Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Bruttoexport

Bruttoexport har endast ett ursprungsland oavsett hur mycket varan förädlades där eller någon annanstans.
Bruttoexport avser det fulla värdet på en vara som förs från ett land till ett annat, inklusive värdet på importerade insatsvaror och tjänster. Detta till skillnad mot nettoexporten som är det inhemska förädlingsvärdet hos varor som exporteras. Förädlingsvärdet i bruttoexport som alltså är exporten av en slutprodukt, kan vara låg.
Bruttoexport betyder på engelska gross exports.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter