April 5

Bokslut, vad är det? – Förklaring och definition av boksluten

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bokslut

Bokslut är en sammanställning av bokföringen. Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring och därmed också ett bokslut.

Att göra ett bokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Bokslutet är alltså en sammanställning av bokföringen.
Bokslut är som sagt en årlig sammanställning av bokföringen, och består i grunden av en resultaträkning och en balansräkning.

Ett bokslut kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det finns olika typer av bokslut. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.
Bokslut heter på engelska annual account.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring