Bruttolön

Bruttolön är de pengar som du får i lön innan skatter och andra avdrag är gjorda. På frågan om vad någon tjänar så är det oftast bruttolönen man syftar på.

I en bruttolön kan bland annat månadslön, deltidslön, sjuklön, semesterlön och övertidsersättningen med mera ingå.

Bruttolön

Bruttolön

Bruttolön heter på engelska gross salary.

Läs här om vad nettolön betyder.

Brutto (i bruttlön) kommer från latinets brutus vilket betyder rå. (rå som i oraffinerad produkt)

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.