August 14

Vad betyder Bokslutsdisposition? – definition av bokslutsdispositioner

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Bokslutsdisposition

Bokslutsdisposition är åtgärder som ett företag kan gära för att skjuta på beskattning av resultat till ett senare tillfälle.
Bokslutsdisposition är ett sätt för ett företag att skjuta sina skattekostnader framför sig.
Skattelagstiftningen tillåter att företag kan vänta med att betala skatt för årets vinst genom en så kallad bokslutsdisposition.
Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen i samband med bokslutet.
Några exempel på bokslutsdispositioner är överavskrivningar och periodiseringsfonder.
På engelska betyder bokslutsdisposition appropriation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?