Bästa fondrobotarna 2019 | Vilken är Sveriges bästa fondrobot?

Bästa fondrobotarna 2019 | Vilken är Sveriges bästa sparrobot?

Med hjälp av fondrobotar kan man automatisera sitt sparande. Fondrobotar och sparrobotar fungerar genom att man låter en dator agera finansiell rådgivare, vilket i flera fall har visat sig ha ett bättre utfall än i de situationer där människor har varit rådgivande i vilka fonder som ska investeras i. Fondrobotar är inget helt nytt fenomen, utan har funnits ett par år i både Sverige och i andra länder. När de började dyka upp i Sverige var tjänsterna man kunde använda ganska små, men omfattningen har breddats sedan dess – både i antalet aktörer som erhåller tjänsterna, men också vad tjänsterna innebär.

Hur fungerar fondrobotar?

Fondrobotar fungerar genom att välja vilka fonder som passar dig. Detta görs genom inställningar du själv gör, och utifrån det kan fondrobotarna sedan sköta det praktiska jobbet åt dig. Det blir med andra ord ett sätt för att automatisera sparandet, vilket i sig inte är någon ny företeelse. De fondrobottjänster som finns att välja mellan kan skilja sig lite åt, men det som är gemensamt för samtliga fondrobotar är att deras uppgift är att ge förslag på fondportföljer.

Faktorer som påverkar ditt sparande

Oavsett vilka sparformer du väljer att använda dig av finns det några saker som alltid kommer påverka sparandet på det ena eller det andra sättet, och hur man förhåller sig till de olika kategorierna kan bero på vilka mål man har med sitt sparande. Kategorier man kan fundera över när det gäller sparandet är bland annat hur lång tid man tänkt ha sitt sparande, vilka risker man är beredd att ta, hur pass väl du bedömer dig kunna analysera olika investeringsformer, hur stor andel av dina totala inkomster du kommer lägga i investeringar eller sparande samt vilka mål du har med sparandet. Detta är saker som kan vara av betydelse att fundera över även om man tänkt använda sig av fondrobotar, då det – precis som alla andra typer av investeringar – innebär att du kommer lägga undan en viss andel av ditt kapital i en viss portfölj.

Fördelar med fondrobotar

En fördel med fondrobotar är framför allt att man automatiserar en del av investeringsprocessen, vilket också är fondrobotarnas huvudsakliga syfte. En annan fördel med fondrobotar är att det öppnar upp för fler möjligheter när det gäller rådgivare; det är inte längre enbart finansiella rådgivare som befinner sig på en position där de kan ge råd gällande placeringar, utan numer kan även en dator hjälpa till med det!

I och med att det är en dator som analyserar vilka placeringar som passar bäst utifrån de önskemål och svaren du ger på vissa givna frågor kommer också svaren alltid vara mer förutsägbara än om det exempelvis är en människa som kommer med förslag. När en människa ger råd kan man aldrig helt bortse från att den mänskliga faktorn kan ha en inverkan på förslagen som ges.

Detta kan naturligtvis både ha sina fördelar och nackdelar; en fördel att utesluta den mänskliga faktorn kan vara att rådgivningen inte är känslostyrd oavsett vilka summor det rör sig om, medan en nackdel kan vara precis samma sak, beroende på hur man ser på det. En annan fördel med att ha en mänsklig faktor med i rådgivningen kan vara att rådgivningen kan bli mer detaljerad och specificerad utefter dina specifika önskemål, medan en fondrobot – åtminstone som de fungerar i dagsläget (februari 2019) – blir ett trubbigare verktyg i det avseendet.

Genom att ta bort den mänskliga rådgivaren ur processen till att besluta om investeringar brukar rådgivningen dessutom bli billigare. Även fondrobotar kostar, men summan är generellt lägre än för mänskliga rådgivare.

Potentiella problem med fondrobotar

Ett av problemen som kan finnas med fondrobotar (och sparrobotar)  är, som tidigare nämnts, att de kan vara ganska generella verktyg att använda sig av. Det kan till exempel handla om att frågorna man besvarar, vilka påverkar vilka förslag fondroboten ger, kan vara ganska systematiska men också ganska allomfattande och inte alltid så specifika. Även om fondroboten kan fungera bra när det gäller att ge allmänna riktningar till vad man kan kolla närmre på för investeringar så kan de ofta inte utgöra en fullständig strategi på grund av de funktionella begränsningar som finns i dess utförande.

Ett ytterligare problem som kan finnas med fondrobotar är att de inte alltid kan ge några svar alls. Detta skulle kunna förklaras med att fondrobotar fortfarande är förhållandevis nya och därmed inte har alla kunskaper de behöver för att fungera optimalt – och kanske kommer den bristen försvinna i framtiden. Däremot är det viktigt att ha koll på i vilket stadium fondrobotar befinner sig i dagsläget.

Vissa fondrobotar har även en generell tendens att rekommendera lågriskfonder över andra typer av fonder, vilket inte behöver vara vad alla investerare efterfrågar. Om man eftersöker lågriskfonder eller fonder med medelhög/-låg risk behöver det naturligtvis inte vara ett problem, däremot kan det vara bra att ha koll på att det kan finnas vissa tekniska begränsningar i den förmågan man har att helt styra riktningen som fondrobotarna går mot.

När är det bra att använda sig av fondrobotar?

Fondrobotar kan vara ett bra alternativ att använda som en del av sin totala portfölj för att öka riskspridningen genom att låta olika faktorer och aktörer påverka var man väljer att placera sina pengar. Det kan också vara ett bra alternativ om man vill ha ett automatiserat sparande i högre utsträckning. Många fondrobotar kräver att man ombalanserar sina placeringar åtminstone en gång per åt men kan vara automatiserade månadssparare under resterande tid där investeringarna hamnar efter de preferenser man ställt in den på. I vissa fall finns det fondrobotar som gör det jobbet åt en, vilket gör att man inte behöver spendera särskilt mycket tid på fondroboten eller placeringarna de sköter åt en. Vissa gillar den automatiserade processen, medan andra personer vill ha ett större inflytande i var deras pengar läggs; det är en smaksak helt enkelt.

Avgifter för fondrobotar och sparrobotar

Avgiften för fondrobotar skiljer sig åt mellan olika fondrobotar. I dagsläget (februari 2019) ligger avgiften för de flesta fondrobotar i Sverige mellan 0,3 procent och 0,9 procent ungefär. Detta kan naturligtvis förändras över tid, så se alltid till att kolla upp vilka avgifter som gäller just nu och för just den eller de fondrobotar du är intresserad av!

Att ha i åtanke när det gäller fondrobotar

Oavsett hur man väljer att investera eller placera sina pengar, och oavsett vilka aktörer man låter agera rådgivare så är det alltid upp till dig som investerare eller sparare att se till att söka upp den information du behöver för de investeringar du gör, oavsett vilken form det görs i. Vad som passar bra kan förändras över tid, och vara olika för olika investeringsalternativ, och av den anledningen kan det vara bra att hålla sig uppdaterad på sånt som rör investeringar av olika slag.

Bästa fondrobotarna 2019

Bästa fondrobotarna 2019

Lycka till med din investeringar!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com