Bokslut

Bokslut är en sammanställning av bokföringen. Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring och därmed också ett bokslut.  

Att göra ett bokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Bokslutet är alltså en sammanställning av bokföringen.

Bokslut är som sagt en årlig sammanställning av bokföringen, och består i grunden av en resultaträkning och en balansräkning.

Ett bokslut kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det finns olika typer av bokslut. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Bokslut heter på engelska annual account.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!