PE Tal, Allt Du Behöver Veta – (Räkna Ut P/E Tal Med Exempel)
p/e tal

PE Tal, Allt Du Behöver Veta – (Räkna Ut P/E Tal Med Exempel)

Allt Du Behöver Veta Om PE Tal (Räkna Ut P/E Tal Med Exempel)

Du som någon gång intresserat dig för aktiehandel har säkerligen stött på uttrycket P/E Tal. Men kan du besvara frågan, ”Vad är P E talet?”. I denna artikel kikar vi närmare på svart på denna fråga. PE står för förkortningar för de engelska orden price samt earning, vilket på svenska blir pris samt vinst per aktie för bolaget.

P E talet används inom fundamental analys för att identifiera köpvärda värdepapper. Genom att applicera utvärderingsmetoden på aktier listade på aktiebörsen, kan du enkelt skapa en bild rörande om aktien är köpvärd eller ej. För att en investerare ska kunna få tillbaka sin investering och mer där till, krävs det att analysen är noggrann.

Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om P E talet. Efter att ha läst artikeln kommer du bland annat kunna hitta p/e tal avanza och mycket mer som:

 • Hur man hittar ett p/e talet i en årsredovisning
 • P/E tal historik
 • Vad är p/e tal
 • Vad betyder p
 • Vad är ett bra p/e tal
 • Exempel beräkna p/e tal

Men innan vi går in på dessa punkter, låt oss kika på hur läget ser ut på Avanza. Vilka bolag kan du handla där som har ett lågt p/e tal?

P/E tal Avanza

En av de två största börsmäklarna i Sverige är Avanza. Genom att skapa ett konto hos dem kan du på ett pålitligt och enkelt sätt handla aktier, både i Sverige och globalt. Branschen är utsatt för hård konkurrens, och det har föranlett att tjänsterna som erbjuds hos både dem, likväl som hos Nordnet, är fenomenala.

Bland alla de tjänster som erbjuds, finns en funktion som låter dig sortera företag baserat på price earnings kvoten. Nedan återfinns en bild från hemsidan som visar några av de företag på Stockholmsbörsen som har lågt p/e tal.

Klicka på bilden om du vill ta dig till Avanzas analyssidor.

Avanza P/e Tal

Som du ser har vissa företag p e tal minus, något som kan tänkas vara märkligt. Men vid närmare eftertanke så innebär det att dessa företag faktiskt förlorar pengar, eftersom vinsten per aktie är negativ. Om det låter märkligt kommer det att bli klarare när du läser mer om vad p e talet är för något längre ned i denna text.

Vad är p/e tal – ett nyckeltal

Nyckeltal är viktiga för alla investerare som vill handla aktier och värdepapper. Dessa används nämligen till att skapa en kvantitativ bild över hur ett givet företag, eller en bransch mår. De kan också användas för att jämföra bolag gentemot varandra och därigenom hitta köpvärda bolag. Med andra ord är det ett verktyg för att skapa en värdering av bolaget du utvärderar. Ett alternativ till fundamental analys är att använda teknisk analys, vilket även kan användas som ett komplement.

P E, står för price earnings. Ofta benämns det också helt enkelt som price earnings av de som är insatta i bolagsanalys. Price syftar till priset per aktie, e står för earnings. För att beräkna ett p/e tal behöver du veta bolagets vinst per aktie samt dess aktiekurs. Beräkna p/e formel följer nedan.

P/E tal formel: P/E tal = Aktiekurs / Vinst per aktie

Om du vill använda p/e talet för att värdera bolag aktier måste du alltså ta aktiekursen genom vinsten per aktie. Därigenom får du kvoten mellan aktiekursen och bolagets vinst, price earnings.

Vinsten i sig säger inte allt om ett företag. Därför kan du komplettera din analys med bland annat peg vial. Senare kommer vi att kika på ett exempel för hur du kan beräkna nyckeltalet för ett företag listat på Stockholmsbörsen. Det hjälper för att få ett bättre grepp om hur du själv kan använda verktyget för att investera dina egna pengar. Där utöver ska vi ta en titt på historiska p e tal Stockholmsbörsen.

Innan vi börjar med exempel på hur du räknar ut p e talet, ska vi gå igenom vad som är ett högt p e tal. Även andra termer som är relevanta för att tolka kvoten och skapa rimliga förväntningar på framtida investeringar belyses.

Vad visar ett P/E tal?

Kanske minns du att skoltiden kunde innebära frustration för att man inte förstod varför man skulle lära sig vissa saker? Visst kan du fråga du ”Hur räknar man ut P/E tal?”, men om du inte kan tolka talet, vad är det då värt?

När du beräknat p e talet kan du få en hint om ifall det är en undervärderad aktie du utvärderar. Price earning indikerar nämligen hur mycket du betalar för bolagets vinst per aktie. Detta eftersom du dividerar aktiekursen med bolagets vinst per aktie för att beräkna kvoten.

Ett högt p, alltså ett högt pris, förväntas höja värdet på kvoten. Om bolagets vinst per aktie är hög, förväntas p e tal aktier bli lägre. Men vad är ett högt p/e tal?

Högt eller lågt p/e tal – så tolkar du p e talet

Som sagt, att kunna beräkna p e tal är inte mycket värt om du inte kan tolka det. På aktiebörsen finns det företag som har höga värden på kvoten, likväl som bolag med låga och i vissa fall negativa värden. Det vanligaste utfallet av beräkningen ska sägas vara ett positivt värde.

Men det är många som under lång tid funderar över vad ett högt p e tal är, och vad som kan anses vara ett lågt p/e tal.

Detta varierar mellan olika branscher och vad bolaget har för framtidsutsikter.

P E Talet i tillväxtbolag är högre

Något som utmärker bolag med hög förväntad tillväxt är att i regel har ett högre värde på kvoten än vad pe tal Stockholmsbörsen i övrigt har. Det förklaras av att dessa bolag befinner sig i en tillväxtfas och förväntningarna på den framtida vinsten är hög.

De höga förväntningarna rättfärdigar ett högre pris på bolaget, vilket medför att aktiekursen går upp. En hög aktiekurs innebär att täljaren i kvoten är hög. Alltså blir värdet på kvoten högre än för företag som redan etablerat sig och går med vinst redan. Dessa har nämligen inte lika höga förväntningar på framtida tillväxt.

Vad är ett lågt P/E tal? Låg kvot indikerar undervärderat bolag

Vad som är ett lågt P/E tal är inte hugget i sten. Det är istället upp till varje enskild investerare att skapa sig en uppfattning om vad som är ett högt respektive lågt värde. Men vad säger teorin? Finns det någon vägledning?

En tumregel är att genomföra beräkningen för flera bolag i samma sektor och jämföra dessa med varandra. Genom att ställa olika företag i förhållande till varandra, tillskriver du mer värde till den fundamentala analysen. Detta som ett resultat av att du nu har skapat ett riktmärke.

Jämför och analysera P E talet

Exempelvis kanske Google har ett högre P/E tal än Yahoo. Det kan bero på att aktien är högt värderad eftersom investerare förväntar sig att Google i framtiden ska tjäna mer pengar. Alltså är täljaren högre.

Den alternativa tolkningen är att Google är övervärderat, och att Yahoo är mer köpvärd eftersom du betalar mindre för varje andel av bolagets vinst per aktie. Vilket företag som är mest köpvärt är upp till dig som investerare att avgöra.

Med den kunskapen kanske du är undrande över ”Var hittar jag P/E talet?”.

Hitta P/E talet – så beräknar du ett p e talet

För de flesta som vill börja med fundamental analys kan det vara svårt att exakt hur de ska gå till väga. Är du kanske en av dem som frågat dig vart i bolagets årsrapport du kan hitta den information du behöver?

De flesta nyckeltal kräver att du själv genomför beräkningar genom att hitta data i bolagets årsrapport som du omvandlar. Med andra ord är det första steget i att utföra beräkningen att öppna ett givet företags finansiella rapport och börja där. För att hitta lite inspiration till vilka nyckeltal du kan inkludera i din egen fundamentala analys, rekommenderar vi att du kikar in på vår artikel om de bästa nyckeltalen.

De goda nyheterna för dig som vill börja att likväl Nordnet som Avanza tillhandahåller informationen, likt vi såg i listan ovan. Således kan du klicka in hos någon av dem för att hitta information som du kan använda, och kanske helt slippa räkna själv.

Kalkylera p e talet

Om du själv vill beräkna p e talet, kanske för att öva på att hitta informationen, väljer du först ut ett lämpligt bolag. Därefter navigerar du dig till de finansiella rapporterna som i regel finns under fliken investor relation på företagets hemsida. Här finns mycket information utöver finansiell data som du kan använda dig av i din bolagsvärdering. Bland annat finns VD:ordet att tillgå, där företagsledaren ger sin syn på bolaget och marknaden.

Värdera företag kalkylator
Värdera företag kalkylator

När du väl har identifierat den finansiella data som du behöver, genomför du dina beräkningar och tolkar resultatet. Som vi tidigare nämnt är det bra att göra beräkningarna för flera olika bolag, och jämföra resultatet för att underlätta tolkningen.

För att du ska få en tydligare bild av hur du själv går till väga för att beräkna kvoten, låt oss ta ett exempel på hur du räknar ut p e talet.

Exempel räkna ut p e talet

I vårt exempel beräkna p/e tal väljer vi att kika på det stora svenska industri företaget Sandvik. De släppte sin årsrapport för 2019 den 13 mars 2020. Den dagen värderade aktiebörsen Sandviks aktie till 127,3 kronor enligt Nordnets historiska data.

Formeln för att utföra beräkningen är alltså, som vi nämnde ovan:

P/E tal = Aktiekurs / Vinst per aktie

Aktiekursen har redan identifierats, 127,3 kronor, så täljaren är klar. Således kvarstår att rota fram värdet på nämnaren, vinst per aktie. Vi öppnar Sandviks årsrapport och scrollar ner till den finansiella data som tillhandahålls. Sandvik rapporterar i kronor, vilket innebär att vi inte behöver konvertera valutakursen för att utföra vår beräkning. Detta skiljer dem från andra bolag, som exempelvis många spelbolag. Dessa rapporterar nämligen i Euro eller Brittiskt pund.

Årsredovisning
Årsredovisning

Som du kan se i bilden rapporterar Sandvik en vinst per aktie för 2019 motsvarande 6,81SEK. Värdet på nämnaren i beräkningen av kvoten avseende P E talet är alltså 6,81SEK. Så låt oss placera input variablerna i formeln och se vilket värde som genereras.

P E Tal Sandvik = 127,3 / 6,81 = 18,69

Beräkningen visar att P E talet för Sandvik är 18,69. Men är det ett högt eller ett låg p/e tal? Låt oss jämföra p/e tal börsen med ett annat industribolag, Trelleborg.

Trelleborgs senaste årsredovisning offentliggjordes den 19:de mars 2019, och återfinns på bolagets webbplats. I den framgår det att företagets vinst per aktie var -0,73 kronor. Med andra ord gjorde Trelleborg förlust under 2019.

Input variabel PE tal
Input variabel

Vi vänder oss återigen till Nordnets historiska data och identifierar aktiekursen för rapportdagen, 95,52SEK. Beräkningen ger följande:

P E Tal Trelleborg = 95,52 / -0,73 = -130,85

Som du kan se är det ett negativt värde på kvoten för Trelleborg. Vad som är ett högt eller lågt pe tal är alltså upp till den enskilda investeraren att avgöra. Men genom att beräkna kvoten för två företag, ser vi att ett företag är närmare det genomsnittliga P/E talet på aktiebörsen än det andra. Och vi kan fastslå att den investerare som köper aktier i Trelleborg tror att utvecklingen i företaget kommer att vända, eftersom han investerar med hög risk i Trelleborg som inte gör vinst.

Skapa en tydligare bild med rullande P E tal

Ett sätt att skapa en tydligare bild av hur bolaget värderas kan du beräkna ett genomsnitt. Det innebär att du utför beräkningen av P E talet för ett givet antal år bakåt i tiden. Därefter tar du ett genomsnitt av tal p e. Det kan ge dig en känsla för hur aktiebörsen värderar företagets nuvarande vinst i förhållande till historiska resultat. Kanske kan du se om tilltron till styrelsen, eller en ny affärsmodell, har förändrats genom denna kvantifiering?

Komplettera P E talet

Ett bra sätt att göra en fullständig företags analys, och skapa en bra bild, är att jämföra p e talet med pe tal börsen i allmänhet. Men du kan också komplettera analysen med fler viktiga komponenter, som peg tal. Det är trots allt inte bara bolagets vinst som räknas, utan också vad du får tillbaka på sikt. Därför kan komplettera bolagsanalysen med ett annat populärt verktyg, peg talet. Det tar nämligen tillväxttakten i åtanke och ger en bild av vart företaget är på väg och vad du kan förvänta dig imorgon.

En av de många fördelar som det innebär att inkludera fler än bara ett specifikt tal när du värderar en aktie, är den ökade förståelsen. En enskild aktie kan se jättebra ut om du endast tittar på en variabel. Men genom att ha fler infallsvinklar förbättras din analys. Kanske är det inte så farligt att just det utvalda bolaget hade ett högt p e när andra variabler såg lovande ut?

Företag som går med vinst tenderar också att attrahera investerare. En aktie kan där med handlas upp eftersom flera utdelningsinvesterare vill ha bolag med hög vinst per aktie som kan delas ut. Den höga efterfrågan kan medföra att p e talet blir högre.

Ytterligare en bra indikator för att värdera ett bolag är p/b tal, price book value. Till skillnad från p e talet dividerar du inte med vinsten per aktie, utan med bokfört värde. Talet ger en uppfattning om hur aktiemarknaden värderar företaget i förhållande till dess bokförda värde. Således finns det en signifikant skillnad mellan tal p e och price book value.

P/E tal investmentbolag

Ett investeringsobjekt som blivit populärt under de senaste åren är investmentbolag. Dessa företag har som affärsidé att investera i andra företag och göra dem mer lönsamma. Att köpa en aktie i ett investmentbolag kan liknas med att köpa aktivt förvaltade fonder, men utan fondavgift.

Baserat på en beräkning av tal p e är somliga fantastiska investeringar, som exempelvis Kinnevik vars e tal p är lite drygt 4,91. Men kom ihåg att bredda din egen analys och inte stirra dig blind på en variabel, som e tal p.

Summering av P E Talet

Genom att analysera finansiell data i flera företag kan du som investerare skapa en bra bild över köpvärda aktier. Bland annat genom att undersöka bolagets vinst och beräkna nyckeltal. Ett av dessa är P E talet, en kvot där P står för price och E för earnings. Förkortningen står för price earnings och det är så branschfolk benämner p e talet.

Beräkningen sker enligt formeln nedan:

Aktiekurs / Vinst per aktie

För att beräkna kvoten placerar du aktiekursen i täljaren och dividerar med bolagets vinst, per aktie. Om företaget går med bra vinst ökar värdet på nämnaren och gör att kvoten blir relativt lägre. Det ger dig som investerare en bättre möjlighet att göra vinst på din investering. Ett företag med låg vinst får i regel en högre kvot.Med andra ord, lågt p e är i teorin eftersträvansvärt. Men du ska inte stirra dig blind på e tal p utan kombinera analysen. Vad är ett bra p/e tal är alltså väldigt svårt att säga, men tolka det själv och förbättra sannolikheten att göra vinst på dina investeringar.

Fortsätt läsa PE Tal, Allt Du Behöver Veta – (Räkna Ut P/E Tal Med Exempel)

Bli rik på bra utdelningsaktier – Aktier med hög utdelning | Utdelningsportfölj 2020

Utdelningsaktier

Att köpa utdelningsaktier med bra och höga aktieutdelningar och direktavkastning för en utdelningsportfölj kan vara ett bra och effektivt sätt att spara pengar på och få en förhållandevis trygg passiv inkomst. Att investera i utdelningsaktier har på senare tid blivit väldigt populärt. Hör utdelning kan vara periodiska eller enskilda och kan variera mellan svenska och utländska bolag. En aktieutdelning är oftast en kontant utbetalning till bolagets aktieägare.
Anledningen till varför bolagen delar ut bolagets vinster till ägarna är på grund av att bolaget inte har behov av att återinvestera allt vinstkapital och därför delas vinsten ut till aktieägarna istället. Utdelnigen är alltså en del av vinsten i ett bolag. Utdelningsaktier med hög direktavkastning är något som alla kan ägna sig åt och som är extra bra för den som vill äga och investera i aktier mer passivt och istället låta investeringen jobba. En noggrant vald portfölj sköter sig själv under lång tid och du behöver bara titta till den någon eller ett par gånger per år.

Artikelns Innehåll

Tips på utdelningsaktier med hög utdelning

Här är en lista på svenska utdelningsaristokrater även kallade Swedish Dividend Aristocrats. Det är utdelningsaktier med hög kvalitet som har ökat utdelningen många år i rad. Samtliga av dessa bolag har bibehållit eller höjt sin utdelning i minst 10 år, men vissa av dem har betydligt längre sviter än så. Du kan läsa mer om dessa utdelningsaktier för en utdelningsportfölj längre ner i artikeln. Flera av dessa ingår också i de portföljer som jag själv satt samman här på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de som jag anses vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.
Här är en lista med stabila utdelningsaktier som man också skulle kunna kalla svenska utdelningsaristokrater. 
Länkarna nedan tar dig till Avanza analyssidor om respektive aktie.

Utdelningsaktier
Atlas Copco
Assa Abloy
Wallenstam
Castellum
Hufvudstaden
Swedish Match
Fenix Outdoor
NIBE Industrier
SWECO B
AstraZeneca
Beijer Ref B
BTS Group B
Fast Partner
Vitec
Alfa Laval
Beijer Alma B
Skanska
H&M
ÅF B

Investmentbolag är ofta också goda utdelningsaktier. Här finns en läsvärd artikel om detta.
Här kommer fler listor med utdelningsaktier och företag som har haft en stabil utdelningshistorik och utdelningstillväxt och som är värda att titta närmare på för din portfölj. Flera av dessa ingår som sagt i mina egna favoritportföljer som jag satt samman med riktigt fina utdelningsaktier.

High Yield bolag – utdelningsaktier med hög aktieutdelning.

Nordea
Handelsbanken B
SEB
Swedbank
Millicom
Nobina
Skanska
Swedish Match

Dividend growth – utdelningsaktier som nästan varje år höjer sin utdelning

Investor
Vitec
Assa Abloy
H&M
Atlas Copco
Fenix Outdoor
Fagerhult
Hufvudstaden
Atrium Ljungberg
Castellum
Fabege

ETF – börshandlade fonder

XACT Högutdelande – En börshandlad fond som innehåller utdelningsaktier med hög aktieutdelning. Fonden kan handlas som en aktie på börsen – som en ETF.

Fler tips på utdelningsaktier

På denna lista så kan du se vilka utdelningsaktier i Norden som har högst direktavkastning. Denna listan är en mycket bra start om du vill leta efter stabila utdelningsaktier att starta med i din portfölj. Nyckeltalet visar hur stor aktieutdelningen är jämfört med senaste dagens stängningskurs. Fram tills dess att kommande aktieutdelning är känd så baseras datan på föregående års aktieutdelning. Här är listan för högst direktavkastning idag.

Aktierna med högst Direktavkastning
Utdelningsaktierna med högst Direktavkastning i Sverige och Norden

 

Amerikanska månadsutdelare och Kanadensiska månadsutdelare

Här är en lista med utdelningsaktier i USA och Kanada som har utdelning månadsvis (månadsutdelare). Vill man ha aktieutdelning portionerad jämnt över hela året så är detta en fin lista med fördelaktig utdelningshistorik och utdelningstillväxt. Det är inte nödvändigtvis de bästa amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktierna men en ok lista för din utdelningsportfölj om du vill ha en jämn inkomst över året med månadsutdelare.
I Sverige lämnas aktieutdelningen vanligtvis en gång per år men vissa bolag har börjat dela upp utdelningen halvårsvis och börsens preferensaktier ger normalt utdelning kvartalsvis. Kvartalsvis är sedan länge för övrigt tradition bland amerikanska utdelningsaktier. Det är svårare att hitta månadsutdelar i Sverige. Här är en lista med amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier som också är månadsutdelare.
Dubbelkolla alltid bolagen så att dom inte har ändrat någon policy med sin utdelning från månadsutdelare till något annat. Dessa utdelningsaktier är inte bara utdelningsaktier från USA utan även från Kanada. Så listan nedan har bolag från båda länderna.

Här är en annan källa till utdelningsaktier i USA. S&P 500 Dividend Aristocrats

Amerikanska månadsutdelare och Kanadensiska månadsutdelare
Amerikanska månadsutdelare och Kanadensiska månadsutdelare

 

Utdelningsaktieindex

Här har jag samlat de utdelningsaktier som jag anser ingår i Svenska aristokrater och sedan gjort ett index av dem. Svenska aristokrater aktier som har ökat utdelningen många år i rad. Du hittar aktierna som ingår i en av de portföljer som finns här på Samuelssons Rapport. Länk här. Jag uppdaterar nedan utdelningsindex en gång i veckan.
Uppdateras veckovis – senaste uppdatering 13 april 2020

Utdelningsaktieindex

Utdelningsaktiers för- och nackdelar

Utdelningsaktiers för- och nackdelar
Utdelningsaktiers för- och nackdelar

Utdelningsaktier har olika för-och nackdelarna. Det är bra att ta reda på vad som är vad med denna typ av investering innan du riskerar något i din utdelningsportfölj. Här är några av de främsta fördelarna och nackdelarna med att investera i utdelningsaktier.

Fördelar med en utdelningsportfölj

 • Aktieutdelning gör så att du kan utnyttja ränta på ränta effekten. När du återinvesterar dina utdelningar tillbaka in i aktien, får dina utdelningar ännu mer utdelning i framtiden. Ju längre tid du låter dina investeringar vara desto mer växer det med hjälp av ränta på ränta effekten.

 • Aktieutdelningar gör att du kan säkra upp det som du satt in från början snabbare. Aktien kan falla 5%, men om aktien betalar 4% i utdelningar har du bara förlorat 1% på din investering. Utdelningarna kan på detta sätt kompensera för eventuella förluster i aktien.
 • Lönsamma företag ökar ofta utdelningen. Mer vinst ger ofta mer i utdelning per aktie.
 • Stabila företag delar ut i form av aktieutdelningar och det betyder mindre volatilitet för din portfölj.
 • Utdelningsaktier tenderar att klara nedgångar på börsen bättre än övriga marknaden. Företagen betalar utdelningar som ett sätt att hålla ägarna kvar. Många investerare söker också tryggheten i utdelningsföretag i dåliga tider.
 • Bolaget som ökat utdelningen i 20 år har större sannolikhet att fortsätta göra det än de som inte gjort det.

Nackdelar med en utdelningsportfölj

 • Utdelningarna per aktie kan ökas, minskas eller tas bort när som helst. Företag kan när som helst besluta att de inte har råd att betala ut aktieutdelningar längre. Det finns alltså ingen garanti för din utdelningsportfölj att utdelningsbetalningen fortsätter.
 • De bättre utdelningsaktierna brukar sällan vara några snabbväxare utan är ofta äldre företag som hellre returnerar vinster till ägarna än använder dom i verksamheten. Snabbväxande bolag behöver sitt kapital i sin verksamhet för att växa. På detta sätt är det ofta svårt att hitta några tillväxtföretag vars aktiekurs mångdubblas.
 • Höga utdelningar kan vara vilseledande. Höga utdelningar kan vara ett tecken på ekonomiska svårigheten. Gör en ordentligt analys av dina utdelningsaktier i din utdelningsportfölj om varför utdelningen är så hög. Det kan betyda ökad risk för din utdelningsportfölj. Högst utdelning är med andra ord inte alltid bäst.
 • Skatten för dina utdelningsaktier kan ändras när som helst.

Ovan för och nackdelar speglar några av möjligheterna och svårigheterna med att investera i utdelningsaktier och en utdelningsportfölj. Med rätt analys och information så kan det dock bli en riktig fin investering. Vinnarna är de som kommer att göra sin hemläxa och lära sig om sina utdelningsaktier i sin portfölj.

Kalender för utdelningsaktier

Här hittar du utdelningsaktier, noterade på någon av de nordiska börserna, som ger aktieutdelning inom två veckor. Tänk på att du behöver äga aktien senast dagen innan ”Handlas utan utdelning” för att få kommande utdelningen. Här är en lista med de aktier som snart ger utdelning.
Denna listan är också bra om du vill få veta vilka kommande aktieutdelningar är.  (30 dagar framåt)

Kalender för utdelningsaktier - När får man aktieutdelningen?

Stabila utdelningstrender

Företag med stabila utdelningstrender och en bra utdelning är några av de viktiga ingredienserna för att lyckas med utdelningsaktier med hög direktavkastning men dock inte de enda. Jag kommer fortfarande använda en del av den analys som gjort våra andra utdelningsportföljerna framgångsrika i denna analysmix. Kombinationen av detta gör denna utdelningsportfölj unik i sitt slag. En utdelningsportfölj perfekt för den som vill kunna leva på sina aktieutdelningar någon gång i framtiden.
Målet med utdelningsportföljen är densamma som för övriga aktieportföljer på Samuelssons Rapport. Att ha en avkastning som är bättre index. (OMX30). Som långsiktig investerare vill du äga stabila företag med god utdelningshistorik. Stabila utdelningsbolag brukar ofta vara välskötta, mindre riskfyllda och med en bra resultat- och balansräkning. I och med att de nästan aldrig sänker sina utdelningar är det också nästan en garanterad avkastning som tillfaller dig som investerare år efter år.

Att köpa och investera i en del av ett företag

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina utdelningsportföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en utdelningsportfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett ord om ofta dyker upp om man håller på med aktier och investeringar. Direktavkastning används som ett mått på hur stor utdelningen är i förhållande till priset på aktien. Alltså utdelning gäller per aktie.  Vill man räkna ut diretkavkastningen så tar du aktieutdelningen per aktie och dividerar det mer aktiekursen. Direktavkastningen uttrycks i procent och visar hur stor del av din investering som du får tillbaka varje år.
Man kan också lätt hitta dessa uppgifter hos de flesta mäklare och webbsidor som listar högutdelande aktier och värdepapper. På Avanza hittar du det här.

Direktavkastningen varierar varje dag

Direktavkastningen varierar med aktiekursen varje dag och även varje minut och timma. Så fort aktiekursen rör sig uppåt eller nedåt så ändras även direktavkastningen. Utdelningen är densamma i ett helt år givet att bolaget delar ut pengar årligen.

Är hög direktavkastning bäst?

Inte nödvändigtvis. Det finns en risk med hög direktavkastning. Den risken ligger i att ett bolaget med hög direktavkastning kan ha ekonomiska problem. I och med att direktavkastningen stiger när aktiekursen sjunker så kan det vara så att aktien sjunker på grund av problem i bolaget. Även om höga utdelningen kan vara ett plåster på såren så kommer det inte räcka att täcka den eventuellt stora nedgång som aktiekursen skapar i din portfölj.
Givetvis så behöver det inte vara så. Det kan finnas tillfällen då investerare överreagerar och säljer av bolaget som inte alls har så stora problem och istället för att fortsätta ned går upp istället. Vid situationer som dessa så är det ett mycket fint investeringstillfälle att köpa och investera vid en sådan dipp. Du har då köpt på dig en aktie billigt och som kommer ge dig en hög utdelning i förhållande till din investering.

Är historiken för direktavkastningen viktig?

Personligen så tittar jag inte så mycket på historiken för just direktavkastningen även om det kan vara intressant. I och med att direktavkastningen varierar med aktiekursen så tycker jag inte att den är lika tillförlitlig historiskt sett jämfört med exempel utdelningshistoriken. Jag vill helst att utdelningen skall ha gått upp, eller i varje fall inte gått ner, under en lång tid. Om ett bolag kan visa historik på att man höjt utdelningen eller inte sänkt utdelningen på exempelvis 10, 15 eller allra helst 20 år så är det ett plus i kanten.
Det visar att företaget och dess ledning är kompetenta och kan leda sitt bolag i både uppgång och nedgång. Det eliminerar en hel del risk som kan infinna sig i unga bolag eller bolag med inkompetent ledning. Det finns en bra lista med företag som har höjt aktieutdelningen i många år i rad under en lång tid. Dom kallas på svenska utdelningsaristokrater. Dom har egentligen många namn men detta är ett av dom. Man bör alltså investera i utdelningsaktier med en stabil utdelningstrend och inte i aktier som har sänkt utdelningen. På sikt kommer detta resultera i bland annat mer pengar.

Direktavkastningsmetoden

Detta har egentligen inget med direktavkastning och aktier att göra utan används inom fastighetsbranschen för att värdera framtida kassaflöden. Här kommer en förklaring i alla fall. Direktavkastningsmetoden är en metod där driftnettot tillsammans med avkastningskravet ger nuvärdet av alla framtida nettokassaflöde. Driftnetto består av hyror minskat med drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatten.

Vad är direktavkastning? – videoförklaring

Här nedan är en video från Nordnet som handlar om vad direktavkastning är. Vet du inte vad direktavkasntning är så rekommenderar jag dig att titta på den. Den är kort och går igenom det viktigaste om direktavkastning.

 

Preferensaktier

Ett sätt att utveckla sin utdelningsportfölj är med preferensaktier. Här är en bra lista för detta. Kort beskrivet ger dessa aktier företrädesrätt till bolagets tillgångar före stamaktier vid konkurs eller likvidation. De ger även en särskild rätt till aktieutdelning före stamaktierna. Preferensaktiens mer gynnade ställning avspeglas vanligen i ett högre marknadspris än för stamaktien, allt annat lika.
Preferensaktier med hög garanterad utdelning får delvis karaktären av en företagsobligation. En fundamental skillnad är dock att företagets kreditgivare går före alla aktieägare inklusive innehavare av preferensaktier i händelse av att företaget utvecklar betalningssvårigheter. Att dessa aktier skulle vara de bästa utdelningsaktierna 2020 är troligen inte fallet men de skulle kunna vara en bra del av en väldiversifierad portfölj.

Lista på preferensaktier

Här nedan är en riktigt fin lista med preferensaktier.

Här är vad som utmärker en preferensaktie:

direktavkastning

Att ett bolag delar ut mycket eller lite kan tolkas på flera sätt. Om bolaget stoppar sin utdelning brukar detta signalera problem för bolaget. Att man återinför en aktieutdelning är ett tecken på att bolaget ser framför sig bättre tider och att kunna klara av att hålla en god vinstnivå under en överskådlig framtid.

Var ser jag vilken direktavkastning en aktie har?

Direktavkastningen förändras i takt med att aktiekursen förändras. Avanza visar exempelvis direktavkastningen på aktieöversikten och räknar på gårdagens stängningskurs. Under ”Utdelningar” kan man se hur hög utdelningen är i kronor. Förutom årets utdelning kan man även se fjolårets, och det kan vara intressant att se om bolaget har ökat eller minskat utdelningen jämfört med tidigare år. Här kan du direktavkastningen idag för exempelvis Hennes & Mauritz.
utdelningsportfölj
utdelningsportfölj

Vad är en aktieutdelning?

Om man äger aktier så är man också delägare i ett bolag. Man har då också rätt till de vinster som finns i företaget och som kommer i framtiden. Aktieutdelning är en utbetalning till dig från företaget du äger aktier i. Du får dem i form av pengar eller andra tillgångar.

Var kommer utdelningen ifrån?

För att ett bolag ska kunna höja aktieutdelningen över tid så krävs det att bolaget höjer sin vinst. Om bolaget skulle dela ut men inte gå med vinst, då skulle kassan snart sina och bolaget skulle tvingas att sänka eller helt sluta med att dela ut utdelning.
Kom ihåg att utdelningskapaciteten är beroende av bolagets lönsamhet. Om bolaget inte tjänar pengar så finns det inget att dela ut. Det är därför viktigt att företaget går bra och gör vinst även framåt i tiden.

Ger alla aktier utdelning?

Alla aktier ger inte utdelningar. Om ett företag skall kunna ge ut utdelning så måste företaget gå med vinst. Om det går i förlust så är det svårare att ge ut pengar till sina aktieägare. Om ett företag går med vinst så kan det välja mellan att dela ut pengarna till aktieägarna eller behålla dem och fortsätta att investera i företaget och växa.

Aktieutdelning, varför vill man ha det?

Ett vanligt sätt att tjäna pengar på aktier är genom att ta del av en aktieutdelning. Den vinst som företagen gör och som dom inte behöver återinvestera i verksamheten kan delas ut till aktieägarna i form av aktieutdelning. Förr var det ofta bolag som funnits ett tag som delade ut mer.
Sådana bolag som varit lönsamma över en längre tid och antingen är så stora att de kanske inte längre kan växa så mycket längre eller för att de anser att aktieägarna kan göra mer med pengarna än dom själva kan göra. En anledning är också för att ge aktieägarna avkastning på det kapital dom har investerat och en gång riskerat. Därför bestämmer sig dessa bolag för att dela ut återstående kapital till ägarna.

När får man sin utdelning?

Oftast delar de aktier med hög utdelning i Sverige ut det i samband med årsstämman. Då framgår hur många kronor per aktie som ska delas ut, samt vilket datum utdelningen skall betalas ut. För de flesta bolag inträffar detta någon gång under våren. Om man vill leva på utdelningar kanske det kan vara en god idé att sprida ut sina inkommande utdelningar över året. I andra länder såsom exempelvis USA så är det vanligare att bolag lämnar sin utdelning spridd över hela året.
Ett vanligt förfarande är att ge utdelning varje kvartal, men det finns även bolag som ger utdelning varje månad. Det kan därför vara en bra idé att titta på både svenska och utländska aktier som delar ut på olika delar av året för att få en så jämn inkomstfördelning som möjligt.

Hur ofta får man aktieutdelning?

Det är olika när bolagen delar ut pengar till aktieägarna. I Sverige är det mest vanligt att det sker en gång om året. Det brukar ske på våren någon gång i april-maj. Vissa få bolag delar ut halvårsvis och kvartalsvis i Sverige. I USA och hos amerikanska bolag så är det vanligaste 4 gånger per år, alltså kvartalsvis.

Utdelningsandel, vad är det?

Utdelningsandel är ett nyckeltal som talar om hur stor andel utdelningen är av vinsten. Om ett bolag gör 100 kronor i vinst och i aktieutdelning så delar de ut 50 kronor. Detta betyder att utdelningsandelen är 50%. Bolagets utdelningsandel kan vara mellan 0-100 procent. Är den noll delas det inte ut något. Är utdelningsandelen 100 procent innebär det att hela bolagets vinst delas ut till aktieägarna.
Generellt kan man säga att stora bolag som har funnits ett tag delar ut en större andel av sin vinst till ägarna än mindre tillväxtbolag där vinsterna återinvesteras istället. Detta är som sagt en mycket generell bild och det finns många undantag. Bolag som Google och Berkshire Hathaway delar exempelvis inte ut någonting. En del menar också att utdelningsandelen visar på hur starkt ledningen eller bolaget tror på sin egen verksamhet. Tror man att man kan använda vinsten till att utveckla bolaget ytterligare och växa ännu mer eller har aktieägarna mer användning för pengarna.

Betalar man skatt när man får utdelning?

Svenska aktier som  man har på en ISK eller en kapitalförsäkring är inte skattepliktig. Däremot så är det skatteplikt om du har aktierna i en vanlig aktiedepå.

Var hittar jag en akties utdelning?

Du hittar dessa hos alla stora mäklare. På exempelvis Avanza så hittar du de längst ner till höger på sidan som länken leder till.

 

Aktieutdelning

 

Personligen så tror jag många som investerar i utdelningsaktier underskattar denna punkt. Det kan finnas fantastiska bolag som växer starkt fortfarande och tror oerhört mycket på sin verksamhet och behöver sina pengar för tillväxt. Det kan också finnas bolag som är ”gamla och trötta” och hellre delar ut till ägarna för att de tror på sin egen verksamhet lika mycket längre. Dessa bolag bör undvikas till varje pris. Det är givetvis inte lätt att analysera och hitta dessa bolag. Men personligen så tycker jag att man kan vara lite subjektiv här och titta på hur hungrigt ett bolag är och hur mycket nya produkter osv som kommer ut från bolaget.
Köper dom upp nya bolag, uppfinner dom mycket nytt, expanderar dom fortfarande etc. Med det sagt så kan man ändå sammanfatta att utdelningsandelen är ett viktigt nyckeltal och det kan berätta hur uthållig en utdelning är. Kommer utdelningen höjas eller sänkas framöver? Generellt kan man också säga att lägre utdelningsandel är bättre. Man har då ett utrymme att behålla eller höja utdelningen även om vinsten skulle minska ett visst år.
Utdelningsandel heter på engelska ”dividend payout ratio” eller ”payout ratio”.
Bilden visar utdelningsandelen för samtliga bolag på Stockholmsbörsen.

Utdelningsandel
Utdelningsandel

Aktiestrategier och utdelningsportföljer för utdelningsaktier

Detta är en fin strategi för utdelningsaktier där fokus ligger på att investera i aktier med stabil och hög utdelning. Vi fokuserar på att maximera avkastningen främst med hjälp av utdelningen och aktier med hög utdelning 2020. Utdelningsportföljen på denna börsblogg består av 20 st olika bolag och alla är viktade till ungefär 5%. Det är en blandning av svenska och utländska bolag. De här aktierna är något man köper för den långsiktiga utdelningens skull, inte för att lyckas köpa och sälja vid bästa tidpunkt. Tillväxtaktierna som man köper för att sälja när kursen går uppåt må ha högre potential, men utdelningsaktierna betyder både mindre risk och mindre arbete, samtidigt som man har en nästan garanterad avkastning även om historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning. En bra approach med andra ord om man köper aktier och ska investera.

Det är enkelt att följa utdelningsportföljerna

Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar om du följer länken kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa utdelningsportföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen. Målet med våra aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet. Här kan du anmäla dig till vår utdelningsportfölj.

Svenska Aristokrater

I USA talar man ofta om om “Dividend Aristocrats” eller “Dividend Champions”, dvs bolag som har höjt utdelningen minst 25 år i rad. Den historiken är ju givetvis otroligt lockande för en investerare. Sannolikheten för framtida utdelningsökningar är alltså högre hos dessa bolag än hos bolag med kortare historik av att höja utdelningarna årligen. En del kallar dessa bolag världens bästa utdelningsaktier. Jag har satt samman en lista för Sverige också. Svenska AristokraterSwedish Dividend Aristocrats Listan består av svenska bolag, de så kallade utdelningsmästarna, som under de senaste 15 åren inte har sänkt sin utdelning. En utdelningsportfölj som fokuserar på att maximera avkastningen främst med hjälp av utdelningen.
Jag kallar portföljen Svenska Aristokrater och har naturligtvis lånat namnet efter Standard and Poors Dividend Aristocrats. Där är kravet att aktien skall ha 25 år av utdelningshöjningar och vara en del av indexet SP500. Vi har inte så många aktier i Sverige som uppfyller de kraven som finns på aktierna i ”Dividend Aristocrats” så jag har varit tvungen att minska kraven lite. Och de enda kraven i nuläget är att företaget inte får ha sänkt utdelningen eller och att den inte upphört att dela ut något de senaste 15 åren. De har alltså höjt utdelningen många år i rad. Detta kan absolut vara potentiellt de bästa utdelningsaktierna 2020.
Swedish Dividend Aristocrats består av stora och stabila bolag med mycket fina verksamheter och bra direktavkastning som under lång tid har lyckats skapa större och större kassaflöden som har använts för att utveckla verksamheten vidare men även för att göda aktieägarna. Bolag som har höjt utdelningen regelbundet under må¨nga år. Oftast har detta skett med ett lågt risktagande och en stark balansräkning.
Dividend aristocrats har tagit sig igenom en mängd olika utmaningar på vägen som testat både produkter, tjänster och ledning i bolagen. Det är troligt att det finns höga vallgravar i verksamheten som gör att bolagen år efter kan fortsätta att växa och vara framgångsrika.
Det är inte svårt att förstå att dividend aristocrats blivit populära bland många investerare då risken i bolagens verksamhet är bevisat låg och de göder dessutom aktieägarna med en aldrig sinande ström av utdelningar och oftast bra direktavkastningar.
Portföljen består av ett snitt på årets utveckling av alla aktierna som har uppfyllt kravet. De senaste resultaten hittar du här.

Utdelningsaktier och ränta på ränta

Bästa sättet att utnyttja ränta-på-ränta effekten är att återinvestera aktieutdelningarna du får på aktier varje år. Över tid kommer du att bli förvånad över hur mycket mer pengar du tjänar. När man återinvesterar aktieutdelningen som man kan få från aktier som delar ut pengar så får man en ränta på ränta effekt som är mycket kraftfull.

På detta sätt så ackumuleras investeringskapitalet för varje år som går. Den kanske mest framgångsrike investeraren någonsin, Warren Buffett har tjänat en stor del av sin förmögenhet på detta sätt. Två portföljer på Samuelssons Rapport som har utnyttjat denna effekt är Svenska Utdelnings Aristokrater, G0rdon Gekko och Utdelningsaktier.

När sker aktieutdelningen?

När kommer aktieutdelningen?  Det är naturligtvis intressant att veta när man får sina pengar. Det finns många källor på nätet där man kan se utdelningsdatum.  Min favorit är för närvarande hos Avanza. Här är länken till detta. (30 dagar framåt)
Här hittar du ännu en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen som är bra. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en utdelning. Får du inte fram en notering när du söker finns det ingen beslutad kommande utdelning för närvarande eller så har den redan skett.

 

Hur mycket kan man tjäna på utdelningsaktier i en utdelningsportfölj?

På sidan Z2036 så finns det en sparkalkylator där man kan räkna ut avkastningen i olika sparsituationer med dina bästa utdelningsaktier.
Jag  väljer att räkna med att man återinvesterar alla dina aktieutdelningar och på så sätt skapar ränta på ränta effekten i följande scenario:
Portföljen startar med 100 000kr och ger 4% årlig direktavkastning + 5% årlig värdeökning. I mitt exempel antar jag att du är 40 år och har 25 år till pensionen. Sparar du 5000kr in i portföljen varje månad till pensionen i 25 år så kommer du kunna få ca 16000 kronor i utdelningar per månad.
Även om det inte är några jättesummor så kan det lätt utökas genom att du sparar lite mer varje månad eller har ett högre startbelopp eller att du helt enkelt börjar tidigare. Ett trevligt verktyg att använda sig av.

utdelning aktier
utdelning aktier
Fortsätt läsa Bli rik på bra utdelningsaktier – Aktier med hög utdelning | Utdelningsportfölj 2020
Swingtrading – Kom igång enkelt som Swingtrader | (2020)
swingtrading

Swingtrading – Kom igång enkelt som Swingtrader | (2020)

Swingtrading är ett av de mest populära sätt att investera aktivt inom trading på börsen överhuvudtaget. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen på det här sättet sker mellan några dagar till ett par veckors tid. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man kollar på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster och algoritmer.
Fördelen med swing trading som jag ser det är att man har möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av. Att ha det som en hobby. Du kan då sakta men säkert bygga upp ditt tradingkapital och behöver inte sitta framför en tradingskärm hela dagarna. Det är perfekt om man är nybörjare med andra ord. Med vissa typer av trading strategier kan du klara dig med 15-20 minuter arbetstid framför skärmen per dag.

Att börja med swingtrading

Swing Trading är bra om man vill börja med trading. Det är lite enklare än daytrading i och med att man tar längre positioner. Inom day trading så avslutar du din trade innan dagen är slut. I swing trading kan du lägga ordrar på kvällen innan nästa dags öppning eller på morgonen innan börsen öppnar eller kanske under dagar om du har tid  och hellre vill det. Man kan alltså välja när man vill investera och det är inga problem att lägga ordrar innan börsen öppnar, det är bara att gå in på sin aktiemäklare och lägga ordrarna som du vill ha utfört den dagen.
På detta sättet är det en bra start om du har ett långsiktig mål att leva på trading. Om du lyckas bemästra swingtrading så kan du sedan gå vidare till mer avancerade former av trading såsom day trading eller algo trading. Det är med andra ord perfekt för en nybörjare. Låt oss börja med att titta på hur mycket pengar man behöver i startkapital.

Klicka på bilden om du vill veta mer om vår populära Swingtradingutbildning

Swingtrading utbildning
Swingtrading utbildning

Startkapital swingtrading

Att komma igång med swingtrading är enkelt och det behövs idag inte speciellt mycket pengar. Idag kan du med vissa aktiemäklare komma igång med bara några tusenlappar. Swingtrading är en perfekt handelsform om du nybörjare med andra ord. Avgörande för din startsumma är hur mycket i courtage du kommer att betala till din aktiemäklare. Betalar du för mycket i courtage så kan det göra så att dina vinster försvinner i kostnader till din aktiemäklare istället. Du kan jämföra aktiemäklare här.
De vanligaste mäklarna bland mina medlemmar är Avanza och Nordnet.
Det är viktigt om man vill lyckas med swingtrading att man jobbar med pengar som man har råd att förlora. Detta skyddar inte bara från ekonomisk ruin utan framförallt för att eliminera känslor från din trading. Något som normalt brukar vara ett stort hinder för många som vill investera på börsen. Hur ser då vanliga dagar ut för mig?

Ja, jag vill bli medlem

Mina dagliga rutiner

Swingtrading är perfekt om man vill hålla på med trading vid sidan av sitt vanliga jobb. Kanske man vill prova sina vingar för att se om trading är något för dig och därifrån ta steget till trading som kräver mer pengar eller tid. Om du väl vet vilken typ av system eller swingtrategi som du skall använda dig av så krävs det inte mycket tid för att lyckas med detta. Mina dagliga rutiner är att jag efter börsen har stängt laddar hem alla de senaste kurserna till mina programvaror.
Det tar inte mer än en minut. Efter det så kollar jag igenom mina fokuslistor där jag har mina trading strategier och aktier. Jag ser med en gång vilka aktier som ger köpsignaler i mina programvaror. Av dessa väljer jag ut de bästa som jag tror mest på. Det kan vara alltifrån noll aktier till 3-4 aktier beroende på hur marknadsklimatet ser ut just nu.

När jag väl valt mina aktier så går jag till min aktiemäklares hemsida och lägger in dessa ordrar. Allt som allt så tar detta inte mer än 10-15 minuter. Max 20 om det har hänt mycket under börsdagen. Om man inte vill göra jobbet efter att börsen stängt så kan man alltid göra det morgonen efter innan börsen öppnar.

Denna process upprepar jag dag efter dag. Vill man börja med trading så är det ett perfekt sätt att börja med. För den som inte vill göra all research själv så har jag swingtradingkurser där jag visar hur hela denna processen går till. Dessa har jag haft i ganska många år nu och till flera hundra tradingelever. Du kan läsa mer om detta här om du är intresserad. I kursen så ingår 3  tradingstrategier som jag själv handlar med dagligen. Lås oss titta på hur dessa strategier kan se ut.

Trading Strategier

Tradingstrategier: En swingtrader behöver en edge för att investera pengar. Det är den viktigaste konkurrensfördelen man kan skaffa sig. En edge är i princip detsamma som en trading strategi. Har du inte detta så kommer du inte lyckas. Många börjar att investera på börsen utan att veta om man har en edge eller inte och det är en snabb väg till ett tomt bankkonto. Att se till att man har en bra tradingstrategi är mycket viktigt.  Det finns naturligtvis olika sätt att investera pengar på börsen. Några av dessa swingtrading strategier listar jag nedan. Jag börjar med de som som jag själv tycker är viktigaste och i fallande ordning. Jag baserar detta på egna erfarenheter och vad jag sett andra lyckas med.

Mean reversions

Mean reversion

 • Mean Reversion
  Man tar positioner i aktier eller liknande och satsar på att priset kommer att återvända till sina långsiktiga medelvärden efter en kortsiktig rörelse åt något håll. Se bild härintill.  Detta är den kanske vanligaste formen av swingtrading. Här är ett inlägg om hur jag bygger upp en tradingstrategi som man kan använda inom swingtrading. Jag använder även liknande system i min trading för medlemmar. Mean reversion kallas även jämviktspendling.
 • Teknisk fundamenta trading
  Teknik analys används för att bestämma entry, exit och för att bestämma risk medan fundamental analys används för att screena fram aktier.
 • News plays
  Här är tanken att man handlar på styrka eller svaghet. Antingen så investerar man en aktie för att dom fått en bra rapport eller en viktig nyhet har kommit ut och du tror att aktien kommer att stiga. Alternativet till detta är att du handlar när börsen fallit efter en nyhet eller liknande för att du tror på att aktien har överreagerat och du tror på att aktien kommer att komma tillbaka. (mean reversion)
 • Trendföljande
  Trendföljande swingtrading tar positioner i aktier som har stigit starkt och man tror att det kommer att fortsätta i den riktningen. Det kanske mest kända citatet inom trading handlar om trendföljande. ”The trend is your friend” kom ursprungligen från Martin Zweig. Denna typ av trading strategier kan man kombinera med andra tradingstrategier såsom newsplays, mean reversion mm.
 • Momentum
  I denna typ av trading strategier så tar man position när det är en stark och gärna accelererande rörelse åt något håll. En sk. ”range expansion” är ett exempel detta. Man får en snabb och stark rörelse under en dag eller period som är mycket större än vad som är normalt och köper sig in i denna rörelse. Det kan också vara en relativ rörelse gentemot ett annat instrument.
 • Sektor trading
  Det viktigaste inom sektortrading är att veta inom vilken sektor börsen är stark just nu. Genom att titta på olika indikatorer som följer sektorsindex så vet man inom vilken industrisektor man kan förvänta sig att hitta bra aktier. Efter att man identifierat en sektor som är stark (eller svag) så går man vidare för att leta efter bra aktier i denna sektorn. Tanken med detta är att du ökar dina odds när du håller dig till ”rätt” sektor.
 • Gaps
  Här handlar du på grund av att aktien har lämnat ett gap eller mellanrum efter sig. Med detta menas att det finns ett prishopp mellan en dag till en annan. Det kan vara alltifrån någon procentenhet till många procent. Det kan också vara både uppåt och nedåt i pris. Här kan du hitta en hel del intressanta strategier. Det funkar som vanligt inte på alla värdepapper eller aktier utan du bör testa ordentligt innan du investerar.
 • Pairs trading
  Här investerar man generellt 2 olika aktier som är korrelerade och inom samma sektor. Dom följs oftast åt i sina rörelser och skiljer sig inte mycket åt från dag till dag. Inom pairstrading så tar du en position när dessa 2 korrelerade aktier plötsligt inte följs åt på det sätt som dom normalt gör. Då köper du den som är svagare av de 2 och blankar den som är starkare av de 2. Du säljer positionerna när korrelationen och beteendet mellan aktierna har stabiliserats och återgått till det som är normalt.
 • Breakouts
  Här investerar man på nya ”highs” när en aktie eller ditt värdepapper bryter ut till nya högstanivåer. Med andra ord att den går ovanför exempelvis en konsolideringsnivå eller en nivå som den befunnit sig under ett tag. Detta kan vara ett bra sätt att handla på. Dock bör du vara försiktig för det funkar inte på alla typer av aktier och marknader. Du bör testa ordentligt innan du börjar att investera. Det gäller alla strategier och inte bara för breakouts.
 • Teknisk analys
  Fokus ligger på att analysera en aktie med hjälp av olika indikatorer och stöd och motstånd. Till hjälp använder man sig av diagram där man följer kursens utveckling för att se hur aktien historiskt har betett sig. Man tittar inte bara på indikatorer utan även på motstånd, stöd och andra formationer och mönster som kan hittas i diagram. Flera av de andra trading strategierna som vi listat använder också teknisk analys. Det används i alla sorters trading, inkluderat swingtrading, algotrading och daytrading.
 • Läs gärna ”Hur man skapar en trading strategi – min process″
Swingtrading

SR Trading Forum – Ett community för traders i Sverige

SR Trading Forum är ett tradingforum för aktiva och seriösa swingtraders i Sverige. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att skapa ett vänligt, positivt, framåtriktat community där medlemmar öppet kan dela och diskutera allt som trading har att erbjuda. Forumet är ett av de vänligaste du hittar och medlemmar gör allt för att kunna hjälpa varandra komma framåt med sin trading. Några av de primära skillnaderna mellan SR Trading Forum och andra tradingforum handlar om våra regler. Vi har bland annat en nolltolerans för dåligt uppförande. SR Trading Forum är en grupp av swingtraders (nybörjare och experter) som hjälps åt att ta sig framåt för att bli lönsamma och bättre swingtraders. Våra medlemmar lär sig mycket, utvecklar nya relationer och lyckas undvika kostsamma misstag genom det dagliga samarbetet.


Swingtradingutbildning för nybörjare och för dig som hållit på ett tag

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading.

Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före.

Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en tradingkurs här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka.

Den är till för både nybörjare och för dig som hållit på ett tag.

Försök om möjligt också att omge dig med duktiga swingtraders och nätverka så mycket som du kan.

 


Bra swingtrading aktier

De aktier som lämpar sig mest för swingtrading är de som har mycket likviditet och volym. Fördelen med detta är att du inte behöver oroa dig för om det kommer finnas en köpare för din aktie när du vill sälja och vice versa.

Swingtrading
Swingtrading

 

Småbolag

Köper du aktier i småbolag och vill sälja av snabbt av någon orsak samtidigt som många andra tänker samma sak, det som kan hända då är att köpbuden kan sjunka fort. Har man otur kan det bli betydande summor man förlorar i swingtraden. Slippage kallas fenomenet. Håll dig till stora företag eller i varje fall aktier med mycket volym. Speciellt om du är ny. Låt inte din kontostorlek tvinga dig till att handla de mest riskfyllda aktierna, då är det bättre att vänta tills du har mer pengar på ditt konto eller handla med mycket mindre positioner.

Volatilitet

Ibland kan vissa tradingstrategier fungera bra med aktier som har låg volatilitet och ibland kan det fungera bättre med hög volatilitet. Du bör prova båda och testa dig fram för att se vad som är bäst för just det som du vill handla med. Med det vill jag ha sagt att volatilitet kan vara ett viktigt filter att jobba med i vissa typer av trading och strategier.

Aktiemäklares tradingaktivitet

Man kan även gå in på olika aktiemäklare och se vilka aktier som trejdas mest. Även om detta inte är en säker källa till bra aktier så kan det kanske ge lite tips om bra aktiva aktier som andra handlar i. Kanske det finns något guldkorn där som du missat.

Aktiescanner

Det finns även färdiga så kallade aktiescanners där en algoritm hela tiden scannar, eller screenar som vissa också säger, igenom marknaden efter vissa förinställda filter och setups som har bra odds och sannolikhet för att gå upp på börsen. Man har här automatiserat processen för att tar fram bra köp- och säljkandidater. Till grund för denna screening finns framförallt teknisk analys men även fundamental analys kan förekomma. Det kan definitivt vara en bra idé att använda en tjänst som denna om du inte har resurser eller kunskap ännu om hur man tar fram bra aktier för swingtrading.

Vanliga indikatorer

 • Medelvärden – ett bra och effektivt sätt för att veta vilken riktning trenden har.
 • RSI – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter eller styrka i aktier. Kan med fördel användas till att köpa dippar eller att köpa på momentum.
 • Stochastics – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier. Kan med fördel också användas till att köpa dippar.
 • MACD – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier. Kan med fördel också användas till att köpa dippar.
 • Bollinger Bands – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier. Kan med fördel också användas till att köpa dippar.
 • ATR (Average True Range) – Medelvärdet av prisrörelsen för varje dag (eller candle bar) Bra mått på volatilitet.
 • ADX/DMI – En indikator som kan användas för att mäta trend och volatilitet
 • Stöd – Vid en stödnivå tenderar kursfall att hejdas och därifrån har kursen goda utsikter att vända uppåt igen
 • Motstånd – Vid en motståndsnivå tenderar kursuppgångar att plana ut och därifrån har kursen goda utsikter att vända nedåt igen
 • Flaggor och trianglar – Formationer som bildas i rådande trend. Om utbrottet sker i samma riktning som trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i samma riktning.
 • Huvud och skuldra – Under formationens bildande får vi en varning om en möjlig trendvändning och när den är fullbordad får vi en bekräftelse på att trenden vänt.
 • IBS – En oscillerande indikator som mäter det relativa läget för det stängda priset med avseende på ”low” och ”high” för samma period. IBS = The internal bar strength.
 • Swingtrading

  Morning doji star

  Relative Strength (jämför ett instrument/index med ett annat)

 • Candlestickmönster – Mönster som kan finnas om man använder Candlesticks. Vissa formationer och mönster ger en större sannolikhet för uppgång och vice versa.
 • Historisk volatiliet jämfört med kort volatilitet
 • Rate of Change
 • Percent R

Tradingplattform för swingtrading

Det finns mängder av swingtrading program och verktyg man kan använda sig av som swingtrader. Jag skriver ganska omfattande om detta i en annan artikel på Samuelssons Rapport. Du hittar den länken här om daytrading.

Kostnader

Kostnader är något man vill undvika i sina investeringar som swingtrader. Ibland är det inte möjligt och ibland går det och det beror på i vilket område man pratar om. I vissa fall kan man få tag i saker gratis och ibland kostar det lite mer. Som så mycket annat så får man vad man betalar för. Det är i varje fall min erfarenhet. Jag rekommenderar dig att lägga mycket tid på denna punkt om du är nybörjare så att du kommer så lindrigt undan som möjligt. Man vill inte att ens konto skall ätas upp av onödiga kostnader.

 • Courtage – den avgift som en aktiemäklare debiterar dig för handel med exempelvis aktier.
 • Slippage – om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.
 • Skatter
 • Programvarukostnader
 • Kostnader hos din aktiemäklare eller depå – vissa är gratis och andra har diverse avgifter. (Exempel på mäkalre: Avanza, Nordnet, Degiro, ig markets, Nordea med mera)
 • Valutaväxlingsavgifter om du handlar på utländska marknader
 • Kursdata – man behöver ibland kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år.

Psykologi

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av swingtrading och marknaden. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i även om det inte är allt som jag skriver om här. Tradingpsykologi är viktigt men…

Äg dina känslor

En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet oftast är starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Information på internet

Det finns naturligtvis mycket information att hitta på internet och som kan vara bra för både nybörjare och mer avancerade. Efter att ha googlat ordet swingtrading så fick jag fram följande tjänster och webbsidor på de 20 första platserna:

 • stockpicker
 • vinnarbyran
 • ekkalundin
 • buboaktieanalys
 • investech
 • tradingportalen
 • minbors
 • E2
 • har jag missat någon, hör gärna av dig i så fall?

Du kan också hitta mer material genom att söka på följande ord tillsammans med Swingtrading:

Tips och trix för att nå framgång

Här kommer lite mer tips och råd för att lyckas som swingtrader. Råd som är bra både för nybörjare och för dig som hållit på ett tag.

 • Networka med andra. Hitta andra swingtraders som du kan samarbeta med eller lära dig av. Det är både roligt och lärorikt.
 • Lär dig teknisk analys. Även om TA och teknisk analys inte är en direkt väg till att investera och tjäna enkla pengar så hjälper det dig att förstå marknadsstrukturer och rörelser på börsen. Detta gäller speciellt om du är nybörjare. Teknisk analys är tyvärr inte den heliga gral som många hoppas på och som beskrivs i olika trading böcker och sidor på nätet. Men som jag skrev ovan så är det en bra utgångspunkt och en bra plats att starta på. När du börjar att testa teknisk analys med riktig handel och du börjar att föra riktig statistik på hur de olika formationerna och indikatorerna inom teknisk analys fungerar så kommer du se att mer än 95% av det inte är värt att fortsätta med. Däremot så har du sparat en hel del pengar genom att du nu vet vad som fungerar inom teknisk analys och vad som inte fungerar. Det finns en del som fungerar inom teknisk analys och som fungerar mycket bra. Detta skall du försöka hitta och använda dig om och om igen. Det är här du kan börja att investera och tjäna pengar på swingtrading.
 • Undvik aktier som inte är likvida.
 • Försök att följa trenden i dina investeringar. Att använda ett enkelt medelvärde kan man komma långt med. Det kan vara ett enkelt sätt att undvika onödiga förluster och speciellt om du är nybörjare och skall börja investera.
 • Stirra dig inte blind bara på ett tidsintervall. Många gånger kan man få bra idéer genom att titta på ett tidsintervall som är högre eller lägre. Om du exempelvis normalt använder dagsdata så kan du få idéer till investeringar genom att titta på veckodata eller kanske till och med 60 minuters data.
 • Om möjligt. Specialisera dig på något och bli riktigt duktig på det. Det är bättre att bli expert på något område än att lära sig lite av allt på marknaden. Det gäller både vid val av marknaden och trading strategi och speciellt om du är nybörjare.
 • Den kanske vanligaste orsaken till att någon misslyckas är för att dom handlar för mycket. Man övertradar helt enkelt. Gör en plan och följ den.
 • Innan du använder en indikator för entry eller exit. Testa det först innan du satsar riktiga pengar. Jag använder programvaror för detta men du kan göra mycket manuellt också. Huvudsaken är att du inte satsar pengar på något som du inte är helt säker på om det fungerar.
 • Använd stoploss så mycket som möjligt. Var försiktig. Vissa trading strategier slutar att fungera om du använder det när du investerar. Vissa har svårt att tro på detta och jag uppmanar dig att göra dina tester själv för att se vad som gäller här. Jag har kollegor som inte använder stoploss överhuvudtaget på grund av detta. Givetvis skulle jag inte rekommendera en nybörjare att börja trejda utan stopplosser på marknaden då man kanske inte ens lärt sig vad som fungerar eller inte på börsen ännu.
 • Disciplin: En bra swingtrading strategi är värdelös när du investerar utan disciplin. Många swingtraders förlorar mycket pengar för att de misslyckas med detta. Ett bra uttryck för detta är,  ”Planera handeln och handla planen.” Framgång är omöjligt utan disciplin. Som nybörjare kan det vara förödande att inte förstå detta när man börjar att investera.
 • Tänk på att det är inte om du har rätt eller fel som betyder något i slutändan utan hur mycket pengar du investerar när du har rätt och hur mycket du förlorar när du har fel.
 • Här har jag skrivit om många fler tips för nybörjare inom trading.
 • Skaffa dig en journal att skriva i. Det gäller både för dina trades och för dina upplevelser och det du lär dig om strategier och marknaden. Någon form av dagbok eller journal brukar vara något som nästan alla  framgångsrika swingtraders som jag känner har. Många säger också att det har varit deras viktigaste verktyg för att lyckas överhuvudtaget. Det finns mycket information om detta om du googlar lite på nätet. Som Tradermedlem på Samuelssons Rapport så får du tillgång till några journaler som är användbara inom swingtrading.

Är det något som jag har missat och som du skulle vilja lägga till? Vad har hjälpt dig framåt i din swingtrading? Hör gärna av dig så uppdaterar jag artikeln. Du kan också lägga till en kommentar om det är något som du vill tipsa om.

Swingtrading

Så här lyckas du med trading

Jag gillar denna förenkling mycket. I princip, om man vill generalisera mycket så är det detta som trading handlar om!

Det finns 4 möjliga resultat för din trade eller position.

1. En liten vinst
2. En liten förlust
3. En stor vinst
4. En stor förlust
Eliminera nummer 4. Du kommer att tacka mig senare..

Swingtrading

Swingtrading exempel från Samuelssons Rapport

Swingtrading – för och nackdelar

Att använda sig av swingtrading har både sina för och nackdelar, några av dessa listar jag nedan:

SwingTrading Fördelar

Behöver inte vara heltidsjobb: Alla med kunskap och lite kapital kan hålla på med swingtrading. På grund av den lite längre tidsramen (från dagar till veckor i motsats till minuter till timmar på marknaden) behöver en swingtrader inte sitta framför datorskärmen hela dagen. Man kan swingtrada och ända jobba på ett separat heltidsjobb.

Möjlighet till betydande vinster: Trades och investeringar behöver generellt tid för att utvecklas och fungera, och att hålla en position öppen för några dagar eller kanske till och med veckor kan leda till högre vinster än att investera in och ut ur samma position flera gånger om dagen.
Konstant övervakning krävs inte: Som swingtrader kan man använda stopplosser som ligger i marknaden oavsett om man är framför datorn eller inte.
Mindre stress och risk för utbrändhet: Eftersom swingtrading inte behöver vara ett heltidsjobb finns det mycket mindre risk för utbrändhet på grund av stress. Swingtraders har många gånger ett separat heltidsjobb eller annan inkomstkälla genom vilken man kan kompensera eller mildra eventuella handelsförluster.
Dyr investering krävs inte: Swingtrading kan göras med en enkel dator och enkla programvaror.

Klicka på bilden om du vill veta mer om vår populära Swingtradingutbildning

Swingtradingskolan
Swingtradingskolan

Swing Trading Nackdelar

Kunskap: Swing traders måste lära sig vad som fungerar på börsen och vilka marknader som är att föredra. Som nybörjare kan det vara ganska mycket att ta in till en början. Genom att läsa på internet eller ta en swingtradingutbildning eller liknande så kan man korta inlärningstiden mycket.
Risk för väsentliga förluster: Som med alla typer av handel kan swinghandel också leda till stora förluster på marknaden. Eftersom swinghandlare håller sina positioner längre än exempelvis daytraders så löper de också risken för större förluster.
Diversifering: Det kan vara svårt att diversifiera sin swingtrading. Att hitta värdepapper som är okorrelerade är inte alltid lätt på marknaden. Om exempelvis börsen är på väg ned så kommer de flesta aktier också gå ned. På detta sätt är swingtrading inte lika sofistikerat som algotrading eller terminshandel. Personligen så har jag förutom min algotrading även en del långtidsinvesteringar för att öka på min diversifiering ytterligare. Det kan vara alltifrån investmentbolag, preferensaktier till indexfonder.
När vi får frågan, ”Vilken typ av trading passar mig som nybörjare bäst?”. Svaret på frågan är ofta Swing Trading, en i våra ögon bra startpunkt för dig som vill komma igång med aktiehandel och trading. Swing Trading är en något långsammare variant av trading, men har trots det en stor potential att generera bra avkastning. Således är det en bra metod för att komma igång med trading på allvar. Dessutom tenderar Swing Trading att vara enklare att arbeta med än vad andra tradingstrategier kan vara. Men vad är swing trading egentligen?

Vad innebär Swing Trading egentligen?

Swing trading innebär att du tar en position som du inte säljer av inom den första dagens handel, ibland behåller du positionen i flera veckor. Det vanligaste sättet att hitta bra affärsmöjligheter när denna tradingstrategi används är att använda teknisk analys. Med hjälp av tekniska indikatorer hittar du som trader bra ingångs och utgångsvärden i marknaden. Det finns två olika kategorier av swing trading, diskret alternativt systematisk handel. § dessa två kategorier är systematiskt helt klart ett bättre alternativ.
Trots att swing trading inte är den mest avancerade tradingstrategin har den väldigt mycket att erbjuda. I denna heltäckande guide till swing trading kommer du hitta allt som behövs för att du ska rivstarta en karriär som swing trader!
Artikeln innehåller de verktyg du behöver, en förklaring till varför strategi är så oerhört viktigt, instruktioner rörande hur du bygger en strategi och många praktiska aspekter för swing trading.
Efter att ha läst denna text kommer du att ha en djupare förståelse för dessa ämnen:

 • Praktiska Aspekter Att Ta i Beaktning
 • För och-nackdelar med Swing Trading
 • Plattformar för Swing Trading
 • De Vanligaste Swing Trading Strategierna
 • Hur Du Bygger En Swing Trading Strategi
 • Välj Rätt Aktier För Swing Trading
 • Trading Psykologi
 • Föra Trading Dagbok
 • Generella Tips För Swing Trading

Diskretionär eller Systematisk Swing Trading – Viktigt!

Om du likt många andra har tittat på diverse videos på Youtube eller läst artiklar har du troligtvis sett många olika strategier. Dessa använder flera olika indikatorer och mönster för att hitta bra möjligheter att göra affärer.
Men i ärlighetens namn är det inte ett orimligt antagande att de strategier du läst om inte genererat någon vinst. Som professionella traders som sysslar med detta på heltid, testar vi de strategier vi skriver om på historiska data innan vi handlar. Tyvärr är resultatet det samma nästan varje gång, strategierna vi hittar online fungerar inte i verkligheten.
För att lyckas med din handel på dagens marknad, en handelsplats som präglas av tuffare konkurrens varje dag, måste du utvärdera vad som fungerar före du handlar med riktiga pengar. Det är något som inte är lätt att göra på egen hand. Men vi har de verktyg som krävs för att du ska lära dig att göra backtesting och applicera ett systematiskt förhållningssätt till din handel.
Det är denna typ av trading, med ett systematiskt förhållningssätt, som vi ska titta närmare på i denna text.

Praktiska Aspekter Att Ta i Beaktning

Innan vi börjar gräva i vad som är kärnan av denna artikel måste vi granska några praktiska aspekter som är viktiga att ha i åtanke. Några sådana saker är transaktionskostnader som har en inverkan på ditt slutresultat som trader. Därför är det viktigt att du läser igenom även denna del av artikeln innan du fortsätter.
Låt oss börja med att titta på den vanliga frågan, ”Hur mycket kapital behöver jag för att börja med swing trading?”

Hur Mycket Kapital Behövs För Swing Trading?

I allmänhet krävs det mindre startkapital för att komma igång med swing trading än andra strategier. Somliga fall kräver inte mer än ett par 1000 kronor för att du ska kunna börja handla. Med det sagt så finns det ett antal faktorer att ta i beaktning.

 1. Avgifter & Courtage
 2. Aktiens Pris

Avgifter & Courtage

Du måste vara medveten om att avgifter och courtage snabbt kan äta upp en stor del av din avkastning. Om din strategi i genomsnitt genererar 10SEK vinst per aktie och du betalar 5SEK i avgift per aktie, har du tappat halva din vinst i avgifter.
Försök att hitta tillvägagångssätt som låter dig minimera avgifterna. Idag finns det många aktiemäklare online där du kan handla utan att betala några transaktionsavgifter. I det långa loppet kan det finnas stora pengar att tjäna på att leta upp dessa erbjudanden. Detta kan ha signifikant inverkan på din avkastning.

Aktiens Pris

Det finns ytterligare en faktor som har en inverkan på det startkapital som behövs. Priset på de tillgångar du tänker använda för din swing trading. Låt oss ta ett exempel. Om du har för avsikt att handla med en aktie som värderas till 1000-tals kronor per aktie kommer du givetvis behöva ett relativt stort startbelopp. Om du istället har siktet inställt på aktier som handlas till ett lägre pris per andel, kan ingångsbeloppet vara lägre.
En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är din riskaptit. Om du tar positioner i aktier som handlas för 5000 kronor och din stopp loss är satt till 4000, riskerar du att förlora 100SEK. Om du har 5000SEK att börja med innebär det att du riskerar att förlora 20% av ditt kapital i din första affär. Det är på tok för mycket för att på lång sikt lyckas med din trading.
Senare i denna artikel kommer vi att beskriva hur risk beräknas. Således kommer du att lära dig hur du kan hantera risken i din portfölj på ett hållbart sätt.

Dina Övriga Utgifter

Det finns många avgifter och utgifter som är associerade med swing trading. Här listar vi några av dem.

 • Courtage: Den avgift du betalar till din aktiemäklare för att genomföra din order
 • Skatter
 • ”Slippage”: Detta innebär att din affär inte genomfördes till det pris som du placerade ordern. Det kan orsakas av att prissättningen för det värdepapper du handlar förändras samtidigt som du placerar ordern. Andra anledningar kan vara dålig likviditet i marknaden.
 • Mjukvara: Du behöver rätt mjukvara för att automatisera din trading. De positiva nyheterna är dock att, i takt med att konkurrensen ökar, sjunker priset. I dagsläget finns det till och med gratisversioner tillgängliga.
 • Dataflöde: Beroende på vilken marknad du handlar och vilken börsmäklare du använder kan du behöva betala för live data. Kostnaden kan variera från att i vissa fall vara gratis, i andra fall kostar den flera tusen kronor årligen.
 • Historisk Data: För att kunna utveckla din egen strategi måste du ha tillgång till historiska data. Detta ytterligare en kostnad som går hand i hand med din handel.

Precis som vanligt är det viktigt att hålla vara medveten om kostnaderna och aktivt arbeta för att minimera dem. Det är också bra att vara medveten om att, i takt med att din kassa ökar minskar inverkan som avgifterna har på ditt slutresultat. Med större volymer tenderar courtage avgifterna att sjunka och utgör därigenom en lägre procent av kapitalet på din aktiedepå.
Oavsett vilket är det helt avgörande att du pressar kostnaderna inledningsvis, särskilt om din kassa är, låt oss säga 10.000SEK. Det är inte ovanligt att en prenumeration för en data tjänst kostar lite drygt 300-400 kronor per månad. Så höga kostnader gör det omöjligt att leva på swing trading. För att gå runt, utan att göra vinst, måste du ha 120% årlig avkastning.
Som tur är kan du komma igång med oerhört låga startkostnader nu för tiden. Det finns många börsmäklare online som låter dig börja gratis. Det är inte ovanligt att de via sina plattformar tillhandahåller de fundamentala graferna som behövs. I somliga fall behöver du inte ens betala courtage.

Swing Trading med Aktier eller CFD?

Det finns en uppsjö av olika CFD mäklare på webben, något som ger sig uttryck i form av deras ofta aggressiva marknadsföringsstrategier. Till följd av att de ses både ofta och på olika platser, exempelvis i Youtube-reklam, är det inte konstigt att många traders öppnar konton hos dem.
Det är dock vår övertygelse att det är en bättre strategi att avstå swing trading med CFD-kontrakt och istället koncentrera dig på aktier. Ett CFD-kontrakt är inte standardiserat, något som skiljer dem från andra finansiella produkter så som terminskontrakt. Det innebär att villkoren för kontrakten bestäms av utställaren av värdepappret, din CFD-mäklare. Med andra ord blir du beroende av dem vilket kan leda till problem för din handel.
En annan viktig sak att vara medveten om rörande dessa mäklare är att deras erbjudanden om gratis handel ofta är sämre än vad de först verkar. De utgör sig ofta för att inte ta ut någon avgift vid utförda transaktioner. Men istället tar de ut en spread. Spreaden innebär att du som kund måste sälja till högre än marknadspriset samt köpa dyrare. Det är mellanskillnaden mellan bid och ask priset som fyller funktionen som avgift till CFD-mäklarhuset.
Ytterligare en nackdel som är bra att ta i beaktning rörande CFD-kontrakt är att de inte går att utföra backtesting på dem. Det skiljer dem från standardiserade värdepapper. Det är en tungt vägande nackdel, så signifikant att du bör utesluta detta tillgångsslag från din handel. Åtminstone om du avser vara seriös med din swing trading.

Swing Trading i Frimärkesaktier

Något som ofta fångar nya swing traders uppmärksamhet är frimärkesaktier. De är dessvärre inte väl lämpade för swing trading, framför allt inte för en nybörjare.
Frimärkesaktier är mer riskabla värdepapper som har hög volatilitet. Ofta handlas de på mindre seriösa, oreglerade, aktiebörser. Den låga tradingvolymen innebär att de ofta blir måltavlor för bedragare. Dessa arbetar ofta aktivt för att så snabbt som möjligt pressa upp priset på en frimärkesaktie som de sedan säljer. Det är ofta en väldigt lönsam variant av bedrägeri som kan utföras på kort tid.
Senare i denna artikel kommer vi att kika närmare på hur du väljer ut rätt aktier för din swing trading. Men för stunden nöjer vi oss med att konstatera att det är bäst att avstå handel med dessa likvida aktier. Det kommer att göra dig gott.

Fördelar med Swing Trading

Innan vi går djupare in i denna kompletta guide till swing trading vill vi föra fram för-och nackdelarna med denna trading strategi. Låt oss börja med att belysa några av de främsta fördelarna innan vi kikar närmare på nedsidorna. Efter att ha läst detta, kommer du hålla med oss om att swing trading är en grym trading strategi.

1. Trading som Hobby eller på Deltid

Som vi nämnt tidigare är swing trading en exceptionell utgångspunkt för nybörjare med begränsad tid för handel. Eftersom majoriteten av alla swing trading strategier innebär att du håller en position över en hel handelsdag, eller längre, behöver du inte sitta vid skärmen hela dagen. Efter att ha hittat en strategi kan så lite som 15 minuter per dag räcka. Det är allt som krävs för att leta efter köpsignaler och placera en stopp-loss order.

2. Systematisk Avkastning

En tumregel är att, ju längre du behåller en position, desto mer tid ges den att utvecklas i din favör. Detta är en signifikant faktor för att täcka transaktionskostnader och slipping. Det är en av de många styrkorna med swing trading, något som i många andra strategier kan orsaka problem. Courtage kostnader är en av de främsta anledningarna till att många daytrading strategier inte är lönsamma.

3. Mindre Stress

Faktum är att du kan använda swing trading som ett komplement till ditt fulltidsarbete. Det innebär att du inte behöver uppleva den stress som många traders lever med för att tjäna pengar varje månad. Eftersom du har din lön, vet du att du kommer att överleva oavsett hur tradingen går.
Men det är inte den enda fördelen med att arbeta med lägre stressnivåer. Stress tenderar tyvärr att ha en negativ inverkan på din trading. Höga nivåer av stress föranleder i hög utsträckning misstag.

4. Du Behöver Inget Stort Startkapital

Du kan börja lära dig swing trading med bara några tusenlappar. Det enda som behövs för att komma igång är en dator samt tradingmjukvara. Dessa mjukvaror finns tillgängliga gratis i stor utsträckning.

Swing Tradingens Nackdelar

Vi har nu tittat på de främsta fördelarna med swing trading. Tyvärr finns det även några nackdelar som måste belysas. Det är dock värt att tillägga att dessa, i vår mening, är av mindre vikt.

1. Svårt Att Förstå Direkt

Även om swing trading är en av de bästa och enklaste metoderna för nybörjare kan de för vissa vara svårt inledningsvis. Det kan vara mycket information på en gång. Med det sagt, detta är inte unikt för swing trading. I princip är det motsatta sant, konkurrerande strategier är svårare att förstå.

2. Du Riskerar Att Förlora Pengar

Precis som med alla trading strategier löper du risk att förlora pengar när du testar swing trading. Med en bra strategi som du har testat ökar sannolikheten att lyckas signifikant. Dessvärre finns det inga vattentäta strategier.
De flesta som förlora pengar när de prövar swing trading gör det på grund av att de satsar för mycket pengar. Alternativt kan de hända att strategin i sig inte är vinstgivande eller att du överger strategin. Senare i artikeln kommer vi att titta närmare på dessa problem.

3. Bristande Diversifiering

Det kan vara svårt att uppnå önskvärd diversifiering med swing trading. Exempelvis tenderar aktier att vara starkt korrelerade. Det innebär att om en aktie förlorar i värde, tenderar de flesta aktierna att sjunka. Så, om en krasch inträffar i marknaden kan det stå swing tradern dyrt.
I den avsikten är swing trading inte lika sofistikerad som algoritmetisk handel med terminskontrakt. Terminskontrakt erbjuder en bredare variation av marknader som är inte är korrelerade, alternativt negativt korrelerade. Således lämpar de sig bättre för diversifiering. Om du tycker att algoritmetisk trading låter spännande kan du läsa mer här.
Vi har nu gått igenom fördelar och nackdelar med swing trading. Det är läge att börja kika på vår steg för steg guide för hur du kommer igång med din egen swing trading karriär.

Plattformar för Swing Trading

För att påbörja din nya karriär som swing trader måste du först välja ut en plattform där du kan genomföra dina affärer. Dessutom behöver du tillgång till marknadsdata.
Det finns många kostnadsfria alternativ på dagens marknad som låter dig se grafer och i vissa fall även skicka order till din börsmäklare. Utöver dessa tjänster erbjuder de flesta aktiemäklarna online någon typ av plattform där hitta data och givetvis placera order i marknaden.
Med det sagt, vi som själva är involverade i swing trading använder olika stock scanners för att snabbt identifiera köp och säljsignaler. Vi applicerar vår strategi i skannern vilket ger oss möjligheten att omedelbart se om ”mister market” erbjuder några värdepapper till bra priser. Det är givetvis oerhört fördelaktigt att ha en automatiserad process för detta ändamål. Om du swingar större aktielistor, som exempelvis S&P 500, krävs oerhört mycket tid för att utvärdera marknaden.
Låt oss kika på några av de tjänster som erbjuds för att skanna igenom diverse aktielistor. Det finns många olika alternativ, men vi har för avsikt att utöver att hitta aktier, även bygga en strategi. Och för att bygga en strategi krävs som vi tidigare underströk, backtesting. Således är det viktigt att tjänsten vi väljer erbjuder möjlighet att skanna marknaden likväl som historisk data och backtesting. Nedan följer en närmare titt på de mjukvaror som vi föredrar och använder. Notera dock att somliga kräver att du kopplar in ett externt dataflöde.

1. TradeStation

Tradestation är en mjukvara som vi kan använda för att leta upp signaler att handla på. Det är en handelsplattform, dataleverantör samt börsmäklare. Det innebär att allt du behöver förekommer på ett och samma ställe. Således finns det inget behov av att addera ett externt data flöde eller koppla ihop din trading station med en börsmäklare. Allt är redan fixat och redo att användas från och med att du öppnar upp ditt konto.
En stor fördel med Tradestation är att de erbjuder många olika funktioner för avancerad backtesting. Exempelvis kan du testa din strategi på hela S&P 500 för att utvärdera din strategi på samtliga 500 listade aktier.
Detta är vår favorit bland de plattformar vi tittar på idag. Tjänsten fungerar väldigt bra för att välja ut värdepapper samt för att testa strategier på en marknad åt gången. Det är dock värt att nämna att backtesting utförs något långsamt via Tradestation i förhållande till dess konkurrenter. Om du har för avsikt att utvärdera många strategier på flera olika aktier samtidigt är det värt att överväga andra alternativ. Läs vidare för att se vad vi tycker om andra plattformar för handel med värdepapper.
Innan vi går vidare vill vi bara nämna att programmeringsspråket som används för Tradestation, Easylanguage, är väldigt användarvänligt och enkelt att bemästra. Dessutom är Tradestation gratis för kontoinnehavare.

2.  Multicharts

I flera aspekter liknar Multicharts den föregående handelsplattformen, Tradestation. Du kan använda Multicharts för att backtesta strategier och för att hitta marknadssignaler. Dessvärre krävs det att du kopplar upp ett externt dataflöde mot Multicharts för att få tillgång till live data. Dessutom erbjuder inte Multichart en tradinglösning, utan du måste själv programmera en uppkoppling mot en aktiemäklare. Fördelen är att du själv kan välja vilken mäklare du föredrar att handla med.
I termer av hastighet är Multicharts snabbare än konkurrerande Tradestation. Detta i termer av backtesting. Således lämpar sig denna plattform bra för dig som tänker testa många olika strategier.
En nackdel som inte går att sopa under mattan är att Multicharts inte är gratis. Kom ihåg att vi tidigare har skrivit om hur viktigt det är att kontrollera dina kostnader. Multicharts kostar 1000USD, men det ger dig en obegränsad licens i termer av tid. Så, om du har för avsikt att handla med en liten kassa kanske Mulitcharts inte är det bästa valet för dig.

3. Amibroker

Av de tre plattformarna vi listar i denna artikel är Amibroker den snabbaste. Dessvärre är språket som används för att programmera i plattformen inte lika användarvänligt som de två föregående.
Vet du med dig att du kommer att utvärdera många olika strategier är Amibroker troligtvis det bästa valet. Men, precis som med Multicharts behöver du addera ett externt dataflöde. Fördelen är att, när du väl har röjt undan alla initiala inställningar, fungerar Amibroker väldigt bra och snabbt.

Fler Plattformar för Swing Trading

Utöver de plattformar som vi tittat lite närmare på ovan finns det ytterligare tre alternativ. Dessa är:

De Vanligaste Swing Trading Strategierna

Det andra steget i resan mot att börja med swing trading är att sätta upp en strategi. Men innan du börjar med det är det rekommenderat att veta lite om de vanligaste strategierna. Nedan tar vi en titt på de vanligaste swing trading metoderna.
Precis som med de andra varianterna av trading finns det ingen gräns för hur många varianter av diverse strategier du kan bygga. Men de flesta kan placeras i en av de kategorier vi ska studera närmare nu.

Regression mot Medelvärdet

En av de vanligaste strategierna inom swing trading benämns som regression mot medelvärdet.
Det grundläggande antagandet för denna strategi är att marknaden tenderar att överreagera. Således bör värdet på ett värdepapper hela tiden söka sig tillbaka mot sitt medelvärde. Med andra ord antas priset på en finansiell tillgång dansa runt sitt eget genomsnitt.
Om marknaden har drivits kraftigt uppåt sägs den vara överköpt. Motsatsen, att börsen är översåld, innebär att marknaden har överreagerat på en negativ nyhet. Således bör priset stiga, det vill säga återvända mot sitt medelvärde. En strategi som bygger på medelvärdes regression strävar efter att identifiera tillfällen då marknaden är överköpt eller översåld. Om ett sådant tillfälle identifieras är det en signal som indikerar att det är ett bra läge att ta position. Detta kan göras på flera olika sätt, men det vanligaste är att använda RSI indikationer.

Följ En Trend

En trendföljande strategi verkar tvärt emot strategin om regression mot medelvärdet. Den sistnämnda strategin antyder att marknaden bör återvända mot sitt ursprungliga värde. Det skiljer strategin från den trendföljande varianten. Trendföljande strategier bygger istället på att marknaden fortsätter rida på sitt momentum.
Momentum swing trading har bevisat sig fungera. Dessvärre är det svårt att hitta en edge för momentum trading, mycket svårare än vad det är att hitta en edge i regressions trading. Skulle du dock hitta en edge gentemot marknaden kan den användas för att diversifiera din portfölj. Detta givet att du redan har en regressions strategi på plats.

trendtrading - swingtrading

Trendbrott

Att arbeta med trendbrott påminner om de strategier som förlitar sig på att följa en trend. En strategi som bygger på trendbrott letar efter en nivå som indikerar att aktien kommer fortsätta röra sig i en given riktning. Det vill säga, om en akties värde stiger till ett givet värde är det ett tecken på att den kommer att fortsätta i samma riktning. Marknaden anses nämligen stark.
Det måste dock belysas att en aktie inte enbart köps för att den brutit en given barriär. Många andra filter används utöver prisnivån för att öka sannolikheten att din strategi identifierar vinnarna.

Partrading

Partrading fungerar genom att du intar två positioner samtidigt i två olika aktier, i samma sektor, som i regel korrelerar med varandra. Den ena positionen är kort och den andra positionen är lång, eftersom strategin förespråkar att korrelationen försvagas. Du hoppas alltså på att tjäna pengar på att en aktie stiger i värde samtidigt som det andra värdepapprets värde sjunker.

Trading över Sektorer

Sektor trading har som målsättning att identifiera de starkaste sektorerna på marknaden. Efter att rätt sektor har identifierats övergår du som trader mot att urskilja enskilda aktier inom den utvalda sektorn. Dessa måste givetvis matcha dina förutbestämda kriterier för vad du placerar pengar i. Valet av sektor är med andra ord en typ av filter som minskar antalet potentiella aktier till de som är inom den sektorn med bäst utvecklingspotential.

Vilken Strategi ska du Börja med?

Som vi tidigare nämnt är regressions strategier de enklaste att utveckla. Därför rekommenderar vi att du börjar med dem. Därefter, när din strategi är lönsam, kan du addera andra strategier för att diversifiera din portfölj. Därigenom blir den mer robust och långsiktigt kan din avkastning förbättras.

Skapa En Trading Strategi

Efter att du har installerat din handelsplattform är det dags att börja handla, eller? Nej, så är inte fallet. Istället behöver du utveckla en swing trading strategi baserad på historiska data. Därigenom kan du förbättra sannolikheten att din strategi kommer att fungera. På tok för många traders använder sig av strategier som saknar edge. Eftersom det tar både tid och hårt arbete att hitta en vinnande strategi är det här du vill lägga lejonparten av din tid.
För att skapa en fungerande strategi som har edge i marknaden måste du gå igenom flera steg. Vi kommer att förklara de flesta av dem i texten. Tyvärr vore det opraktiskt att placera dem alla i samma text, så vi har filtrerat ner de viktigaste så att du kan lägga en bra grund.
Om du vill lära dig mer om hur du bygger en fungerande strategi, föreslår vi att du spanar in våra kurser. Våra kurser ger dig massor med verktyg för att du ska bli framgångsrik på aktiebörsen. Här följer de fyra stegen vi ska titta närmare på i artikeln.

 • Välja rätt marknad för din strategi
 • Brainstorma idéer för tradingen
 • Backtesting
 • Djupgående utvärdering och vidare testa strategin

1. Brainstorma idéer för Trading

Det första som måste göras är att du utformar en hypotes eller ett antagande som du kan testa. I vanliga fall när vi själva kommer upp med tradingidéer börjar allt med en slumpmässig idé. Ofta har vi inte någon förutbestämd strategi vi vill testa. Istället slås vi av en tanke om att en given strategi kanske kan vara värd att testa.
Hur som helst har vi, baserat på erfarenhet, kommit till slutsatsen att regressions strategier är enklast att implementera. Det är något vi redan avslöjat tidigare i texten. Således kan vi anta att det är fördelaktigt att börja med en strategi baserad på regression mot medelvärdet på aktiemarknaden.
Vi rekommenderar alltså att du inledningsvis försöker bygga en strategi som försöker hitta en översåld marknad. Det innebär att du skulle kunna tjäna pengar på att marknaden ska sträva efter att återvända mot medelvärdet. Det sker via en prisökning.
För många som precis börjar intressera sig för mer avancerad trading är det svårt att hitta inspiration. För att lösa problemet föreslår vi att du utför någon av dessa två handlingar.

 • Studera aktiebörsen – titta på diverse grafer och se om du kan hitta något som sticker ut eller intresserar dig. Ladda upp indikatorer och följ upp på dess reaktioner till marknadsrörelser. Genom att börja jobba lurar du hjärnan till att tänka.
 • Läs på aktieforum – Trots att de flesta tankarna och strategierna som fluktuerar på tradingforum inte fungerar kan de ge inspiration. Ta någon annans idé och arbeta på att finjustera den och gör den till din egen.

2. Utvärdera idén

Efter att du har kommit på en idé måste du backtesta den för att se om det finns en edge att utnyttja. Det gör du genom att skriva ihop den kod du behöver i din utvalda tradingplattform och sedan kör du programmet.
Beroende på utfallet beslutar du dig för om det var en bra idé. Om så är fallet går du vidare till nästa steg i processen. Skulle utfallet vara negativt överger du idén och återgår till ritbordet. Så vad är nästa steg? Jo, backtesting och utvärdering är A & O inom swing trading, så nästa steg är att testa idén ytterligare.
Det du söker är en kurva med positiv lutning. Den behöver inte vara perfekt, men det måste finnas tillräckligt att arbeta med för att rättfärdiga att mer tid läggs på idén.
I regel, om kurvan inte ser ut att uppfylla kraven, bör du överväga att överge din idé vid det här laget. Det ger dig möjlighet att gå vidare med nästa. Det är inte en bra idé att ha för många villkor som tvingar strategin att börja. Anledningen är att du, genom att applicera många filter och villkor, riskerar att utsätta din strategi för curve fitting. Du kan läsa artikeln vi länkar till, men om du inte vill göra det kan du nöja dig med att komma ihåg termen. Vi kommer att vidröra ämnet senare i denna text.

3. Förfina Strategin

Du har nu identifierat en idé som vid utvärderingen har levererat önskvärda resultat. Således har det blivit dags att förbättra dess funktion och resultat. Det gör du genom att testa olika filter som undanröjer negativa affärer i högre utsträckning. Det ger dig en möjlighet att öka vinsten och reducera antalet affärer som inte genererar positiv avkastning.
En annan infallsvinkel som du kan använda för att förbättra strategin är att granska urvalsprocessen. När du testade din idé på historiska data var urvalet större än vad du realistiskt sett kan handla i verkligheten. Därför måste du ha en välfungerande metod för att identifiera vilka positioner som verkligen är värda att ta. Genom att testa olika villkor i urvalsprocessen kan du signifikant förbättra strategin!

4. Validera Swing Trading Strategin

När du har arbetat hårt med att bygga upp din strategi och du tror dig vara redo att testa vingarna på riktigt, återstår ett hinder. Du måste säkerställa att strategin är robust nog att faktiskt överleva på den tävlingsinriktade aktiebörsen.
Det som stoppar dig från att gå live är att din strategi fortfarande kan falla offer för curve fitting. Att en strategi lider av curve fitting innebär att den inte kommer att fungera i verkligheten. Det kan sägas med andra ord. Nämligen att din strategi är baserad på vitt brus i marknaden snarare än att utnyttja en riktig svaghet. De flesta marknadsrörelser som vi ser på daglig basis är slumpartade. Således kan du enkelt falla offer för curve fitting om du inte är systematisk i ditt förhållningssätt till aktiebörsen.

Så undviker du Curve Fitting

Det finns olika metoder för att undvika curve fitting. Dessvärre är dessa metoder ofta effektiva i teorin. Men vår erfarenhet avslöjar att ingen av de olika metoderna är vattentäta. Oavsett hur noggrann och försiktig du varit när kan du inte helt utesluta att din strategi fallit offer för curve fitting.
I denna artikel finns det inte tillräckligt med utrymme att gå igenom alla metoder för att minimera riskerna. Men den vanligaste metoden för att reducera risken för curve fitting i din modell kallas för ”out of sample and in of sample testing”. Läs mer och titta på videon här.
I princip innebär strategin att du, innan du testar idén delar upp din testdata i två delar. Den data som används för att bygga strategin kallas för sample, eller test data. Efter att du testat och byggt din strategi på detta urval kan du använda den resterande delen för att verifiera din modell.
I allmänhet kan man säga att curve fitting är baserat på irrelevant brus i marknaden som påverkar båda dataseten. Om så är fallet kommer din strategi tyvärr inte vara robust nog för de tuffa finansiella marknaderna.

Slutord rörande Strategibygge

Det krävs hårt arbete för att skapa en fungerande strategi, du kommer behöva lägga flera timmar framför datorn. Men när du väl hittar rätt kommer dina ansträngningar att belönas. Det är ytterst få som faktiskt har validerat att den strategi de använder är robust. Men om du testat och följt vår guide, och din strategi genererar pengar i verkligheten, kan du räkna dig till den unika skaran.
Bär med dig att ingen strategi varar för evigt. En edge är bara en edge så länge resten av marknaden inte har sett den. Således kan du förvänta dig minskad avkastning över tid. Nya aktörer tar sig in på råvarubörsen och aktiemarknaden hela tiden och spelfältet förändras. Därför måste du alltid jobba med att förfina din strategi ytterligare.

Välj Rätt Aktier För Swing Trading

Att välja rätt aktier för din swing trading kräver att du tar många attribut i beaktning. Men det finns många olika värdepapper att välja från.
Beroende på vilket index du väljer varierar antalet värdepapper. Om du avser handla ett stort amerikanskt index, så som Russels 2000, har du hela 2000 aktier att välja från.
Med det sagt, de flesta aktier kommer inte att fungera för swing trading strategin du har byggt. Vissa kan sakna volym och andra är i fel marknad eller sektor. Det har blivit dags att titta närmare på saker du måste ha i åtanke när du väljer aktier att handla.

1. Volym

Ett av de viktigaste attributen att tänka på är volymen i de värdepapper du väljer att handla. Främst nya traders med mindre budget tenderar att handla aktier med lägre värde. Dessa har dock i regel lägre volym vilket kan utsätta dem för slippage.
Slippage innebär helt enkelt att det inte finns någon marknad för det på förhand bestämda säljpriset. Det beror på att det inte finns tillräckligt med volym, således blir tradern utsatt för slippage. Tradern behöver då betala lite mer för att hitta en köpare, alternativt måste betala lite extra för att få köpa.
Inom olikvida marknader, frimärkesaktier inkluderat, finns det två scenarier då detta är vanligare än annars. Det är om tradern har

 1. Tagit en stor position
 2. Vill ingå alternativt avsluta en position samtidigt som resterande marknaden

Givetvis appliceras den första situationen inte till investerare med små plånböcker. Men den andra punkten är högst relevant. Som vi nämnt tidigare, en av de viktigaste sakerna att komma ihåg är att minimera kostnaderna. Därigenom kan du behålla en så stor andel som möjligt av din vinst. Således är slippage något du vill undvika i så hög utsträckning som möjligt.
Därför är det viktigt att du säkerställer att de aktier du handlar har hög omsättning. Genom att volymen i de värdepapper du handlar är hög kan du garantera att dina order utförs i enighet med din plan.

2. Val av Sektor

Alla aktier fungerar inte på samma sätt. Företag runt om i världen är verksamma inom olika affärsområden, sektorer. Beroende på vilken sektor det bolag du har för avsikt är verksamt inom varierar aktiens beteende.
Det är rimligt att anta att ett företag som är verksamt inom finanssektorn inte har en aktie som rör sig i enighet med ett bolag inom råvaror. Detta för att nämna ett exempel.
Därför kommer du att möta situationer när du tvingas inse att ett värdepapper inte kan handlas med din strategi. Det är bara att bita i det sura äpplet i dessa situationer och ta bort företaget från din lista.

volatilitet - Swing trading

3. Volatilitet

En hel del swing trading strategier fungerar bättre när de används inom marknader med mycket volatilitet. Men det finns givet vis strategier som verkar i motsatt riktning. Om du känner till din strategi utan och innan bör du tänka både en och två gånger innan du handlar marknader med mer volatilitet än nödvändigt. Men för många fungerar det bra att använda värdepapper med mycket volatilitet. Därför kan du, innan du bestämmer dig, undersöka hur din strategi påverkas av svängiga marknader i högre utsträckning.

Använd en Screener

För att identifiera de bästa aktierna att handla vid en given tidpunkt kan du använda dig av en aktiescreener. Vi har redan vidrört ämnet, men det är värt att påminna om detta verktyg. En värdepappersscreener kan hjälpa dig att identifiera rätt sektorer. Det är alltså ett hjälpmedel som inte bara är behjälpligt för att hitta köp och säljsignaler i specifika aktier. Du skulle exempelvis kunna använda en aktiescreener för att hitta en lista med aktier. Även filter så som volatilitetsfilter kan inkluderas i verktyget.

Utföra och hantera Swing Trades

Efter att du har identifierat vilka aktier och värdepapper du ska handla börjar det roliga. Det är nämligen dags att ge sig in i marknaden och börja tjäna pengar. I denna del av texten delar vi med oss av tips för riskhantering kring dina positioner. Detta är en central del av trading, så var uppmärksam.

Handla Många Aktier

Likt så många andra typer av investeringar och trading kräver swing trading god diversifiering. Därför är det bra att sprida ut risk en över flera finansiella tillgångar istället för att bara handla en aktie. Vår erfarenhet har lärt oss att en portfölj där du bara äger 3-4 aktier tenderar att bli ostabil. Därför är det bättre att handla lite drygt åtta värdepapper. Det leder till jämnare resultat.
Givetvis behöver du inte ha alla dina pengar i arbete hela tiden. Motsatsen är närmare sanningen. Anledningen är att din strategi inte alltid kommer att ge signaler för handel. Detta är helt normalt, så rusa inte in i en trade utan att strategin indikerar att så ska ske.
Ett bra sätt att säkerställa diversifieringen i din trading är att använda flera olika strategier samtidigt. Exempelvis kan en strategi som bygger på medelvärdesregression användas som komplement till en trendföljande strategi. Det medför att du tar del av marknadens uppgång med den trendföljande strategin, samtidigt som regressionsstrategin skyddar dig när marknaden vänder nedåt.

Använd alltid en Stop Loss!

Det är väldigt viktigt att alltid vara medveten om risken när du öppnar en position i aktiemarknaden. Därför ska du alltid använda en stop loss. Det medför at du kan begränsa potentiellt negativ avkastning om marknaden inte beter sig som förväntat.
Somliga strategier lider av att användas med stop loss order, exempelvis kan avkastningen för en regressions strategi påverkas. Därför väljer somliga, även professionella, traders att inte applicera dem på sin handel.
Trots de potentiellt negativa inverkningarna ska du som nybörjare alltid använda stop loss. Men försök att placera den så långt från ingångspriset som möjligt för att på så sätt minimera effekten. Anledningen är att en regression mot medelvärdet strategi blir bättre ju mer marknaden går emot dig innan den vänder tillbaka.

Hur stor Stop Loss?

Det är svårt att ange ett exakt värde som passar varje trader. Detta eftersom olika individer har olika riskaptit. Som tumregel kan du tänka att du inte ska riskera mer än ett fåtal procent av ditt kapital med varje position.

Skriv trading Dagbok

Du bör dokumentera dina tankar kring dina trades i en dagbok. Detta är oerhört viktigt för att ge en bra överblick av dina affärer. Något som är svårt annars. Genom att dokumentera dina trades kan du återvända och studera ditt beslutsfattande. Därigenom kan du utveckla din trading till nästa nivå. Det finns även andra fördelar, dessa är relaterade till trading psykologi.

Trading Psykologi – Ta kontroll över Känslorna

Något som ofta faller i glömska är de många psykologiska aspekterna som trading innebär. Innan du börjar handla med dina egna pengar kan detta tyckas vara löjligt. Det verkar inte allt för svårt att hantera motgångar och bemästra förluster. Men verkligheten visar sig ofta vara annorlunda. Många traders misslyckas helt enkelt på grund av att de inte klarar av den känslomässiga press som förluster medför.
Här följer några tips som du kan använda för att ta kontroll över dina känslor associerade till trading.

1. Häng inte läpp över Förluster

Många traders, framför allt nya, tenderar att ta förluster och motgångar hårt. Det är svårt att undvika, särskilt om det varit ett monetärt mycket kostsamt misstag. Men, inom trading finns det inte utrymme att hänga läpp. Koncentrera istället dina tankar på framtida transaktioner. Dessa är trots allt de enda du kan påverka.
Med det sagt är det fortfarande viktigt att lära dig av misstagen. Analysera dem och ändra dina vanor och beteende för att inte replikera samma fel igen.

2. Acceptera din Avkastning

Nya traders tenderar att lägga stor vikt vid hur mycket pengar de tjänar. Det är givetvis helt normalt, men det kan skapa extra press om målsättningen inte möts. Därför är det viktigt att acceptera den avkastning du uppnått, men också göra ditt bästa för att förbättras. Initialt är det inte helt enkelt att uppnå den avkastning du har för avsikt att generera med trading. Men om du lägger din energi på att bli en bättre trader kommer resultaten komma efter hand.

3. Arkivera ditt Känsloläge

Det är inte bara rådata som ska ingå i din dagbok eller journal. Även dina känslor kring traden och hur du kände dig när du ingick positionen bör bokföras. Precis som med trading data är det viktigt att kunna återblicka och se om ditt känsloliv påverkade ditt beteende. Det kan vara en riktigt ögonöppnare!

Så för du Trading Dagbok - Swing trading

Så för du Trading Dagbok

Att föra swing trading dagbok är ett av de bästa besluten du kan fatta. Din journal är en löpande dokumentation rörande din trading och hur du handlar. Det är ett oerhört värdefullt dokument som tillhandahåller en möjlighet att se vad du gör bra, och vart det finns utrymme till förbättring. Dessa saker bör du inkludera i din dagliga journal.

 • Bokför dina trades – en av de mest centrala sakerna att inkludera i din dagbok. De flesta av oss bokför köp samt sälj priser och tid för utförandet.
 • Dina känslor – en oerhört viktig del av dagboken är dina känslor kring tradingen. Var det motigt att ingå en trade? Du kan indexera dina känslor och se om du tycker det är svårt att hålla dig till strategin. Du kan även försöka skriva ner detaljer. Kanske påverkades du av externa faktorer? Försök helt enkelt få med allt som kan ha haft en inverkan på ditt agerande och beslutsfattande.
 • Misstag – skriv kortfattat ner diverse misstag du tror du kunde ha undvikit. Se till att inkludera speciella orsaker som föranledde misstaget, om du lyckats identifiera dem.

Vanliga misstak i Trading Journalen

Det finns en uppsjö av misstag som görs när traders för dagbok. Det är bra att vara upplyst om dessa, och därigenom undvika dem. Låt oss lista några av de vanligast förekommande snedstegen.

 • För mycket information – Kom ihåg att du för dagbok varje dag. Givetvis är det bra om du är entusiastisk, men försök att vara restriktiv. Du vill spendera så lite tid som möjligt samtidigt som du inkluderar det essentiella i din dagbok. Annars kommer du snart lägga den goda vanan på hyllan.
 • Inkluderar bara misstag – Du kommer att göra misstag när du swing tradar, men även göra saker rätt. Det är bra att inkludera likväl positiva som negativa event i din dagbok. Annars riskerar du att få en snedvriden vy på din analys när du studerar journalen.
 • Saknar reflektioner & funderingar – Din journal ska givetvis baseras på erfarenheter och händelser. Men det skadar inte att reflektera och skriva ner hur du tror olika scenarier kommer utspela sig framöver. Skriv ner dina tankar!
 • Vaga lösningar – Alla gör misstag, men efter att du har begått ett misstag behövs en tydlig plan för att undvika upprepning. Många traders slarvar med detta. Var noggrann med att verkligen identifiera problemet, nöj dig inte med ”sålde för tidigt” eller liknande. Annars är sannolikheten stor att du kommer att genomgå samma misstag igen.

Gör det enklare

Avslutningsvis, för denna del av texten som berör journal och dagbok, levereras här några tips för att göra det enklare.

 1. Gör det till en vana – Gör det till en vana genom att varje dag under en månads tid föra dagbok. Detta gör du enklast genom att prioritera det och utföra uppgiften direkt efter att du är klar för dagen med tradingen. Du kan även motivera dig själv genom att utlova någon typ av belöning efter att ha genomfört en full månad.
 2. Börja långsamt – Sätt en gräns, säg 10 minuter som du inte överskrider. Initialt behöver du inte vara för djupgående, utan fokusera på att bygga vanan. Annars löper du risk att överge projektet till följd av bristande koncentration. Dessutom tenderar långa journaler att vara svårare att utvärdera. Således ökar risken att du inte läser igenom din dagbok. Hela poängen med att föra trading dagbok är trots allt att blicka tillbaka.
 3. 3. Var organiserad – Arbeta utifrån en struktur för att göra arbetet enklare och mer effektivt. Det gör det enklare att utvärdera och blicka tillbaka senare. Därför är det bra att vara organiserad och systematisk i utförandet.
 4. Gör det roligt – om du gillar att använda mjukvaror som Excel, notepad eller kanske till och med ett klassiskt anteckningsblock, perfekt. Om du istället finner det trist kan du testa någon av de olika tjänsterna som finns att tillgå. Några som är populära bland swing traders är Edgewonk, Tradingdiarypro, Tradervue samt Tradebench.

Generella Tips För Swing Trading

Vi ser nu ljuset i tunneln för denna guide. Innan vi avslutar med några slutsatser ska vi dela med oss av några generella tips. Redo?

1. Jobba med andra Traders

Swing trading kan kännas ensamt för såväl hobby utförare som proffs. Därför är det bra om du hittar andra traders att arbeta och diskutera med. Det är inte ovanligt att andra med hjälp av skilda infallsvinklar kan erbjuda ovärderlig hjälp i din trading.
I allmänhet är traders hjälpsamma och generösa med sin kunskap och delar med sig av sina erfarenheter. Detta så länge det är en ömsesidigt givande relation.

2. Håll dig till dina regler

Du spenderar mycket tid med att utveckla och förfina din swing trading strategi. Det gör du av en anledning. Din konkurrensfördel återfinns i de regler som finns inbyggda i din strategi. Därför är det ovist att överge dina på förhand bestämda regler.
Detta är enklare sagt än gjort, särskilt om du upplever motgångar och önskar göra något för att förändra situationen. Det är vanligt i situationer likt dessa se traders överge sin strategi och ta positioner de annars inte skulle. Detta rekommenderas inte, och det är sannolikt något som kommer stå dig dyrt i längden.

3. Lär dig Teknisk Analys

Att kunna och förstå teknisk analys i sig gör dig inte till en vinstgenererande trader. Du måste använda det till att utforma en fungerande strategi. Teknisk analys är ett verktyg som låter dig beskriva och kvantifiera marknadens uppförande. Således är det möjligt att kvantifiera både förlorande och vinnande strategier. Detta är något som ofta missförstås av nybörjare inom swing.
Rörande vilken typ av teknisk analys du bör lära dig anser vi att du inte bör koncentrera dig på vad varje enskilt mönster innebär. Dessa innehåller nämligen felaktig information relativt ofta. Det enda du bör fokusera på är hur ett mönster resulterar i ett test. Allt annat är irrelevant.
Det finns ett antal populära mönster och verktyg som du kan läsa in dig på. Några av dessa är candlesticks och ADX indikatiorn. Låter det spännande kan du läsa mer i vår stora guide om teknisk analys.

4.  Backtesting är nyckeln till framgång

Det sista tipset vi kan ge dig är att aldrig använda en strategi du inte har backtestat. Vi talar från egna erfarenheter när vi säger att idéer ofta visar sig värdelösa. Men eftersom vi backtestar idén innan vi applicerar den på verklig trading förlorar vi inte pengar. Således är backtesting en nyckel till framgångsrik trading.

Slutord Swing Trading

Denna massiva artikel rörande swing trading innefattar flera ämnen som vi vet är viktiga för en färsk trader. Det viktigaste är att börja långsamt och inte rusa in i något. Observera vad du gör, och använd dina observationer för att förbättra swing trading strategierna du använder. Det kommer spara många kronor och hjälpa dig i det långa loppet.

Fortsätt läsa Swingtrading – Kom igång enkelt som Swingtrader | (2020)
Nyemission, vad betyder det? – enkel förklaring av Nyemissioner
nyemission

Nyemission, vad betyder det? – enkel förklaring av Nyemissioner

Nyemission, I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad det är. Det är ett begrepp som de flesta troligen hört någon gång. Men vad innebär egentligen en nyemission och hur kan du som investerare ta del av dessa? Vi ska nu reda ut begreppen och göra en djupdykning i hur företag kan göra för att ta in mer kapital till sin verksamhet och hur du som investerare kan satsa på konkreta idéer.

Vad är en nyemission och hur fungerar det?

Ordet nyemission kommer från ordet emission, som faktiskt betyder värdepapper. Den är alltså en nyutgivning av aktier. När ett företag behöver ha in nytt kapital så kan en nyemission göras för att få in nytt kapital. Det kan vara så att bolaget vill expandera till en ny marknad. En annan vanlig orsak till en nyemission är att det går dåligt för bolaget. Om ett företag är i kris och det kanske till och med finns en stundande konkurs runt hörnet, så kan bolagsledningen sätta ihop en plan för hur dom, med en bestämd summa pengar, ska kunna få bolaget på fötter igen. 
Det gäller då för bolaget att kunna presentera konkreta action-punkter på vad man ska göra hur man ska göra för att på sikt vända den negativa trenden och till slut börja gå med vinst igen. För det räcker ju inte att bara klara sig ur en kris. Aktieägare vill att företagen ska gå med vinst och ge utdelningar till aktieägarna.
När ledningen till slut kommit fram till konkreta åtgärder så gäller det att presentera dessa för aktieägarna på ett smakfullt sätt och sälja in idén med emissionen, så att dom går in med mer pengar och satsar på bolagets framtid. En nyemission kan alltså göras av många olika anledningar.
Men gemensamt för alla nyemissioner är att de syftar åt att ge investerare möjligheten att bidra med nytt kapital till bolaget. En nyemission används alltså väldigt ofta för att ta in nytt riskkapital i bolag som vill satsa vidare eller kanske har en del problem man vill lösa. Med mer pengar kan bolaget använda kapitalet till att betala av skulder, köpa in tillgångar eller expandera Syftet med en nyemission är alltså att få in mer pengar och få in mer kapital i bolaget. En nyemission sker alltså när ett bolag erbjuder sina befintliga aktieägare att köpa fler aktier i företaget till ett lägre pris.
För att beslut om nyemission ska fattas måste bolagsstämman eller styrelsen ha fått underlag och förslag till beslut att ta ställning till. Det går till i 2 steg. Styrelsen gör ett förslag till bolagsstämman. Där föreslå en nyemission. Bolagsstämman (ibland styrelsen) fattar beslut om nyemissionen.

nyemission
nyemission

Nyemission och utspädningseffekt

När man gör en nyemission så uppstår något som kallas för utspädning. Det innebär att det totala antalet aktier i ett bolag blivit fler och att varje aktie nu helt plötsligt står för en mindre ägarandel än tidigare. Om vi till exempel har ett företag med en ägare. Ägaren har 100 aktier i bolaget och äger 100% av alla aktier. Nu behöver han helt plötsligt mer kapital för att kunna finansiera ett uppköp av en partner. Han ger då ut 100 nya aktier och helt plötsligt finns 200 aktier i bolaget. Det betyder att en aktie från början motsvarade 1% ägande i bolaget men nu motsvarar 0,5%. Det är detta som ger utspädningen i en nyemission.

Teckningsrätt vid nyemission – Två sätt att delta

Det finns två huvudsakliga sätt för investerare att delta i en nyemission och teckna nya aktier. Antingen sker den genom företrädesrätt, vilket innebär att befintliga aktieägare får en teckningsrätt för att teckna fler aktier i emissionen. Aktieägaren får då ta ställning till erbjudandet som bolaget presenterar och sedan själv avgöra om hen vill delta eller inte. Personen kan då välja att utnyttja hela eller en del av sin teckningsrätt i nyemissionen. Använder man inte hela så kan man sälja resterande på andrahandsmarknaden.
Det andra sättet att delta i en nyemission är utan företrädesrätt. Detta sker i regel om man inte äger några aktier i bolaget. Man kan då i vissa fall köpa teckningsrätter av sin bank. Ett företag erbjuder då befintliga och även potentiella nya aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

Avstämningsdag i nyemissioner

Avstämningsdag är det datum då en avstämning görs i ett bolag för att se vilka som är aktieägare. Det är det är dessa aktieägare som får företrädesrätt. Äger man inte några aktier den dagen så är det alltså försent. Avstämningsdagen brukar meddelas i den pressrelease som bolaget gör inför den stundande nyemission för att teckna aktier. Värt att tänka på också är att det tillämas två likviddagar vid aktiehandel på stockholmsbörsen, vilket innebär att du behöver köpa aktier i bolaget senast två bankdagar före avstämningsdagen för att företrädesrätt till nyemissionen. Avstämningsförbehållet får inte tillämpas förrän registrering hos Bolagsverket ägt rum.

Apportemission

Apportemission är ganska, för allmänheten, ovanlig typ av emission som innebär att man vill teckna nya aktier genom att erlägga något annat än kontanter. Det kan vara till exempel fast egendom, inventarier eller maskiner, eller annan egendom som kan vara till nytta för bolaget. Det är som sagt ovanligt att detta sker bland vanliga investerare utan är mer vanligt när företag köps upp och till exempel använder nyemitterade aktier som betalmedel.

BTA – Betald Tecknad Aktie

BTA står för Betald Tecknad Aktie och innebär att en teckningsrätt är betald och väntar på att omvandlas till en aktie. Bolagsverket tar normalt 2-4 veckor på sig efter det att teckningstiden är slut tills dess att de nya aktierna registrerats. Under tiden har alltså aktieägarna så kallade BTA-värdepapper som ett bevis på att dom teckna aktier i och så fort det är klart hos bolagsverket så kommer BTA:erna bytas ut till aktier.

Sälja teckningsrätter

Som aktieägare får man då och då teckningsrätter till stundande nyemissioner. Är man inte intresserad av att nyttja dessa rätter för en nyemission eller kanske bara en andel av dom, så kan man sälja resterande på andrahandsmarknaden. Har man någon av de större internetmäklarnas tjänster så brukar dom lägga ut teckningsrätterna till försäljning per automatik om du som kund inte svarat på erbjudandet innan ett visst datum. Lyckas dom sälja teckningsrätterna så får du en peng på ditt konto, annars förs dom tillbaka till dig och du får en ny chans att delta.

Fortsätt läsa Nyemission, vad betyder det? – enkel förklaring av Nyemissioner
FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?
faang

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG/FANG bolagen

FAANG är en akronym för några USA-börsens fem mest populära och bäst presterande teknikaktier. Dessa aktier är Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google (Alphabet). FAANG kommer ursprungligen från Akronymen, FANG, som inte hade Apple inkluderat när CNBC: s Jim Cramer myntade termen. FAANG bolagen är giganter inom sina teknikområden: sociala medier, e-handel, streamingtjänster, mobil och datorenheter och sökmotorer och en hel del annat.

Vilka är FAANG bolagen?

Här är de 5 bolag som i dagsläget ingår:

FAANG Facebook (FB) Amazon (AMZN) Apple (AAPL) Netflix (NFLX) Alphabet (GOOG)
Dessa är fem teknikjättar som handlas på USA-börsen. Jim Cramer grupperade dessa företag i en akronym för att fånga den kollektiva inverkan som dessa företag har på börsen i övrigt. Den 20 mars 2018 var börsvärdet av dessa företag $472 .38b + $760 .36b + $888 .66B + $136 .92B + $757 .54b = 3.015 biljoner dollar.
Utöver det otroliga värdet av dessa fem företag så har deras tillväxt också gjort att stora hedgefond managers och investare som Warren Buffett och George Soros investerat i dessa bolag till sina portföljer.
Alla FAANG bolagen handlas på NASDAQ-börsen och ingår i SP500 indexet. Eftersom SP500 är en brett index med stor representation på börsen i helhet så speglar rörelser på börsen rörelser i indexet. Tillsammans, utgör FAANG ungefär 1% av SP500, som har totalt 500 av de största företagen på NYSE och NASDAQ. Man kan tydligt se hur dessa bolag kraftigt påverkar riktningen på börsen.

Är FAANG i en bubbla?

Värderingen och det spektakulära resultatet av FAANG har liknats med IT-boomen innan IT-kraschen år 2000, som också hade en massa övervärderade IT-företag. Vissa analytiker har dock noterat att det finns en skillnad mellan IT-kraschen och FAANGs nuvarande uppgångar och anger att det finns gott om utrymme för bolagen att växa inom områden såsom molntjänster, sociala medier, e-handel, artificiell intelligens (AI), machine learning och ”big data” fortsätter att utforskas och utvecklats. FAANG bolagen är: Facebook, Amazon, Apple,  Netflix och Alphabet.

BAT-aktier

Det finns nu även en annan akronym som börjar att uppmärksammas alltmer. Det är de så kallade BAT-företagen. Dessa kommer från att FAANG-aktiernanu fått direkt konkurrens från Kina och Asien i form av de så kallade BAT-aktierna. BAT-aktierna är Baidu (BIDU), Alibaba (BABA) och Tencent 0700.HK.

Skall man köpa Faang aktier?

Vissa människor kan vara nyfiken på om FAANG bolagen skulle vara ett bra val för investeringar i sina investeringsportföljer. Tyvärr är det inte en enkel och okomplicerad fråga av flera skäl.

 1. För det första investerar olika människor av olika skäl, vilket innebär att olika investeringar passar bäst för dem. Till exempel köper vissa människor investeringar i hopp om att se en hög grad av uppskattning inom en kort tidsperiod så att de kan sälja dem till vinst så snart som möjligt vilket är ett tillvägagångssätt som kommer med stor risk men kan erbjuda intresserade individer stor belöning också. FAANG skulle emellertid inte vara särskilt väl lämpat för dessa människor, eftersom de har potential för fortsatt tillväxt, de är tillräckligt stora och mogna att de inte kommer att se den typ av tillväxt som finns i småkapitalstockar.
 2. För det andra diskuteras huruvida FAANG-aktier kan bli alltför populära. Trots allt har FAANG-aktier och relaterade ETF er blivit mycket populära de senaste åren, vilket innebär att det finns förståelig rädsla för begränsad uppåtrikad potential. Som ett resultat kanske investerare med kontrarisk syn på saker kanske vill se åt något annat håll för tillfället.
 3. För det tredje, bara för att FAANG-aktier har gruppats ihop betyder det inte att de är likadana. Enkelt uttryckt finns det några FAANG-aktier som är bättre än andra, vare sig de har visat sig kunna överleva allvarliga ekonomiska chocker eller eftersom de befinner sig i en bättre position på sin utvalda marknad. Till exempel har Facebook aldrig upplevt en lågkonjunktur som ett offentligt handlat företag, vilket innebär att hur ledarskapet beter sig under sådana omständigheter är mer orsäkert än vad många människor förstår. Däremot tror ett stort antal människor att Netflix är mer lågkonjunkturbeständigt än de flesta företag där ute, eftersom det erbjuder ett utmärkt värde i förhållande till priset, vilket stöds av sitt imponerande antal i Brasilien. Oavsett om någon väljer att investera i FAANG bolagen för att behålla dem på lång sikt, behöver de fortfarande se till att de har valt rätt FAANG-aktier.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Fortsätt läsa FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?