March 8

Bruttoexport, vad betyder det? – förklaring och definition av bruttoexporten

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Bruttoexport

Bruttoexport har endast ett ursprungsland oavsett hur mycket varan förädlades där eller någon annanstans.
Bruttoexport avser det fulla värdet på en vara som förs från ett land till ett annat, inklusive värdet på importerade insatsvaror och tjänster. Detta till skillnad mot nettoexporten som är det inhemska förädlingsvärdet hos varor som exporteras. Förädlingsvärdet i bruttoexport som alltså är exporten av en slutprodukt, kan vara låg.
Bruttoexport betyder på engelska gross exports.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022