April 5

Börsintroduktion, vad är det? – definition och förklaring av börsintroduktioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett företag som genomför en börsintroduktion tar ett beslut om att sälja aktier på aktiebörsen. Det innebär att de privata ägarna beslutar sig för att göra hela eller delar av företaget tillgängligt för allmän handel. Utan introduktioner hade det alltså inte funnits några företag att handla på aktiebörsen.

Det finns många frågor att besvara på ämnet börsintroduktioner. I denna korta introduktion till ämnet hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna. Några av dessa följer nedan:

  • Vad är börsintroduktion
  • Därför går företag till aktiebörsen
  • Börsintroduktion engelska
  • Hur beräknas priset vid en IPO?

Efter att ha läst artikeln kommer du ha en övergripande förståelse för termen börsintroduktion. Låt oss börja med att förklara vad begreppet innebär.

Vad är börsintroduktion?

Ett företag som vill ta in kapital kan göra det genom att sälja aktier i bolaget på aktiebörsen. För att aktierna ska kunna handlas på aktiemarknaden, måste en börsnotering genomföras. Det innebär att framtida vinst kan delas med nya aktieägare via aktiebörsen, i utbyte mot kapitaltillskott idag.

En notering har flera steg. Först måste den kontrollerande myndigheten i det aktuella landet godkänna att bolaget noteras på aktiebörsen. För att de ska kunna fatta ett beslut måste grundlig revision genomföras där företagets ekonomi granskas ur flera aspekter. Därefter bestäms vilken lista aktien kommer att handlas på, följt av prissättning av aktien. I korthet kan man alltså säga att en börsintroduktion tar form i följande steg:

  • En grundlig revision genomförs
  • Kontrollerande myndighet godkänner börsnoteringen
  • En börslista fastställs för introduktionen
  • Priset fastställs

Nu kanske du är nyfiken på hur börsnoteringar prissätts?

En investmentbank bestämmer priset vid börsintroduktion

För att kunna gå från privat ägande till börshandlat företag, måste de befintliga ägarna besluta hur många aktier som ska säljas till allmänheten. När det är gjort, utses en investmentbank till att göra en värdering av bolaget. Efter att de har studerat bolaget kommer de fram till ett lämpligt pris vid vilket listningen genomförs.

börsintroduktion
Börsintroduktion

Som du säkert vet är investmentbanker något som många förknippar med Wall Street. Således finns uttryck på engelska börsintroduktion som kan vara bra att känna till.

IPO – Initial Public Offering

Finans är ett globalt ämne och således är begreppen översatta till flera olika språk. Många som handlar på den svenska aktiebörsen ser ofta förkortningen IPO i så väl finansnyheterna som i sitt Twitterflöde.

IPO är en förkortning för Initial Public Offering, vilket är engelska börsintroduktion begreppet. I och med att den engelska termen innehåller ordet initial, är betydelsen något tydligare än den svenska motsvarigheten.

Därför börsnoteras företag

Att sälja aktier i verksamheten innebär att de befintliga ägarna ger upp delar av den framtida vinsten till nya aktieägare. Så, varför listas bolag på aktiebörsen?

Den främsta anledningen är att bolaget hamnar i rampljuset. Därigenom kan en IPO generera stora kapitaltillskott som kan användas för att förbättra den framtida vinsten ytterligare. Därutöver kan tidiga investerare se en chans att få avkastning på sitt investerade kapital genom att sälja delar av ägandet via aktiebörsen.

Summering Börsintroduktion

En börsintroduktion innebär att ett privatägt företag listas på en aktiebörs och görs tillgänglig för allmän handel. De främsta fördelarna är att nytt kapital tillkommer som kan generera ytterligare vinst i framtiden.

Det engelska utrycket för termen är IPO, initial public offering.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar