Utdelningsportfölj – 18 stabila aktier till en långsiktig aktieportfölj

Att bygga upp en utdelningsportfölj är en populär aktiestrategi som har goda chanser till hög avkastning i det långa loppet. Det är en relativt enkel strategi att följa. Genom att återinvestera utdelningarna får du något som kan liknas vid en snöbollseffekt i din aktieportfölj. Vissa som bygger upp en utdelningsportfölj gör det med målet att någon gång i framtiden kunna leva på sina utdelningar.

Långsiktig och bra utdelningsportfölj 2020

Vi har satt ihop ett förslag på långsiktig utdelningsportfölj för 2020. Längre ner i texten går vi igenom hur du själv kan välja ut bra utdelningsaktier att ta in i din portfölj. Tips: Klicka på bolagsnamnet så kan du läsa mer om aktien på Avanzas analyssidor!

UtdelningsaktieSektorDirektavkastning, snitt 5 årUtdelningsandel, snitt 5 år
AAKDagligvaror0.9%21%
Assa AbloyIndustri1.5%56%
Atlas Copco AIndustri1.9%44%
AxfoodDagligvaror4.1%92%
Beijer AlmaIndustri3.2%61%
Beijer RefIndustri1.7%43%
BTS GroupIndustri2.8%63%
CastellumFinans & Fastighet3.9%28%
Fenix OutdoorSällanköpsvaror0.8%14%
HexagonIndustri0.8%18%
LagercrantzIndustri1.7%37%
LoomisIndustri1.9%29%
NIBEIndustri0.8%19%
SCA AMaterial1.3%33%
Sweco AIndustri1.8%41%
Swedish MatchDagligvaror3.6%59%
Vitec SoftwareInformationsteknik1.2%40%
WihlborgsFinans & Fastighet3.3%21%

OBS – Aktierna i listan är vårt urval av stabila aktier till en utdelningsportfölj. Du måste göra din egen analys innan du fattar ett köpbeslut. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Varför spara i utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier där en del av vinsten delas ut till aktieägarna varje år. Genom att ha sådana aktier i din portfölj får du pengar utbetalade till ditt konto en eller flera gånger om året. Det är en rätt så skön känsla att få in kontanter på sitt konto bara genom att ha aktier i ett bolag.

Det intressanta med utdelningsaktier är att de tenderar att höja utdelningen med jämna mellanrum. Du som aktieägare får ta del om bolagens tillväxt – inte bara genom en stigande aktiekurs utan även genom utdelningshöjningar.

Det har visat sig vara en mycket god strategi att bygga upp en portfölj med utdelningsaktier, en så kallad utdelningsportfölj.

När du äger utdelningsaktier kan du ofta vara ganska passiv. Du kan se över utdelningsportföljen då och då men ofta är det bara positivt att inte pillra för mycket bland innehaven.

Utdelningsaktier har många fördelar:

 • Bara lönsamma och stabila bolag kan ha en lång utdelningshistorik och höja utdelningen med jämna mellanrum.
 • Utdelningsaktier går generellt sett med vinst.
 • Aktier med utdelningar bryr sig om aktieägarnas intressen.
 • Utdelningsaktier är ofta mindre volatila än andra aktier – utdelningen fungerar som ”stötdämpare”.
 • Du får ett starkt kassaflöde i din aktieportfölj som du kan köpa nya aktier för.

Vissa låter utdelningsaktier vara en naturlig del av en balanserad aktieportfölj. Andra väljer att helt fokusera på utdelningsaktier genom att skapa en utdelningsportfölj. I denna artikel tittar vi närmare på hur man kan bygga en sådan portfölj.

Visste du att utdelning betyder ”dividend” på engelska?

Utdelningsaktier allt mer populära

På andra sidan Atlanten – i USA och Kanada har utdelningsaktier länge varit en favoritstrategi bland såväl investerare som småsparare. I Sverige är det först på senare år som allmänheten fått upp ögonen för att skapa en utdelningsportfölj.

Både en och en annan blogg om aktier har just utdelningssparande som strategi. Några av de mest kända är Marcus Hernhag, Petrusko och Rikatillsammans. Vi på Samuelssons Rapport har också en aktieportfölj med internationella och svenska utdelningsaktier.

Även tidningar, mediehus och nätmäklare har börjat uppmärksamma utdelningsaktier och idén kring utdelningsportföljer allt mer. Några exempel är Börsveckan och Aktiespararna med sina respektive utdelningsportföljer. Di genom bl.a. Magnus Dagel har också uppmärksammat det fina med stabila utdelningsaktier. Även Privata Affärer genom Marcus Hernhag och andra uppmuntrar ofta till att investera i bra utdelningsaktier.

Vad tjänar man på utdelningar?

När du får en utdelning innebär det att pengar förs över från företagets konto till ditt eget konto. Det är en summa pengar som du kan välja att ta ut och konsumera eller köpa nya aktier för.

I teorin är aktieutdelningar ett nollsummespel. Eftersom företaget betalar ut en summa pengar till aktieägare borde aktiekursen falla med samma belopp i samband med utdelningen. I praktiken kan aktiekursen falla både mer eller mindre än själva utdelningen. Men i varje fall i teorin förlorar du lika mycket på aktiekursen som du tjänar i den kontanta insättningen på ditt konto.

I praktiken finns det ändå fördelar med utdelningar. Det innebär att du får pengar från företaget som du själv kan bestämma hur du vill investera. Om du vill köpa fler aktier i samma företag kan du passa på att göra det i samband med att kursen gått ner. Ifall du bedömer att det finns andra utdelningsaktier som är mer köpvärda för tillfället kan du investera din utdelning där istället.

När du återinvesterar utdelningarna uppnår du en ränta-på-ränta effekt. Den utdelning som du investerat i nya utdelningsaktier kommer nästa år i sin tur att ge utdelningar.

När kommer utdelningarna?

När utdelningarna kommer in på ditt konto varierar från aktie till aktie. Varje börsbolag har sina egna regler kring när på året en eventuell utdelning ska komma. De flesta svenska bolag har utdelning en gång om året, ofta på våren. Vissa svenska bolag har utdelning två gånger per år. För preferensaktier är det vanligt med aktieutdelning fyra gånger per år. Amerikanska och kanadensiska aktier brukar ofta dela ut pengar en gång i kvartalet.

Det finns ett antal begrepp som inte är fel att känna till för att ta reda på exakt när pengarna kommer in på ditt konto:

 • INK: Den dag då aktien handlas inklusive rätt att ta del av aktieutdelningarna kallas för INK-dag. Detta är den sista dag som du kan köpa aktien om du vill ha rätt till utdelningar vid nästa utdelningstillfälle.
 • X-dag: Den första dagen efter INK-dagen kallas för X-dag. Köper du aktien då får du ingen utdelning den här gången. Det är under denna dag som aktiekursen brukar justeras ner av marknaden.
 • RD: Står för Record Date (kallas även för Date of Record). Detta är den andra dagen efter INK-dagen. Vid RD kontrollerar bolaget om du finns med i aktieboken som aktieägare. Det gör du ifall du köpt aktier senast på INK-dagen.
 • PD: Står för Pay Date. Det är denna dag som dina utdelningar kommer in på ditt konto. Denna dag inträffar vanligtvis fem dagar efter INK-dagen.

Strategi – Så kan du bygga en utdelningsportfölj

För att bli riktigt duktig på att bygga en egen utdelningsportfölj behöver du känna till vissa grundläggande begrepp om utdelningsaktier.

När du letar efter köpvärda aktier med aktieutdelning finns det tre nyckeltal eller begrepp som är särskilt användbara:

 • Direktavkastning
 • Utdelningsandel
 • Utdelningshistorik / utdelningstillväxt

Ofta räcker det långt att använda dessa aspekter av utdelningsaktier för att kunna göra ett bra urval till sin utdelningsportfölj. Det är dock på sin plats att även göra en snabbare bedömning av bolagens kvalitet och dess ledning. Vill du verkligen gå på djupet och analysera aktierna mer i detalj finns det metoder även för det. Låt oss först titta på dessa grundläggande aspekter:

Direktavkastning

Direktavkastning är det som de flesta först tänker på när det är tal om utdelningsaktier. Den visar hur stor utdelningen är i förhållande till nuvarande pris per aktie. Direktavkastning mäts i procent och kan därför nästan liknas med ränta på ett bankkonto.

Direktavkastning = utdelning per aktie / pris per aktie

Exempel: Om utdelningen för Castellum är 3,25 kr per aktie och aktiekursen står i 200 kronor blir direktavkastningen 1,625 % (3,25 / 200).

Direktavkastningen i aktier ändras hela tiden. Dels höjer eller sänker bolag ofta sina utdelningar från år till år. Dels ändras priset per aktie dagligen. Därför kan du se direktavkastningen som ett mått på hur stor förväntad avkastning du kommer att få i form av utdelningar på en aktie om du köper den idag.

Går priset på aktien upp 10 procent den närmsta tiden kommer direktavkastningen att minska. Men har du redan köpt aktier i bolaget får du ändå lika mycket som du förväntat dig (givet att utdelningen blir oförändrad). Köper du nya aktier till det nya priset blir avkastningen på dessa dock lägre.

Ska jag köpa aktier med hög direktavkastning till utdelningsportföljen?

Generellt sett är det inte fel med hög direktavkastning eftersom det innebär att du får mer aktieutdelning för de pengar som du sparar, allt annat lika. När du bygger en utdelningsportfölj kan det dock finnas bra anledningar att inte fokusera för mycket på direktavkastningen. Vi ska berätta mer om detta strax.

Står valet mellan två i övrigt nästan identiska aktier kan det ändå vara smart att välja den som har bäst direktavkastning. Ett annat scenario då det kan vara OK att fokusera på hög direktavkastning är om du inom en snar framtid vill leva på dina utdelningar.

Det finns dock en fara med att jaga högst direktavkastning. Inte allt för sällan finns det underliggande problem i verksamheten vilket fått aktiekursen på fall. När kursen faller stiger direktavkastningen. Därför kan det vara oklokt att bara titta efter en hög direktavkastning.

Tänk också på att du inte bara tjänar pengar på utdelningarna. I utdelningsaktier stiger aktiekursen med tiden. Det du tjänar på aktiekursen plus utdelningarna kallas för totalavkastning. Ofta är det mer lönsamt att försöka få en så god totalavkastning som möjligt snarare än en hög direktavkastning.

Utdelningsandel

Utdelningsandel handlar om hur stor andel av vinsten som ett bolag delar ut till aktieägarna.

Utdelningsandel = Utdelning per aktie / Vinst per aktie

Det är ovärderligt att ta hänsyn till utdelningsandelen när du bedömer vilka aktier som ska ingå i din utdelningsportfölj. Det finns flera anledningar.

Till att börja med vill du bara köpa utdelningsaktier som har en hållbar utdelning. Vi vill inte hamna i ett scenario där bolaget delar ut en stor summa i år bara för att behöva minska på utdelningarna kommande år. Dessutom vill vi inte att utdelningarna ska ske på bekostnad av verksamheten.

Det rationella är att bolag delar ut en del av vinsten om de anser att pengarna gör mer nytta i ägarnas fickor än i bolaget. Därför bör du vara skeptisk till aktiebolag som delar ut nästan hela sin vinst. Vilka framtidsperspektiv har en sådan utdelningsaktie?

”Lagom” stora utdelningar är det bästa. För att bedöma vad som är lagom har vi stor nytta av nyckeltalet utdelningsandel.

Under normala förhållanden ligger utdelningsandelen någonstans mellan 0 och 100. Noll innebär givetvis att bolaget inte har några utdelningar. Är utdelningsandelen 100 procent delar bolaget ut hela sin vinst till aktieägarna. Ibland är den över 100 procent men då bara under kortare perioder.

Utdelningsandel – exempel: Anta att Atlas Copco har en utdelning per aktie på 3,5 kr och en vinst per aktie på 12,94 kr. Det innebär att bolagets utdelningsandel är 27 % (3,5 / 12,94). Atlas Copco delar ut 27 % av vinsten till aktieägarna.

Vad är lagom utdelningsandel?

Hur stor utdelningsandelen bör vara beror dels på din sparhorisont. Skapar du en utdelningsportfölj med en lång sparhorisont är det smart att satsa på aktier med ganska låg utdelningsandel. Det ger bolaget utrymme att återinvestera utdelningarna i verksamheten och generera mer vinst i framtiden. Dessa utdelningsakter är ofta samtidigt tillväxtaktier.

Ifall du har en kortare sparhorisont och om du vill börja leva på dina utdelningar inom de närmsta åren kan det vara ett alternativ att köpa mer mogna utdelningsaktier. Dessa har generellt sett en högre utdelningsandel och högre direktavkastning.

Ungefär så här kan du tänka:

UtdelningsandelKommentar
0 – 5 %Bolaget återinvesterar nästan hela vinsten i verksamheten. Detta är en lite väl låg utdelningsandel för en utdelningsportfölj. Kan möjligen vara intressant om bolaget uppvisar utmärkt utdelningshistorik.
5 – 40 %Utdelningsaktier där fokus ofta ligger på tillväxt. Dessa bolag återinvesterar en stor del av vinsten istället för att dela ut den. Det är inte ovanligt att dessa aktier har hög utdelningstillväxt. Ofta ett utmärkt val i en långsiktig utdelningsportfölj.
40 – 60 %En betydande del av vinsten delas ut. Samtidigt är utdelningarna på en trygg nivå. Så länge som vinsten är någorlunda stabil är det troligt att bolaget slipper sänka utdelningarna, men det beror också på företagets utdelningspolicy. I denna kategori hittar vi ofta både tillväxtbolag och lite mer mogna bolag.
60 – 80 %Främst ganska mogna utdelningsaktier. En relativt stor del av vinsten delas ut till aktieägarna. Dessa aktier uppvisar mer sällan stark utdelningstillväxt.
80 – 90 %Riskzon. Köper du utdelningsaktier i detta spann bör du verkligen kontrollera bolagets förmåga att fortsätta generera vinst. Minsta störning kan hota utdelningen. Hittar du fina bolag i detta spann kan det ändå vara intressant när du vill leva på dina utdelningar.
90 – 100 %Undvik som regel! Nästan all vinst delas ut vilket ger bolaget små marginaler att investera i egen verksamhet. Du kan inte räkna med nämnvärda utdelningshöjningar på sikt. Det finns dock undantag. Ett exempel är defensiva aktier som t.ex. Axfood.
> 100 %Undvik alltid! Det är aldrig hållbart att dela ut mer än hela företagets vinst.

OBS! Utdelningsandelen måste sättas i förhållande även till utdelningshistorik och utdelningstillväxt. Det duger inte ensamt som mått på en utdelningsakties potential!

Utdelningshistorik och utdelningstillväxt

Slutligen har vi utdelningshistoriken som är en av de viktigaste aspekterna för att bedöma vilka aktier som är bra att ha i utdelningsportföljen. För att kunna bygga en bra utdelningsportfölj är det ofta nödvändigt att välja bolag som bevisat att de är seriösa när det kommer till att hålla en stabil riktning för utdelningarna.

Vad är utdelningshistorik? Det som kallas för utdelningshistorik handlar om hur stor utdelningen varit per år de senaste åren – ja så länge som bolaget funnits egentligen. Detta begrepp innefattar en bedömning av hur stabila utdelningarna varit och hur ofta de höjt utdelningarna. Det innebär även att vi iakttar ifall utdelningarna vid något tillfälle sänkts eller uteblivit.

Genom att titta på utdelningshistoriken kan du bilda dig en uppfattning kring om det är en stabil utdelningsaktie eller inte. Som utdelningsinvesterare vill du helst att utdelningarna höjs med jämna mellanrum, gärna varje år även om det finns ganska få sådana utdelningsaktier i Sverige.

Så här kan du tänka:

Utdelningarna har höjts varje år. Dem ökar utdelningen år efter år.Utmärkt! Ju fler år med höjda utdelningar desto bättre.
Utdelningarna har höjts ofta men inte nödvändigtvis varje år.Mycket bra. Dessa är ofta intressanta utdelningsaktier.
Utdelningarna har höjts ofta. Några få utdelningssänkningar.Bra. Trenden är god. Fina bolag kan trots allt sänka utdelningen om det finns goda skäl för det.
Utdelningarna har höjts mer sällan men aldrig eller nästan aldrig sänkts.Bra. Dessa är stabila utdelningsaktier. Den långsiktiga potentialen kan dock vara begränsad p.g.a. få utdelningshöjningar.
Utdelningarna slopas ofta eller pendlar upp och ner hela tiden.Dåligt. Denna utdelningsaktie är svår att bedöma och du kan inte riktigt lita på den.

Det är med andra ord utdelningstillväxten vi vill åt när vi tittar på utdelningshistoriken:

Utdelningstillväxt = Utdelning i år / Utdelning förra året

Vi kan även titta på hur stor utdelningstillväxten varit i snitt exempelvis de senaste 5, 10 eller 15 åren.

Generellt sett brukar utdelningsaktier med hög utdelningstillväxt ha låg utdelningsandel och låg direktavkastning. Det blir ofta ändå en god affär på sikt eftersom dessa bolag växer. Deras aktiekurs tenderar att utvecklas starkare än i aktier med låg utdelningstillväxt. Dessutom gör den starka höjningen i utdelningar att du efter ett tag rent av får mer i utdelning per aktie än vad du betalat för den initialt!

Hur bedömer man utdelningshistoriken?

För att veta vilka aktier som är bäst för din utdelningsportfölj baserat på historik och utdelningstillväxt behöver du göra en helhetsbedömning.

Först och främst kan du titta på vilka aktier som haft stabilast utdelning hittills. Du kan titta på antal år med utdelning, antal år utan utdelningssänkningar och antal år med utdelningshöjningar.

Du kan även jämföra utdelningstillväxten mätt i procent över olika perioder. Här kommer en aktiescreener väl till hands.

Om ett bolag haft en utdelningssänkning vid något enstaka tillfälle innebär inte det per automatik att dess aktie bör diskvalificeras för utdelningsportföljen. Du får i sådana fall titta på orsaken bakom utdelningssänkningen. Till exempel var det klokt av många banker och andra bolag att låta utdelningen utebli i samband med finanskrisen. Samma sak gäller för utdelningar som ställts in under Coronapandemin. Sådana beslut är sunda och är inte nödvändigtvis ett tecken på att företaget mår dåligt.

Andra aspekter av utdelningsaktier

Du kommer långt genom att titta på direktavkastning, utdelningsandel och utdelningshistorik. Samtidigt är aldrig historisk avkastning någon garanti för att det kommer att fortsätta på samma sätt i framtiden. Därför är det på sin plats att dubbelchecka urvalet av aktier till utdelningsportföljen.

Börja med att göra ett urval genom de metoder som vi nämnde ovan. Det gör att antalet aktier att analysera minskar drastiskt. Beroende på vilka kriterier du sätter upp har du kanske 20 – 30 aktier att titta närmare på.

Så här kan du göra:

Läs nyheterna

Skumma igenom nyhetsflödet som rör varje aktie. På Avanza hittar du lätt alla nyheter om varje bolag genom att söka på dess aktie. Verkar eventuella problem vara tillfälliga eller är bolaget i djup kris?

Bedöm ledningen

Utdelningsaktier med en öppen och kommunikativ ledning är att föredra. En ledning som berättar om både framsteg och motgångar är bättre än en ledning som gör allt för att få årsredovisningen att se ut som en dans på rosor.

Läs årsredovisningen

Även om aktiebolags årsredovisning ibland kan vara ganska tillrättalagd ger den ändå en känsla för bolaget. Har ledningen ansträngt sig för att kommunicera bolagets framsteg och vision till aktieägarna är det ett gott tecken.

Titta på insiders

Ett bolag där ledningen säljer sina innehav på löpande band är sällan en god investering. Hittar du däremot en utdelningsaktie där insynspersoner regelbundet köper mer aktier är det troligtvis en tryggare utdelningsaktie. De tror nämligen på sitt bolag. Du hittar alla transaktioner från insiders i Finansinspektionens insynsregister.

Bedöm aktiens ägarstruktur

Du kan även titta på hur ägarstrukturen i bolaget ser ut. Om någon av grundarna eller ledningen har en betydande ägarandel är det ett positivt tecken. Det innebär att de tror på bolaget.

Det kan även vara positivt om namnkunniga institutionella investerare (t.ex. fonder) har ägarandelar i bolaget. Du hittar ägarstrukturen för alla utdelningsaktier och andra aktier under fliken ”Om bolaget” för respektive aktie på Avanza.

Sektorns långsiktiga trend

Ibland finns det skäl att inte investera överhuvudtaget i en viss bransch. Ett sådant exempel är om du tror att fossila bränslen är på väg bort. Då kan det vara oklokt att ha oljebolag i sin utdelningsportfölj, oavsett hur god utdelningshistorik de har.

Försök bedöma den långsiktiga trenden. Är den mycket osäker för sektorn är det tveksamt om ens bra utdelningsaktier från den sektorn bör vara med i portföljen.

Andra aspekter

Utdelningsaktier skiljer sig egentligen inte från andra aktier när det gäller sätt att analysera dem. Vill du verkligen gå på djupet och analysera dina kandidater till utdelningsportföljen kan du exempelvis titta på begrepp som ROI (Return on Investment), företagets kassaflöde, vinstmarginal och skuldsättning.

Gör en kvalificerad gissning

När du väger ihop alla ovanstående faktorer kommer du att få en hygglig bild av vilka utdelningsaktier som kan vara intressanta att ha med i utdelningsportföljen. Det är ingen exakt vetenskap och det finns inga gränser för exempelvis hur stor andel insiderägande som är bra. Du får göra en helhetsbedömning. Det behöver egentligen varken vara svårt eller ta särskilt lång tid.

Om du vill kan du skapa en tabell i Excel eller Google Sheets där du betygsätter alla bolag med en egen skala utefter ovanstående kriterier. På så vis får du lättare en överblick och kan göra en systematisk bedömning.

Återinvestera utdelningarna

En finess med att investera i en utdelningsportfölj är att du hela tiden har ett kassaflöde som du kan köpa nya aktier för.

När du köper utdelningsaktier för dina utdelningar blir antalet aktier i portföljen som kan ge utdelningar nästa år större. På så vis uppnår du något som kan liknas vid en snöbollseffekt.

Denna snöbollseffekt innebär att värdet på din utdelningsportfölj växer exponentiellt med tiden. Det blir likt en snöboll som rullar ner för en slänt. I början går det lite trögt men efter ett tag växer snöbollen till sig och rullar allt snabbare ut för backen. Du har skapat en pengamaskin!

Återinvesterade utdelningar – stor skillnad för din utdelningsportfölj

Det kan vara lockande att ta ut utdelningarna och göra något roligt för dem istället för att återinvestera dem. Ibland kan det finnas goda skäl, men tänk på att det då blir en enorm skillnad på ditt sparkapital och din totala vinst på börsen.

Här är ett exempel som kan inspirera dig att återinvestera dina utdelningar istället för att konsumera dem:

Utdelningsportfölj - återinvestera utdelningar
Realty Income Corporation 1994 – 2017. Blå linje visar hur aktiekursen utvecklats. Orange linje visar värdet om utdelningarna återinvesterats. Källa: Fool.com

 

Grafen visar ett exempel som den amerikanska investeringssajten The Motley Fool lyfte fram i en artikel om att återinvestera utdelningen. Aktien i exemplet är Realty Income Corporation, en favoritaktie i många utdelningsportföljer – även bland en hel del svenska aktiesparare.

Om du hade investerat 10 000 dollar i Realty Income Corporation 1994 skulle värdet på aktierna 22 år senare ha varit 52 150 dollar. Dessutom hade du haft över 32 000 dollar i utdelningar. Den totala vinsten var med andra ord över 74 000 dollar på de 10 000 som du investerade.

Det är en imponerande siffra som är ett bra exempel på hur lönsamt det kan vara att spara i aktier. Men vänta – nu kommer det bästa. Exemplet utgår från att du bara tagit dina utdelningar och lagt dem på hög.

Vad händer om du istället hade köpt nya utdelningsaktier i Realty Income Corporation varje gång du fått en utdelning? Jo då hade värdet på din aktieportfölj efter 22 år ha varit runt 363 000 dollar. Nu snackar vi om en riktigt bra vinst på de 10 000 dollarna som du investerade i denna utdelningsaktie!

Dessutom kommer det innehav som du har efter dessa 22 år i exemplet ge dig i runda svängar 15 300 dollar per år i utdelningar. Du får med andra ord mer pengar i utdelningar än vad du investerat initialt. Det känns nästan magiskt!

Mer utdelningsaktier för pengarna när börsen går dåligt

Många bra utdelningsaktier ger utdelningar även i tuffare tider, t.ex. i lågkonjunktur. Det är ännu en bra anledning att återinvestera dem. Marknaden tenderar nämligen att värdera ner alla aktier i sämre tider – även bra utdelningsbolag.

För dig med en lång sparhorisont är det en stor fördel. Om du återinvesterar dina utdelningar när börsen går dåligt får du fler aktier för pengarna. Det ger dig en dubbel effekt. Dels kommer du att tjäna pengar på när kursen återhämtar sig så småningom. Dels får du ännu mer utdelningar i framtiden eftersom du nu äger fler utdelningsaktier än vad du annars hade gjort.

Här ser vi en av de många fördelarna med att äga utdelningsaktier. Under en lågkonjunktur finns det en hel del människor som känner att de inte har råd att lägga undan pengar till sitt sparande. Det innebär att de sparar som minst när börsen är som billigast. Om du råkar befinna dig i ett sådant läge och har utdelningsaktier i portföljen har du automatiskt pengar att investera – även om du inte har möjlighet att sätta av en del av lönen just då.

Balansera om innehaven

Oavsett om du har en utdelningsportfölj eller en portfölj med andra aktier i kommer du efter ett tag att märka att vissa av innehaven utvecklas bättre än andra. Det är också naturligt att vissa aktier halkar efter lite under olika perioder.

Det innebär i sin tur att vissa aktier kan komma att ta upp en betydligt större andel av din aktieportfölj än vad du tänkt dig från början. Vissa andra aktier kommer att vara underrepresenterade.

Jämvikt i utdelningsportföljen är viktig för riskspridningen

Gör det något? Ja – det är inte bra för riskspridningen om vissa innehav blir för stora. Det innebär nämligen att deras utveckling får en allt för stor inverkan på utdelningsportföljens totala värde.

Lösningen heter rebalansering eller ombalansering av utdelningsportföljen. Det innebär att du bestämmer dig för att justera dina innehav med jämna mellanrum.

Du kan göra rebalansering av utdelningsportföljen på olika sätt:

 • Minska vissa innehav (sälja) och öka i andra (köpa)
 • Återinvestera utdelningarna i bolag som gått sämst
 • Placera nya pengar i de innehav som gått sämst

Det första man kanske tänker på är att sälja av en del av de aktier som gått allra bäst och köpa mer av de som gått sämst. Då jämnar du ut olikheterna mellan innehaven i din utdelningsportfölj. Det är en vanlig approach i aktieportföljer generellt sett. Vissa gör ombalanseringen en gång om året, andra gör den kanske en gång i kvartalet.

Balansera om när du återinvesterar utdelningarna

Nackdelen med att balansera om genom att sälja och köpa aktier är att det tillkommer en courtagekostnad för varje transaktion. Först får du betala courtage när du säljer av ett innehav. Sedan får du betala courtage igen när du köper ett annat innehav.

Eftersom en utdelningsportfölj har ett naturligt kassaflöde via utdelningar är det därför smart att använda dessa för att jämna ut skillnader mellan olika innehav.

I praktiken innebär det att du inte nödvändigtvis återinvesterar utdelningarna i samma bolag som ger utdelningar. Istället placerar du pengarna i de utdelningsaktier som går sämst för tillfället.

Förutom att du får en jämnare fördelning av dina utdelningsaktier innebär detta en annan fördel. Direktavkastningen är ofta högre i de bolag som går sämst rent kursmässigt för tillfället. (Du får då förhållandevis hög utdelning i relation till det pris som du betalar.) Använder du denna strategi ökar du med andra ord chansen till ännu större utdelningar i framtiden givet att ditt urval av utdelningsaktier är bra.

Köp undervärderade utdelningsaktier när du sätter in pengar

Många som skapar en utdelningsportfölj bygger upp den under många år med pengar som de sätter av från lönen. Är du en av dessa ger det ytterligare en möjlighet att löpande se till att portföljen är balanserad.

Du köper helt enkelt mer av de aktier som gått sämst för de pengar som du sätter in på ditt ISK eller din kapitalförsäkring (se jämförelse av bästa konto för utdelningsportfölj nedan).

Hur många aktier i en utdelningsportfölj?

En vanlig fråga är hur många aktier som bör ingå i en stabil utdelningsportfölj. Egentligen gäller samma riktlinjer för utdelningsaktier som för andra typer av aktier. Du bör sprida på riskerna och inte ”lägga alla äggen i samma korg”.

Även om stabila utdelningsaktier tenderar att fortsätta i rätt riktning finns det alltid en viss bolagsrisk i varje företag. Ibland inträffar oförutsedda kriser, katastrofer och skandaler. Företag kan drabbas av trendbrott, arbetstvister, miljöskandaler och naturkatastrofer.

Har du bara några få aktier i din portfölj kommer värdet på dina besparingar att påverkas mycket om ett av bolagen får problem. Har du tillräckligt många aktier i din utdelningsportfölj påverkas inte ditt kapital så mycket ens om värdet halveras för en av aktierna.

Hur många aktier ska man då ha i en utdelningsportfölj? Om du har 12 till 15 olika utdelningsaktier i din portfölj kan det anses vara tillräckligt många.

Kom ihåg att det inte finns någon poäng med att ha allt för många aktier i utdelningsportföljen. Ju fler aktier du har desto mer kommer utvecklingen att likna index eller genomsnittet för alla aktier. Har du väldigt många aktier kan det också vara svårt att hålla reda på alla innehav.

Exempel – effekten av en diversifierad utdelningsportfölj

Vi kan illustrera vikten av att diversifiera sin utdelningsportfölj genom ett enkelt exempel.

Dåligt diversifierad utdelningsportfölj

Låt oss först föreställa oss en aktieportfölj med fem utdelningsaktier. Det är alltså en alldeles för dålig riskspridning.

Vi antar att din portfölj är på 100 000 kronor och varje aktie upptar en lika stor del av portföljen. En femtedel var med andra ord, eller 20 000 kronor.

En vacker dag drabbas en av aktierna av en katastrof. Den största fabriken brinner ner till grunden. På några dagar tappar aktien 50 procent av sitt värde. För enkelhetens skull antar vi att värdet på övriga aktier i portföljen förblir oförändrade.

Hur mycket pengar förlorar du? Varje aktieinnehav var 20 000 kronor och 50 procent av det är 10 000 kronor, vilket är vad du förlorar. På några dagar har ditt hela sparkapital minskat med 10 procent (10 000 av 100 000) bara för att ett bolag fått problem. Inte bra.

Bra diversifierad utdelningsportfölj

Då ska vi istället anta att du följt rådet att diversifiera din utdelningsportfölj och köpt exempelvis 15 olika aktier. Varje aktie i denna väldiversifierade portfölj har då ett värde av ca 6666.7 kronor eller 6,67 procent av portföljvärdet.

Vi tänker oss samma scenario att en av aktierna tappar 50 procent men övriga ligger kvar på samma nivå. 50 procent av 6666.7 kronor är 3333.35 kronor, vilket alltså motsvarar värdetappet.

Totalt sett minskar din utdelningsportfölj med drygt 3 procent i värde. Självklart är det tråkigt men ingen katastrof. Det är inte mer än vad hela börsen kan förlora i värde på två eller tre dagar på grund av de normala svängningarna.

Fördela innehaven över olika branscher

Riskspridning handlar inte bara om att köpa aktier i olika utdelningsaktier. Du bör dessutom sprida på risken mellan olika branscher. Gör du det får du en lägre marknadsrisk i din utdelningsportfölj.

Det är naturligt att det svänger på börsen. Ibland går vissa branscher in i en svagare period, ofta beroende på hur konjunkturläget ser ut. Cykliska aktier är särskilt känsliga för konjunktursvängningarna.

Vissa branscher kan också drabbas av tillfälliga störningar som exempelvis hotell- och resebranschen under Coronapandemin.

Av den anledningen bör du försöka ha en rimlig riskspridning över olika branscher och sektorer i din utdelningsportfölj.

Det kan t.ex. se ut så här:

 • Dagligvaror
 • Sällanköpsvaror
 • Industriaktier
 • IT-aktier
 • Finans och fastigheter
 • Hälsovård
 • Kraftförsörjning
 • Material

Stabila aktier för en långsiktig utdelningsportfölj

För att underlätta i ditt letande efter bra utdelningsaktier till din utdelningsportfölj har vi sammanställt några av de stabilaste svenska aktierna.

Det finns ett fåtal aktier på Stockholmsbörsen som haft utdelningshöjningar varje år i ett drygt decennium eller mer:

 • Castellum
 • Hufvudstaden
 • Vitec
 • Wihlborgs
 • ABB
 • Hexagon
 • Loomis
Utdelningsportfölj Vitec
Vitec är ett exempel på en utdelningsaktie med stabil utdelningshistorik. Källa: Börsdata.

 

Ännu fler bolag har inte sänkt sin utdelning på mycket länge om ens någonsin (men inte heller alltid höjt utdelningen den):

 • Atlas Copco
 • Assa Abloy
 • Swedish Match
 • Sweco
 • Nibe
 • Astra Zeneca
 • Beijer Ref
 • BTS
 • Fast Partner
 • Beijer Alma
 • Atrium Ljungberg
 • AAK
 • Intrum
 • Lagercrantz
 • Softronic
 • Axfood

Det finns också bra utdelningsaktier som förvisso sänkt utdelningen någon gång, men inte så ofta:

 • Alfa Laval
 • Fenix Outdoor
 • H&M
 • Investor
 • Latour
 • SCA
 • Skanska
 • Telia
 • Wallenstam
 • ÅF Pöyry

Alla dessa aktier blir inte nödvändigtvis en bra investering på sikt. Den stabila utdelningshistoriken i samtliga dessa aktier säger ändå en hel del om bolagen. Denna lista är därför en god utgångspunkt när du letar efter bra aktier till din utdelningsportfölj. Utdelningsportföljer är som du märker en långsiktig strategi och inget man kan förvänta sig att göra snabba pengar på.

Bästa kontot för en utdelningsportfölj

I Sverige finns det i princip tre typer av konton för aktier:

 • Investeringssparkonto (ISK)
 • Kapitalförsäkring (KF)
 • Aktie- och fondkonto

I de allra flesta fall är ett investeringssparkonto (ISK) det bästa kontot för din utdelningsportfölj. Ett ISK schablonbeskattas varje år, till skillnad från ett aktie- och fondkonto där du betalar reavinst. Du betalar med andra ord en procentsats på ditt totala innehav men behöver inte betala någon skatt på vinsten – varken från försäljningar eller på utdelningar. När du har utdelningsaktier på ett ISK är det du som står som ägare av aktierna.

En kapitalförsäkring (KF) har liknande system för schablonbeskattning som ISK. Rent ekonomiskt blir det ingen skillnad. Däremot är du inte själv ägare till aktierna när de ligger på en KF, vilket innebär viss motpartsrisk mot nätmäklaren. Därför är ISK ofta ett bättre val.

Undantaget är om du har utländska utdelningsaktier i din utdelningsportfölj. Har du till exempel danska, norska eller finska utdelningsaktier kan det vara bättre om de ligger i en KF. Samma sak gäller för utdelningsaktier från USA eller Kanada. Orsaken är att du har möjlighet att få tillbaks hela den källskatt som staten i det land där aktien handlas drar. Det är något som nätmäklaren (t.ex. Avanza eller Nordnet) tar hand om.

Vanligtvis kommer källskatten in på din kapitalförsäkring cirka tre år senare. Eftersom källskatten kan handla om 15 procent eller mer är det ofta lönt att placera utländska utdelningsaktier i en KF.

Leva på en utdelningsportfölj – så fungerar det

Att ha sina sparpengar i en utdelningsportfölj är en bra strategi nästan oavsett vad målet med ditt sparande är. Vissa av dem som väljer att bygga en utdelningsportfölj gör det för att en vacker dag kunna leva på sina utdelningar – att bli ekonomiskt fri.

Ta ut utdelningarna istället för att återinvestera dem

Principen är i grund och botten enkel. När du vill börja leva på dina utdelningar slutar du helt enkelt att återinvestera dem i nya aktier. Istället tar du ut dem från ditt aktiekonto för att betala räkningar och andra utgifter.

I praktiken är det troligtvis få svenskar som helt och hållet kan leva enbart på utdelningarna. Många gånger blir istället utdelningarna ett sätt att förgylla pensionen. Eller så gör de att man kan unna sig lyxen att gå i pension tidigare.

Ändå – det går att leva på sin utdelningsportfölj bara du har disciplin och målmedvetenhet.

Så blir du ekonomiskt fri

För att kunna leva på sin utdelningsportfölj krävs mer än bara utdelningsaktier. Vi brukar säga att det är fyra saker som avgör hur snabbt du kan bli ekonomisk fri:

 • Din inkomst i dagsläget – ju högre desto bättre
 • Din sparkvot – hur stor andel av din inkomst som du lägger in i din utdelningsportfölj
 • Inkomstbehov – hur mycket pengar du behöver per månad som ekonomisk oberoende
 • Hur bra du förvaltar ditt kapital – här kan en bra utdelningsportfölj vara nyckeln

Visst – du kan starta eget företag och lyckas bli ekonomisk fri den vägen. För de flesta är det ändå ett systematiskt och medvetet sparande som gör det möjligt att en vacker dag kunna leva på sin utdelningsportfölj.

4-procentsregeln

Du inser nu säkert att det är många faktorer som avgör när man kan börja leva på sina utdelningar. Vi behöver dock inte komplicera det så mycket utan kan göra en ungefärlig uppskattning för att få en uppfattning om när du kan bli ekonomisk fri.

Det finns en tumregel som säger att du kan sluta arbeta när ditt kapital är 25 gånger så stort som den summa pengar du gör av med per år. Eller ännu enklare: När du har ett sparkapital som är 300 gånger så stort som din månadskostnad är du ekonomiskt fri.

Denna kalkyl bygger på något som kallas för 4-procentsregeln. Det är en tumregel som innebär att du kan ta ut upp till 4 procent av ditt kapital varje år utan att det minskar i storlek. Regeln bygger på flera studier av olika börsindex och tar hänsyn till inflationen.

4-procentsregeln fungerar även om när du vill leva på din utdelningsportfölj. Egentligen spelar det ingen roll om de 4 procenten av kapitalet är i form av utdelningar eller om du säljer av en del av aktierna.

När du vet hur stort kapital du har kan du räkna ut hur många år som behövs. Vi kan anta att börsen kommer att stiga med 8 procent per år till dess att du vill leva på dina utdelningar. Det är en konservativ uppskattning. Avanza har en sparkalkylator där du lätt kan se hur lång tid det tar att spara ihop ett kapital genom månadssparande.

Exempel:

Om du tror att du klarar dig bra på 20 000 kronor per månad innebär det att du behöver ett sparkapital som är 6 miljoner, d.v.s. 300 gånger så stort.

Vi tittar i Avanzas sparkalkylator för att se hur lång tid det tar att spara ihop dessa pengar. Låt oss anta att du har noll kronor i startkapital och att du sparar en slant varje månad. Vi räknar med att kapitalet växer med 8 procent per år. Så här snabbt kan du få ihop 6 miljoner kronor beroende på hur mycket du sparar per månad:

MånadssparandeAntal år
1000 krKnappt 48 år
2000 krDrygt 39 år
3000 krDrygt 34 år
5000 krDrygt 28 år
10000 krKnappt 21 år
20000 krKnappt 14 år

 

Avanzas sparkalkylator

Satsa på mogna utdelningsaktier?

I denna artikel har vi gått igenom att det kan vara en god idé att inte fokusera för mycket på direktavkastningen när du bygger en utdelningsportfölj. Istället är det bra att sikta på aktier med stabil utdelningshistorik och stark utdelningstillväxt. En sådan aktieportfölj har goda chanser att utvecklas starkt på lång sikt.

En grundläggande tanke hos många utdelningsinvesterare är att lägga om utdelningsportföljen när du vill börja leva på den så att den ger bättre avkastning i form av utdelningar. Det skulle innebära att byta ut växande bolag med låg utdelningsandel och ersätta dem med högutdelande mogna aktier.

Enligt 4-procentsregeln spelar det inte så stor roll ifall pengarna kommer från utdelningar eller från att du avyttrar aktier. Vill du njuta av känslan att leva på de pengar som strömmar in på kontot behöver du se till så att dina aktier ger dig motsvarande 4 procent av kapitalet per år. Annars kan du lika gärna köra på en kombination av utdelningar och att sälja av en del av innehaven.

Tänk på att många aktier som ger riktigt hög direktavkastning kan ha underliggande problem vilket drivit upp direktavkastningen. Många aktier med hög direktavkastning har inte heller särskilt god långsiktig potential. Undvik att köpa sådana aktier bara för att du vill börja leva på dina utdelningar!

Många gånger löser det sig av sig självt. De aktier som du köpte en gång i tiden har troligtvis mognat men är kanske fortfarande bra aktier. Utdelningstillväxten har avtagit och nu delar dessa bolag troligtvis ut den större andel av vinsten än tidigare.

Utdelningsmatta

Vissa utdelningsinvesterare tycker att det är en fördel att få en jämn ström av utdelningar under året. Det kallas att bygga en utdelningsmatta.

Ska du leva på dina utdelningar nu på en gång finns en poäng att ha en utdelningsmatta. I Sverige delar dock de flesta bolag ut pengar på våren, ofta i april eller maj. Att bygga en utdelningsmatta med enbart svenska aktier är därför svårt. Risken blir att fokus lyfts från bolagens kvalitet till en önskan att få utdelning ett visst datum. Ifall du äger amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier också blir det lättare.

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns knappast några fördelar med att få utdelningar under hela året. Vårt förslag är att strunta i begreppet utdelningsmatta och istället satsa på de bästa utdelningsaktierna oavsett när utdelningen kommer.

Det krävs disciplin för att spara ihop ett stort sparkapital i en utdelningsportfölj som du ska kunna leva på. Har du den disciplinen kommer du säkert att kunna hushålla med utdelningarna också oavsett om allt kommer på våren eller i en jämn ström under året.

Sammanfattning

I denna artikel har vi gått igenom vad en utdelningsportfölj är för något och hur du bygger en portfölj med stabila utdelningsaktier. Vårt förslag är att satsa på aktier som uppvisar en stark utdelningstillväxt och som har en lång och stabil utdelningshistorik. Fokusera på utdelningsaktier som inte har en allt för stor utdelningsandel. Återinvestera utdelningarna och se till så att dina aktieinnehav är någorlunda balanserade i förhållande till varandra. Med god disciplin och tålamod kommer du att kunna leva på dina utdelningar en vacker dag om du vill!

FAQ – Vanliga frågor och svar om utdelningsportföljer

Ska jag spara i utdelningsportfölj eller fonder?

Många gånger kommer en utdelningsportfölj att ge snarlik avkastning som en indexfond. Vill du kunna slå index har du dock möjlighet att göra det med en välkomponerad utdelningsportfölj. Till skillnad från aktivt förvaltade fonder behöver du aldrig betala någon förvaltningsavgift för din utdelningsportfölj, endast courtage när du köper och säljer aktier.

Är preferensaktier bra i en utdelningsportfölj?

Preferensaktier har relativt hög direktavkastning (och många gånger hög utdelning) men nästan aldrig några utdelningshöjningar. Kursen brukar inte heller utvecklas särskilt starkt jämfört med stamaktierna, vilket ger en dåligt totalavkastning. Därför är det tveksamt att ha preferensaktier i en utdelningsportfölj. Möjligen kan du ha en liten del preffar för att få en sund mix av aktier. En fördel är att de kan minska svängningen i portföljen under oroliga tider på börsen.

Är investmentbolag bra i en utdelningsportfölj?

Investmentbolad brukar inte ofta ha direkt höga utdlningar eller direktavkastning. Däremot så har den oftare stabila utdelningar och utdelningstillväxt.

På grund av skatteregler som gäller för investmentbolag är det lönsamt att dela ut stora delar av utdelningen från sin ägda bolag vidare till aktieägarna. Dem undviker då dubbelbeskattning.

Investmentbolagen har i många fall historiskt varit mycket bra investeringar så det är ingen dum idé att ha med en eller ett par investmentbolag i din portfölj.

Därför kan investmentbolag vara ett bra alternativ till vanliga utdelningsaktier.

Hur många aktier ska jag ha i min utdelningsportfölj?

Du bör ha minst 12 – 15 aktier i din utdelningsportfölj för att få en god riskspridning. Du kan även ha fler men det finns ingen anledning att ha allt för många olika utdelningsaktier i portföljen.

Dividend aristocrats? Är det bra aktier att ha med i sin aktieutdelningsportfölj?

Dividend aristocrats eller utdelningsaristokrater är företag som är med i SP500 och som höjt aktieutdelningen 25 år i rad eller mer. Detta betyder att företaget är ett starkt bolag och oftast mycket välskött. De flesta utdelningsinvesterare finner detta mycket attraktivt.

I Sverige finns än så länge inga bolag som kvalar in på en lista med dessa krav. Är du ute efter amerikanska utdelningsaktier kan du hitta desto fler.

Närmast att kvala in på denna listan i Sverige är Fastighetsbolaget Hufvudstaden som har höjt sin utdelning varje år sedan 1997. Därefter kommer fastighetsbolaget Castellum som höjt sin utdelning varje år sedan 1998.

Mer information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Att äga aktier innebär alltid en risk för nedgångar. Vi använder cookies. Du hittar många fler artiklar på vår hemsida i detta ämnet om du vill läsa och lära dig mer.

Fastighetsaktier – 29 bästa fastighetsaktierna 2020 | STOR GUIDE
fastighetsaktier

Fastighetsaktier – 29 bästa fastighetsaktierna 2020 | STOR GUIDE

Fastighetsaktier är aktier i bolag som investerar i fastigheter på olika sätt. Det kan handla om att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Det finns fastighetsbolag som har bostäder, kontor, butikslokaler och industrilokaler. En del fastighetsaktier är specialister på logistik eller hotell. Vissa fastighetsbolag har en mix av olika typer av fastigheter i sin portfölj.

Vanligtvis har fastighetsbolag ganska starka kassaflöden tack vare regelbundna intäkter från hyresgästerna. I denna artikel går vi in på djupet på vad en fastighetsaktie är och hur denna typ av aktier fungerar.

Anledningar att köpa fastighetsaktier

 • Många stabila och långsiktiga bolag
 • Bolag med starka kassaflöden tack vare hyresintäkter
 • Viss diversifiering mot övriga börsen
 • Flera fastighetsaktier har fina utdelningar

Fastighetsaktier på börsen

Det finns över 80 fastighetsbolag att välja bland på börsen och andra handelsplattformar. Hur vet man egentligen vilken som är den bästa fastighetsaktien? Det beror på hur man definierar ”bäst”. Låt oss först titta på de fastighetsaktier som har bäst historik. Därefter ska vi se hur vi kan hitta andra sätt att avgöra vilka fastighetsaktier som är bäst.

29 fastighetsaktier i Sverige och utomlands

Länkarna tar dig till Avanzas analyssidor för respektive aktier.
Castellum
Kungsleden
Fast Partner
Catena
Victoria Park B
Platzer Fastigheter Holding B
Wihlborgs Fastigheter
Sagax B
ALM Equity
HEBA B
Atrium Ljungberg B
Fast. Balder B
Diös Fastigheter
Covivio SA – Frankrike
Wallenstam
Icade SA  – Frankrike
Gecina SA  – Frankrike
Altarea SCA   – Frankrike
Cofinimmo SA  – Belgien
Hufvudstaden A
Aedifica SA – Belgisk fastighetsaktie
Klövern B
Klepierre SA – Fransk fastighetsaktie
Eurocommercial Properties NV – Holland
Nexity SA – Frankrike
Covivio Hotels SCA   – Frankrike
Wereldhave NV   – Holländsk fastighetsaktie

Bästa fastighetsaktien 2020

Här listar vi de fastighetsbolag Sverige som gått bäst de senaste 12 månaderna. Tänk bara på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida vinst! Genom att klicka på namnet kan du läsa mer om respektive fastighetsaktie hos nätmäklaren Avanza.

FastighetsbolagBörsvärdeListaUtveckling 1 år
ALM Equity3067First North54.9%
Fastator911First North51.2%
Delarka785First North38.3%
Bonäsudden306First North35.8%
Brinova1779Small Cap29.1%
Corem A6185Mid Cap27.9%
Magnolia1483Small Cap26.7%
Active Properties A230Pepins Market26.3%
Corem B6239Mid Cap26.2%
Sagax A47374Large Cap26.1%
Catena11612Mid Cap22.7%
Trianon3406First North21.6%
Amasten3052First North21.6%
Sagax B44642Large Cap20.4%
Samhällsbyggnadsbolag B18210Large Cap18.9%
Link Prop203First North15.0%
Fast Balder62604Large Cap12.3%
Heba6836Mid Cap11.9%
Solnaberg523First North8.6%
Wallenstam32688Large Cap6.2%

Populäraste fastighetsaktier i Sverige 2020

Allt fler svenskar har fått upp ögonen för fastighetsaktier. Troligtvis kan det förklaras med att fastighetsaktier presterat bättre än börsen som helhet under en längre tid. Grovt räknat kan man säga att fastighetssektorn gått bättre än övriga Stockholmsbörsen ungefär sedan millennieskiftet.
Här är de mest populära fastighetsaktierna i Sverige, mätt efter antalet ägare hos nätmäklaren Avanza:

FastighetsbolagAntal ägare på Avanza
Castellum53 301
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B29 439
Fast. Balder B17 130
Klövern B14 147
Hufvudstaden A12 491
Wallenstam8 300
Diös Fastigheter8 238
Kungsleden6 419
Sagax B4 596
Atrium Ljungberg B4 185
Platzer Fastigheter Holding B3 461
Platzer Fastigheter Holding B2 593
ALM Equity227

Listan uppdaterades senast 2020-05-14. Källa: Börsdata.

Så fungerar en fastighetsaktie

En fastighetsaktie är en aktie i ett bolag som investerar i fastigheter.
Ett företag kan investera i fastigheter på flera sätt:

 • Äga fastigheter
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsutveckling och vidareutveckling

Det finns även företag som på olika sätt investerar indirekt eller har annan exponering mot fastighetsbranschen. Det kan handla om lån och krediter till fastighetsbolag eller byggbolag som är entreprenör i fastighetsprojekt. Det finns även mäklarfirmor som förmedlar köp- och säljtransaktioner för fastigheter, lokaler, kontor eller bostäder. Dessa typer av bolag kallas dock inte för fastighetsaktier.

Äga en fastighet

Att äga en fastighet innebär inte bara att köpa den. En fastighetsägare är skyldig att se till så att fastigheten förvaltas på ett korrekt sätt. Det kan ske genom att anlita en fastighetsförvaltare eller genom att förvalta fastigheten i egen regi.
Många som köper en fastighet gör det också med syfte att utveckla den för att höja värdet på egendomen.
En fastighetsägare kan tjäna pengar på att ta ut hyra av hyresgästerna. Det kan vara hyra för bostäder, kontor, butikslokaler eller industrilokaler. Det kan även vara offentliga inrättningar som skolor och sjukhus.
Dessutom kan fastighetsägare tjäna pegar på att sälja bostadsrätter eller lokaler.

Fastighetsförvaltning

Att förvalta en fastighet innebär att se till så att drift och underhåll fungerar så att fastigheten tjänar sitt syfte så bra som möjligt.
Fastighetsförvaltning behövs i alla typer av fastigheter – bostadshus, kontor, butikslokaler och industrilokaler.
Fastighetsförvaltare är de personer som behövs för att t.ex. bostadshus, kontorslokaler, sjukhus, köpcentrum eller skolor ska fungera. Ägare och förvaltare av en fastighet behöver inte vara samma företag.
Det finns tre aspekter av fastighetsförvaltning:

 • Ekonomisk förvaltning: Den ekonomiska administrationen av fastigheter. Här hittar vi bland annat ekonomiska redovisningar, rapportering, budgetering och uppföljning.
 • Teknisk förvaltning: Sköta om alla tekniska aspekter av byggnaden. Hit hör bland annat att se till så att dörrar, garageportar, hissar och internetuppkoppling fungerar.
 • Administrativ förvaltning: Allt som har med hyresgästrelaterade frågor att göra. Hyresförhandlingar, skrivande av kontrakt, kravhantering och hyresaviseringar hör till denna del av fastighetsförvaltning.

Fastighetsförvaltning heter ”Property Management” på engelska.

Fastighetsutveckling och vidareutveckling

Fastighetsutveckling kan innebära att upprätta en ny fastighet genom nyproduktion. Då tar fastighetsbolaget oftast hjälp av en eller flera entreprenörer som sköter själva byggprocessen.
Att utveckla kan också innebära att köpa en befintlig fastighet och därefter renovera och förbättra den. Då kallas det för vidareutveckling. Syftet med vidareutveckling är att höja värdet på fastigheten genom de insatser som görs. Därefter kan fastighetsutvecklaren sälja fastigheten till ett högre pris eller förvalta den och ta ut en högre hyra än vad som annars hade varit möjligt.
Det finns fastighetsutvecklare som specialiserar sig på att utveckla bostäder. Dessa kallas då för bostadsutvecklare.
Fastighetsutveckling kallas för ”Real Estate Development” på engelska.

Fördelar med fastighetsaktier

Det finns flera fördelar med att äga fastighetsaktier:

 • Stabila intäkter: Fastighetsbolag får regelbundna intäkter från hyror. Många hyreskontrakt varar i åtminstone ett år. Varje månad kommer pengar från hyror in på företagets konto.
 • Inflationsskydd: Aktier i allmänhet har historiskt sett visat sig stå emot inflation mycket bra. Fastighetsaktier kan antas vara extra väl rustade eftersom hyror och fastighetspriser generellt sett följer inflationen mycket väl.
 • Mer diversifiering: Många av de aktier som är favoriter bland svenska sparare är aktier i industribolag. Stockholmsbörsens index är tungt viktat i industribolag. Att köpa fastighetsaktier vid sidan av övriga aktier är ett sätt att diversifiera sina innehav och sprida på riskerna.
 • Hävstång: Fastighetsbolag har fördelen att de kan belåna en mycket stor del av sina investeringar. Dessutom sker dessa lån ofta till en relativt låg ränta eftersom banken har fastigheten som säkerhet. Dessa fastighetslån ger en hävstång på investeringen vilket gynnar fastighetsaktien.
 • Begränsad risk: Många fastighetsaktier handlas till en substansrabatt. Det innebär att om fastighetsbolaget av någon anledning går i konkurs och aktien likvideras kan du som aktieägare ha chans att få tillbaks din investering så småningom.
 • Stabila kassaflöden: Kassaflödet från hyresintäkter gör att fastighetsaktier ofta är stabila. De kan planera verksamheten långt fram i tiden och slipper oroa sig för kortsiktiga trender.
 • Vissa fastighetsaktier har låg konjunkturkänslighet: Konjunkturen påverkar visst fastighetsaktier men främst dem som har kontorslokaler, hotell och industrilokaler. Bostadsbolag påverkas inte så mycket. Speciellt fastighetsaktier med låg belåning brukar klara en lågkonjunktur bra.

Nackdelar med fastighetsaktier

Det finns även ett par nackdelar med att äga fastighetsaktier:

 • Fastighetsaktier är känsliga för räntan: En låg ränta gynnar fastighetsbolag eftersom det begränsar kostanden för lån. Om räntan höjs blir lånen dyrare, vilket påverkar fastighetsaktier negativt. Om räntan höjs i Sverige kan det kanske komma att bryta den positiva trend som vi länge sett för fastighetsaktier.
 • Digitalisering kan vara en fara: I takt med digitaliseringen har intresset för e-handel och distansarbete ökat. Fastighetsbolag med stor exponering mot butikslokaler och kontor kan komma att påverkas negativt av ökad digitalisering.
 • Falsk trygghet med substansrabatt: Du har en teoretisk chans att få tillbaks det du betalat för dina fastighetsaktier i händelse av likvidering ifall du köpt dem med substansrabatt. Det kan inge en falsk trygghet eftersom det är mycket sällan som en fastighetsaktie likvideras. Ett troligare scenario är att aktiebolaget inte går i konkurs men att priset på aktien faller. Säljer du då har du förlorat en stor del av din investering.

REIT – en speciell typ av fastighetsaktie

Om du vill köpa aktier i amerikanska fastighetsbolag finns en stor chans att de är registrerade som REIT.

Vinsten i en REIT delas ut till ägarna

REIT står för Real Estate Investment Trust. Det är ett börsnoterat fastighetsbolag som delar ut så gott som hela vinsten till aktieägarna. Det är en typ av aktier som finns i USA och som medför skattefördelar för bolaget.
Karaktäristiskt för denna typ av fastighetsaktier är att utdelningen brukar vara ganska stor. Det beror på att bolaget enligt lag måste dela ut minst 90 procent av vinsten. De flesta REIT (liksom andra amerikanska aktier) har utdelning en gång i kvartalet. Det ger ett fint kassaflöde i din aktieportfölj. Vissa REIT har till och med utdelning varje månad!

Fastighetsbolag inom många nischer

En annan fördel med att äga REIT vid sidan av svenska fastighetsaktier är att det finns ett mycket stort utbud av fastighetsbolag att välja bland. Många REITs specialiserar sig inom sin nisch och blir bäst på vad de gör.
Här är några exempel på sektorer som det finns REIT inom:

 • Kontor
 • Hotell
 • Lägenheter
 • Sjukhus
 • Lagerlokaler
 • Lager för privat bruk (Self Storage)
 • Datacenter
 • Telemaster
 • Industrilokaler
 • Butikslokaler
 • Cannabisodlingar

Tjäna pengar på fastighetsaktier

Det råder inga tvivel om att det går att tjäna bra med pengar på fastighetsaktier. Det kan många svenskar som satsat på fastigheter under 2000-talet vittna om.
Hur framtiden för fastighetsaktier ser ut är det förstås ingen som vet. Det beror mycket på hur konjunkturen utvecklas, vad som händer med räntorna och vilka större trender som vi får se på marknaden.
Här är några tips på hur du kan tänka om du vill köpa fastighetsaktier:

Skapa en diversifierad portfölj med fastighetsaktier

Det är sällan en god idé att lägga alla äggen i samma korg. Oavsett hur övertygad du är om att en viss fastighetsaktie kommer att lyckas är det bättre att sprida på riskerna. När du köper aktier i flera fastighetsbolag minskar du på bolagsrisken. Ifall ett av fastighetsbolagen råkar ut för ekonomiska, rättsliga eller andra problem blir skadan i din aktieportfölj begränsad om du äger flera olika fastighetsaktier.

En annan anledning att köpa fler än en fastighetsaktie är att olika fastighetsbolag har olika inriktning på verksamheten. Du kan exempelvis köpa aktier i fastighetsbolag som investerar i bostadsfastigheter, kontorslokaler eller industrilokaler. Dessa områden påverkas på olika sätt av konjunkturen och den ekonomiska utvecklingen i landet.

Vissa fastighetsaktier fokuserar på storstadsregionerna och tillväxtregionerna. Andra har som främsta fokus att investera i fastigheter åt kommun, landsting och stat.
Om du diversifierar dina inköp av fastighetsaktier ökar du chansen att få en jämnare utveckling i din portfölj.

Läs på om fastighetsbolagens långsiktiga strategi

Alla fastighetsbolag är inte lika, inte ens när de arbetar inom samma sektor. Vi kan ta risken med digitalisering som exempel. Det finns en risk att ökad digitalisering leder till mindre efterfrågan av kontorslokaler och butikslokaler.
Att dra slutsatsen att alla fastighetsbolag som erbjuder kontorslokaler eller butikslokaler kommer att gå dåligt är fel. Ett fastighetsbolag kan exempelvis göra analysen att shoppingcentra kommer att gå dåligt medan bostadsområden med integrerade småbutiker och co-working lokaler är framtidens melodi.

Därför är det viktigt att läsa på om fastighetsbolagens långsiktiga strategi. Undersök hur fastighetsbolaget tänker och resonerar. Har det studerat de större trenderna, megatrenderna? Kommer det att dra nytta av en ökad urbanisering? Hur förhåller det till digitalisering? Hur ser miljötänket ut?

Värdera och analysera fastighetsaktier

För att avgöra vilka fastighetsaktier som är köpvärda kan du analysera dem och göra en värdering. Det finns flera sätt.
Fastighetsbolag har, till skillnad från exempelvis industribolag, mycket stora tillgångar i förhållande till vinsten. Därför är det inte lika relevant att titta på värderingsmultiplar som exempelvis P/E-tal (pris i förhållande tillvinst) eller P/S-tal (pris i förhållande till omsättning).
Sätt att analysera och värdera fastighetsaktier på:

 • P/F-tal: Pris per aktie delat med förvaltningsresultat. Förvaltningsresultatet motsvarar hyresintäkterna minus alla kostnader. Fastighetens marknadsvärde tas inte med i beräkningen.
 • Uthyrningsgrad: Visar hur stor andel av lokalerna eller bostäderna som är uthyrda. I en lågkonjunktur bör uthyrningsgraden vara minst 95 %.
 • Belåningsgrad / skuldsättningsgrad: Anger hur hårt belånad fastigheten är. En fastighetsaktie bör belåna verksamheten för att maximera nyttan av kapitalet. Samtidigt är det inte bra med för stor belåning eftersom det gör fastighetsaktien extra känslig för räntehöjningar. I Sverige är det vanligt med en belåningsgrad på runt 1 till 2 gånger det egna kapitalet.
 • Substansvärde: Visar hur aktiepriset förhåller sig till värdet på fastigheterna minus skulderna. Med hjälp av substansvärdet kan du bedöma ifall en fastighetsaktie är övervärderad (substanspremie) eller undervärderad (substansrabatt). Läs nedan om hur substansvärde fungerar.
 • Konjunktur: Beroende på vilken typ av fastighetsaktier du köper kan det vara en idé att titta på konjunkturläget. Om du ska investera i fastighetsbolag med kontorslokaler, hotell eller industrilokaler kan det vara oklokt att investera när en högkonjunktur börjar mattas av.

Köp även aktier i andra branscher

Sist men inte minst är det viktigt att påpeka att det sällar är en god idé att lägga alla sina sparpengar eller investeringar i en och samma sektor. Oavsett hur din analys ser ut av fastighetssektorns framtida möjligheter bör du diversifiera dig mot andra sektorer också.
Hur stor andel av den totala aktieportföljen man bör lägga i fastigheter är omöjligt att svara på. Det har helt och hållet med din riskbenägenhet att göra och i hur många olika sektorer du väljer att investera.
Om vi antar att du förutom att investera i fastighetsaktier köper aktier i fyra andra sektorer då har du aktier i totalt fem sektorer. I så fall kan en rimlig fördelning vara 20 % i varje sektor. Om du i ett sådant läge bedömer att du vill ta en större risk med en större allokering i fastighetssektorn ökar du bara andelen fastighetsaktier i förhållande till detta värde.
Tänk på att ju mer diversifierad din aktieportfölj är desto bättre rustad är den för eventuella motgångar!

Substansvärde för fastighetsaktier

Substansvärde motsvarar värdet på ett företags tillgångar minus skulderna. På engelska heter substansvärde Net Asset Value (NAV). Man kan föreställa sig substansvärdet som ett teoretiskt värde på de tillgångar som aktieägarna skulle få dela på ifall ett företag skulle avvecklas. Vi känner igen detta begrepp från värdering av investmentbolag.
Det kan vara intressant att följa substansvärdet i dina fastighetsbolag och dess aktier. Om ett fastighetsbolag har ett högre substansvärde per aktie än vad aktien kostar att köpa innebär det att du tar en mindre risk. Om fastighetsbolaget av någon anledning skulle misslyckas och gå i konkurs får du då tillbaks mer per aktie än vad du betalat. I varje fall i teorin.

Substanspremie och substansrabatt

Substansvärdet på en fastighetsaktie kan ses på två sätt:

 • Substanspremie: Aktien kostar mer än vad substansvärdet är.
 • Substansrabatt: Aktien kostar mindre än vad substansvärdet är.

En fastighetsaktie är inte alls mindre bra bara för att den handlas med substanspremie. Det kan finnas anledning till varför aktiepriset är högt. Höga förväntningar om expansion, uppköp eller vinsttillväxt kan rättfärdiga ett högre pris.
På samma sätt finns det ingen regel som säger att det alltid är en bra affär att köpa fastighetsaktier med stor substansrabatt. Det finns nämligen ofta en anledning till varför priset på en aktie sjunkit mer än för andra fastighetsbolag.

Substansvärdet som del av helhetsbedömningen

Givet att du köper aktier i stabila och lönsamma fastighetsbolag på börsen kan det ändå vara en idé att ta en titt på substansvärdet. Är det en stor substanspremie kan du fundera på ifall denna fastighetsaktie kanske är övervärderad för tillfället. Jämför gärna med det historiska substansvärdet. Vissa aktier handlas nästan ständigt med en premie.
En stor substansrabatt i ett kvalitetsbolag i fastighetssektorn kan på motsvarande sätt ses som ett köptillfälle. Det är som en fastighetsaktie på ”rea”.

Substansvärde i fastighetsaktier

Om du vill följa fastighetsaktiers substansrabatt och substanspremie så kan du göra det i tabellen nedan. Uppdateras veckovis.

AktieSubstansvärdePris 
Atrium Ljungberg B202.00138.20+31.58%
Brinova Fastigheter B23.5924.40-3.43%
Castellum193.00179.55+6.97%
Catena208.16360.50-73.18%
Corem Property Group B18.5418.75-1.13%
Diös Fastigheter75.1064.45+14.18%
Eastnine131.00119.00+9.16%
Fabege152.00116.55+23.32%
Fast. Balder B348.35359.20-3.11%
Fastpartner A84.3071.00+15.78%
HEBA B82.8887.40-5.45%
Hufvudstaden A188.00118.60+36.91%
John Mattson Fastighetsföret.111.79142.40-27.38%
K-Fastigheter78.74210.20-166.95%
Klövern B22.4415.37+31.51%
Kungsleden94.4871.40+24.43%
NP3 Fastigheter71.9689.00-23.68%
Nyfosa71.1862.75+11.84%
Pandox B186.97110.80+40.74%
Platzer Fastigheter Holding B89.0080.00+10.11%
Sagax B61.06120.60-97.51%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B19.5221.40-9.63%
Stendörren Fastigheter B129.50117.50+9.27%
Wallenstam B92.60107.00-15.55%
Wihlborgs Fastigheter143.77153.40-6.70%


Det finns en stor varians mellan stora och små fastighetsbolag i Sverige. Sett till börsvärdet är Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag flera tusen gånger större än de minsta bolagen inom fastighetsbranschen.

Sveriges största fastighetsbolag

Här är en lista med de 20 största fastighetsaktierna i Sverige sett till totalt börsvärde:

FastighetsaktieBörsvärdeMSEK
Fast. Balder B61758
Sagax A 47587
Castellum45201
Sagax B44813
Fabege33747
Wallenstam32720
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B28272
Hufvudstaden A23226
Wihlborgs Fastigheter20260
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B17757
Atrium Ljungberg B16386
Pandox B15402
Kungsleden14021
Catena11744
Fastpartner A11490
Klövern A10684
Klövern B9867
Nyfosa9057
Platzer Fastigheter Holding B8275
Diös Fastigheter7560

Fastighetsbolag Sverige

Här går vi igenom fastighetsaktier i stora fastighetsbolag, bolag som många har aktier i eller fastighetsbolag som på annat sätt är intressanta.

Fast Balder B

Balder (BALD B) är ett av Sveriges största fastighetsbolag sett till börsvärdet. Detta bolag äger, bygger, utvecklar och förvaltar främst kommersiella fastigheter och hotell. Dessutom har Balder bostäder i sin fastighetsportfölj.
Fast. Balder har verksamhet på följande marknader:

 • Sverige
 • Finland
 • Danmark
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Norge

Det är ett relativt ungt fastighetsbolag. Balder grundades 2005 och har sedan dess vuxit från att vara ett lokalt fastighetsbolag i de svenska storstadsregionerna till att bli en stor aktör i hela Norden. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Balder förvaltar allt i egen regi vilket ger fullständigt inflytande över fastighetsbeståndet. Man lägger stor vikt vid såväl nöjda kunder som medarbetare. De områden som Balder bygger ska vara trivsamma och trygga, enligt företaget.
Balder är en långsiktig ägare som främst investerar i tillväxtområden och städer. Fastighetsföretaget leds av VD Erik Selin som utsetts till Sveriges mäktigaste inom fastighetsbranschen av tidningen Fastighetsvärlden.

 • Antal ägare hos Avanza: 17 049
 • Hemsida: balder.se

Läs mer om Balder på Avanza

Diös

Diös Fastigheter (DIOS) är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Östersund. Större delen av fastighetsbeståndet är i Norrland men Diös har även verksamhet i Dalarna.
Diös har verksamhet på följande orter:

 • Mora
 • Falun
 • Östersund
 • Borlänge
 • Sundsvall
 • Gävle
 • Umeå
 • Luleå
 • Skellefteå

Detta fastighetsbolag köper, utvecklar och förvaltar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.
Visionen är att skapa Sveriges mest intressanta städer. E-handel och digitalisering förändrar det sätt vi handlar på. Nya krav ställs på arbetsplatser. Därför är Diös strategi stadsutveckling snarare än att utveckla enskilda bostäder, kontor och fastigheter. Diös har en större bild av staden som ett ställe att mötas, bo och jobba i.
Med denna insikt lär Diös vara väl rustat att kunna möta de utmaningar som stora trendskiften ställer på fastighetsbranschen.

 • Antal ägare hos Avanza: 8 226
 • Hemsida: dios.se

Läs mer om Diös på Avanza

Kungsleden

Kungsleden (KLED) äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter, i huvudsak kontorslokaler. Runt 90 procent av fastigheterna ligger i fyra storstadsregioner:

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Västerås

Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest framgångsrika och lönsamma fastighetsbolag. Kungsleden strävar efter att ha marknadens mest engagerade medarbetare och nöjda kunder.
Detta fastighetsbolag grundades 1994 och noterades på börsen 1999. Totalt har Kungsleden över 200 fastigheter och ett fastighetsvärde på runt 37 miljarder kronor.

 • Antal ägare hos Avanza: 6 408
 • Hemsida: kungsleden.se
 • fastighetsmaklarevarmdo.se (fastighetsmäklare värmdö)

Läs mer om Kungsleden på Avanza

Sagax

Sagax (SAGA A, B, D) är ett multinationellt bolag med affärsidén att investera i kommersiella fastigheter. Största fokus ligger på lagerlokaler och lätt industri. Sagax är en långsiktig investerare som verkar för ett aktivt ägande i sina fastigheter.

Sagax utdelningar 2001 - 2020
Sagax avbröt nyligen sin fina utdelningshistorik. Dessutom har denna fastighetsaktie inte någon särskilt hög direktavkastning. Totalavkastningen sedan 1999 har dock varit imponerande.

Sagax har fastigheter i:

 • Sverige
 • Finland
 • Danmark
 • Nederländerna
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Spanien

Detta fastighetsbolag kan skryta med att vara ett av börsens starkaste bolag sett till aktiekursen. Sedan börsnoteringen 1999 är aktien upp nästan 10 000 %! De senaste 5, 10 och 15 åren ligger Sagax i topp-3 bland alla fastighetsbolag i Sverige när det gäller kursutveckling.

 • Antal ägare hos Avanza: 943 (SAGA A), 4 582 (SAGA B), 6 169 (SAGA D)
 • Hemsida: sagax.se

Läs mer om Sagax på Avanza

Castellum

Castellum (CAST) är en av de mest omtyckta fastighetsaktierna i Sverige. Bolaget satsar främst på kommersiella fastigheter inriktade på butik, kontor, lager och industri. Castellum investerar i och utvecklar sina fastigheter i något som man beskriver som en kundfokuserad och decentraliserad organisation.
Castellums huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har fastigheter i några av de främsta tillväxtstäderna i Sverige.
Fastighetsbolagets stabila utdelningar är en bidragande orsak till att Castellum blivit en så populär fastighetsaktie bland småsparare. Fastighetsbolaget har haft oavbrutna utdelningar i drygt 20 år! Dessutom tenderar utdelningen att höjas år för år. Castellum är faktiskt det enda bolaget på hela Stockholmsbörsen som aldrig sänkt en utdelning.

Läs mer om Castellum Avanza

Klövern

Klövern (KLOV A, B) är en av favoriterna bland fastighetsaktier hos svenska aktiesparare. Det är fastighetsmogulen Rutger Arnhult som ligger bakom detta framgångsrika bolag. Klövern är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Klövern har nästan 350 fastigheter med en total yta på nästan 2 500 tkvm. Affärsidén är att erbjuda attraktiva lokaler på marknaden. Man vill bidra till stadsutvecklingen i Sveriges tillväxtregioner.
Det är främst kontorslokaler som Klövern erbjuder. Dessutom har man en viss del logistik lokaler och lokaler för handeln. Över hälften av fastighetsvärdet ligger i Stockholmsregionen. Klövern har även fastigheter i Uppsala, Västerås, Malmö, Linköping, Göteborg, Köpenhamn och på andra orter i Sverige. Intressant nog har Klövern även fastigheter i New York i USA.
Att skapa hållbara miljöer för företag, människor och samhälle är Klöverns vision.

Castellum utdelningar 2001 - 2020
Fastighetsaktien Castellum har en utmärkt utdelningshistorik.
 • Antal ägare hos Avanza: 4 268 (KLOV A), 14 262 (KLOV B)
 • Hemsida: klovern.se

Läs mer om Klövern på Avanza

Magnolia Bostad

Magnolia (MAG) är en fastighetsaktie i en bostadsutvecklare. Magnolia utvecklar nya bostäder i Sveriges storstäder och tillväxtorter.
Bland de bostäder som Magnolia utvecklar finns följande kategorier:

 • Hyresrätter
 • Bostadsrätter
 • Hotell
 • Vårdboenden

Magnolia satsar på att bygga bostäder som är välgenomtänkta och effektiva. Man ska trivas i Magnolias bostäder samtidigt som kostnaden ska hållas på en rimlig nivå. Magnolia tar miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar i alla sina projekt.
Detta fastighetsbolag grundades 2009. Bakom Magnolia står Andreas Rutili och Fredrik Holmström.

Läs mer om Magnolia Bostad på Avanza

Platzer Fastigheter Holding B

Platzer Fastigheter (PLAZ B) är ett fastighetsbolag med ett mycket koncentrerat fokus på en enda stad: Göteborg.
Denna fastighetsaktie är stolt över att vara ett Göteborgsföretag. Logiken är att lägga all energi på det bolaget är bäst på. Målet är högt satt. Platzer Fastigheter vill göra Göteborg till den bästa staden i hela Europa att arbeta i!
Totalt har Platzer 68 fastigheter och 825 000 kvadratmeter yta med kommersiella fastigheter. Platzer agerar på både lokalhyresmarknaden och på fastighetsmarknaden.
Platzer Fastigheter har som mål att det långsiktiga substansvärdet ska öka med mer än 10 procent per år. Soliditeten ska vara över 30 procent och belåningsgraden ska på sikt inte vara större än 60 procent.

Läs mer om Platzer Fastigheter Holding B på Avanza

Catena

Catena (CATE) är ett fastighetsbolag inom logistik. Företagets vision är att länka godsflöden i hela Skandinavien. Catena utvecklar och förvaltar logistikfastigheter i storstadsregioner.
De logistikanläggningar som Catena investerar i är moderna, kostnadseffektiva och med robusta kassaflöden. Verksamheten finansierar Catena med eget kapital, banklån och obligationer. Hyresavtalen är i huvudsak långa och kundrelationerna långsiktiga.

Läs mer om Catena på Avanza

Fabege

Fabege (FABG) är en fastighetsutvecklare och förvaltare av långsiktigt attraktiva stadsdelar. Fastighetsbolaget lägger stor vikt vid miljöfrågor och social hållbarhet.
Fabege utvecklar hela områden med kontor, butikslokaler och bostäder. Man tar därmed ett ansvar för helheten. Idén är att skapa miljöer där den moderna människan kan trivas och känna att hon hinner med alla sina åtaganden.
Totalt har Fabege 1,2 miljoner kvadrat meter fastighetsyta, främst i följande områden i Stockholm:

 • Haga Norra
 • Arenastaden
 • Flemingsberg
 • Solna Business Park
 • Hammarby Sjöstad
 • Stockholms innerstad
Faberge fastighetsaktier kursutveckling 2000 - 2020
Fabege är ett fastighetsbolag som gjort en imponerande resa på börsen sedan millennieskiftet – upp över 1000 procent på 20 år. Här ser vi Fabege jämfört med Castellum (röd linje) och Stockholmsbörsens index (gul linje).
 • Antal ägare hos Avanza: 9 085
 • Hemsida: fabege.se

Läs mer om Fabege på Avanza

Samhällsbyggnadsbolag i Norden – SBB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB (SBB B, D) är ett fastighetsbolag som riktat in sig på att äga hyresrätter med långsiktig horisont. Dessutom har SBB utvecklingsfastigheter och samhällsfastigheter i Norden. Företaget ser sig själva som en långsiktig partner till offentlig sektor.
Detta fastighetsbolag skiljer sig något från många andra bolag genom att verkligen betona sitt samhällsansvar. Bostadsbristen lyfts fram som ett problem som man vill vara med att tackla. Starka kassaflöden och långa hyreskontrakt är mål som SBB ständigt eftersträvar. Därför är detta en ganska defensiv aktie bland fastighetsbolagen.

 • Antal ägare hos Avanza: 29 658 (SBB B), 7 578 (SBB D)
 • Hemsida: sbbnorden.se

Läs mer om SBB på Avanza

Wallenstam

Wallenstam (WALL B) bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder. De kommersiella fastigheterna har Wallenstam främst i Göteborgs innerstad. Bostadsfastigheterna ligger i huvudsak i Stockholm och Göteborg. Gemensamt för samtliga fastigheter är att de ligger i attraktiva och bra lägen. Standarden är hög. Totalt har Wallenstam 9500 lägenheter och 1000 företagskunder.
Ambitionen är hög i alla projekt. Wallenstam jobbar tillsammans med staden för att skapa trygga och attraktiva områden att bo och arbeta i.
En kul detalj med Wallenstam är att företaget utöver fastigheter har 66 vindkraftverk vilket ger fastighetsbolaget en grön prägel.

Läs mer om Wallenstam på Avanza

Hufvudstaden

Hufvudstaden (HUFV A) är en klassiker bland svenska fastighetsbolag aktier. Det har funnits på Stockholmsbörsen ända sedan 1938. Idag är det ett av de starkaste varumärkena inom fastighetsbranschen.
Hufvudstaden är ett långsiktigt fastighetsbolag med en bred portfölj med fastigheter. Affärsidén är att erbjuda framgångsrika bolag i Sverige lokaler i egna fastigheter i centrala Göteborg och centrala Stockholm. Det handlar om både kontor och butikslokaler. Många av kunderna finns inom finans- och banksektorn.
Hufvudstaden är en fin utdelningsaktie som höjt utdelningarna varje år sedan år 2000. Samtidigt brukar direktavkastningen vara ganska bra.

Utdelningar i Hufvudstaden fastighetsbolag 2001 - 2020
Hufvudstaden är en fastighetsaktie som brukar höja utdelningarna varje år.

Läs mer om Hufvudstaden på Avanza

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Malmö. Bolaget har i huvudsak kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastigheterna ligger i Helsingborg, Malmö, Lund och i Köpenhamn i Danmark. I de tre svenska städerna är Wihlborgs marknadsledande.
Wihlborgs förvärvar, utvecklar och äger fastigheter av typen kontorsfastigheter, butiker, lager och industri. Bland kunderna finns både privata företag och offentlig verksamhet.

Läs mer om Wihlborgs Fastigheter på Avanza

Pandox

Pandox (PNDX B) är ett fastighetsföretag som är helt inriktat på hotell. Företaget äger och hyr ut fastigheter till hotell och hotellentreprenörer. Totalt har Pandox 156 hotell i 15 länder. Antalet rum uppgår till runt 35 000.
Pandox finns bland annat i:

 • Hamburg
 • Wien
 • London
 • Dublin
 • Montreal
 • Berlin
 • Bryssel
 • Oslo
 • Stockholm
 • Köpenhamn
 • Dortmund
 • Amsterdam

Affärsidén är att vara en expert på hotellbyggnader. Därmed kan Pandox ge sina kunder fullt stöd under resans gång. Pandox äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter.

 • Antal ägare hos Avanza: 6 810
 • Hemsida: pandox.se

Läs mer om Pandox på Avanza

K-Fast Holding B

K fastigheter aktie (KFAST B) handlas på Stockholmsbörsen Mid Cap. Detta fastighetsbolag har flera typer av lokaler och lägenheter i sin fastighetsportfölj. Till skillnad från många fastighetsaktier som bara fokuserar på storstäderna har K Fast investeringar istället valt att fokusera på expansiva regioner, främst i Öresundsregionen.
De hem som K Fast Holding bygger har bra standard och kvalitet. Trivselfaktorn är hög. K Fast bedriver även renoveringsverksamhet under namnet K-Fast 2.0.

Läs mer om K-Fast Holding på Avanza

Fastighetsaktier med hög utdelning

Det finns ganska många fastighetsbolag aktier som har en hög direktavkastning. Precis som med andra aktier påverkas direktavkastningen av kursutvecklingen. Dessutom påverkas direktavkastningen av hur stora utdelningar fastighetsbolaget har.
Så här hänger det ihop:
Direktavkastning = Utdelning / Aktiekurs

Fastighetsaktier med hög direktavkastning

Här är en lista med den genomsnittliga direktavkastningen i fastighetsbolag i Sverige, sorterat på högst direktavkastning.

FastighetsaktieDirektavkastning, snitt 5 år
Saltängen Property8.9%
Kallebäck Property8.2%
Link Prop7.0%
Sydsvenska Hem6.8%
Akelius D6.4%
Torslanda Property6.4%
Bonäsudden6.2%
Delarka5.6%
Sagax D5.2%
Diös4.9%
SPPC4.9%
NP34.8%
Corem A4.2%
Corem B4.2%
Castellum4.0%

Ska man köpa fastighetsaktier med hög utdelning?

Generellt sett finns det få anledningar att sikta på så hög utdelning som möjligt. Det kan till och med vara som så att en hög utdelning signalerar att risken är hög i bolaget och att kursen sjunkit av en anledning. Sjunkande kurs ger högre direktavkastning, allt annat lika.
Dessutom är det ofta en bättre affär att försöka hitta fastighetsaktier som har en bra utdelningstillväxt istället för att fokusera på direktavkastningen. Det brukar kunna ge mer avkastning på sikt eftersom utdelningstillväxten tenderar att driva upp aktiepriset. Totalavkastningen blir då högre.

När ska man köpa fastighetsaktier med hög direktavkastning?

Det kan dock finnas anledning att leta efter fastighetsaktier med hög utdelning:

 • Du vill kunna leva på dina utdelningar nu
 • Använda utdelningarna för att investera i andra aktier
 • Du hittar en fastighetsaktie som har hög direktavkastning men som ändå behåller en stor del av kassan för att investera i verksamheten
 • Bolaget har en lång och stabil finansiell historik
 • Direktavkastningen är inte anmärkningsvärt mycket högre nu än vad den brukar vara

Index för fastighetsaktier i Sverige – Samuelsson Rapports Fastighetsaktieindex

Här nedan har jag gjort ett fastighetsakteindex som jag uppdaterar veckovis. I indexet finns följande aktier. Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Diös Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam.
Uppdateras veckovis –  senaste uppdatering 13 april 2020

Index för fastighetsaktier fastighetsmaklarevarmdo.se (fastighetsmäklare värmdö)
Index för fastighetsaktier

Hur kan man köpa aktier i fastighetsbolag?

Det finns flera sätt att köpa aktier i fastighetsbolag:

 • Köpa aktier i fastighetsbolag på börsen
 • Preferensaktier i fastighetsbolag som handlas på börsen
 • Köpa fastighetsaktier i bolag som handlas på andra handelsplatser
 • Onoterade fastighetsaktier via handelsplattform
 • Köpa onoterade fastighetsaktier genom eget kontaktnät
 • Investera i fastigheter genom crowdfunding och P2P-plattform

Enklast att köpa fastighetsaktier på börsen

Av alla fastighetsbolag som man kan köpa aktier i handlas en majoritet på Stockholmsbörsen. Ungefär hälften av alla svenska börsnoterade fastighetsaktier handlas på någon av Stockholmsbörsens tre listor. De flesta ligger på Large Cap-listan. Därefter kommer Mid Cap. På Small Cap-listan finns endast några få fastighetsbolag.
Ett ansenligt antal fastighetsaktier handlas på First North. Det är en handelsplats i Stockholmsbörsens regi för lite mindre bolag som växer.
Det finns även ett antal bolag inom fastighetssektorn på handelsplatsen Spotlight Stock Market. Vidare finns några få fastighetsbolag på börsen NGM och på handelsplattformen för onoterade bolag Pepins Market.

Översikt över var marknadsplatser där fastighetsaktier handlas

BörsListaAntal fastighetsbolag
StockholmsbörsenLarge Cap21
 Mid Cap13
 Small Cap4
 First North22
Spotlight Stock Market12
NGM4
Pepins Market3

Preferensaktier i fastighetsbolag

Flera svenska fastighetsbolag ger ut preferensaktier vid sidan av sina stamaktier. En preferensaktie är en aktie som ger förtur till utdelningarna. Utdelningen är som regel fast och kommer vanligtvis fyra gånger per år. Dessutom brukar direktavkastningen vara mycket högre jämfört med i stamaktierna.
Om du äger preferensaktier i fastighetsbolag kan du därför få ett bra kassaflöde i din aktieportfölj. Det kommer in pengar varje månad som du kan återinvestera. Samtidigt är kurspotentialen begränsad eftersom det nästan alltid finns en inlösenkurs i preferensaktier.
Läs mer om hur preferensaktier fungerar här.

Lista – direktavkastning i fastighetsbolag preferensaktier

Det finns ett flertal preferensaktier i fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Direktavkastningen ändras varje dag i takt med att kursen går upp eller ner.
I denna lista visar vi den genomsnittliga direktavkastningen i olika preferensaktier i fastighetssektorn under ett års tid.

OBS! En för hög direktavkastning är ofta en varningssignal om att det är problem med finanserna i fastighetsbolaget. Det finns ingen garanti för någon av aktierna i listan att de kommer att ha utdelningar i framtiden.

Genomsnittlig direktavkastning för preffar i fastighetsaktier, 1 år

 Genomsnittlig direktavkastning 1 år
Oscar P. Pref16.9%
Preservia Pref13.3%
Oscar Properties Pref B12.2%
Quartiers Properties Pref11.8%
Genova Property Pref9.2%
Aros Bostadsutveckling Pref8.3%
ALM Equity Pref7.9%
K2A Pref7.6%
Amasten Pref7.0%
Prime Living Pref7.0%
Heimstaden Pref6.8%
Klövern Pref6.8%
NP3 Pref6.8%
Corem Pref6.6%
Sagax Pref6.1%
Fastpartner Pref5.7%
Samhällsbyggnads Pref5.3%

Ska man köpa preferensaktier i fastighetsbolag?

En relevant fråga är – ska jag köpa preferensaktier i fastighetsbolag eller köpa stamaktierna? Det finns argument både för och emot bägge typerna av aktier.
Här är några riktlinjer:

Lång sparhorisont? Välj stamaktier i fastighetsbolag

Om du har en lång sparhorisont (mer än fem år) har du generellt sett mycket större chans att få en god totalavkastning genom att äga stamaktier i fastighetsbolag. Det beror på att kurspotentialen i preferensaktier är begränsad.

Orolig för skakig börs? Välj preferensaktier

När det går dåligt på börsen brukar preferensaktier i fastighetsbolag stå sig bättre än stamaktierna. Det beror bland annat på att preferensaktier upplevs som ett säkrare val än stamaktierna på grund av förturen till utdelningen. Den höga direktavkastningen kan också dämpa upp fallet i aktiekursen.

Köpa fastighetsaktier efter en lång nedgång? Köp stamaktier!

Om börsen gått dåligt länge men det finns utsikter att den är på väg upp igen kan stamaktier i fastighetsbolag vara en bättre investering. Kurspotentialen är då ofta många gånger bättre än i preferensaktier i samma bolag.

Ibland är preferensaktier enda alternativet i fastighetsbolag

Det finns fastighetsbolag som bara har preferensaktier ute på börsen. De har alltså inte några publika stamaktier. Exempel på sådana fastighetsaktier är Genova Property Group och Heimstaden. Är du småsparare och vill investera i sådana fastighetsbolag har du inget annat alternativ än att köpa preferensaktien.

Diversifiera portföljen? Välj både stamaktier och preferensaktier

För många aktiesparare är det kanske bästa valet att köpa en kombination av stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag. Till exempel genom en mix med 80 procent stamaktier och 20 procent preferensaktier i fastighetsbolag. På så vis blir den riskjusterade avkastningen högre och volatiliteten i fastighetsportföljen lägre.
Utdelningarna kan användas till att antingen köpa nya stamaktier eller preferensaktier beroende på vilken som gått bäst / sämst. Det hjälper till att hålla fördelningen jämn över tid.

Fastighetsfonder

Om du är osäker på vilka fastighetsaktier du ska köpa kan fastighetsfonder vara ett alternativ. En fastighetsfond innehåller alltid minst 16 olika fastighetsaktier. Det ger en bra riskspridning. Den främsta nackdelen med fastighetsfonder är att du får betala en förvaltningsavgift. Avgiften för fastighetsfonder är ofta högre än för många andra fonder.
Om du vill kan du ta rygg på en fondförvaltare och köpa samma fastighetsaktier som finns i fonden. Det finns ett 60-tal fastighetsfonder i Sverige. Ungefär hälften av dessa går att köpa via nätmäklare som Avanza och Nordnet. Där kan du också se vilka de största innehaven är.
Här är några av de populäraste fastighetsfonderna med fastighetsaktier i:

 Antal ägare på AvanzaFörvaltningsavgift
Länsförsäkringar Fastighetsfond A47 0751,40 %
PriorNilsson Realinvest A7 7491,60 %
Swedbank Robur Fastighet A SEK7 6721,25 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A3 7371,60 %
ODIN Fastighet C2 3681,50 %

FAQ – Frågor och svar om fastighetsaktier

Här sammanställer vi svar på några av de vanligaste frågorna om fastighetsaktier och fastighetsbolag.

Vad är fastighetsaktier?

Fastighetsaktier är aktier i bolag som äger, utvecklar och / eller förvaltar fastigheter. Det finns bland annat fastighetsaktier med fokus på bostäder, kommersiella fastigheter, logistik, industrilokaler och hotell.

Varför är fastighetsaktier bra?

Fastighetsaktier är bra för att diversifiera aktieportföljen med. Tack vare att fastighetsbolag kan låna pengar billigt med fastigheterna som säkerhet kan de få hävstång på sina investeringar.

Vilka nackdelar finns med fastighetsaktier?

Den främsta nackdelen med fastighetsaktier är att de är känsliga för räntehöjningar. En annan risk är att nya trender, t.ex. digitalisering, e-handel och arbete hemifrån, kan påverka vissa fastighetsaktier negativt.

Vilken är den bästa fastighetsaktien 2020?

Vad som är den bästa fastighetsaktien 2020 beror på vad du har för strategi för fastighetsaktier. Med tanke på konjunkturläge och ökad osäkerhet i omvärlden kan det vara bra att välja en defensiv fastighetsaktie. Fastighetsbolag som riktar in sig på bostäder och offentlig sektor har historiskt sett klarat lågkonjunktur bättre än fastighetsaktier med kommersiella fastigheter.

Ska man äga fastighetsaktier när räntan stiger?

Fastighetsaktier kan vara känsliga för räntehöjningar. Det beror på att fastighetsbolagens kostnader för lån stiger när räntan stiger.

Varför faller fastighetsaktier?

Fastighetsaktier kan falla av flera skäl. Om nettouthyrningen i branschen minskar tenderar fastighetsaktier att falla. Ett försämrat konjunkturläge kan få fastighetsaktier på fall. Räntehöjningar kan gradvis påverka fastighetsaktier negativt.

Vilken fastighetsaktie är bäst?

Välj en fastighetsaktie som har en stabil ledning med tydliga framtidsvisioner. Det kan vara bra att köpa en fastighetsaktie som inte är övervärderad (titta t.ex. på substansvärdet).

Ska man investera i aktier eller fastigheter?

För de allra flesta är det en mycket bättre affär att investera i fastighetsaktier än att köpa fastigheter direkt. När du köper fastighetsaktier får du större riskspridning genom att äga flera bolag och genom att varje bolag äger ett stort antal fastigheter. Dessutom slipper du allt det praktiska arbetet med fastigheten.

Finns det några norska fastighetsaktier?

Ja, i Norge finns bland annat Norwegian Property, Entra och Selvaag Bolig.

Finns det några tyska fastighetsaktier?

Ja, i Tyskland kan du köpa bland annat Vonovia SE, Deutsche Wohnen och LEG Immobilien AG.

Kan ni nämna några största amerikanska fastighetsaktier?

Några av de största amerikanska fastighetsaktierna är Prologis Inc, Equity Residential och Simon Property Group.

Vad hände med Victoria Park?

Victoria Park avnoterades från Nasdaq Stockholm i juni 2019.

Vad hände med Hemfosa Fastigheter?

Hemfosa Fastigheter aktie handlades på Nasdaq Stockholm Large Cap fram till 31 januari 2020. Aktierna tvångsinlöstes efter att storägaren SBB ökat sitt ägande i Hemfosa.


Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Både vid stäng och öppen. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Du får gärna dela artikeln. Det tycker visa är ok. Den innehåller samarbetslänkar med Avanza Bank. Vi använder cookies nu och tidigare.

Kan en Börshandlad fond handlas på samma sätt som en aktie? | ETF och aktier

Börshandlade fonder eller ETF:er som de också kallas är en av de senaste stora investeringstrenderna. Vanliga fonders popularitet har minskat under de senaste decennierna pga att ETF: er är ganska lika till sin karaktär. De blir ännu mer likvärdiga på grund av att de dessutom handlas på en börs. Många undrar om du kan syssla med trading eller investeringar och handla med ETF:er ungefär som med aktier eftersom de kan köpas på en börs.

Du kan handla ETF: er och börshandlade fonder precis som aktier. ETFer och börshandlade fonder är mycket bra att handla med om du håller på med trading. ETF: er har oftast hög volym och är likvida och fungerar på samma sätt som aktier gör. ETF: er har också fördelen att de låter investerare och traders lättare diversifiera sina investeringar eller positioner som också minskar risken.

Låt oss titta på några fler av fördelar och nackdelar med ETF: er jämfört med aktier. Men först börjar vi med lite snabb info om vad en ETF är!

Vad är en ETF?

En ETF är på många sätt ganska likt fonder. ETF: er består av en sammansättning av olika värdepapper såsom aktier, valutor, obligationer och råvaror. Vissa ETF: er följer index medan andra handlas manuellt aktivt. Därutöver har du också ett val mellan ETF: er som specialiserar sig på en viss klass av värdepapper och sedan också ETF: er som är diversifierade i sina investeringar.

Här är en annan bra artikel som innehåller information om vad en ETF är.

Det huvudsakliga området där ETF: er skiljer sig från fonder är det faktum att de är noterade och handlas på en börs. Fonder kan vanligtvis endast handlas efter att dagens handel har avslutats. Detta är när deras nettotillgångsvärde beräknas och människor kan antingen köpa eller sälja dem. Även om du visserligen kan lägga en order hos din mäklare under handelsdagen så räknas inte försäljnignen förrän dagen är slut.
Eftersom ETF är noterade på en börs kan de handlas när som helst så länge marknaden är öppen (såvida du inte handlar på eftermarknaden). De allra flesta av de populära ETF: erna är likvida och har bra volym och du bör inte ha några problem med att sälja eller köpa dem.
Kom dock ihåg att bara för att du kan handla ETF: er som aktier betyder inte att de är samma sak. Låt oss titta på fördelar och nackdelar med att handla ETF:er och börshandlade fonder jämfört med aktier.

Kan ETF:er användas inom trading på samma sätt som aktie
Kan ETF:er användas inom trading på samma sätt som aktie

 

Fördelar med ETF: er över aktier

ETF: er har funnits sedan 1990-talet, och de har blivit alltmer populära de senaste åren. Det finns många skäl till att människor föredrar att ha åtminstone en del av sin portfölj i ETF: er. Några av dem inkluderar diversifiering, skattelättnader och att de följer index. Här är några anledningar till varför du bör köpa ETF: er istället för aktier.

ETFer erbjuder billig diversifiering

Om du är någon som inte har mycket kapital kan det vara svårt att diversifiera din portfölj över flera branscher. Varje aktie du köper lägger till ännu en aktie som du måste ha koll på. Detta innebär att de som inte handlar med aktier på heltid kommer att ha problem att hålla sig uppdaterade med sin portfölj.
Dessutom kräver det att om du köper enskilda aktier att du tar upp extra transaktionskostnader. Att köpa en ETFer erbjuder emellertid automatiskt diversifiering i flera olika branscher. Om du vill diversifiera ytterligare kan du köpa ETF: er av olika varor. Du kan till exempel köpa en ETF som innehar aktier och en som innehar andra råvaror (t.ex. olja, guld). Det finns andra ETFer som följer valutor, sektorer, obligationer, hedge fonder och många mer.

Många ETF: er följer index

Warren Buffet, den mest kända av alla investerare, rekommenderar Indexfonder över allt annat för den passiva investeraren. Indexfonderna är bra eftersom de automatiskt diversifieras. Indexfonder finns som både fonder och ETFer. Dessutom följer de den universella sanningen: ”aktier stiger i värde över tid”.
Många proffesionella handlar med ETF: er. Men de som vill investera på lång sikt utan någon stor risk kan helt enkelt köpa en ETF som följer ett marknadsindex och sedan glömma sina investeringar.
En annan fördel med att använda en indexfond ETF är det faktum att du kan undvika att betala många av avgifterna eftersom det inte krävs många i det managementteam som hanterar ETF en. Att köpa de 30 aktier som ingår i OMX30 behöver man inte mycket personal till. Till exempel tar OMX30 ETFer tar oftast inte många procent i förvaltningsavgift. Detta är bra då detförstärker dina vinster med en betydande marginal.

Nackdelar med ETF: er

Även om ETF: er har sin plats i din investeringsportfölj, har de också sina nackdelar. Aktier är den beprövade metoden för investering. Som sådan föredrar många helt enkelt aktier framför ETF: er. Här är några orsaker till att ETF: er kanske inte är investeringen för dig.

ETF: er har ett tak

Eftersom ETF: er är diversifierade över ett antal aktier, betyder detta att du inte kan njuta av de stora vinster som en enda aktie kan uppnå om den går upp mycket. ETF: er kommer säkert att växa i mycket långsammare takt än enskilda bra tillväxtaktier. Indexfonds ETF: er växer stabilt men oftast något långsamt.
De som har en högre aptit på risk kanske kan öka sin avkastning många gånger på ett enda år genom att undersöka tillväxtaktier istället och investera i dem.

ETF: er kan ha felaktig diversifiering

Många ETF: er kan vara perfekt diversifierade inom olika branscher. Det är fortfarande möjligt att de kan ha olika marknadsrisk. Till exempel kan aktiebaserade ETF: s vara diversifierade, men de skulle fortfarande påverkas om hela marknaden går ner. Ett ännu mer extremt exempel skulle vara att en ETF investerar i oljeföretag som förlorar i värde på grund av en oljeprisnedgång.
Ett bra sätt att bekämpa detta är genom att diversifiera ditt ETF: s urval över flera tilllgångsslag, sektorer och branscher. Detta är ett annat sätt som ETF: er liknar aktier. Du kan köpa så lite eller så mycket av en ETF som du vill, och det är möjligt att diversifiera din aktieportfölj över flera olika branscher genom att köpa några ETF: er i motsats till många aktier.

Slutsats

ETFer och börshandlade fonder är perfekta att handla med om du håller på med trading. Var noga med att du väljer en ETF som har bra likviditet och volym. ETF: er finns på börser och du kan köpa eller sälja dem till marknadspris precis som en aktie.

Kom dock ihåg att för personer som inte håller på med trading så fungerar ETF: er bäst när du har kvar dem på lång sikt, precis som med vanliga onder. ETF: er har oftast bra likvidetet om man håller sig bland de största. De kan köpas och säljas under öppettider om man skulle ändra sig och man slipper att vänta tills stängning som med vanlita fonder. Fortfarande finns det några ETF: er som är illikvida och som kan behöva mer tid för att säljas.

Det är bäst att tänka på ETF: er som du skulle göra för någon annan fond och noggrant undersöka dem innan du investerar. Om du är en passiv investerare kanske du vill överväga indexfonds ETF: er över förvaltade ETF: er eftersom de kräver mindre research och är den perfekta investeringen för långsiktiga portföljer (t.ex. för din pension).

Aktier för nybörjare – 30 bästa nybörjaraktierna
aktier för nybörjare

Aktier för nybörjare – 30 bästa nybörjaraktierna

I denna ”aktier för nybörjare”-guide kommer vi att gå igenom hur man köper och säljer aktier, vilka som är bra, hur man bygger en aktieportfölj och mycket mer.


Aktier är ett av de bästa sätten att få dina sparpengar att växa. Genom att handla och investera i aktier blir du delägare i olika bolag. När företagen växer kan du tjäna pengar på en stigande aktiekurs och på utdelningar.

Nybörjaraktier – nybörjarportföljer

Mest ägda aktierna bland Avanzas kunder

Här är lista med de mest ägda aktierna hos Avanza. Detta betyder inte att de nödvändigtvis är de bästa aktierna för en nybörjarportfölj men det visar att det finns en stark tro på just dessa bland många aktieägare. Det är viktigt att du gör din egen analys innan du handlar.

 BolagÄgare
1Investor B115 066
2Hennes & Mauritz B92 012
3Swedbank A91 345
4Volvo B65 765
5Kinnevik B61 665
6Nordea55 456
7Latour B54 347
8Castellum48 222
9Telia47 164
10Axfood44 447
11Ericsson B44 211
12SEB A44 047
13Industrivärden C41 299
14Millicom Int. Cellular SDB39 955
15Investor A38 550
16ICA Gruppen36 656
17SCA B33 025
18Skanska B31 065
19Fingerprint Cards B29 266
20NIBE Industrier28 896
21ABB28 756
22Kindred Group26 959
23Nobina25 645
24AstraZeneca25 656
25Tele2 B24 222
26SolTech Energy Sweden24 121
27Samhällsbyggnadsbo. i Norden B23 998
28Boliden23 788
29Lundbergforetagen B23 498
30Sandvik23 189

Visste du att vi har ett flertal aktieportföljer här på Samuelssons Rapport med resultat ändå från 2008.  Du kan läsa mer om detta här.

Snabbguide: aktier för nybörjare

Vill du komma igång och köpa direkt? Så här gör du:

 1. Öppna ett konto hos en nätmäklareDessa är lätta att använda och de är billigare än storbankerna.
  Öppna konto i Avanza
  Öppna konto i Nordnet
 2. Sätt in pengar: Gör en banköverföring från ditt bankkonto. Du kan också använda Swish (Nordnet) eller Trustly (Avanza).
 3. Välj aktier: Bestäm dig för vilka du vill äga. Satsa på stabila, vinstdrivande bolag. Undvik förhoppningsbolag. Att köpa starka utdelningsaktier kan vara en bra strategi.
 4. Välj indexfonder om du har svårt att bestämma dig. Vi ska gå igenom hur du hittar bra aktier i företag. Vill du komma igång snabbt och har svårt att bestämma dig? Köp en global indexfond och en svensk indexfond. Det är en utmärkt start.
 5. Köp! Klicka på köpknappen hos din nätmäklare och välj antal som du vill köpa. Om du köper indexfonder får du ange för hur stort belopp du vill handla.
 6. Bygg en portfölj: Du bör ha minst 10-12 aktier i din portfölj för att sprida på riskerna. Om du köper indexfonder behöver du inte mer än ett par fonder för att få god riskspridning.
 7. Månadsspara: Fyll på dina innehav i samband med löningen varje månad.

Tips – kortfattat om aktier

Denna guide för nybörjare är ganska lång. Därför börjar vi med en kort sammanfattning och några av våra favorit-tips om aktier:

 • Aktier är andelar i bolag, aktiebolag. Om du äger dessa är du delägare i bolaget.
 • Som aktieägare har du rätt till aktieutdelningar och du kan rösta på bolagsstämman.
 • Aktier handlas på börsen. Det är en marknadsplats där utbud och efterfrågan styr priset. Stockholmsbörsen heter Nasdaq OMX Stockholm.
 • Att handla är ett av de bästa sätten att tjäna pengar om du har en lång sparhorisont.
 • Aktiepriset i bra bolag stiger på sikt i takt med att företaget växer och gör mer vinst.
 • Det finns även många fler faktorer som avgör aktiepriset, till exempel förväntningar, speciellt på kort sikt.
 • Aktieutdelningar är en del av vinsten som företaget delar ut till aktieägarna. De som delar ut mer pengar år för år är ofta en bra investering.
 • Du har rätt till aktieutdelningar om du ägde aktien sista dagen som den handlades inklusive utdelning.
 • Direktavkastningen är aktieutdelningen delat med aktiekursen. Direktavkastningen ändras alltså i takt med att kursen ändras.
 • En bra aktie är inte alltid en bra investering. Om priset är för högt i förhållande till vad bolaget tjänar säger man att värderingen är för hög. Värderingen mäts bland annat med P/E-talet (aktiepriset i förhållande till vinsten) och P/S-talet (aktiepriset i förhållande till omsättningen).
 • Värderingen är inte det enda som är viktigt. Tillväxtbolag kan till exempel ha en hög värdering men ändå ha en aktiekurs som fortsätter att stiga år för år.
 • Du bör bestämma dig för en aktiestrategi innan du köpe. Det innebär att du bestämmer dig för hur du ska välja att köpa, när du ska köpa dem och när det är dags att sälja.
 • Vilken strategi du än väljer bör du sprida på riskerna. Bygg en väldiversifierad aktieportfölj.

Handla aktier – så gör du

1. Öppna ett konto

Börja med att öppna ett konto hos någon av nätmäklarna. Både Avanza och Nordnet har lättanvända plattformar. Det är gratis att registrera sig och det är billigt att köpa och sälja via dessa mäklare.

Det är lätt att köpa aktier
Det är lätt att investera – att öppna konto hos nätmäklaren Avanza tar inte mer än en minut! Öppna konto!
öppna ett konto hos Nordnet
Det är lika lätt att öppna ett aktiekonto hos Nordnet. Besök Nordnet.

2. För över pengar

När du öppnar ett konto hos Nordnet eller Avanza får du samtidigt ett investeringssparkonto (ISK). Denna kontoform är i de flesta fall det bästa valet för dig som vill handla med aktier. Om du vill kan du öppna fler ISK senare utan extra kostnad.
Innan du kan handla måste du föra över pengar. Du kan göra en banköverföring. Det brukar ta en bankdag innan de kommer in på kontot.
Om du vill kan du istället använda Trustly för att sätta in pengar på Avanza. Då kommer pengarna in på ditt konto på en gång. Ifall du har valt Nordnet som nätmäklare erbjuds du istället att sätta in pengarna med Swish. Även då kommer de in på en gång på ditt konto.

Hos Avanza hittar du sidan för att sätta in pengar i menyn - aktier för nybörjare
Hos Avanza hittar du sidan för att sätta in pengar i menyn.
Avanza Trustly - aktier för nybörjare
Avanza låter dig välja mellan Trustly eller banköverföring som insättningsmetod. Om du väljer banköverföring får du inbetalningsuppgifter som du använder hos din bank för att föra över pengar.

 

Nordnet sätt in pengar
Även hos Nordnet finns det ett lättillgängligt menyval för att sätta in pengar för att börja handla med aktier.

 

nordnet insättningar - aktier för nybörjare
När du klickar på ”insättningar” får du välja mellan banköverföring eller att föra över pengar direkt med Swish. Precis som hos Avanza innebär banköverföring att du får inbetalningsuppgifter som du använder hos din bank för att föra över pengar.

3. Köp aktier

När kapitalet kommit in på kontot kan du investera. Vi ska titta på hur du gör för att välja ut bra aktier, men låt oss som exempel anta att du vill investera i Atlas Copco. Då gör du så här:
Så gör du för att investera i aktier hos Avanza:

 1. Sök efter en aktie, t.ex. Atlas Copco, i sökfältet. Klicka på önskad aktie. Du kan även hitta inspiration i aktielistan.
  Avanza aktielistan - aktier för nybörjare
 2. På sidan om aktien klickar du på knappen ”köp” uppe i vänstra hörnet

  klickar du på knappen ”köp”

 3. Ange önskat antal du vill köpa. Du kan ange en lägre kurs än den aktuella om du vill. Om du har fler konton kan du välja vilket du vill köpa på. Klicka därefter på knappen ”Köp”.

antal aktier du vill köpa - aktier för nybörjare
 
Så gör du för att investera i aktier hos Nordnet:

 1. Sök efter aktien i sökrutan högst upp. Klicka på ”köp” i listan på önskad aktie. Du kan även söka i Nordnets aktielistor.

  nordnet Sök efter aktien

 2. Ange antal du vill köpa. Ifall du har flera konton kan du ändra konto att köpa på. Om du vill kan du ange en annan köpkurs än den förifyllda. Klicka på knappen ”Köp”.

  antal aktier nordnet

Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett aktiebolag. När du köper blir du med andra ord delägare i ett företag. Det ger dig alla rättigheter som ägare i bolaget, även om du bara äger en mycket liten andel.
Som ägare får du ta del av företagets vinster. Först och främst brukar vinster och andra framgångar som företaget gör återspegla sig i aktiepriset. Genom att aktiepriset stiger kan du förr eller senare tjäna pengar på att sälja dyrare än vad du köpte dem för.
Många aktiebolag delar dessutom ut en del av vinsten till aktieägarna. Dessa utdelningar kommer in på ditt konto i form av kontanter en eller flera gånger per år.
När du är delägare i ett aktiebolag har du dessutom rätt att delta i bolagets årsstämma och rösta på de förslag som styrelsen lägger fram.

Bolag ger ut aktier för att få in pengar

Ett företag kan ge ut många aktier för att få in pengar i verksamheten. Då sker en så kallad nyemission. De personer som köper blir delägare i bolaget. Kapitalet går direkt in i bolaget. Där kan de användas för att köpa maskiner, anställa personal, expandera till nya marknader med mera.

Aktier handlas på börsen

Det finns publika och privata aktiebolag. De publika aktiebolagen är öppna för handel och de kallas även för listade företag. Det är dessa som du kan köpa på börsen.
Stockholmsbörsen drivs av ett företag som heter Nasdaq. Det har även hand om börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Tallinn, Riga, Vilnius och Island.
De nordiska börserna på Nasdaq samlas på den Nordiska listan, som även kallas för Nasdaq OMX Nordic. Denna börslista är i sin tur uppdelad i tre segment:

 • Large Cap: Börsvärde över 1 miljard euro.
 • Mid Cap: Börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
 • Small Cap: Börsvärde på mindre än 150 miljoner euro.

På OMXS Nordic finns även en marknadsplats som heter First North. Det är enklare för företag att notera sig på First North jämfört med huvudbörserna. Därför hittar du främst lite mindre bolag här. Många av dem är tillväxtaktier.

aktielistan hos Avanza

aktielistan hos Avanzaa kan du lätt filtrera fram från olika länder och listor. Här visas till exempel Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Börsindex

Ett aktieindex, eller börsindex som det också heter, består av ett urval av många aktier. Index kan användas för att visa utvecklingen för en grupp värdepapper över tid. Det kan handla om ett index för en börs, en bransch, ett land eller ett specialbyggt index med en viss inriktning.
När man talar om att börsen har gått upp eller gått ner är det alltså ett index man talar om, ofta OMXS30 eller OMXSPI.
Du kan använda index för att jämföra hur din aktieportfölj utvecklas över tid. Aktieindex används också som grund i olika indexfonder.

A-aktier och B-aktier

Den vanligaste typen av aktier kallas för stamaktier. När man pratar är det vanligtvis denna typ som avses. När du äger stamaktier i ett företag har du rätt att gå på bolagsstämman och rösta. Därmed kan du påverka verksamheten och säga vad du tycker om de förslag som styrelsen lägger fram.
Ibland ger företag ut B-aktier vid sidan av de ordinarie aktierna (ja ibland kan man även se C-aktier och D-aktier). Dessa är precis som A-aktierna andelar i bolaget. B-aktierna är, liksom som A-aktierna, stamaktier. Skillnaden är att B-aktierna inte ger lika många röster på bolagsstämman. Vanligtvis brukar de ge 10 gånger färre röster jämfört med A-aktierna. Det är upp till varje bolag att bestämma hur stor röststyrka B-aktierna ska ha.
Det är långt ifrån alla bolag som har B-aktier. Ett företag kan välja att ge ut B-aktier när de vill sälja en stor del av bolaget för att få in kapital samtidigt som de nuvarande ägarna får behålla en större del av makten.

Ska jag köpa A-aktier eller B-aktier?

Som småsparare spelar det inte någon större roll om du köper A-aktien eller B-aktien. Din röst i bolaget är mikroskopisk jämfört med de stora ägarna. Småsparare köper knappast aktier för att påverka företaget utan för att tjäna pengar. Därför kan du lika gärna investera B-aktier istället för A-aktier. Har du ett mycket stort kapital och vill påverka – ja, då får du köpa A-aktien.
A-aktier och B-aktier ger exakt samma utdelningar. Dessutom brukar aktiekursen vara snarlik. Tendensen är möjligtvis att B-aktien är billigare. Dessutom brukar den vara mer likvid, vilket innebär att det är lättare att köpa och sälja aktien. Du bör därför investera i den aktie som är billigast. På så vis får du ”mer för pengarna” och en högre direktavkastning.

Preferensaktier

En del bolag ger ut preferensaktier vid sidan av stamaktierna. Till skillnad från stamaktierna ger preferensaktier inte någon rösträtt vid bolagsstämman. Företag ger ut preferensaktier, eller ”preffar” som de också kallas, för att få in extra pengar till verksamheten.
Preferensaktier kan användas som ett alternativ till banklån, till exempel om företagets möjligheter att få ett lån är begränsade. De liknar lån men bokförs inte som en skuld i balansräkningen.
De flesta som handlar köper stamaktierna, inte preffarna. Preferensaktierna fungerar på ett speciellt sätt:

 • Preferensaktier har en förutbestämd utdelning. Den är inte garanterad, men den brukar som regel betalas ut.
 • Preferensaktier har en inlösenkurs på ett visst datum.
 • Ägare av preferensaktier har förtur till utdelningar före ägare av stamaktier, därav namnet ”preferens”
 • Som ägare av (enbart) preferensaktier har du vanligtvis inte rätt att rösta på bolagsstämman.

Aktiepriset i preferensaktier brukar inte förändras lika mycket som priset för stamaktierna, även om det brukar finnas en korrelation. Det är främst två saker som styr priset på preferensaktier:

 • Bolagets förmåga att betala utdelningar
 • Det allmänna ränteläget

Om ett företag antyder att det kan bli problem att betala utdelningar, till exempel vid svikande vinst, då sjunker priset på preffarna.
Ränteläget är en stark faktor. Det beror på att många äger preferensaktier som ett alternativ till att ha pengar på ett bankkonto eller i räntepapper. Om den riskfria räntan höjs minskar incitamenten att äga de mer riskfyllda preferensaktierna. Följden blir att priset sjunker.
I detta avseende liknar preferensaktierna hur priset på obligationer påverkas av ränteförändringar. Sjunkande räntor får motsatt effekt på preffarna – priset stiger.

Klöverns preferensaktie

Det är olika dynamik i preferensaktier jämfört med stamaktier. Här ser vi ett års utveckling i Klöverns preferensaktie (grön linje) jämfört med stamaktien (blå linje). Det är större volatilitet i stamaktien, men kurspotentialen är också mycket större. Preferensaktier har säkrare utdelningar och ofta är de större och mer frekventa också.

Utdelningsaktier och direktavkastning

En aktieutdelning är en utbetalning av bolagets vinst till aktieägarna. När ett aktiebolag går med vinst måste företagsledningen ta ställning till vad företaget ska göra med vinsten. En del av vinsten brukar återinvesteras i verksamheten så att företaget kan växa. De pengar som inte behövs för investeringar kan ledningen välja att dela ut till aktieägarna. Detta kallas för utdelning.

Avanza aktieutdelning - aktier för nybörjare

Hos Avanza är det lätt att hitta utdelningen för en viss aktie. I exemplet har vi Atlas Copco. Här ser du även den första dagen som aktien handlas utan utdelning och när utdelningen kommer in på kontot. Källa: Avanza.
Utdelningen anges i kronor per aktie. Vi kan ta Lundbergföretagen som exempel där utdelningen var 3,2 kronor per aktie 2018.
Direktavkastningen anger hur stor utdelningen är i procent i förhållande till aktiekursen. Om kursen i vårt exempel Lundbergföretagen vid en viss tidpunkt var 350 kronor var med andra ord direktavkastningen 0,91 procent vid det tillfället.
            Direktavkastning = utdelningen / aktiepriset

Utdelningar i Lundbergföretagen - aktier för nybörjare

Utdelningar i Lundbergföretagen. Detta är ett exempel på en aktie där utdelningen höjs varje år. Källa: Börsdata
Direktavkastningen beror på vad aktiekursen står i och hur stora utdelningarna är. Det är inte ovanligt att direktavkastningen ligger på mellan 2 och 4 procent.
Aktiers direktavkastning kan alltså jämföras med räntan på ett sparkonto. Efter bolagets årsstämma vet du hur mycket du får i utdelning i kronor mätt. I många företag är det ganska förutsägbart hur stor utdelningen blir. Det beror på att företaget kan ha en utdelningspolicy som anger riktlinjer för utdelningarna.

Direktavkastningen i Lundbergföretagen - aktier för nybörjare

Direktavkastningen i Lundbergföretagen. Här ser vi att direktavkastningen kan sjunka trots att bolaget delar ut allt mer utdelningar. Det beror på att kursen stigit mer än vad ledningen höjt utdelningarna. Källa: Börsdata.

Investera i utdelningsaktier

En av de bästa strategierna för nybörjare, men även för mer rutinerade investerare (som till exempel Warren Buffet), är att köpa utdelningsaktier.
Ett misstag som många nybörjare gör är att leta efter så hög direktavkastning som möjligt. En hög direktavkastning innebär att du får tillbaks en stor del av det du investerat. Det kan kännas skönt, men ofta är en hög direktavkastning förknippat med en hög risk. Det brukar finnas en anledning till varför direktavkastningen är så hög.
Det finns ett knep för att ta reda på om utdelningarna är hållbara eller inte. Det finns ett nyckeltal för utdelningsaktier som kallas för utdelningsandel. Den visar hur stor utdelningen är i förhållande till företagets vinst:

            Utdelningsandel = utdelningen / vinsten

Genom att kontrollera hur stor utdelningsandelen är kan vi försäkra oss om att styrelsen inte delar ut en för stor del av vinsten. Vissa bolag anger i sin utdelningspolicy hur stor utdelningsandelen får vara, till exempel 50 till 60 procent eller max 80 procent.

Utdelningsandelen i Lundbergföretagen - aktier för nybörjare

Utdelningsandelen i Lundbergföretagen. Detta är ett exempel på ett bolag som valt att ha stabila utdelningshöjningar (se tidigare bild). Det är möjligt genom att utdelningsandelen ligger på en låg nivå, vilket ger gott om marginal ifall vinsten skulle bli svagare ett visst år.

Det finns inga exakta regler för hur stor utdelningsandelen bör vara som mest, men om den ligger i intervallet 40 till 60 procent brukar man som regel anse att utdelningarna är långsiktigt hållbara. Det kan vara en idé att sätta upp en övre maxgräns för utdelningsandelen, till exempel 80 eller 90 procent, för att inte riskera att gå i en så kallad utdelningsfälla – en aktie där utdelningen ser fin ut men där den inte är hållbar.
Grovt sett finns det två typer av utdelningsaktier:

 • Stark utdelningstillväxt: Växande företag där endast en liten del av vinsten delas ut. Direktavkastningen är låg men utdelningarna höjs kraftigt varje år.
 • Hög direktavkastning: Aktier som har lagt en större del av sin expansion bakom sig brukar dela ut en större andel av vinsten istället för att investera i verksamheten. Här är istället direktavkastningen hög, men utdelningarna växer inte så mycket från år till år.

Du som är nybörjare och letar efter aktier kan fundera på vilken typ av utdelningsaktier som passar dig bäst. Om du har en lång sparhorisont brukar det löna sig att investera i utdelningsaktier som uppvisar en stark utdelningstillväxt. Utdelningarna må vara små i dagsläget men tack vare utdelningstillväxten kan du förmodligen se fram emot en saftig direktavkastning räknat på din ursprungliga köpkurs om några år.

Tips: Många av utdelningsaktierna på Stockholmsbörsens Mid Cap och Small Cap-lista har hög utdelningstillväxt.

Om du istället vill lägga fokus på stabilitet och köpa defensiva aktier som klarar oroliga tider på börsen lite bättre då kan många aktier med en hög direktavkastning vara bättre. Givet att utdelningsandelen inte är för hög brukar denna typ fungera som bra stötdämpare i portföljen i orostider på börsen.

Tips: Många av utdelningsaktierna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista har hög direktavkastning.

Återinvestera utdelningarna – ränta på ränta

Ränta på ränta innebär att du kan få ränta på dagens avkastning i framtiden. När du har utdelningsaktier i din portfölj kommer du att få likvida medel inbetalda i form av utdelningar under året.
Många svenska värdepapper har utdelningar under våren. Det finns även de som delar ut mer än en gång om året. Amerikanska utdelningsaktier brukar ha utdelning en gång i kvartalet.
När utdelningarna kommer in på kontot är det bästa du kan göra att återinvestera dem genom att köpa nya utdelningsaktier. Efter några år får det en nästan magisk effekt på avkastningen. De utdelningsaktier som du köper idag för dina utdelningar kommer själva att ge utdelningar i framtiden. På så vis skapar du en pengamaskin!

Återinvestera utdelningarna - aktier för nybörjare

Stockholmsbörsens utveckling 1996 till 2016 utan utdelningar (grön linje) och med utdelningarna återinvesterade (blå linje). I detta exempel fick den som köpte nya aktier för sina utdelningar nästan dubbelt så god avkastning.

Cykliska och defensiva aktier

Aktier som följer konjunkturen kallas för cykliska aktier. Karaktäristiskt för dessa är att de stiger mycket när börsen stiger men de faller också kraftigare när börsen går in i sämre perioder.
Vilka är de cykliska bolagen? Bolag där efterfrågan på produkterna i stor utsträckning påverkas av konjunkturläget är cykliska bolag.
Exempel på cykliska aktier:

 • Verkstadsbolag, t.ex. Volvo, Atlas Copco och Sandvik
 • Råvaror, t.ex. SSAB och Boliden
 • Lyxprodukter, t.ex. Porsche och LVMH
 • Hotell och turism, t.ex. Scandic och Marriott International Inc.
 • Möbeltillverkare, t.ex. Lammhults Design
 • Flygbolag, t.ex. SAS

De ocykliska eller icke-cykliska bolagen påverkas generellt sett också av konjunktursvängningarna men inte lika mycket som de cykliska bolagen. Priset på dessa brukar inte falla lika mycket inför en lågkonjunktur. Därför kallas dessa även för defensiva aktier. I denna kategori hittar vi bolag vars produkter vi köper oavsett om ekonomin går bra eller dåligt.
Exempel på ocykliska bolag:

 • Läkemedelsbolag, t.ex. AstraZeneca
 • Livsmedelbolag, t.ex. Axfood och ICA
 • Telecom, t.ex. Tele2 och Telia
 • Alcohol och tobak, t.ex. Swedish Match
 • Betting och casino, t.ex. Kindred Group, Catena Media och Kambi Group Plc
 •  

Tips: Det kan vara mycket svårt att tajma konjunkturläget och börsens svängningar. För de flesta är det en bättre strategi att ha en diversifierad portfölj med både cykliska och ocykliska bolag och istället balansera om den regelbundet.

Börshandlade fonder – ETF:er

Börshandlade fonder, ETF från engelskans Exchange Traded Fund, är en slags indexfond som kan handlas precis som aktier.
Om du står och funderar på om du ska köpa aktier eller fonder kan en ETF vara en bra kompromiss. Det är aktier och fonder på en gång skulle man kunna säga. Precis som ”vanliga” indexfonder följer en börshandlad fond ett tunderliggande index, till exempel ett aktieindex i Sverige eller utomlands, råvarumarknaden eller en viss typ av aktier.
I likhet med aktier kan du investera i och sälja en ETF när som helst så länge börsen är öppen. Vanliga handlas däremot bara en gång om dagen och det kan ta flera dagar innan pengarna kommer in på ditt konto. ETF:er har också som regel en mycket låg förvaltningsavgift.
Egentligen är ETF:er en slags börshandlad produkt, men till skillnad från certifikat, mini futures och warranter har du ingen kreditrisk mot emittenten.
I egenskap av börshandlad produkt kan du köpa vissa börshandlade aktier och fonder för att tjäna pengar i nedgång. Dessa kallas för bear. Du kan med andra ord satsa på att börsen kommer att sjunka.
En annan finess med ETFér är att du kan få hävstång på din investering, till exempel 1,5–2 gånger den egentliga utvecklingen. Det gör att du kan tjäna mer pengar, men du tar även en större risk. Det är långt ifrån alla ETF:er som handlas med hävstång eller som bear.

Risker med aktier

Att handla aktier är att investera och alla investeringar är förknippade med en viss risk. För att kunna få en god avkastning måste du ta en risk. Tänk bara på att en hög risk inte per automatik garanterar en god avkastning!
När det talas om att aktier har högre risk än till exempel räntefonder är det i mångt och mycket volatiliteten man talar om. Aktier svänger mycket mer än räntefonder. På kort sikt finns det en risk att din aktieportfölj förlorar en del eller en stor del av sitt värde.
På lång sikt skulle vi vilja påstå att risken är relativt låg i aktier. Börsen brukar stiga i värde på sikt. Chansen är mycket stor att du kommer att tjäna pengar på att investera i aktier.
Med det sagt finns det flera risker med aktier som du bör känna till:

 • Bolagsrisk: Företaget kan till exempel drabbas av minskade intäkter, dåligt ledarskap, naturkatastrof, strejk eller en korruptionsskandal.
 • Marknadsrisk: Aktiemarknaderna går då och då in i svagare perioder. Om de går dåligt under en längre tid säger man att det är björnmarknad. När börsen är på dåligt humör har även bra aktier svårt att stå emot och kurserna faller.
 • Aktiekursrisk: Om marknadens intresse för en aktie minskar drabbar det aktiepriset, även om det i grund och botten är ett ganska bra bolag. Aktiekursen kan också falla om en aktie varit övervärderad eller om marknadsklimatet försämras.
 • Branschrisk: Om till exempel IT-branschen går in i en tyngre period kommer det att drabba de flesta IT-aktierna på ett eller annat sätt.
 • Valutarisk: Om du köper aktier i en annan valuta och den tappar i värde i förhållande till svenska kronan kommer du att förlora pengar på din investering även om aktiekursen är oförändrad.
 • Likviditetsrisk: Det kan ibland vara svårt att investera i och sälja vissa aktier. Om du vill sälja en aktie men det är få som vill köpa den kan du behöva gå ner mycket i pris för att få den såld. Detta händer främst på de mindre listorna och för små bolag.
 • Politisk risk: Ett enskilt bolag kan drabbas av politiska beslut. Politik, utrikespolitik och krig kan också skada förtroendet för hela marknaden.
 • Du själv: För de flesta av oss är vi själva den största risken när vi handlar med aktier. Vi har en tendens att reagera känslomässigt på såväl börsras som aktieraketer. Det får oss att köpa dyrt och sälja billigt. Du kan hantera denna risk genom att skaffa dig en strategi där du sätter upp regler för när du ska köpa och sälja dina aktier.

Bygg en robust portfölj för att minska risken

När man är nybörjare och ska börja investera i aktier är det lätt att fokusera för mycket på att hitta de bästa aktierna. Minst lika viktigt som det är att hitta bra aktier är det att bygga en välbalanserad portfölj.
Varför är det så viktigt? En välbalanserad portfölj behövs för att kontrollera den risk som finns med aktier. Om ett av aktieinnehaven drabbas av problem kommer portföljens värde att vara intakt. Tyvärr är det allt för få som inser vikten av att sprida på riskerna.
Det finns några saker som du kan göra för att bygga en robust portfölj:

 • Antal aktier: Ha minst 10 till 12 aktier i portföljen. Du kan gärna ha fler, men helst inte allt för många.
 • Sprid på riskerna: Köp aktier i olika branscher och regioner/länder.
 • Rebalansering: Balansera om dina innehav regelbundet, till exempel en gång om året. Sälj av en del av de innehav som gått bra och köp mer av de som gått sämre.

Nätmäklare

Nu för tiden är det lätt att köpa aktier. Nätmäklare som Avanza och Nordnet revolutionerade aktiehandeln när de dök upp för inte allt för länge sedan. Tidigare var det både dyrt och ganska invecklat att investera i aktier via banken. Det dem gjorde var att göra aktiehandeln mer tillgänglig för allmänheten.
Det finns många anledningar att använda en nätmäklare istället för att handla aktier via banken:

  • Billigt – du kan komma igång från 0 kronor hos Avanza och Nordnet
  • Enkelt – lättnavigerade hemsidor
  • Funktioner – du hittar lätt information om aktier, kurser och börser
  • Lärorikt – nätmäklarna har guider som gör det lätt att komma igång, se t.ex. Avanzas guide.
  • Tillgängligt – plattformarna är mobilanpassade. Det är lika lätt att investera i aktier på kontoret som på stranden

I Sverige finns det bland annat följande nätmäklare:

Courtage – vad kostar det att investera i aktier?

Varje gång du köper eller säljer aktier får du betala ett courtage. Det är en avgift som du betalar till nätmäklaren eller banken.
För att komma undan så billigt som möjligt bör du välja att köpa och sälja aktier hos en nätmäklare. Avanza och Nordnet är de två största i Sverige.
Vad du får betala i courtage beror på vilken bank eller nätmäklare du har. Hos nätmäklarna finns det olika courtageklasser och du kan själv välja vilken courtageklass du ska ha.
För de flesta småsparare är courtageklassen ”mini” bäst. Du betalar 0,25 procent eller 1 krona per transaktioner beroende på vad som är störst. Ifall du gör lite större affärer lönar det sig att välja en större courtageklass. De har en högre minimikostnad men det procentuella courtage är lägre.
Om du är nybörjare kan du börja spara i aktier gratis hos både Avanza och Nordnet. Om ditt sparkapital är under 50 000 kronor betalar du inget courtage hos Avanza. Hos Nordnet är gränsen 80 000 kronor.

Avanzas courtageklasser - aktier för nybörjare

Avanzas courtageklasser. För de flesta småsparare lönar det sig att välja courtageklassen mini, men du kan faktiskt börja med att investera i aktier gratis!

Nordnets courtageklasser - aktier för nybörjare

Nordnets courtageklasser. Det märks att nätmäklarna slåss om kunderna – deras courtageklasser är nästan identiska.

Rent prismässigt spelar det inte någon större roll om du väljer Avanza eller Nordnet som din nätmäklare. Deras courtageklasser är nästan identiska. Om du studerar deras prislistor i detalj kan du hitta vissa mindre skillnader.

Månadssparande

Ett av de bästa tipsen om aktier för nybörjare är att påbörja ett månadssparande. Det är lätt att man fokuserar på att hitta de bästa aktierna eller att man fastnar i diskussioner kring aktiernas avkastning, men utan ett sparkapital spelar procenten inte så stor roll.
Genom att månadsspara kan du som nybörjare ganska snabbt bygga upp ett sparkapital. Ta för vana att föra över en summa varje månad direkt efter löning. På så vis riskerar du inte att du använder upp de pengar du tänkt spara.
En annan fördel med att investera i aktier varje månad är att du snittar in dig i aktiekursen. Om börsen går sämre i några månader får du mer för pengarna. På engelska kallas denna metod för Dollar Cost Averaging (DCA). Fördelen med att köpa varje månad istället för någon gång per år är att du minskar risken att dina köp blir feltajmade, det vill säga att du råkar köpa för alla pengarna just när kursen har stuckit iväg orimligt mycket på kort tid.
Det bästa är att lägga in en automatisk överföring till ditt konto hos Avanza eller Nordnet. Då kommer kapitalet in på ditt aktiekonto utan att du behöver göra något.
För att förstå effekten av ett sparande varje månad kan vi tänka oss en fiktiv portfölj på 100 000 kronor. Vi antar att den stiger i värde med 8 procent per år och att vi behåller portföljen i 20 år. Vi använder ett ISK och betalar schablonskatten varje år. Dessutom betalar vi ett courtage på 0,25 % per affär.
Utan sparande varje månad blir slutvärdet på portföljen efter 20 år 349 105 kronor. Inte illa, men hur skulle det bli med ett modest månadssparande på 1 000 kronor per månad?
Efter 20 år skulle portföljen ha vuxit till hela 842 294 kronor! Därifrån är det inte långt till miljonen. De flesta av oss kan undvara en tusenlapp i månaden så det är ingen orealistisk kalkyl.

Hur snabbt kan man bli miljonär?

Det kan vara inspirerande att leka med siffrorna för att se hur man kan bli rik på aktier. Genom att investera i aktier regelbundet kan vem som helst bli miljonär. Det låter nästan för bra för att vara sant, men låt oss göra ett litet experiment.
För hur många kronor måste man köpa aktier varje månad för att bli miljonär på 5 år, 10 år eller 20 års sikt? Vi kan anta att aktieportföljen stiger i värde med 8 % per år. Det är ett relativt konservativt antagande. Stockholmsbörsen har gått bättre än så de senaste decennierna.
Vidare antar vi att vi placerar våra aktier på ett ISK som schablonbeskattas. Vi måste räkna med skatten eftersom den trots allt äter upp en del av avkastningen, även om den är låg på ISK. Vi betalar ett courtage på 0,25 procent, vilket motsvarar minimicourtaget hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.
Så här blir resultatet:

 • 5 år: Köp aktier för 15 000 kronor i månaden för att bli miljonär.
 • 10 år: Köp aktier för 6 000 kronor i månaden för att bli miljonär.
 • 20 år: Köp aktier för 2 100 kronor i månaden för att bli miljonär.

Därmed tycker vi att det är bevisat: alla kan bli miljonär på aktier!

Typer av konton

Det finns tre typer av konton för aktier att välja bland hos din nätmäklare:

 • Investeringssparkonto (ISK)
 • Kapitalförsäkring (KF)
 • Aktie- och fonddepå

Är du är nybörjare och bara vill komma igång med att investera i aktier? Välj ISK!
ISK är ett konto där du inte betalar någon skatt på den vinst du gör på dina aktier. Du kan när som helst sätta in och ta ut pengar från kontot utan att det kostar dig något. Istället beskattas ISK med en schablonskatt varje år. I dagsläget ligger den på 0,453 %.
Om du sparar i aktier är ISK ett överlägset val. Det är enkelt och du slipper krångel inför deklarationen. ISK lämpar sig dock inte för räntefonder eftersom avkastningen blir för dålig i förhållande till schablonskatten.
Kapitalförsäkring, KF, är egentligen inget konto utan en försäkring. Det är nätmäklarens försäkringsbolag som står som ägare för dina aktier när du har dem i en KF. Det innebär att du inte har rätt att gå på bolagsstämman om du använder en KF istället för en ISK. Risken är också högre ifall nätmäklaren går i konkurs, även om skyddet ändå är gott.
Fördelen med en KF är att du kan ange en förmånstagare, t.ex. ett barn eller en anhörig. Förmånstagaren får tillgång till din depå den dagen du dör. En annan fördel med KF är att du kan få tillbaks hela skatten på utdelningar i utländska aktier.
Aktie- och fondkonto är en depå där du betalar 30 procent i skatt på alla realiserade vinster. Denna typ av konto har fördelen att du kan kvitta förluster mot vinster. För de flesta lönar det sig dock inte jämfört med ISK. Ett aktie- och fondkonto är hur som helst det bästa kontot för dina räntefonder.

Tjäna pengar på aktier

Finns det några ”hemliga recept” eller gyllene regler för hur man kan tjäna pengar på sparande i aktier? Beroende på vilken investerare du frågar får du olika svar. Ändå finns det vissa generella saker som du kan göra för att lyckas med aktier.
Tjäna pengar på aktier genom att:

 • Köpa aktier regelbundet, gärna varje månad.
 • Endast köpa lönsamma kvalitetsbolag som växer, gärna utdelningsaktier.
 • Skaffa dig en egen strategi för när du ska köpa och sälja – följ den!
 • Bygga upp en portfölj med minst 10 till 12 olika aktier.
 • Sprida på riskerna genom att ha bolag från olika branscher, kanske 5 till 6 olika.
 • Eventuellt sprida på riskerna över olika marknader (t.ex. Sverige och USA).
 • Inte försöka tajma marknaden på känsla – följ din strategi!
 • Balansera om portföljen regelbundet (t.ex. en gång om året).

Tips på bra aktier

Vilka aktier ska man investera i? Det enkla svaret är ”köp bra aktier”. Det kan vara lättare sagt än gjort, men faktum är att många glömmer bort hur viktigt det är leta efter kvalitet för att lyckas med sparande i aktier på sikt.
När du köper aktier blir du delägare i ett företag. För att hitta bra aktier kan det underlätta att tänka sig att man verkligen investerar i ett bolag. Tänk dig tanken att du äger bolaget. Vilken typ av bolag vill du äga?
Leta efter företag som är bra på vad de gör och som verkar trovärdiga. Sök efter bolag som tjänar pengar och som troligtvis kommer att tjäna pengar i framtiden.
Bra aktier är sällan de aktier som alla pratar om. Det är inte nödvändigtvis de aktier som banker, tidningar och analytiker tipsar om. Det roliga är att du kan hitta bra aktier själv, utan vare sig examen i finansiell ekonomi eller tidigare erfarenhet av att investera i aktier.
Bra bolag brukar uppfylla flera eller samtliga av dessa kriterier:

 • Företaget går med vinst och den ökar med tiden
 • Omsättningen ökar med tiden
 • En viss skuldsättning är bra, men den får inte vara för stor
 • Regelbundna och ökande utdelningar brukar vara ett gott tecken
 • Ledningen är tydlig i sina budskap och med sin strategi
 • Nyckelpersoner i företaget äger själv ett stort antal aktier i bolaget (de får gärna investera i mer också)
 • Företaget är tydlig i sin rapportering

Bra aktier är inte alltid ett bra köp

Det första steget är att hitta bra aktier. Bara för att aktierna är bra innebär det inte att de är köpvärda. Det finns olika sätt att bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Ett av de mest vanligaste sätten är att titta på värderingen.
Vad är värdering? Värdering innebär hur mycket en aktie kostar i förhållande till ett specifikt nyckeltal. Ett av de vanligaste sätten att värdera aktier på är genom att titta på P/E-talet. P/E står för Price-to-Earnings-Ratio. Detta nyckeltal visar hur mycket aktien kostar i förhållande till vinsten.
Vissa investerare köper aktier som är lågt värderade, det vill säga som har ett relativt lågt pris i förhållande till vad bolaget tjänar.
Det finns inga exakta gränser för vad en hög eller låg värdering innebär. Genom att titta på en akties historiska värdering kan man bedöma om den är över- eller undervärderad just nu. Det går även att jämföra en akties värdering med andra aktier inom samma bransch.
Däremot blir det missvisande att jämföra två aktier från olika branscher. En växande IT-bolag kommer sannolikt att ha en mycket högre värdering än en aktie inom tillverkningsindustrin. Jämför därför bara värderingen med liknande aktier inom samma bransch.
För att jämföra värderingen på aktier med stor tillväxt kan nyckeltalet PEG (Price-Earnings-to-Growth ratio) användas istället. Det tar hänsyn till priset i förhållande till vinsten och tillväxten.
Läs mer om olika nyckeltal för aktier!

Avanza nyckeltal - aktier för nybörjare

Hos Avanza kan du hitta diverse nyckeltal, t.ex. P/E-talet och P/S-talet strax under köprutan för varje aktie.
  

om bolaget - avanza - aktier för nybörjare

Du kan hitta ännu mer information på Avanza om du klickar på fliken ”om bolaget”.
 

Nordnet nyckeltal

Hos Nordnet finns det en finansiell översikt för varje aktie. Där hittar du även några vanliga nyckeltal.

Vad påverkar aktiekursen?

På aktiemarknaden ändras priset på aktier ständigt. Det är inte bara för nybörjare som det är svårt – eller omöjligt – att förutspå hur aktiepriset ska röra sig. De mest erfarna investerarna inser att de inte på förhand med säkerhet kan säga exakt hur en aktie kommer att utvecklas i pris.
Istället handlar det om att ha oddsen på sin sida genom att köpa bra aktier, sprida på riskerna och ha tålamod. Ändå kan det vara bra att känna till vad som påverkar aktiekursen.
Aktiekursen påverkas av en mängd faktorer. Dessa är några av de vanligaste sakerna som påverkar aktiekursen:

 • Vinsten: Om företaget uppvisar ökad vinst är det fler som vill äga det och då stiger aktiekursen. Vinsten rapporteras kvartalsvis och aktiekursen kan stiga redan innan rapporten släpps om det finns förväntningar om en ökad vinst.
 • Förväntningar: Just det, förväntningar påverkar som sagt priset på aktier. Om marknaden hade förväntat sig en viss vinst kan aktiekursen sjunka om den rapporterade vinsten blir mindre än förväntningarna. Kursen kan till och med sjunka trots att vinsten är högre än tidigare kvartal!
 • Nya produkter: Om företaget lanserar nya produkter som förväntas ge framtida inkomster kan aktiepriset stiga.
 • Expansion: Nyetableringar utomlands eller på nya orter i Sverige kan få aktiekursen att stiga.
 • Uppköp: Om företaget annonserar att de kommer att köpa ett annat bolag brukar aktiekursen vanligtvis stiga.
 • Utdelningar: När ett företag höjer sin utdelning är det inte ovanligt att marknaden reagerar positivt.
 • Insiderköp: Om insynspersoner köper på sig aktier kan det gillas av marknaden.
 • Nyheter: Alla nyheter om företaget kan påverka aktiekursen.
 • Organisation: Byte av VD eller andra nyckelpersoner kan få aktiekursen att stiga eller falla.
 • Analytiker: Diverse analytiker på banker och tidningar ger då och då köp- eller säljrekommendationer. Ofta påverkar deras analys aktiepriset, oavsett om analysen är korrekt eller inte.
 • Konjunkturen: När ekonomin försämras påverkas börsen. De flesta enskilda aktier påverkas också mer eller mindre.
 • Tekniska faktorer: Om en aktie går in i en stark trend uppåt brukar det finnas en tendens att den fortsätter uppåt ett tag. En aktie kan också hamna i en fallande trend. Det finns fler så kallade tekniska faktorer som har att göra med hur prisgrafen ser ut. Det kan handla om stöd och motstånd i grafen. Tekniska faktorer har störst betydelse för hur aktiepriset rör sig på kort sikt.
 • Räntan: Om Riksbanken höjer räntan påverkar det aktiepriset (och hela aktiemarknaden) negativt. Fler väljer då att placera pengarna på banken eller i räntepapper till lägre risk, vilket får aktiepriserna att falla.
 • Politik och krig: Vad som händer i omvärlden kan påverka både enskilda aktier och hela marknaden.
 • Andra marknader: Svenska börsen är i stor grad beroende av vad som händer i USA, Asien och i Europa. Världens börser hänger i mångt och mycket samman.
 •  

Aktieinspiration

Det finns gott om resurser på nätet för dig som vill hitta inspiration för vilka aktier du kan köpa. Det är faktiskt roligt att ge sig ut på jakt efter de bästa aktierna. Dessa är våra tips på hur du som nybörjare kan låta dig inspireras:

 • Lyssna på podcasts om aktier
 • Bli Investerar-medlem och ta del av framgångsrika portföljer
 • Läs Dagens Industri
 • Aktiescreenern hos Börsdata
 • Följ investerare på Shareville
 • Avanzas aktieinspiration
 • Titta på vilka aktier som ingår i de bästa aktiefonderna. Se t.ex. Lannebo Vision hos Avanza.
 • Läs på olika bloggar om aktier
 • Följ StockBlogs flöde med aktiebloggar

Innehav fonder - aktier för nybörjare

Genom att titta på vilka innehav som finns i bra fonder kan du få inspiration till aktier att investera i. Här ser vi innehaven i fonden Lannebo Vision hos Avanza.

avanza nyheter

På Avanza kan du lätt hitta de senaste nyheterna om de flesta aktier. Här kan du även se om det finns diskussioner kring en viss aktie i deras aktieforum.

Nordnet nyhetsflöde - aktier för nybörjare

Nordnet har också ett lättillgängligt nyhetsflöde för alla aktier. Dessutom har Nordnet ett aktieforum (eller social plattform) som heter Shareville. Här finns mängder med inspiration för dig som är nybörjare!

Bästa aktierna för nybörjare 2020

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare 2020? Sannolikt är det en väldiversifierad aktieportfölj med svenska utdelningsaktier, möjligen även med vissa utländska aktier med utdelning.
Att investera i aktier i svenska investmentbolag är annars en beprövad metod som passar bra för såväl nybörjare som mer rutinerade investerare.
Det viktigaste beslutet för dig som nybörjare är att börja spara i aktier. Ett regelbundet sparande i en väldiversifierad portfölj av sunda företag kommer att ge goda resultat på sikt.

Populära utdelningsaktier

Enligt Avanza är dessa de utdelningsaktier som har flest antal ägare 2020 bland bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista:

AktieAntal ägare (ca)
Investor B82 900
Hennes & Mauritz B82 000
Swedbank A80 500
Kinnevik B59 400
Nordea Bank Abp52 600
Volvo B48 100
Latour B40 000
Ericsson B36 900
Telia Company35 700
Castellum34 100

Största investmentbolagen

Dessa är de största investmentbolagen i Sverige:

 1. Investor
 2. Lundbergföretagen
 3. Industrivärden
 4. Latour
 5. Kinnevik
 6. Lifco
 7. Bure Equity
 8. Ratos
 9. Öresund
 10. Vostok New Ventures

Tips: Bygg en portfölj med en handfull investmentbolag. Det ger en god riskspridning eftersom varje investmentbolag investerar i flera olika bolag.

Kan man låna pengar för att köpa aktier?

Det går att belåna aktieportföljen för att få en högre avkastning. Det fungerar som en hävstång på din investering. Om aktierna stiger i värde tjänar du mer pengar än vad du gjort utan belåning. Ifall aktierna tappar i värde förlorar du å andra sidan mer.
Om du är nybörjare och ska investera i aktier avråder vi bestämt från att låna pengar för att köpa aktier eftersom det ökar risken i aktieportföljen markant. Vi ska ändå ta en snabb titt på vad det innebär.
Att belåna aktieportföljen innebär att du knyter ett belåningsavtal med din aktiemäklare för att få tillgång till likvida medel som du kan investera i aktier för. Både Avanza och Nordnet erbjuder belåning av portföljen.
När du belånar portföljen får du en så kallad värdepapperskredit, vilket innebär att nätmäklaren har dina aktier som säkerhet. Det kan jämföras med ett bostadslån där bostaden är säkerheten för banken.
Nätmäklarna sätter ett belåningsvärde på olika aktier. Det kan till exempel vara 50 % eller 80 %. Belåningsvärdet avgör hur stor andel av aktien som kan användas för att få lån. Ju större och säkrare aktier desto högre brukar belåningsvärdet vara. Vissa aktier med hög risk har ett mycket lågt eller inget belåningsvärde.
Hos både Avanza och Nordnet går det att få rabatt om din belåningsgrad är låg. Belåningsgraden visar hur stort ditt lån är i förhållande till depåns värde. Hos Avanza kallas detta rabatterade lån för Superlånet och hos Nordnet heter det Knockoutrabatt.

Tips: Avanza erbjuder dig att belåna portföljen med 0 % i ränta. Lånet kallas för Superlånet. Villkoret är att du inte lånar mer än 50 000 kronor och att belåningsgraden är maximalt 10 procent. Läs mer
 
För att förstå vad belåning av portföljen betyder kan vi titta på ett konkret exempel:

 • Du har aktier till ett värde av 100 000 kronor.
 • Du belånar portföljen till 20 % och får alltså 20 000 kronor att köpa aktier för.
 • På ett år stiger värdet på aktieportföljen med 8 %.
 • Ditt nya portföljvärde är nu 129 600 kronor.
 • Du betalar tillbaks lånet genom att sälja aktier för 20 000 kronor.
 • Din vinst är 9 600 kronor (129 600 – 100 000 – 20 000). Det motsvarar en ökning med 9,6 % på dina investerade 100 000 kronor.
 • Tack vare belåningen har du fått en hävstång på din investering. Din avkastning blev 9,6 % istället för 8 %.

Hävstången fungerar tyvärr också åt andra hållet. Låt oss se vad som händer om portföljen sjunker i värde:

 • Du har aktier till ett värde av 100 000 kronor.
 • Du belånar portföljen till 20 procent och får alltså 20 000 kronor att investera i aktier för.
 • På ett år sjunker värdet på aktieportföljen med 8 procent.
 • Din portfölj är nu värd 110 400 kronor.
 • Du betalar tillbaks lånet genom att sälja aktier för 20 000 kronor.
 • Kvar har du 90 400 kronor, vilket innebär en värdeminskning på 9,6 procent.
 • På grund av belåningen förlorade din aktieportfölj 9,6 procent istället för 8 procent.

OBS! Din belånade portfölj kan sjunka så mycket i värde att lånet överskrider belåningsvärdet. Då måste du sätta in pengar eller sälja av dina innehav till förlust för att inte bli överbelånad. Annars kommer nätmäklaren själv att tvångsförsälja dina innehav för att återställa säkerheten i portföljen.

AP7

Ett exempel på hävstången vid belåning i praktiken. Den statligt förvaltade globala aktiefonden AP7 Aktiefond (ingår i AP7 Såfa) använder 10 procent hävstång. Här ser vi hur fonden har utvecklats sedan 2010 jämfört med två globala index. Källa: Morningstar.se
Givetvis går det även att låna pengar via ett privatlån och investera i aktier, men det avråder vi skarpt från. Om dina investeringar inte går som du tänkt dig måste du förstås ändå betala tillbaks lånet och dess ränta, vilket kan vara förödande.

Vanliga aktie index

Som vi nämnde ovan kan du använda index för att jämföra hur dina innehav har utvecklats jämfört med en grupp av aktier. Investerare använder ofta index för att visa hur god avkastning de lyckats åstadkomma. Några av de index som är vanligast förekommande är:

 • OMX Stockholm 30 (OMXS30): Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Inkluderar inte utdelningar.
 • OMX Stockholm Price Index (OMXSPI): Alla aktier på Stockholmsbörsen. Inkluderar inte utdelningar.
 • OMX Stockholm Gross Index (OMXSGI): Alla aktier på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar.
 • SIX30 Return Index (SIX30RX): Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier, inklusive utdelningar.
 • SIX Portfolio Index (SIXPX): Alla aktier på stockholmsbörsen. Inkluderar inte utdelningar. Inget bolag får utgöra mer än 10 %. De bolag som utgör över 5 % av värdet får tillsammans inte utgöra mer än 40 % av indexet.
 • S&P 500: Ett amerikansk aktieindex med 500 bolag från olika börser. SP500 index får ofta representera den amerikanska aktiemarknaden.
 • Nasdaq-100: Icke-finansiella företag på den amerikanska Nasdaqbörsen. Främst teknik- och IT-aktier. Utgör 90 procent av Nasdaq Composite.
 • Dow Jones Industrial Average (Dow): 30 stora amerikanska aktiebolag. Ett index med lång historia och som används ofta.
 • Nikkei 225: Tokyobörsens 225 största bolag spridda över olika sektorer.
 • FTSE100: De 100 största företagen på Londonbörsen.
 • OMX Nordic 40: De 40 mest omsatta aktierna på börserna i Stockholm, Köpenhamn, Reykjavik och Helsingfors.
 • MSCI World: Ett globalt aktieindex med 1 655 aktier.

Aktier eller fonder?

En naturlig fråga är – ska jag köpa aktier eller fonder? Faktum är att det viktigaste beslutet är att börja spara på börsen. Om du sedan sparar i rena aktier eller aktiefonder är av sekundär betydelse. Bägge ger god avkastning på sikt.
Aktiefonder består av aktier. I Sverige måste en aktiefond enligt lag innehålla minst 16 olika aktier. Vanligtvis innehåller de många gånger fler aktier än så. Den främsta anledningen till att köpa aktiefonder istället för aktier är att du kan få en god riskspridning genom ett eller två köp. Du behöver inte lägga ner tid på att analysera vilka aktier som är köpvärda.
En av de största nackdelarna med att investera i fonder är att du får betala en förvaltningsavgift (bortsett från indexfonder, som brukar ha en mycket låg avgift). Någon sådan finns inte för aktier. Istället finns det ett courtage som du endast betalar då du köper eller säljer dina aktier.
Att köpa aktier istället för fonder har fördelen att du själv kan välja vilka aktier du ska investera i. Du kan skapa egna strategier som du tror på. Det kan vara både roligt och lärorikt. Att investera i aktier kan också vara ett sätt att få en bättre avkastning än index. Det kan vara svårt, men med rätt strategi går det.

Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett bolag som satsar på att köpa aktier i andra aktiebolag. Deras hela affärsidé är med andra ord att investera i andra aktiebolag. Man kan i princip säga att det finns två olika sorters investmentbolag.

 • Den första sorten satsar på att långsiktig öka värdet på aktier inom det egna företaget, med andra ord vill de öka sitt eget värde så att aktierna du investerat i ökar i värde.
 • Den andra sortens investmentbolag är s.k. maktbolag. De satsar på att styra och kontrollera andra företag där värdeökningen inte längre är lika viktig. Dock är de flesta investmentbolag en blandning av både dessa former.

Oavsett vilken sort man köper så är investmentbolag nästan alltid bra aktier för en nybörjare.  Väljer du att ha ett investmentbolag i din portfölj uppnår du nästan automatiskt en diversifiering och en riskspridning iom att dem investerar i många bolag i sitt företag. Bakom investmentbolag finns i princip alltid en stark ägarfamilj också och det hjälper till med att minska risken betydligt.

Sammanfattning

Det är lättare än vad många tror att börja investera i aktier för nybörjare. Tack vare moderna och lättanvända plattformar hos aktiemäklarna Avanza och Nordnet är det enkelt att komma igång. Courtaget är numera mycket lågt och det finns gott om information om aktier att tillgå.

Att lyckas med aktier handlar inte bara om att hitta bra aktier att köpa utan även om att bygga en diversifierad aktieportfölj. Sprid på riskerna genom att investera i aktier i minst 10-12 bolag och inom olika branscher. Var långsiktig och månadsspara gärna. Svårare än så är det inte att lyckas med aktier!

Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning.