April 5

Bostadsobligation, vad är det? förklaring och definition av bostadsobligationer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bostadsobligation, vad är det? förklaring och definition

Bostadsobligation är en obligation som ges ut av bostadsinstitut. Genom att ge ut bostadsobligationer så kan dem finansiera långa utlåningar till bostäder.
Bostadsobligationer har ett lägsta nominellt belopp som varierar normalt från 100 000 upp till 1 miljon kronor eller motsvarande värde i utländsk valuta.
Löptiden för bostadsobligationer kan vara ändå upp till 7 år.
Bostadsobligationer har en likviddag som är två dagar efter avslut.
Investerare som vill ha en exponering mot fastighetsbranschen kan investera i bostadsobligationer istället för direkt i fastigheter.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Omvänd Yield Kurva – Inverterad yield curve – (avkastningskurva)

Omvänd Yield Kurva – Inverterad yield curve – (avkastningskurva)