Brocc

Last Updated on 14 mars, 2021 by Håkan Samuelsson

Brocc

Brocc lanserades 2016 och är en av uppstickarna bland företag som erbjuder privatpersoner att investera i andra privatpersoners lån.
Då privatlån länge varit en produkt som enbart bankerna fått skörda frukten av har det varit lite av en monopolmarknad på dessa tjänster. Ingen har väl undgått all uppmärksamhet i media kring storbankernas enorma vinster och att dessa tills största delen kommer från utlåningsverksamheten.

Bankerna har kunnat tjäna stora pengar på att låna ut pengar till svenska medborgare, med relativt liten risk. Svenskar är i regel mycket bra på att betala av på sina skulder och har hög kreditvärdighet jämfört med många andra länder. Till denna relativt låga risk har man kunnat inkassera avkastningar som inte alls speglat den risken, utan en betydligt högre sådan.

Via Brocc kan nu du som privatinvesterare gå in med eget kapital, via Broccs tjänst låna ut detta kapital till en privatperson och sedan månadsvis inkassera avbetalningar och ränta på detta lån. med Broccs hjälp kan du nu tjäna pengar precis som banker alltid gjort.

Läs mer här om möjligheterna att investera pengar

Brocc
Brocc


Hur fungerar Brocc?

Rent konkret så är Broccs upplägg mycket enkelt. Brocc agerar som ett kreditinstitut och beviljar lån med samma kriterier som vilket annat institut som helst. Företaget regleras av finansinspektionen och måste alltså förhålla sig till samma regler som alla andra på marknaden. Självklart ligger detta i alla parters intresse då en kreditförlust inte är bra för någon. Men här löper man alltså inte någon större risk för det än vad till exempel SEB gör. Brocc har alltså inte som syfte att expandera kreditgivningarna för att nå nya grupper. Man  försöker istället konkurrera med bättre villkor för låntagarna och erbjuda rättvisa räntor.

Det som gör Brocc unikt är hur själva finansieringen av de beviljade lånen går till. Här är det alltså privatsparare som går in med kapitalet. Genom att öppna ett konto och göra en insättning på minst 10.000 kr så kan man som kund sedan själv välja vilken typ av lån man vill investera i. Genomsnittslånet ligger på en löptid på 8 år men då de flesta betalar tillbaka i en snabbare takt så blir den verkliga löptiden 4,5 år.

När man väl valt det lån man vill investera i hos Broccs så är det bara att luta sig tillbaka och inkassera en stabil avbetalning varje månad, med amortering och ränta. Vill man under löptidens gång komma åt sina likvida medel så måste man sälja sitt lån. Man kan ju inte driva in lånet i förväg mot låntagaren bara för att man själv behöver kapitalet. Nej, man vänder sig då istället till marknadsplatsen hos Brocc där man kan förmedla sina enskilda lån eller låneportföljer.

Fördelar för investeraren – Brocc

Brocc
Brocc

Den här investeringsformen som Brocc erbjuder har många fördelar för investeraren. Den kan ses som ett alternativ till räntefonder eller att spara på bankkonto. Ofta vill en investerare inte ha 100% av sitt kapital på börsen, utan man vill sprida sina risker och ha mångfald i sina investeringar. Många väljer därför som sagt att ha en andel av sitt kapital som likvida medel. Med dagens ränteläge är detta som att kasta pengar i sjön.

Inflationen äter i stort sett upp pengarna, om vi ska vara riktigt negativa. Då är räntefonder bättre. Men en räntefond ligger ändå lägre i avkastning sett till risk än vad investeringar i privatlån ligger. Brocc är ett mycket bra komplement i en portfölj om man vill ha en investering med säker avkastning och minimal handläggning. För när man väl investerat i ett lån så sköter tjänsten Brocc erbjuder sig själv. Man kan till och med låta Brocc återinvestera utbetalningarna plus ränta i nya lån, vilket skapar en ränta på ränta-effekt.

Avgifter – Brocc 

Brocc tar idag när jag skrivet detta ut en avgift på 1,8% per år på inbetald ränta. Det innebär att när man väl fått betalt för sin investering, det är först då som Brocc tar något betalt. Vill man köpa eller sälja lån på andrahandsmarknaden så ligger avgiften för detta på 2% av det totala lånebeloppet.

Serviceavgiften tas ut månatligen från de lån som man har investerat i, vilket dras automatiskt från den räntan som lånetagarna har betalat för lånet. Detta gör så att Brocc kan fortsätta sköta all administration kring lånen och se till så att allt går enligt planen: att betalningarna flyter på som de ska, att kreditbedömningar blir gjorda och att en aktiv kundservice finns på plats ifall investerarna eller låntagarna undrar över någonting.

Vilken ränta det är som gäller skiljer sig åt mellan olika riskklasser, men är även en bedömning som görs individuellt. Bedömningen som görs baseras på att uppskatta låntagarnas möjlighet att betala tillbaka lånet, inklusive räntan på lånet. Räntebeloppet är fast och den ränta som beslutas om när lånet godkänns är också den ränta som kommer gälla under hela lånetiden.
Anledningen till detta är bland annat för att det är låntagaren som är säkerheten i den här typen av affärer. I andra fall kan det finnas en säkerhet i form av tillgångar av olika slag, där lånet tas just för att låntagaren ska kunna investera i tillgången i fråga, såsom att man kan ta bostadslån för att köpa en tillgång i form av bostad.

För låntagaren hos Brocc tillkommer som sagt en ränteavgift. Denna ligger mellan 3,25% och 18,99% beroende på vad som har bestämts. Då lånet är ett annuitetslån innebär det att en viss andel av det, inklusive ränta, ska återbetalas varje månad. Detta sker via autogiro. En viss del av räntan som betalas går direkt till Brocc, och en del av den – inklusive amorteringen för lånet – går till långivaren.

Bättre avkastning än bankkontot – Brocc 

Att investera i privatlån hos Brocc har en högre avkastning än att ha pengarna på banken. Men risken är fortfarande mycket låg. Så varför låta pengarna bara ligga i dvala när du kan låta dom arbeta på samma sätt som övriga investeringar? Man pratar ju om att ha en bra riskspridning i en portfölj. Detta behöver inte innebära en bra avkastningsspridning, vilket annars varit fallet då man i normala fall behövt ta en hög risk för att nå upp till liknande avkastningar.

Stabil avkastning – Brocc 

Stabiliteten i avkastningen är en av fördelarna med den här investeringsformen som Brocc erbjuder. Låntagaren avtalar om en förutbestämd avbetalningstid samt ränta. Det betyder att du som investerare vet vad du kan förvänta dig månad efter månad när det gäller intäkter från Brocc. Detta är ganska unikt i förhållande till avkastning och en av anledningarna till att bankerna har kunnat göra så stora vinster på detta.

Hur kommer man igång hos Brocc?

Det är enkelt att komma igång och man kan öppna ett konto hos Brocc redan idag. Man registrerar sig enkelt med hjälp av BankID och efter att man bekräftat sitt konto är det dags att göra en insättning. Man behöver sätta in minst 10.000 kr för att komma igång. Därefter gäller det att välja vilken typ av lån man vill investera i. Alltså vilken löptid lånet ska ha samt det totala beloppet.

Beroende på vilken riskklass lånet har så blir räntan olika. Varje låntagare för nämligen en riskklass baserat på den kreditanalys som görs. Man accepterar som sagt bara låntagare som har stabil inkomst och som saknar betalningsanmärkningar. Men individuella bedömningar görs vilket resulterar i olika kreditklasser.

När detta sedan vägs samman med det totala lånebeloppet så kommer man att få en riskklass på själva lånet. När man valt ut ett eller flera lån så investerar man i dessa och sedan är man igång. Det finns sedan möjlighet att låta Brocc återinvestera avkastningen i nya lån för att på så sätt se till att pengarna alltid är i arbete. Ränta på ränta med andra ord. Vill man sedan sälja hela sin portfölj så kan man göra det på handelsplatsen. Det är också enkelt om man vill köpa en färdig portfölj med olika lån. Då kan man enkelt se en överblick över vilka typer av lån som ingår, räntor osv.

Vilka olika riskklasser finns det hos Brocc?

När en låntagare ansöker om ett lån via Brocc görs en kreditriskbedömning av personen. Det finns totalt sex olika riskklasser som sträcker sig från A till F, där A är gruppen med lägst ränta och risk på sina lån – och F är gruppen med högst ränta och risk på sina lån. Varje låneansökan analyseras enskilt och då det är viktigt att låntagarna har möjlighet att betala tillbaka sina lån innebär det att bara de som uppfyller lånekriterierna får möjlighet att ta lån.
Räntan för låntagarna är i dagsläget mellan 5,50% och 18,99%, beroende på vilken riskklass låntagaren tillhör. Räntespannet hos Brocc kan skifta lite både inom varje riskklass, men också mellan riskklasserna. Den genomsnittliga räntan hos Brocc ser i dagsläget ut som följande:

 • Riskklass A: 5,50% ränta
 • Riskklass B: 6,70% ränta
 • Riskklass C: 8,70% ränta
 • Riskklass D: 12,40% ränta
 • Riskklass E: 17,80% ränta
 • Riskklass F: 18,99% ränta

För varje riskklass hos Brocc finns det även en uppskattning av hur vanligt förekommande kreditförluster är. Kreditförlust är den förlustsituation som uppstår när en låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka sitt lån, vilket i den här situationen påverkar långivaren eller investeraren. Sannolikheten för att en kreditförlustsituation uppstår hos Brocc bedöms ligga mellan 0,4% och 3,96%:

 • Riskklass A: 0,4% kreditförlust
 • Riskklass B: 0,79% kreditförlust
 • Riskklass C: 2,19% kreditförlust
 • Riskklass D: 2,30% kreditförlust
 • Riskklass E: 3,79% kreditförlust
 • Riskklass F: 3,96% kreditförlust

Även målavkastningen är en kategori som påverkas utifrån riskklasstillhörigheten. Målavkastningen är här beräknad exklusive de serviceavgifter som tillkommer när man använder Brocc’s tjänster, och ligger mellan 5,1% och 15,03%.

 • Riskklass A: 5,1% målavkastning
 • Riskklass B: 5,91% målavkastning
 • Riskklass C: 6,51% målavkastning
 • Riskklass D: 10,10% målavkastning
 • Riskklass E: 14,01% målavkastning
 • Riskklass F: 15,03% målavkastning

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att ju större risker man tar, desto högre ränta betalar låntagaren – men sannolikheten att råka ut för en kreditförlust ökar också. Samma princip gäller tvärtom: Ju mindre risker man tar, desto lägre kommer också målavkastningen att vara – men sannolikheten att drabbas av kreditförlust är också lägre.

När man beslutar sig för vilken riskklass man vill låna ut pengar till bör man ha samtliga av dessa faktorer i åtanke. Generellt när det gäller investeringar kan det ofta anses vara ett mer säkert sätt att investera på att fokusera på att ha en jämn och kontinuerlig avkastning över längre tid, jämfört med att göra investeringar som kan komma att innebära stora risker för en själv (och i det här fallet även för låntagaren på grund av den ökade räntesatsen).

Vilka är låntagarna? – Brocc 

Låntagarna via Brocc är privatpersoner i Sverige som bedöms vara kreditvärdiga. Anledningen till lånen kan skilja sig åt. Vissa tar ett lån för att samla ihop alla sina andra lån till ett, vilket kan göras både av praktiska skäl och i vissa fall även ekonomiska – såvida räntan som sätts är lägre än deras befintliga. Andra tar lån för att göra investeringar, till exempel att köpa fastigheter eller fordon, eller för att genomföra renoveringar.

I genomsnitt tjänar låntagarna runt 30 000 kronor per månad, är fast anställda, i 40-årsåldern och saknar betalningsanmärkningar. Detta behöver naturligtvis inte gälla i samtliga fall, utan är en övergripande bild av hur det ser ut hos Brocc.

Brocc gör alltid en kreditbedömning innan de beviljar lån till en låntagare. För att bli godkänd som låntagare hos Brocc krävs det att personerna anses ha ekonomiska förutsättningar för att kunna hantera och betala tillbaka lånet, samt anses ha goda marginaler för detta. Krav som måste uppfyllas är bland annat att man inte får ha betalningsanmärkningar, ska ha haft fast inkomst under en längre tid, ha gjort en kalkyl över levnadsomkostnader där det finns en god marginal samt är bosatt i Sverige.
Kreditbedömningarna görs av Brocc i tre steg, viket består av:

 1. Låneansökan. Låneansökningarna görs genom Brocc’s hemsida eller kommer in via lånjämförelsesidor där privatpersoner kan göra jämförelser över räntorna på lån.
 2. Granskning av låneansökan. När låneansökan har inkommit kommer den granskas av Brocc och låneansökaren kommer indelas i en riskklass och bli tilldelad en ränta. Det görs både med hjälp av Upplysningscentralen, men också av deras egna handläggare.
 3. Godkännande av låneansökan. Det är runt 30% av låneansökningarna som godkänns. Lånet betalas ut först efter att en ytterligare kontroll har gjorts med Kronofogdemyndigheten. Anledningen till detta är för att försäkra sig om att inga ärenden har inkommit till dem under tiden som handläggningen har pågått hos Brocc.

Vad gäller för låntagarna hos Brocc?

Lånen som görs hos Brocc är av typen privatlån. Summorna varierar mellan 10 000 kronor som minst och 350 000 kronor som mest. Lånen görs utan säkerhet, vilket innebär att låntagarna inte behöver panta sina tillgångar, som bostad eller bil, för att kunna ta lån. Det som avgör huruvida en person blir godkänd som låntagare baseras istället på dennes kreditvärdighet och vilken återbetalningsförmåga hen bedöms ha. Räntan för lånet sätts individuellt och utifrån vilken riskklass låntagaren tillhör.

Räntan för lånet hos Brocc är alltid fast, oavsett vilken löptid som gäller för lånet. Löptiden – tiden låntagaren har på sig att återbetala lånet – sträcker sig mellan ett halvår och upp till tio år. Saker som kan påverka vilka ränta som sätts, utöver kreditvärdigheten, är även om lånet tas ensam eller tillsammans med en annan person. Om det är fler personer som tar ett lån gemensamt brukar räntan som sätts generellt vara lägre.

Vad händer om låntagaren inte betalar tillbaka?

Om inbetalningarna från låntagaren inte inkommer i tid kommer i första hand ett inkassobolag att kontaktas. Brocc har ett nära samarbete med Lowell som kontaktas om inbetalningarna inte inkommit vid förfallodatum. Det som händer då är att Lowell skickar ut en ny faktura, vilket sker efter tolv dagar. Anledningen till att tidsramen är förhållandevis kort beror just på att minska sannolikheten att låntagaren hamnar ur fas med betalningsplanen.

Genom att det är kort tid innan ärendet hamnar hos inkasso blir också fler personer benägna att betala i tid, vilket också innebär att fler kommer fortsätta med den givna betalningsplanen. På så sätt kan det också göra att låntagare som är på väg att hamna ur fas, och i förlängningen skulle riskerat att hamna efter med även kommande återbetalningar, istället kan betala tillbaka när de får inkassofakturan och sedan fortsätta betala tillbaka lånet enligt planen.

Ett problem som kan uppstå med lån hos Brocc är om låntagaren helt enkelt inte har förmåga att fortsätta betala tillbaka lånet. Det kan bero på fler faktorer, men en anledning är att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Det kan till exempel bero på att en person blir arbetslös, sjukskriven eller råkar ut för händelser som påverkar livet och ekonomin i en negativ riktning. Då spelar det mindre roll att inkasso skickar en faktura, då inte heller denna påminnelse kommer göra att personen får ett ökat ekonomiskt kapital att betala tillbaka med. Det är så klart alltid bäst om låntagarna har möjlighet att betala tillbaka, men i vissa fall brister det – trots de kontroller och bedömningar som har gjorts i förhand. Framtiden kan sällan förutsägas, även om en sannolikhetsbedömning görs.
Om låntagaren inte betalar tillbaka sitt lån hos Brocc efter att inkasso har kopplats in kommer Kronofogdemyndigheten ta över indrivningen. Detta sker efter ungefär 90 dagar. Kronofogden kan då göra en utmätning av lönen och egendomen som låntagaren har, med syfte att återbetalningarna ska upptas. Om indrivningen av betalningen hinner gå till Kronofogdemyndigheten kommer låntagaren att få en betalningsanmärkning, vilket kommer påverka personens kreditvärdighet och låntagarförmåga i framtida fall. Det är många som inte beviljar lån till personer som har betalningsanmärkningar. Om detta går att undvika av låntagaren ska detta också göras i största möjliga mån – främst för sin egen skull, men också för inblandade parters skull.

Vanliga frågor om Brocc

 • Vad händer om Brocc går i konkurs? – SVAR: Brocc har ett avtal med kredithanteringsbolaget Lindorff, som åtar sig att ta över hanteringen av lånen om Brocc går i konkurs
 • Vad betyder reserverat kapital?  – SVAR: Det är pengar som du vill låna ut men som ännu inte blivit utlånade pga att Brocc inte fått in allt kapital ännu från långivare.
 • Hur fungerar Brocc? – SVAR: Pengar lånas ut av privatpersoner, istället för en bank eller annan låneförmedlare. Brocc förmedlar lånen.
 • Vem äger Brocc? – SVAR: Ett bra svar på de som äger Brocc hittar du här. Knappa in 556983-3204 vilket är deras organisationsnummer.
 • Hur bra är Brocc? – SVAR: Här finner du omdömen och recensioner om Brocc.
 • Hur säkert är Brocc? – SVAR: Det är säkert iom att Lindorff garanterar att föra verksamheten vidare vid en eventuell konkurs.
 • Hur tjänar Brocc pengar? – SVAR: Jag tror att det påminner om Lendify och deras modell. Korrigera mig gärna om jag har fel. Det dras en serviceavgift från investerare. Låntagare betalar en uppläggningsavgift.

Konkurrenter inom P2P aktörer – Lendify eller Brocc

Det finns många olika Peer-to-Peer låneaktörer liknande Brocc på marknaden idag. P2P är företag som lånar ut pengar till privatpersoner. En av dessa som jag själv använder och gillar heter Lendify. Jag använder både Brocc och Lendify och jag kan inte säga att Brocc eller Lendify är bättre än den andra. Jag tycker det är värt att läsa på om båda. Här kan du läsa mer om Lendify.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email