränta.

Hur gör jag med skatten om jag har investerat i fonder?

Har du sålt fondandelar beskattas du för vinsten i deklarationen året efter. Beloppen är oftast förifyllda i din deklaration. Det gäller också om du byter från en fond till en annan (säljer en fond och köper en annan).

Varför köper folk fonder?

Fonder är ett populärt val bland investerare eftersom de generellt erbjuder följande:

 • Professional Management. – Fondförvaltarna gör jobbet för dig. De väljer värdepapper och övervakar utveckling mm.
 • Diversifiering eller ”Lägg inte alla dina ägg i en korg.” – Fonder investerar vanligtvis i en rad företag och branscher. Detta bidrar till att sänka din risk om ett företag misslyckas.
 • Överkomliga prismässigt. – De flesta fonder har ett relativt lågt belopp för initialinvesteringar och efterföljande köp.
 • Likviditet. – Investerare i fondföretagen kan när som helst lösa in sina aktier, för nuvarande substansvärde (NAV) plus eventuella inlösenavgifter.

Planering för din pension

Du behöver inte campa på handelsgolvet på New York Stock Exchange för att bli smartare om din pension. Fonder är ett enkelt prisvärt sätt att börja investera för lång sikt. Under alla år, i alla typer av ekonomiska klimat, har mina investeringsråd varit detsamma: Investera i den rätta blandningen av fonder med en historia av stark prestation och håll fast vid dem över tiden. Lämna inte din ekonomiska framtid till chans. Börja bygga ditt arv genom att börja investera idag. Utforma en långsiktig investeringsstrategi och behåll strategin oavsett om aktiemarknaden svänger upp eller ner.

Vilka typer av fonder finns det?

De flesta fonder faller i en av fyra huvudkategorier – penningmarknadsfonder, obligationsfonder, aktiefonder och måldatumsfonder, ibland kallade livscykelfonder eller generationsfonder. Varje typ har olika egenskaper, risker och belöningar. Penningmarknadsfonder har relativt låga risker. Enligt lag kan de bara investera i vissa högkvalitativa, kortsiktiga investeringar som utfärdats av amerikanska företag och federala, statliga och lokala myndigheter. Obligationsfonder har högre risker än penningmarknadsfonder eftersom de vanligtvis syftar till att ge högre avkastning. Eftersom det finns många olika typer av obligationer kan riskerna och fördelarna med obligationsfonder variera dramatiskt. Aktiefonder investerar i aktiebolag. Inte alla aktier är samma. Några exempel är: Tillväxtfonderna fokuserar på aktier som inte kan betala en regelbunden utdelning men har potential för finansiella vinster över genomsnittet. Inkomstfonder investerar i aktier som betalar regelbundna utdelningar. Indexfonder spårar ett visst marknadsindex som Standard & Poors 500 Index. Sektorfonder är specialiserade inom ett visst industrisegment. Måldagsmedel innehåller en blandning av aktier, obligationer och andra investeringar. Över tiden förändras blandningen gradvis enligt fondens strategi. Generationsfonderär utformade för individer med särskilda pensionsdatum i åtanke.

Förstå avgifterna du betalar genom att handla fonder

Som med alla företag så kostar det att driva en fond. Fonder överför dessa kostnader till investerare genom att ta ut avgifter och kostnader. Avgifter och kostnader varierar från fond till fond. En fond med höga kostnader måste fungera bättre än en billig fond för att skapa samma avkastning för dig. Även små skillnader i avgifter kan innebära stora skillnader i avkastning över tiden. Om du till exempel investerat 10 000 SEK i en fond med en årlig avkastning på 10% och årliga rörelsekostnader på 1,5%, skulle du efter 20 år ha ungefär 49 725 SEK. Om du investerat i en fond med samma prestation och utgifter på 0,5%, efter 20 år skulle du sluta upp med 60.858 SEK. Det tar bara några minuter att använda en kalkylator för att beräkna hur kostnaderna för olika fonder ökar över tiden och äter i din avkastning.

Norman belopp

Jag rekommenderar att läsa följande artikel om du vill födjupa dig i vad ett Norman belopp är.

Artikeln innehåller annonslänkar till Avanza.