Bostadsbubbla

Last Updated on 18 april, 2021 by Håkan Samuelsson

Bostadsbubbla

Vad är en bostadsbubbla och vad driver den? Detta är frågor som är högst relevanta inom privatekonomi. En bostadsbubbla innebär att prissättningen av bostäder är högre än vad som rättfärdigas av ekonomiska fundament.
När en bubbla uppstår blir marknadsaktörerna irrationella och bortser från det underliggande värdet på de aktuella tillgångarna. Läs vidare för att lära dig mer om vad som utgör en bostadsbubbla.

Bostadsbubblans drivkrafter

Det finns två huvudsakliga faktorer som kan ändra prissättningen på bostadsmarknaden och driva prisutvecklingen. Dessa är fundamentala ekonomiska förändringar som exempelvis ändrad styrränta från riksbanken. Den andra är spekulation där fastigheter ses som investeringar snarare än bostäder.
När priset på bostäder drivs upp till nivåer som inte rättfärdigas av underliggande ekonomiska faktorer kan en bostadsbubbla uppstå. Genom historien har flera ekonomiska bubblor drivits av spekulation snarare än ekonomisk fundamentala faktorer. Ett exempel på som ofta lyfts är tulpanhysterin som rådde i Nederländerna under 1630-talet.

Bostadsbubbla
Bostadsbubbla

Fundamentala faktorer

De ekonomiskt fundamentala faktorerna som har starkast inverkan på bostadsmarknaden och bostadsbubblor är

Somliga skulle argumentera för att arbetsmarknaden samt utbud och efterfrågan styrs av styrräntan. Detta är sant enligt ekonomisk teori, men vem kom först? Hönan eller ägget? Om arbetsmarknaden förändras kommer troligtvis styrräntan att justeras för att korrigera inflationen.

Styrräntans inverkan på en bostadsbubbla

Styrräntan är priset på pengar vilket är tillgångsslaget som används för att värdera en bostad. Om priset på pengar blir billigare, styrräntan blir lägre, kommer efterfrågan på bostäder att öka. Anledningen är att en bostad är något som gemene man inte kan betala för kontant. Genomsnittssvensken behöver ta ett lån för att finansiera ett bostadsköp. Till följd av en lägre ränta kan ett högre lån tas. Till följd av att fler kan låna mer drivs priset på bostäder upp.

Het arbetsmarknad påverkar bostadsbubblor

För att ta ett lån krävs det att man som låntagare har god kreditvärdighet. Ett av de kriterier som ger god kreditvärdighet är fast inkomst. En fast inkomst är något som fler har när ekonomin går bra och arbetsmarknaden är het. Således kan en het arbetsmarknad bidra till att skapa en bostadsbubbla.

Utbud och Efterfrågan

Ytterligare en faktor som kan driva en bostadsbubbla är när efterfrågan och utbudet är i obalans. Om efterfrågan på bostäder är kraftigt högre än utbudet riskerar bostadsmarknaden en kraftig prisökning. En anledning till detta är ökad urbanisering som en följd av den höga efterfrågan på arbetskraft i storstadsregionerna.

Irrationella faktorer

Utöver de fundamentala faktorerna som påverkar bostadsmarknaden kan omständigheterna på bostadsmarknaden leda till irrationella aktörerna till att ta irrationella beslut. Detta är inte unikt något unikt för bostadsmarknaden utan alla finansiella marknader riskerar att tas över av hysteri.
Ofta är anledningen en längre tid med prisuppgångar vilket leder aktörerna att tro att priset inte kan gå ner. Vanligt förekommande under dessa omständigheter är att bostäder sägs vara säkra investeringar. Nobelpristagaren i ekonomi, Robert Schiller, har skrivit boken ”Irrational Exuberance” där han beskriver hur irrationellt tänkande och agerande tar över ekonomin.

Summering

En bostadsbubbla uppstår när priset på bostäder inte rättfärdigas av fundamentala värderingar. De ekonomiska faktorer som kan skapa bostadsbubblor är låga räntor, obalans i marknaden samt en het arbetsmarknad. Därutöver finns det en risk att en lång prisuppgång genererar en bostadsbubbla till följd av att irrationellt beslutsfattande smyger sig in på marknaden.
Artikeln är skriven av en frilansskribent och eventuella faktafel kan ej tas ansvar för.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email