April 4

Vad är Bretton woods systemet?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bretton woods systemet

Bretton Woods systemet var ett internationellt valutasystem som byggde på fasta växelkurser.
Bretton woods systemet var i bruk mellan 1945-1971.
Bretton woods systemet reglerade växelkurserna för medlemsländerna i Internationella valutafonden (IMF).
Bretton woods systemet är en av de viktigaste orsakerna till att den internationella frihandeln fick ett så kraftigt genomslag.
Den antogs 1944 och fick sitt namn från en liten stad i USA med samma namn. Konferensen hölls i Bretton Woods och avtalet undertecknades även där. Bretton Woods ligger i  New Hampshire, USA.
Avtalet innebar att medlemsländerna anslöt sig till ett fastkurssystem, där växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska dollarn fastslogs. USA garanterade i stället ett fast inlösenpris av dollarn i guld.
Bretton-Wood systemet kollapsade 1973. Det var olikheter i inflationen mellan länder i systemet som gjorde att det inte fungerade längre. I USA så hade dom hög inflation och med detta så uppstod dollarkrisen. Många sålde dollar men få ville köpa och kollapsen var ett faktum.
På engelska säger man Bretton Woods system of monetary management.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar