Betavärde, vad är det? – förklaring och definition

Betavärde är ett mått på en akties eller en aktieportföljs marknadsrisk. Betavärdet visar hur en aktie förväntas utvecklas i förhållande till marknaden eller ett jämförelseindex. Betavärdet anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt upp och ned i förhållande till börsen.

Marknadsportföljen har ett betavärde på +1 och aktier med ett betavärde som är större än +1 har en högre risk eller volatilitet jämfört med marknadsportföljen.

I matematiska termer definieras betavärdet för en aktie som kovariansen mellan en akties och marknadens avkastning delat med variansen på marknadens avkastning.

Traditionella nyckeltal såsom P/S-tal, P/B-tal och P/E-tal används för att värdera själva bolaget medan betavärdet mer ger en bra uppfattning om risken och volatiliteten i bolagets aktie.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.