Bolagsstämma

Bolagsstämma kallas också årsstämma. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ.

På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

En bolagsstömma hålle en gång per år i ett aktiebolag.

I praktiken handlar en bolagsstämma om att aktieägarna i ett bolag har tillfälle att närvara vid möten där det tas beslut rörande bolagets organisation och interna förhållanden.

Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen, val av styrelse och vinstutdelning.

Bolagsstämma heter på engelska annual general meeting.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.