bolagsstämma

Last Updated on 24 augusti, 2020 by Linus

Bolagsstämma kallas också årsstämma. En ordinarie bolagsstämma är ett aktiebolags högsta beslutande organ.
På bolagsstämman (årsstämman) är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
En bolagsstämma hålls en gång per år i ett aktiebolag.
I praktiken handlar en stämman om att aktieägarna i ett bolag har tillfälle att närvara vid möten där det tas beslut rörande bolagets organisation och interna förhållanden.
Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen, val av styrelse och vinstutdelning.
Bolagsstämma heter på engelska annual general meeting.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen anser det finns anledning eller när en av företagets revisorer eller när aktieägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen
begär det och under förutsättning att det finns ett angivet ärende. Oftast är det styrelsen som kallar till extra bolagsstämma.

Fortsatt bolagsstämma

Aktieägare kan på stämman besluta att fortsätta årsstämman en annan dag. Det kan de till exempel vilja för att de behöver mer tid på sig att fundera på ett visst beslut. Den nya stämman heter fortsatt bolagsstämma.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email