Bokslut, vad är det? – Förklaring och definition

Bokslut är en sammanställning av bokföringen.

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt.

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring och därmed också ett bokslut.

I grunden består bokslutet av en resultaträkning och en balansräkning.

Ett bokslut kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Det finns olika typer av bokslut. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Bokslut heter på engelska annual account.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.