April 4

Bruttoexport, vad betyder det? – förklaring och definition av bruttoexporten

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bruttoexport

Bruttoexport har endast ett ursprungsland oavsett hur mycket varan förädlades där eller någon annanstans.
Bruttoexport avser det fulla värdet på en vara som förs från ett land till ett annat, inklusive värdet på importerade insatsvaror och tjänster. Detta till skillnad mot nettoexporten som är det inhemska förädlingsvärdet hos varor som exporteras. Förädlingsvärdet i bruttoexport som alltså är exporten av en slutprodukt, kan vara låg.
Bruttoexport betyder på engelska gross exports.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan