April 4

Vad betyder Bokslutsdisposition? – definition av bokslutsdispositioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bokslutsdisposition

Bokslutsdisposition är åtgärder som ett företag kan gära för att skjuta på beskattning av resultat till ett senare tillfälle.
Bokslutsdisposition är ett sätt för ett företag att skjuta sina skattekostnader framför sig.
Skattelagstiftningen tillåter att företag kan vänta med att betala skatt för årets vinst genom en så kallad bokslutsdisposition.
Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen i samband med bokslutet.
Några exempel på bokslutsdispositioner är överavskrivningar och periodiseringsfonder.
På engelska betyder bokslutsdisposition appropriation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser