Last Updated on 19 september, 2021 by Håkan Samuelsson

The big mac index

Varje år sedan 1986 publicerar den brittiska tidningen The Economist sitt Big Mac Index. Genom att titta på vad en Big Mac kostar i en rad olika länder i världen skapar man ett index som visar köpkraftspariteten länder emellan. Därför kallas indexet även för Big Mac PPP, vilket står för ”Purchasing Power Parity”. Köpkraftsparitet förkortas ibland PPP, vilket kommer från engelskans Purchasing Power Parity. Tanken med Big Mac Index är att jämföra priset för en standardiserad produkt (Big Mac). Teorin bakom detta index är att priset på hamburgaren påverkas av ändringar i växelkurserna. Hamburgaren fungerar som den varukorg som annars används när man beräknar köpkraftspariteten.

Praktisk användning av Big Mac Index

Den amerikanska dollarn används som utgångspunkt i Big Mac Index. Om en Big Mac kostar 5,80 dollar i Sverige men bara 5,60 dollar i USA utgår vi från att växelkursen borde vara 0,966 (5,60 / 5,80 = 0,966). Om den faktiska växelkursen mellan dollar och kronor är högre indikerar Big Mac Index att kronan är övervärderad. Om växelkursen ligger under denna nivå visar Big Mac Index att kronan är undervärderad.

Big Mac Index
Big Mac Index

 

Big Mac Index – aktuella och uppdaterade siffor idag

Här är en bra hemsidan för att få aktuella värden för Sverige och resten av världen när det gäller Big Mac index.

Big Mac index
Big Mac index

Kritik mot Big Mac Index

Den praktiska användningen av Big Mac Index är begränsad. The Economist uppdaterar sitt index varje år mest som en kul grej. Man kallar det för “burgernomics”. Det är ett sätt att med lekfulla metoder förklara ett makroekonomiskt begrepp för en bredare publik. Därför fungerar Big Mac Index bra som en introduktion på skolor och universitet.
Det finns främst två skäl till varför Big Mac Index inte fungerar så bra i verkligheten:

  • Priset sätts av McDonald’s: Det är McDonald’s Corp. som sätter priset på sina hamburgare. Det är mer än bara råvarorna som räknas. Bolaget kan ha olika strategi på olika marknader. På vissa marknader ses McDonald’s som en billig snabbmatskedja. På andra håll är det en lyx att äta på McDonalds. Detta kan påverka prissättningen.
  • Olika Big Mac: Man kan tro att Big Mac är exakt likadan över hela världen men så är det inte. Det finns variationer av vilka ingredienser som ingår och hamburgarens storlek mellan olika länder.

Läs gärna vår lista där vi testar Sveriges bästa hamburgare.

Följ Oss På Twitter