Börsbolag, börsföretag och noterade bolag, vad är det?

Börsbolag, är ett aktiebolag som har sina aktier listade och inregistrerade på fondbörs eller aktiebörs. Ett exempel på en fondbörs är Stockholmsbörsen.

Börsbolag kallas också noterade bolag och börsföretag.

Börsbolag på engelska kallas listed companies.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.