Ränta på ränta effekten – kalkylator | Formel och räkna på räntan
ränta på ränta

Ränta på ränta effekten – kalkylator | Formel och räkna på räntan

Med ränta på ränta kan du få dina sparpengar att börja arbeta åt dig genom att du får ränta på alla tidigare räntor. Effekten blir att du tjänar du mer och mer pengar för varje år som går. Prova vår ränta på ränta kalkylator så förstår du vilken enorm betydelse detta fenomen kan ha på dina besparingar!

 

Ränta på ränta
Fyll i rutorna nedan för att räkna ut din ränta på ränta och avkastning
Hur mycket sparar du per månad?:
Genomsnittlig avkastning per år? Fyll i procent:
Startbelopp. Hur mycket pengar börjar du med?:
Antal år som du vill spara och kan låta pengarna vara i fred:

 

Vad är ränta på ränta?

Ränta på ränta handlar om att du får ränta på tidigare intjänad ränta. Alber Einstein lär ha sagt att det är världens åttonde underverk. Han ska också ha sagt att det är en av universums starkaste krafter.

Tänk dig att du sätter in pengar på ett sparkonto. När du tittar på kontoutdraget efter ett år ser du att du fått ränta på pengarna. Du låter pengarna ligga kvar. Året därpå tittar du på kontoutdraget igen. Nu ser du att du fått ränta igen – inte bara på din ursprungliga insättning utan även på förra årets ränta. Du har då mer pengar vid årets slut. Från första året och på ett par år handlar det kanske inte om så många kronor men efter några år blir effekten påtaglig.

 

Vi kan illustrera effekten av fenomenet med en graf. I grafen nedan ser du tre scenarios:

 • Sparkapital utan ränta.
 • Sparkapital med ackumulerad ränta i 25 år.
 • Sparkapital med ränta på ränta i 25 år.

 

Vad är ränta på ränta

 

Det är bland annat tack vare ränta på ränta som det går att bli så rik på aktier. En annan slutsats är att den som har gott tålamod belönas med ränta på ränta-effekten.

 

Visste du att… På engelska heter ränta på ränta compounding.

Visste du att… en synonym till ränta på ränta är kumulativ ränta och sammansatt ränta.

 

Faktorer som påverkar ränta på ränta

När du ska räkna på kumulativ ränta finns det sju faktorer som påverkar hur bra slutresultatet blir:

 • Tid: Ränta-effekten blir kraftfull när den får jobba i många år. Du bör ha en sparhorisont på minst tio år för att effekten ska bli stark.
 • Avkastning: Även kallat räntan. Ju högre avkastning/ränta per år desto större effekt. Aktiemarknaden kan förväntas avkasta runt 8 procent per år.
 • Startbelopp: Om du redan har ett startkapital får du en rivstart och räntan kan börja jobba från dag ett.
 • Månadssparande: Om du har en lång sparhorisont är det troligt att dina månatliga insättningar med tiden kommer att vara värda mer än startbeloppet.
 • Avgifter: Förvaltningsavgifter för fonder och courtage för aktier måste dras av från avkastningen innan kumulativ ränta kan räknas ut.
 • Skatt: Om du har pengarna på ISK betalar du en ISK-skatt varje år som måste dras av från ränta på ränta-beräkningen. Samma sak gäller för kapitalförsäkring, KF. Har du pengarna på aktie- och fondkonto drar du av skatten när du realiserar vinsten.
 • Inflation: Inflationen påverkar inte mängden kronor och ören på kontot men det påverkar köpkraften. Vill du veta vilken verklig effekt den har för ditt sparande måste du räkna med inflationen också.

Ränta på ränta formel

Det är egentligen ganska lätt att räkna ut ränta på ränta med en matematisk formel. Så här ser den enklaste formeln ut:

 

Ränta på ränta formel

 

 • Slutvärde: Det totala värdet på ditt sparande vid spartidens slut.
 • Startvärde: Det belopp som du sparar i början av spartiden.
 • Ränta: Ränta per år, till exempel 0,5 procent (sparkonto) eller 8 procent (aktier eller fonder).
 • Antal år: Detta är antalet år som du låter pengarna ligga kvar på sparkontot, i aktier, fonder eller liknande. Du ”låter pengarna jobba”.

Exempel 1

 • Du sätter in 10 000 kronor på ett bankkonto (startvärde).
 • Ditt bankkonto ger 1 procent ränta per år.
 • Du låter pengarna ligga på bankkontot i 10 år.

Uträkning:

 

Ränta på ränta formel

 

Kommentar: Du har alltså tjänat 1 046 kronor tack vare ränta och ränta på ränta-effekten. Utan hade du tjänat 1 000 kr. Den gav dig 46 kronor extra.

Exempel 2

Det låter kanske inte så mycket med 46 kronor. Låt oss prova ett annat exempel.

 • Du köper andelar i en indexfond för 100 000 kr på Stockholmsbörsen.
 • Fonden utvecklas med i snitt 8 procent per år i 25 år.
 • Först efter 25 år säljer du dina innehav.

Uträkning:

 

Ränta på ränta formel

 

Kommentar: Du har tjänat 584 848 kronor tack vare din avkastning och genom sammansatt ränta. Hade du varje år plockat ut vinsten hade du istället tjänat totalt 200 000 i ränta. Effekten av dettagav dig med andra ord hela 384 848 kr extra inkomst på dina 100 000 kronor som du sparat!

Perioden för ränta på ränta

I exemplet ovan utgick vi från att perioden för att räkna ut ränta på ränta är 1, det vill säga ett år. Det går att räkna ut på vilken period som helst, till exempel månadsbasis, veckobasis eller dagsbasis. Vill vi ta hänsyn till perioden ser formeln för sammansatt ränta ut så här:

 

Perioden för ränta på ränta

 

Period i formeln ovan motsvarar antal perioder per år som vi ska räkna på. För ett bankkonto, fonder eller aktier blir värdet 1 om vi räknar på ränta/avkastning på årsbasis. Vill du räkna ränta på ränta med perioden månad skriver du 12. För uträkning på dagsbasis blir det 365.

Ränta på ränta med månadssparande

De flesta som sparar pengar kommer att sätta in mer pengar på banken eller köpa mer fonder och aktier under tiden. Många lägger in ett månadssparande. För att räkna ut  med månatligt sparande använder vi följande formel:

 

Ränta på ränta med månadssparande

 

 • Slutvärde: Det totala värdet på ditt sparande vid spartidens slut.
 • Månadssparande: Det belopp du spar varje månad.
 • Period: Den period som fungerar som bas för vår uträkning.
 • Ränta: Ränta per år, till exempel 0,5 procent (sparkonto) eller 8 procent (aktier eller fonder).
 • Antal år: Detta är antalet år som du låter pengarna ligga kvar på sparkontot, i aktier, fonder eller liknande.

Exempel:

 • Du månadssparar 3 000 kr i en indexfond på Stockholmsbörsen.
 • Fonden utvecklas med i snitt 8 procent per år i 25 år.
 • Först efter 25 år säljer du dina innehav.

Uträkning:

 

Ränta på ränta med månadssparande

 

Formel med startvärde och månadssparande

Den uppmärksamme har nu sett att vårt månadssparande inte innehöll något startvärde. Många som vill beräkna sammansatt ränta har redan ett sparkapital att utgå från. Den kompletta formeln får vi helt enkelt genom att lägga ihop de två ekvationerna:

 

Formel med startvärde och månadssparande - ränta på ränta

 

Räkna ränta på ränta formel i Excel

Med en ränta på ränta beräkning i Excel kan du snabbt testa med olika procentsatser och startvärden. Formeln för en kumulativ ränta kalkyl i Excel är olika på engelska och svenska:

 • Engelska versionen av Excel: FV()
 • Svenska versionen av Excel: SLUTVÄRDE()

Så här ser det ut i den engelska versionen av Excel:

 

Räkna ränta på ränta formel i Excel

 

Genomför din kalkyl genom att fylla i de olika parametrarna. Så här kan du tolka dem (begrepp på engelska och svenska):

 • rate/ränta: Räntan för perioden
 • nper/periodantal: Antal perioder, t.ex. år
 • pmt/betalning: Inbetalning varje månad. OBS: du ska ange inbetalningen som ett negativt värde!
 • pv/nuvärde: OBS: Även detta värde måste anges som negativt. Om du inte har något startkapital måste du skriva 0.
 • type/typ: Ange 0 om beräkning av ränta ska göras i slutet av perioden eller 1 om den ska göras i början av perioden. Vi väljer här 1 för att få samma uträkning som i våra formler ovan.

Tips: Använd vår ränta på ränta kalkylator överst på sidan för att snabbt räkna ut hur mycket du kan spara utan att krångla med Excel!

Exempel i Excel

Låt oss anta att vi har 100 000 i startkapital som vi köper indexfonder för på Stockholmsbörsen. Varje månad sparar vi 3 000 kronor. Fonden utvecklas med i snitt 8 procent per år i 25 år. Då säljer vi. Så här ser det ut i Excel:

 

Exempel i Excel - ränta på ränta

 

Resultatet blir:

 

Exempel i Excel - ränta på ränta

 

Att räkna det i Excel är alltså ganska lätt. Formeln tar hänsyn till eventuellt startbelopp och periodiska (till exempel månatliga) insättningar.

 

Här kan du ladda ner ett exempel på en excelmall:

Formel excel mall template

Så här ser ränta på ränta mallen i excel ut

ränta på ränta formel excel

Minnesregler

Ränta på ränta kalkylator och matematiska formler i all ära, men det går faktiskt att höfta till rätt bra också. Det finns lite olika minnesregler för kumulativ ränta som du kan använda för att få en ungefärlig uppskattning på hur mycket pengar du kan tjäna eller spara:

 • Regeln om 72: Enligt regeln om 72 får du se hur många år det dröjer innan dina pengar fördubblat sitt värde. Ta bara talet 72 och dela med den årliga avkastningen så ser du hur lång tid det tar! Regeln om 72 bygger på att du återinvesterar avkastningen, det vill säga att du drar nytta av kraften i ränteeffekten.
 • 20-årsregeln: Det tar ungefär 20 år för att få sparkapitalet att växa 5 gånger om avkastningen är 8 procent. Varför just 8 procent? Det anses vara ett rimligt antagande om förväntad avkastning på börsen, till exempel om du köper indexfonder.
 • Veckobesparing: Om placerar alla utgifter som du kan spara varje vecka i en indexfond på börsen kan du räkna med att få tillbaks 750 gånger dessa pengar om 10 år.
 • Månadsbesparing: Ifall du placerar alla utgifter du kan spara in på varje månad i en indexfond kommer du troligtvis att ha ungefär 187 gånger så mycket om tio år.

Avgifter, skatt och inflation

Eftersom ränta på ränta har en nästan magisk effekt på dina besparingar på lång sikt räknas varje krona som du lyckas spara. Därför är det oerhört viktigt att minimera allt som minskar ditt sparkapital. Förutom dina egna eventuella uttag är det tre saker som minskar effekten av ränta på ränta:

 • Avgifter
 • Skatt
 • Inflation

Dyra avgifter äter upp avkastningen

Låt oss börja med att titta på avgifterna. När du har pengar på sparkonto läggs det sällan på några avgifter om vi bortser från eventuell årsavgift för bankkonto, internetbank och eventuella kort. Däremot har en majoritet av svenskarna ett betydande fondsparande. Tyvärr är det många som köper fonder med en alldeles för hög förvaltningsavgift.

Ta en titt på följande fakta:

 • Sverigefonder kostar i snitt 0,95 procent per år i förvaltningsavgift.
 • De dyraste Sverigefonderna kostar 1,85-2,25 procent per år.
 • Tillväxtfonder kostar i snitt över 1,6 procent per år.
 • De dyraste tillväxtmarknadsfonderna kostar över 3 procent i förvaltningsavgift per år.
 • Globalfonder kostar i snitt över 1,3 procent per år.
 • De dyraste globalfonderna kostar över 2,7 procent per år.

Alla dessa utgifter gör en oerhörd skada för miljontals svenskars besparingar. Förvaltningsavgiften dras nämligen från hela det sparade kapitalet varje år. Och på detta sätt måste även denna avgift måste räknas bort från avkastningen för att vi ska se hur mycket den faktiska avkastningen är, nettoavkastningen.

I grafen nedan ser du hur mycket ditt sparkapital påverkas på lång sikt av en till synes oskyldig förvaltningsavgift.

 

Dyra avgifter äter upp avkastningen - ränta på ränta

 

I grafen har vi simulerat hur ett sparkapital på 100 000 kronor utvecklats under 25 års sikt i fyra olika fonder. Varje fond har haft en avkastning på 8 procent per år. Däremot var förvaltningsavgiften olika: 0%, 0,5%, 1% och 2%. Skillnaden i vinst mellan den dyraste och den billigaste fonden är drygt 229 000 kronor!

Även den till synes blygsamma förvaltningsavgiften på 0,5 procent gav oss nästan 67 000 kronor mindre i slutändan på grund av utebliven vinst och på grund av ränta på ränta.

Resultatet är slående. Med tanke på att ytterst få fondförvaltare lyckas överavkasta jämförelseindex på sikt är det i de flesta fall bättre att köpa indexfonder istället för dyra aktivt förvaltade fonder. Den genomsnittliga förvaltningskostnaden för indexfonder är under 0,4 procent. Många indexfonder kostar under 0,2 procent och vissa är helt gratis, som exempelvis Avanza Zero.

Tänk på skatten!

Hur räknar man på skatten och ränta på ränta? Det beror på vilken typ av konto du har för dina besparingar. Detta gäller för skatt och ränteeffekten:

 • Bankkonto: Vinsten beskattas med 30 procent varje år. Ränta på ränta räknas således på de återstående 70 procenten av din vinst samt på det kapital som redan ligger på kontot.
 • ISK: Hela innehavet på ditt investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas varje år. För 2019 är skatten på ISK-konto 0,453 procent. Du måste alltså dra av detta belopp innan du räknar räntan.
 • Kapitalförsäkring: Samma som för ISK.
 • Aktie- och fondkonto: Du betalar 30 procent i skatt när du realiserar en vinst, det vill säga när du säljer dina aktier eller fonder. Det innebär att du ska räkna ränta på ränta på hela avkastningen och dra av skatten först när du sålt dina värdepapper.

Exempel: Jämförelse ISK och aktie- och fondkonto

Vi har jämfört hur ett sparkapital på 100 000 utvecklats på ett ISK och ett aktie- och fondkonto under 25 års tid. Vi har antagit att avkastningen är 8 procent per år och att skattesatserna är desamma hela tiden.

 

Jämförelse ISK och aktie- och fondkonto - ränta på ränta

 

Grafen visar värdeutvecklingen för ISK efter skatt (blå linje) och värdeutvecklingen för aktie- och fondkontot innan skatt (orange linje). När vi betalar 30 procent reavinstskatt har vi på aktie- och fondkontot kvar vad den grå linjen markerar. I detta exempel har det alltså inte lönat sig att ha värdepappren på ett aktie- och fondkonto.

Är ISK eller aktie- och fondkonto bäst med tanke på ränta på ränta? Svaret är att det beror på. Till vardags brukar man säga att det är fördelaktigt med ISK så länge avkastningen ligger över den så kallade brytpunkten. I skrivande stund ligger den på drygt 1,5 procent.

Svaret ”det beror på” grundar sig på flera saker:

 • ISK-skatten baseras på statslåneräntan. Höjs den stiger också schablonskatten för ISK. Därmed höjs även brytpunkten.
 • Det kan antas vara troligare att ISK-skatten höjs av politiker i framtiden än att reavinstskatten (nu 30 procent) höjs. Kan diskuteras.
 • Tiden – hur länge pengarna får jobba avgör om ISK eller aktie- och fondkonto är mest lönsamt.
 • Räntan – hur hög räntan är avgör när i framtiden det kan bli mer lönsamt med en annan kontoform.

Låt oss titta på de två sista begreppen. ISK är nämligen inte lönsamt i längden. Det finns en brytpunkt i tiden för när ISK upphör att vara mer lönsamt jämfört med ett aktie- och fondkonto när vi tar hänsyn till ränta på ränta.

I vårt exempel ovan var det inte lönsamt med ett aktie- och fondkonto jämfört med ISK. Om vi räknar på skillnaden i slutvärde på kontot på ISK jämfört med ett aktie- och fondkonto efter skatt (med data från vårt exempel) och plottar ut det i en graf ser det ut så här:

 

skatt - ränta på ränta

 

Vi ser att det blir mer lönsamt med ett aktie- och fondkonto ifall vi behåller vår investering i 87 år eller längre. Så lång sparhorisont är det dock knappast någon som har. Men det som är intressant är att denna brytpunkt i tiden kommer allt närmare ju lägre avkastning vi har på kontot. Hade avkastningen varit 2 procent hade till exempel ett aktie- och fondkonto varit mer lönsamt än ISK efter drygt 40 år. För småsparare lär ändå ISK eller KF vara ett överlägset val så gott som alltid.

Inflation

Det finns en begränsning med de flesta ränta på ränta-beräkningar och det är att de inte tar hänsyn till inflationen. I Sverige är Riksbankens mål att inflationen ska ligga på 2 procent per år. Håller sig inflationen där innebär det att dina pengar blir 2 procent mindre värda varje år. Har du pengarna på ett sparkonto med 0 procent ränta kommer du alltså att förlora pengar. Ligger sparpengarna på ett konto med 2 procent ränta är du break even.

När du beräknar dettaär det en uträkning som grundar sig på räntan och antal perioder. Vill du räkna ut ränta på ränta med det faktiska penningvärdet använder du samma formel som vanligt men du får byta ut den årliga avkastningen enligt följande formel:

 

Inflation - ränta på ränta

 

Exempel:

Om din årliga avkastning är 8 procent och inflationen är 2 procent ser uträkningen ut så här:

 

Inflation - ränta på ränta - exempel

 

När du räknar ut använder du därefter detta belopp istället för ”ränta”. Vid periodens slut kommer du att ha mer pengar på kontot än vad formeln visar. Resultatet kommer att visa vad pengarna kommer att vara värda med hänsyn till inflationen. Med andra ord: du får en uppfattning om hur mycket pengar du kommer att sparat ihop mätt i dagens penningvärde.

Använda eller återinvestera utdelningar?

Effekten av dettakan illustreras väl genom att titta på utdelningsinvesteringar. Att köpa utdelningsaktier är en populär aktiestrategi. Den innebär i grund och botten att man köper aktier i bolag som varje år delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Vissa som köper utdelningsaktier gör det för att en gång i tiden kunna leva på utdelningarna.

Fram till dess är det en god idé att återinvestera utdelningarna varje gång de kommer in på kontot. Du köper helt enkelt nya utdelningsaktier för pengarna. Nästa år kommer du att få utdelningar även på de nya aktierna. Då köper du åter igen aktier.

Att köpa nya utdelningsaktier för utdelningarna känns lite som att bygga en evighetsmaskin, eller pengamaskin om man så vill. Faktum är att det är ett utmärkt exempel på ränta på ränta effekten i praktiken.

Skulder

Effekten av detta fenomenet fungerar tyvärr lika ”bra” på skulder som på besparingar. Det är på grund av denna som många svenskar hamnar i skuldfällan. En till synes liten skuld kan snabbt växa till sig med tiden. Även en mycket liten skillnad i ränta får stor effekt på skulden på sikt.

När det gäller investeringar vet du aldrig med säkerhet om de kommer att lyckas eller inte (även om den mesta talar för aktiemarknaden på sikt). Med skulder kan du dock vara säker på att banken kommer att vilja ha tillbaks pengarna plus ränta. Om du har en skuld kommer ränta på ränta effekten att göra att du till slut arbetar allt mer åt banken. Dina intjänade pengar går åt till att betala den allt större räntekostnaden.

När det kommer till skulder gör du därför klokt i att:

 • Låna så lite som möjligt: Ju mindre skuld du har i början desto mindre belopp har räntan att ”arbeta med”.
 • Skaffa så låg ränta som möjligt: Även en liten skillnad i räntesatsen spelar stor roll.
 • Korta ner återbetalningstiden: Den får större effekt ju längre tid som går.

I Sverige har makthavarna insett att hög skuldsättning är ett hot mot såväl privatekonomi som landets finansiella stabilitet. Därför har man lagstiftat om exempelvis amorteringskrav och bolånetak. Andra åtgärder är nya regler om högkostnadskrediter för att minska risken att folk hamnar i skuldfällan via snabblån.

 

Ränta på ränta formel excel

Här kan du ladda ner excel mallen:

Formel excel mall template

Så här ser mallen i excel ut

ränta på ränta formel excel

Sammanfattning

Einstein hade nog rätt när han kallade ränta på ränta för världens åttonde underverk. Det är bland annat tack vare detta fenomen som du kan skapa en pengamaskin och bli rik på aktier. Varje år räknas avkastningen på all den tidigare avkastning du fått. Efter ett tag börjar sparkapitalet nästan leva sitt eget liv och växer exponentiellt.

30 bra sidoinkomster för dig som behöver extra pengar | Sidoinkomst

Att skaffa sig en sidoinkomst, som ibland även benämns passiv inkomst i denna artikel, är faktiskt enklare än vad många tror. Det finns många vägar att gå för att bygga upp en bra sidoinkomst och som ger lite extra pengar i plånboken.

Vi har därför skapat en lista med 30 konkreta tips och idéer för dig som behöver en extra inkomst men som inte kräver någon större arbetsinsats. Det enda som krävs är att du är lite om och kring sig och att du kan tänka utanför boxen. Samtidigt ska en sidoinkomst vara just en inkomst vid sidan av ordinarie inkomst, annars riskerar du att urholka hela idén med en passiv inkomst.

30 sidoinkomster för dig som behöver extra pengar – listan

 

30. Låna ut och tjäna pengar via Lendify, Brocc och P2P

Jag har förutom mina aktieportföljer och min trading mer och mer börjat att spara pengar genom olika sparformer som en del av mina passiva inkomster. En av dessa sparformer är så kallade peer-to-peer (P2P). Det är en bransch som växer fort nu.

Här kan du se om lendify fortfarande är attraktivt. Vad Broccs erbjuder hittade jag här. Peer to Peer skulle kunna bli en aktiv del i din pengamaskin.

Här har vi skrivit mer om Lendify på Samuelssons Rapport och här om Brocc.

lendify och brocc - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar

29. Gör enkla betalda undersökningar:

Företag lägger idag ut stora summor med pengar för att ta reda på vad konsumenter tycker och vill ha. Detta kan du tjäna pengar på. Du kan hitta betalda undersökningar här (också för svenskar). Även här har jag skrivit om betalda undersökningar. Det är enkelt att komma igång. Det är bara att följa det som står på sidan du kommer till. Nu kan du själv vara med och tjäna pengar enkelt online på dessa betalda undersökningar eller surveys som de också kallas. Du kan hitta betalda undersökningar här (Survey också för svenskar).

betalda undersökningar - sidoinkomst för dig som behöver extra pengar

28. Sälj kläder och prylar på nätet

Vi är nog ganska många som har kläder, skor och prylar liggandes i både källare och förråd. Saker som inte använts på åratal men som varken är särskilt slitna eller trasiga. Varför inte göra en rejäl rensning och lägga ut sakerna till försäljning på nätet?
I många städer finns det dessutom möjlighet att hyra ett bord eller två på olika loppisar där du sedan kan sälja dem vidare som second hand.

sälj kläder och saker på nätet - sidoinkomst för dig som behöver extra pengar

27. Kör mobilapplikationer

Det finns mängder med olika mobilapplikationer som kan generera en liten summa pengar per sökning via så kallade add-ons. Det enda som krävs är att du öppnar appen och låter den arbeta på i bakgrunden, under tiden som du ägnar dig åt en annan syssla. Det är inga stora summor vi pratar om för ditt arbete, men många bäckar små…

 

26. Recensera appar, hemsidor och delta i betalda undersökningar

Många webbutvecklare välkomnar feedback på sina hemsidor innan de lanseras. Det går relativt snabbt och oftast får du ett antal punkter du ska kontrollera vilket gör det hela ännu enklare. När du gått igenom alla punkter skriver du ett utlåtande, eller en recension, och får betalt på köpet. Ett sätt att tjäna en extra slant som visserligen kräver en arbetsinsats, men som samtidigt är roligt och lärorikt. Är du intresserad av att lära di mer om betalda undersökningar så kan du läsa mer om det här.

recensera appar - sidoinkomst för dig som behöver extra pengar

25. Skapa en app

Det här kräver en hel del kunskap och tid, men när du väl har skapat din app behöver du inte göra så mycket mer än att underhålla den. Börja med att scanna av behov och intresse och forma appen utefter detta – ju fler som laddar ner din app, desto mer pengar tjänar du.

sidoinkomst
sidoinkomst

 

24. Hyr ut en del av bostaden

Har du ett rum ovanför garaget eller i källaren som du inte använder? Är du ofta ute och reser i jobbet och behöver någon som ser efter bostaden under tiden? Det finns alla möjligheter att hyra ut hela eller delar av bostaden under olika perioder, både till företag och till privatpersoner. Glöm bara inte att kolla upp referenser och att göra en kreditkontroll först.

hyr ut din bostad - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar

23. Skapa en onlinekurs

Nätet kryllar av sidor som köper onlinekurser och din kan bli en av dem. Det här kräver också en del förkunskaper och tid, men som vi tidigare har kunnat konstatera – när kursen väl är skapad är det bara att luta sig tillbaka och börja njuta av en stabil sidoinkomst.
Obs! Det är en stor fördel om du har ett specialintresse som du kan bygga din kurs runt, för att på så via öka trovärdigheten kring tjänsten.

skapa onlinekurser - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar

22. Sälj bilder på nätet

Har du ett genuint fotointresse och är duktig på att ta bilder? Då finns det möjligheter att sälja bilder på nätet. Det finns många sidor som samlar alla möjliga slags bilder som människor får betala en slant för att ladda ner och använda i olika sammanhang.
Kolla gärna upp vilken typ av bilder som efterfrågas mest för att öka chanserna för att sälja just dina bilder ytterligare.

sälj bilder - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar

21. Var hundvakt

Är det så att grannen eller kollegan ska resa bort och behöver någon som kan passa hunden? Kanske finns det någon i närheten som är i behov av hundvakt ett par eftermiddagar i veckan? Det här kan bli ett både roligt och nyttigt sätt att tjäna extrapengar på, i synnerhet om du studerar eller jobbar deltid. Du får både motion, sällskap och extraklirr i kassan!

hundvakt - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar

20. Sitt barnvakt

Precis som med hundar behöver barn ses efter, inte minst när föräldrarna ska på fest eller resa bort. Erbjud dig att sitta barnvakt om så bara för en timme eller två, så kommer det garanterat att kunna bli många fler timmar framöver. Kan du dessutom sova över är det ett stort plus i kanten, men kom ihåg att ta lite extra betalt i så fall!

barnvakt - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar

19. Sälj presentartiklar på nätet

Det finns flera kommersiella sajter som fungerar som en slags marknadsplats för olika företag som säljer all sköns prylar, som exempelvis Fyndiq och CDON. Har du eget företag kan du ansöka om att bli säljare och därmed öppna ett konto i vilket du lägger ut presentartiklar till försäljning.
Ansökningsprocessen kan ta lite tid och ställer en del krav på dig som företagare, men när du väl är igång är det bara att lägga in produkter vänta på din första beställning.
Obs! Var noga med att läsa på om leveransvillkor och annat praktiskt innan du ansöker!

 

18. Skriv tal åt andra

Är du en fena på att formulera dig i skrift? Då kan du tjäna pengar på att skriva tal som kan användas i olika syften och sammanhang. Försök att formulera talen så generella som möjligt och gör det enkelt för talaren att byta ut datum, namn, plats och så vidare.

skriv tal åt andra - sidoinkomst

17. Korrekturläsa manus, hemsidor och bloggar

Om du är bra på språk och har sinne för detaljer kan korrekturläsning vara ett bra extraknäck för dig. Det finns både bok- och filmmanus därute som behöver korrekturläsas, liksom hemsidor, bloggar och så vidare. Dock behöver du först ta reda på vad som ingår i en korrekturläsning och vad som förväntas av dig, för det kan nämligen variera ganska kraftigt.
Det finns dessutom rekommenderade priser för hur mycket man kan ta betalt som korrekturläsare så det behöver du också ha lite koll på. Detta är ett extrajobb som visserligen kräver en viss arbetsinsats, men som kan vara både roligt och stimulerande för den som gillar att läsa!

16. Hyr ut båten, sommarhuset och/eller husvagnen

Att hyra ut en kär ägodel kan säkert kännas både jobbigt och oroligt till en början, men när du väl har gjort det ett par gånger kommer du nog att märka att det inte var så farligt. Det viktiga är att kolla upp personen/personerna som vill hyra och att ha en dialog inför uthyrningen.
Det bästa är såklart att träffas för att gå igenom vad som gäller, men går inte det finns det kanske möjlighet att ringa via Skype eller åtminstone talas vi per telefon. Det finns färdiga kontrakt på nätet som går att skriva ut och använda sig av. Ju mer förberedd du är desto lättare blir processen.

15. Genomför undersökningar online

Att det finns företag som betalar människor för att genomföra betalda undersökningar online visste du kanske redan, men har du koll på hur enkelt det faktiskt är att delta? Det finns möjligheter att göra allt ifrån en till tiotals undersökningar per vecka och att tjäna en extra slant varje gång. Det kan bli en hel del per månad det!

14. Delta i forskningsprojekt

Många läkemedelsföretag bedriver någon form av forskningsverksamhet och därmed behöver de också människor som kan ställa upp och vara testpersoner. Det kan handla om att testa olika typer av mediciner, nya behandlingsmetoder, delta i fokusgrupper och enkätundersökningar och så vidare.
Det kräver sällan mycket av din tid vilket gör det till ett relativt enkelt sätt att tjäna lite extra pengar vid sidan om.

13. Arbeta som frilansskribent

Många är de företagare som ägnar allt för mycket tid åt sådant de egentligen inte är bra på, som att skriva nyhetsbrev och blogginlägg till exempel. Att jobba som frilandsskribent är därför en tjänst som du kan erbjuda, i synnerhet om du är en duktig skribent och har lite extra tid över. Det är inga stora pengar att tjäna men dock en sidoinkomst som inte är att förringa. Gillar du dessutom att skriva finns det ingenting som hindrar dig!

Arbeta som frilansskribent - sidoinkomster

12. Delta i skrivtävlingar

Flertalet större veckotidningar och bokförlag har regelbundna skrivtävlingar som du kan läsa om och anmäla dig till på nätet. Det här kanske inte direkt kvalificerar sig om en passiv inkomst då arbetsinsatsen är ganska stor, men det skulle kunna generera en ganska rejäl sidoinkomst om du har riktig tur. I synnerhet om du är riktigt bra på att skriva och vet vad läsaren vill ha.Många gånger får du dessutom ett färdigt tema som du ska förhålla dig till, vilket kan göra det hela ännu enklare för den som har svårt att komma igång.

11. Erbjud dina tjänster

Är du en fena på trädgårdsarbete, DIY eller att laga mat och baka? Erbjud dina tjänster till nära och kära mot en viss summa pengar. Vem vet – du kanske startar en cateringfirma eller blir trädgårdsmästare helt på heltid om det slår väl ut! Perfekt extraknäck för den som vill utveckla nya sidor av sig själv.

10. Läs in ljudböcker

Om du tycker om att läsa och har en behaglig röst att lyssna till kan du anmäla ditt intresse för att läsa in ljudböcker och liknande. Det finns företag som anlitar människor för att göra olika voice-overs som det kallas, däribland inläsning av böcker, tidskrifter, reklaminslag etcetera. Dock är konkurrensen stor och det krävs bland annat att du har rätt utrustning för att spela in egna röstprov.

9. Starta en blogg

Vi vet alla hur många bloggar det finns därute och det kan säkert kännas ganska hopplöst att nå ut i det ständiga mediebruset. Därför är det viktigt att blogga om sådant som verkligen berör och som många kan relatera till, inte minst du själv. Kanske har du ett specialintresse eller en specifik kompetens som du kan dela med dig av så att andra känner att de har nytta av din blogg?
För att tjäna pengar på bloggen behöver du dock mer än bara följare, du behöver så kallade affiliates och andra samarbetspartners. Kom också ihåg att det tar tid att bygga upp en läsekrets, så utrusta dig med mycket tålamod och se till att hålla bloggen levande.

8. Jobba med sociala medier

Har du bra koll på vad som säljer i sociala medier? Då kan du erbjuda dig att sköta marknadsföringen i just sociala medier. Det blir allt viktigare för företag att synas på Youtube, Instagram, Pinterest och Facebook och liknande, men få har tid att ta hand om sina konton. Det kan du göra åt dem!

social media 190930 Samuelssons Rapport

7. Få betalt för klick

Det finns faktiskt företag som betalar människor för att klicka in sig på specifika hemsidor. Generellt sett krävs det en ganska liten arbetsinsats, men du behöver oftast ha tillgång till ett par olika enheter (stationär dator, läsplatta, mobiltelefon).
Du kommer med all sannolikhet att behöva anteckna vilken plats hemsidan rankades på vid söktillfället, men det är i princip allt du behöver göra för att tjäna lite extra pengar varje månad.

6. Sälj dina konstverk

Är du konstnärligt lagd och kan måla, skulptera, sticka eller sy kan du försöka sälja dina konstverk både online och på diverse marknader och hantverksmässor.
Kanske inte direkt en passiv inkomst i den bemärkelsen att det krävs en ganska rejäl arbetsinsats, men en sidoinkomst som kan bli ganska stor om du lägger ner lite tid och energi på att få igång den.

5. Skriv noveller

Det finns ett antal så kallade damtidningar som tar emot noveller ifrån både kända och okända författare.
Självklart finns det inga garantier för att de blir publicerade, men blir de det kan du tjäna en ganska bra slant på dem. Kolla först upp reglerna för hur långa noveller de vill ha samt om det finns övriga önskemål. Lycka till!

4. Arbeta som läxhjälpare

Anmäl dig hos någon av de läxhjälpföretag som förmedlar jobb inom läxläsning i din egen eller en närliggande kommun. Det går oftast att utföra jobbet såväl online som i lokal eller hemma hos eleverna. Detta kräver en viss arbetsinsats ifrån din sida men är ett givande sätt att tjäna lite extra pengar på.

3. Investera i aktier

Ta hjälp av experter och läs på ordentligt innan du investerar pengar i aktier. Och ge det tid – det krävs tålamod för att få aktier att växa och ge avkastning i sinom tid.

2. Handla med valutor

Att köpa och sälja valutor kan vara riskabelt, men läser du på ordentligt kan du tjäna en bra slant på valutahandel. Det finns både instruktionsfilmer att titta på och böcker att läsa, vilket varmt rekommenderas.

1. Investera i kryptovalutor

Att handla med exempelvis Bitcoin har blivit mycket populärt men kräver en hel del förberedelser och kunskap om hur det hela fungerar. Ta det varligt och ta hjälp av någon som är bekant med processen.

Bonus 1:  Hyr ut maskiner, verktyg och trädgårdsmöbler

Är du en person som har hela förrådet fullt med maskiner eller verktyg av olika slag kan du säkert tjäna en slant på att hyra ut dem. Kolla med grannar, bostadsrättsföreningar, kollegor och så vidare så får du garanterat napp någonstans.

Bonus 2: Investera i en eller flera fastigheter

Att investera i en fastighet kräver såklart att det redan finns en viss summa pengar som att spendera. Dock står du inför en nästintill garanterad vinst och en stabil passiv månadsinkomst. Kom bara ihåg att sondera terrängen ordentligt först, så att du vet vilka områden och fastigheter som är intressanta innan du slår till.

fastigheter - sidoinkomster för dig som behöver extra pengar
Lycka till med att hitta en sidoinkomst som funkar för dig!

Vi använder cookies på vå webbplats.

Tjäna pengar snabbt – 25 smarta sätt att tjäna pengar snabbare
Tjäna pengar snabbt

Tjäna pengar snabbt – 25 smarta sätt att tjäna pengar snabbare

Ibland behöver du tjäna pengar snabbt. Det är kanske någon oförväntad utgift eller liknande. Det är naturligtvis aldrig fel att tjäna lite extra pengar. Här nedan får du några tips och råd för hur du kan tjäna en extra slant snabbt. Därför ska vi idag gå igenom 25 sätt som du snabbt kan få in lite cash på.

1) Låna ut och tjäna pengar på nätet via Lendify:

betalda undersökningar

Jag har förutom min trading mer och mer börjat att intressera mig för att spara pengar i vanliga sparkonton. Mina personliga favoriter idag är Lendify. Där har du möjlighet att vara din egen bank och tjäna pengar på samma sätt som dem gör. Man lånar ut pengar och gör det via Lendify. En cool idé och något som jag börjat att bygga upp för mig och min familj.

2) Var barnvakt:

barnvakt - tjäna extra pengar
Det är många människor som är bereda att betala för att få en bra barnvakt, på en enda kväll kan du få in lite cash. Sedan jobbar du bara en kväll vilket betyder att du tjäna pengar hemifrån. Är du duktig finns det en chans att familjen anställer dig igen vilket betyder mer pengar.

3) Sälj gamla kläder:

sälja gamla kläder

Detta fungerar på samma sätt som att sälja dina gamla saker, sälj dina gamla kläder och tjäna pengar på det. Det finns faktiskt sidor på internet som är helt dedikerade till just detta, försök att leta reda på dem för att kunna tjäna lite pengar.

4) Bygg en blogg:

skapa en blogg
Detta kan ta lite tid att få igång men när du vill har en bra blogg kommer du kunna tjäna mycket cash på den. Du behöver bara anstränga dig lite för att lyckas locka besökare. Det tar kanske lite tid i början men när bloggen väl är uppe kan du få in pengar snabbt. Det är det fantastiska med en blogg.

5) Dagsjobb:

jobba med ett dagsjobb
Det finns speciella jobb där du arbetar och får betalt i slutet av arbetsdagen. Perfekt för dig som vill ha ett mindre jobb och inte kan vänta en hel månad på att få lön. Eftersom du bara behöver jobba en dag är det ett utmärkt sätt att tjäna lite pengar.

6) Bli en gatuartist:

 

gatuartist

Kan du sjunga, spela eller kanske måla? Då kan du testa att vara gatuartist vilket du verkligen kan få in lite nya cash på. Se bara till att du kollar upp vilka regler som gäller först, du vill inte bryta mot lagen bara för att tjäna mer pengar snabbt.

7) Leta burkar:

panta burkar

Att leta efter burkar och panta dem kanske låter fånigt men det lönar sig faktiskt. Många människor slänger sina pantburkar i soptunnor istället för att panta dem, du hjälper miljön och tjänar pengar i samma veva. Det finns flera olika sorter som ger olika betalt också.

8) Arbeta online:

Det finns många människor som är beredda att betala för att få olika arbeten gjorda. Mycket av detta kan du göra online vilket betyder att du kan sitta hemma med din dator och tjäna pengar på det. Dessutom kan du arbeta varifrån du vill, du kan sitta på en strand i Thailand samtidigt som du kan få in cash snabbt. Större och större projekt görs på detta sätt.

9) Köp billigt, sälj dyrt:

loppis

Om du vet vad som går att sälja för mycket pengar kan du köpa in saker billigt från till exempel en loppmarknad. Sedan kan du sälja det vidare dyrt och på så sätt få in en hel del pengar. Du kan faktiskt både köpa och sälja under samma dag, du kan därför tjäna pengar snabbt. Lär dig därför att hitta saker av värde, det kommer att löna sig.

10) Genomför undersökningar:

undersökningar annonser måste erbjuder hemsidor blocket helst bättre vissa möjligt egen par per

Du kan göra undersökningar på nätet. Dessa brukar ta några minuter att göra och du brukar kunna tjäna några kronor på varje undersökning. Med många undersökningar kan du faktiskt tjäna rätt bra under en dag.

11) Poker:

poker online

Om du är en väldigt duktig pokerspelare kan spel definitivt vara en lösning på dina pengaproblem. Du kan tjäna stora pengar på online poker, du behöver bara vara duktig på just poker. Självklart finns det också sajter där du kan lära dig det hela, sajter där du inte spelar med riktiga cash.

12) Uberförare:

bli en uberförare

Uber är en tjänst som låter dig köra taxi. Människor använder appen och ber om att bli körda till ett speciellt ställe. Du tjänar sedan kosing genom att köra dem dit. Under en dag finns det mycket pengar att tjäna, det enda du behöver är en bil. Om du bara kör en dag kan du få in mer cash snabbt, du behöver inte spendera mycket tid men du kommer tjäna en hel del pengar.

13) Hyr ut med Airbnb:

Denna tjänst låter dig hyra ut ditt boende. Du tjänar pengar när du inte är hemma genom andra bor i ditt hem. Riktigt smart tjänst för dig som är villig att hyra ut ditt eget hus eller lägenhet. En utmärkt lösning om du ska åka bort på semester, då tjänar du samtidigt cash medans du är borta.

14) Uppdrag:

gör olika uppdrag för pengar

Det finns sidor på nätet där folk lägger upp saker som de vill ha gjorda och vad de är bereda att betala för det. Sedan kan du enkelt hitta och utföra dessa uppdrag för att tjäna pengar på det. Jobbar du hårt kan du snart ha tjänat ihop en summa pengar. Ett utmärkt sätt att få in lite kosing snabbt.

15) Skaffa ett extrajobb:

skaffa en extrainkomst -side hustle

Om lönen från ditt vanliga jobb inte riktigt räcker till kan du alltid fundera på att skaffa ett extrajobb. Detta ger dig då mer lön och på en kort tid kan du samla ihop en hel del pengar. Det kan vara svårt att hinna med två jobb men om ett är i skift kan det gå att matcha skiften med ditt vanliga jobb så att du kan hinna med båda.

16) Sälj bilder:

sälj bilder, bli en fotograf

Är du en duktig fotograf? Då kan du sälja dina bilder online för att få in cash snabbt. En extra bonus är att när din bild väl finns på internet kommer du kunna tjäna mer pengar på den för all framtid. Det är med andra ord en passiv inkomstkälla.

17) Frilansa:

frilansa

Många sidor som exempelvis Upwork låter dig frilansa och tjäna kosing på det. Med denna metod kan du tjäna pengar snabbt och enkelt, du behöver bara vara duktig på något vilket vi alla är. Alla kan något. Det handlar bara om att hitta detta något, sedan kan du börja tjäna cash snabbt.

18) Gör reklam:

gör reklam betalar risk oavsett hos inkomster värda kunder nästan liten flesta innan innehåll tjänster använda

Det finns många företag som kan tänka sig att betala för att du ska gå runt på stan med ett plakat om deras företag. Detta kan du tjäna pengar snabbt på, en dags arbete kan ge dig en trevlig lön. Du behöver inte heller göra speciellt mycket, bara gå omkring med plakatet. Ett enkelt sätt att tjäna cash snabbt.

19) Hyr ut:

hyr ut

Du har säkert något som du kan hyra ut. Om du till exempel hyr ut din båt över en dag kan du få in mycket kosing på det. Dessutom kan du tjäna pengar snabbt, riktigt snabbt. En perfekt lösning för alla er som behöver lite extra pengar. Du kan också hyra ut andra saker men det kan vara en bra idé att först kolla upp personen som vill hyr, att ta en deposition är också en bra idé för att vara säker på att du får tillbaka det du väljer att hyra ut.

20) Hyr ut plats:

hyr ut plats

Ett annat sätt för att tjäna pengar snabbt är att hyra ut plats. Du kanske har ett förrådsutrymme eller liknande som du inte använder. Hyr ut det, du kommer få pengar varje månad eller oftare om det är vad du vill. Ni kan säkert komma överens om en veckohyra eller liknande. Du kan också begära en deposition för att få in lite mer cash på kontot.

21) Producera musik:

gör musik och sälj

Om du producerar musik kan du få in pengar varje gång någon lyssnar på din låt, du behöver bara lansera den på spotify. På detta sätt har du skapat en passiv inkomst och du kommer kunna tjäna pengar snabbt om du lyckas locka lite lyssnare till din musik.

22) Donera plasma:

 

donera plasma - Tjäna snabba cash

Egentligen är det inte tillåtet att sälja plasman som finns i ditt blod men du kommer bli kompenserad för tiden som det tar, det betyder att du i princip säljer din plasma. På detta sätt kan du tjäna pengar snabbt och du får dessutom en gratis läkarundersökning.

23) Delta i tävlingar:

delta i tävlingar på internet - Tjäna snabba cash visa stort fler längre

Det finns många olika tävlingar på internet som du kan delta i för att snabbt tjäna pengar om du vinner. Deltar du i tillräckligt många lär du troligen vinna någon av dem En metod värd att prova om du inte redan gjort det. Det kan vara både kul och givande och förhoppningsvis generera lite snabba cash.

24) Betting:

Besitter du mycket kunskaper om en särskild sport? Då kan du börja med betting, om du kan betta rätt kommer du kunna få in pengar snabbt, riktigt snabbt faktiskt. Du får ut pengarna så fort matchen är slut om du vinner.

25) Vadslagning:

vadslagning - Tjäna snabba pengar
Förutom betting finns det andra saker du kan satsa på. Det var till exempel en man som satsade på att hans barnbarn skulle spela fotboll för en av Englands stora klubbar. När han sedan vann fick bolaget betala ut pengarna. Kan du förutsäga framtiden finns det därför mycket pengar att få in på detta. Satsa på saker du känner dig säker på för att tjäna pengar snabbt.

Vi använder cookies för vi ska kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer i vår guide.

Pengamaskin – bygg din egen och bli ekonomiskt oberoende
pengamaskin

Pengamaskin – bygg din egen och bli ekonomiskt oberoende

Som finansintresserad kan man ofta se termen ”pengamaskin” används brett på diverse finansbloggar och forum där aktieinvesterande personer möts och diskuterar på nätet. Termen är väldigt attraktiv då den verkligen talar till mångas dröm om att ha en oändlig tillströmning av pengar, det vill säga ekonomisk frihet.  Men vad innebär egentligen termen ”pengamaskin”?

Vad är en pengamaskin?

Att det finns flera olika investeringsstrategier för en så kallad pengamaskin är välkänt bland alla som spenderar tid med investeringar, aktier och fonder. Vissa strategier försöker förutse marknadens rörelser för att investeraren ska genom att köpa ett värdepapper vid ett givet tillfälle och sedan sälja tillgången när den rört sig i önskad riktning ska tjäna pengar. Men en av de vanligaste strategierna som används är att investera i utdelningsaktier och över tid ackumulera en ökad förmögenhet med hjälp av ränta på ränta effekten.

Detta uppnås genom att systematiskt återinvestera den utdelning som genereras från de aktier och innehav som ingår i investerarens portfölj, för att vid nästa utdelningstillfälle vara berättigad än mer utdelning och över tid uppnås en stadig intäkt bara genom utdelningar. Ordet pengamaskin är egentligen bara ett välklingande ord som används för att beskriva just en portfölj bestående av utdelningsaktier, det vill säga bolag som har hög direktavkastning, och andra värdepapper som genererar ränta.

Skapa en egen pengamaskin?

Genom att investera sparat kapital i aktier och andra räntebärande värdepapper kan en investerare ge sig själv möjlighet att över en längre tidshorisont leva på en passiv inkomst eller enkelt sagt, leva av sin egen pengamaskin. En investerare som är intresserad av att skapa sin privata pengamaskin och bli ekonomisk oberoende på sikt kan med fördel undersöka vilka börsnoterade bolag som har den högsta direktavkastningen för att med hjälp av de pengar som delas ut kunna återinvestera och kulminera ett större, mer avkastningsvänligt innehav med tiden.

Lendify eller Brocc

Men det är viktigt att inte stirra sig blind på direktavkastningen när man väljer vilka aktier eller bolag som ska ingå i en pengamaskin-portfölj, investeraren bör dessutom grundligt undersöka hur vida bolaget som erbjuder direktavkastningen faktiskt går med vinst och tjänar pengarna som man vill komma åt i sin pengamaskin. Att ha med investmentbolag i en pengamaskin är ett attraktivt val då dessa generellt sett ofta ger hög direktavkastning samt tillför en bra dos av diversifiering. Men som investerare kan man även se till andra alternativa investeringsmöjligheter som exempelvis det allt hetare P2P företagen Lendify eller Brocc’s tjänster. Vad dessa två erbjuder är att du som privatperson själv kan agera bank och erbjuda privatpersoner att låna pengar av dig.

Vad är en utdelningsportfölj och pengamaskin?

En utdelningsportfölj är en portfölj som består av aktier i företag som delar ut pengar till sina ägare.
Det är ofta stora företag och aktier med stabila vinster. Bolag som inte alltid behöver behålla alla pengar i bolaget utan kan dela ut dem istället.
I en pengamaskin behöver du en bra aktieportfölj med aktier. Om aktien i bolaget kostar 100kr och bolaget delar ut 5kr av sin vinst så får du en direktavkastning på 5%.

Hur fungerar P2P – kan det användas i en pengamaskin?

P2P är ett relativt nytt fenomen i Sverige där de två största aktörerna, Lendify och Brocc, erbjuder privatpersoner att låna ut pengar till varandra. Båda företagen har som idé att genom att dra nytta av teknisk utveckling reducera kostnader förknippade med utlåning och på så sätt erbjuda fördelaktigare räntor än vad en vanlig bank skulle göra om en privatperson gick dit med sina pengar. Genom att låna ut pengar via någon av de två plattformarna kan investeraren nå direkt till privatpersoner med hög kreditvärdighet, en investering som ger relativt hög avkastning till en låg risk. Ett bra exempel på något som skulle kunna ingå i en pengamaskin.

Summering

Att bygga en pengamaskin är något som tilltalar många privatpersoner som önskar ekonomisk frihet. För att bygga en pengamaskin bör en investerare köpa värdepapper, fonder eller aktier som har hög direktavkastning och återinvestera sin utdelning, samt eventuellt addera komplementära värdepapper eller aktier som även dessa kan bidra till ett kontinuerligt flöde av ränteinkomster över tid.

Artikeln om att bygga din egen pengamaskin innehåller reklamlänkar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Hur blir man rik? – 30 bästa tipsen för att bli rik och framgångsrik
tips för att bli rik

Hur blir man rik? – 30 bästa tipsen för att bli rik och framgångsrik

Tillhör du dem som drömmer om hur man blir rik? Du är inte ensam! Men vad krävs egentligen för att bli rik och hur gör man för att nå sitt mål? Vi har en del av svaren och har därför sammanställt en lista med 30 tips för hur man blir rik och ekonomiskt oberoende.
Det vi kan konstatera är att pengar genererar mer pengar, åtminstone om man lär sig hantera dem på ett smart sätt. Du har säkert hört ordspråket ”tid är pengar”, och det stämmer faktiskt eftersom tid kan spela en avgörande roll för att få pengarna att växa. Inte minst för den som väljer att investera pengar i aktier och liknande värdehandlingar. Avkastning och investeringar kräver nämligen tid, och därmed även ett visst mått tålamod. Att spara pengar är också en viktig del.
Vem vill inte bli rik? Den bild av rika som förmedlas i nyheter, reklam och film är inte alltid helt rättvisande. Ibland framställs rikedom som något som endast några få har möjlighet att uppnå. Man kan lätt tro att spel och lotto är det enda sättet hur man blir rik på (det är faktiskt ett riktigt dåligt sätt!). Inget kan vara mer fel. Vi ska ta och titta på hur man blir rik i nedan 30 bästa tips och sätt att bli rik.
Navigera till något av tipsen för att läsa mera med nedan lista:

30. Jobba, jobba, jobba

jobba jobba jobba - Bli rik

Det är ingen glamorös resa du har framför dig. Det kommer att krävas enormt mycket arbete, tid och energi ifrån ditt håll och du kommer att få försaka många saker som inte rör jobbet på vägen dit. Men det är bara du som kan se till att målen nås, så det är bara att kavla upp ärmarna och att jobba, jobba, jobba om du vill bli rik!

29. Tona ner framgångarna

skryt inte - Bli rik

Skryt mindre och jobba mer. Det kan låta hårt med vad vi egentligen menar är att du sällan vinner på att visa upp sin förmögenhet på ett skrytsamt och överdrivet extravagant sätt. Det kan snarare sticka i ögonen och i värsta fall kan det stjälpa mer än hjälpa. Glöm aldrig av hur det hela började och var ödmjuk – i alla sammanhang.

28. Investera i dig själv om du vill bli rik

investera i dig själv - hur man blir rik

Sätt av tid för att göra saker du själv mår bra av. Det kan räcka med en daglig promenad, en lässtund i favoritfåtöljen eller en fika med kollegorna. Det är också en god idé att ta tips och råd från en mentor eller någon du ser upp till och som har gjort samma resa som du själv står inför. Glöm inte bort att äta hälsosamt och att få tillräckligt med sömn – det spelar större roll än du kanske tror.

27. Visualisera dina mål

visualisera dina mål - hur man blir rik

Att visualisera sina egna framgångar om att bli rik och hur man ska nå dem kräver övning, men övning ger som bekant färdighet. Detta är alltså värt att öva på! Ta gärna hjälp av någon om du inte vet hur du ska göra och var noga med att sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga mål. Mål som du verkligen känner att du kan nå.

26. Lägg tid på att utforma en genomtänkt affärsplan

En tydlig, strukturerad och väl genomtänkt affärsplan för din privatekonomi för att bli rik är inte att förförakta, snarare tvärtom. En väl bearbetad affärsplan kan hjälpa både dig och andra att visualisera och konkretisera din plan för att nå målen. Lägg därför lite extra tid och tankekraft bakom din ursprungliga plan, men se också till att revidera och uppdatera den regelbundet så att den hålls levande och känns relevant.

25. Omge dig med likasinnade

omge dig med likasinnade - hur man blir rik

Att umgås med människor som på olika sätt nått framgång är ett inspirerande och lärorikt sätt att komma närmare sina egna mål. Att omge sig med likasinnade, och med personer som besitter olika entreprenöriella egenskaper, kan hjälpa dig att se saker ur olika perspektiv och att tänka nytt. Kanske kan du hitta en mentor som kan vägleda och ge dig goda råd och tips?

24. Bygg upp ditt nätverk

 

bygg upp ditt nätverk - hur man blir rik
bli rik

Sociala medier kan kännas överväldigande men de är också en outsinlig källa att ösa ur när det gäller olika former av grupper och nätverk. Det finns till exempel nätverk som fokuserar på egenföretagande, investeringar och/eller hur man når sina mål och det är dem du bör fokusera på. Gå med i grupper med likasinnade, bredda ditt nätverk och delta i olika nätverkssammanhang där du kan utbyta erfarenheter, tankar och idéer med andra i samma situation.

23. Starta eget företag

starta eget företag - hur man blir rik

Är du anställd kanske du ska fundera på att starta eget istället? Det kräver en hel del kunskap, förarbete och ett visst mod, men det kan göra stor skillnad för plånboken och din privatekonomi och för framgångarna. Dock är det även mer riskfyllt att driva eget än att vara anställd, så rådet är inte för alla – men det är värt att tänka på och att undersöka närmare för den som känner sig mogen.

22. Sikta mot stjärnorna

sikta mot stjärnorna - hur man blir rik

Tycker du att du redan har målen högt ställda? Sikta ännu högre! Tänk multimiljonär snarare än miljonär och försök få bort Jante från axeln. Våga tro och våga sikta högt – går det att drömma går det att göra.

21. Spara smart

 

spara pengar smart - hur man blir rik
bli rik

Lägg tid på att läsa på om olika sparformer och värdepapper och var noga med att sprida dina sparpengar på ett smart sätt. Kolla räntor, aktiekurser, fonder och så vidare och välj både medelrisk och högriskalternativ. Kanske viktigast av allt – ta hjälp av experterna, tänk långsiktigt och ha tålamod.

20. Köp bara saker du har råd med

Att unna sig är viktigt, men kom ihåg att det är lätt att dra iväg med inköpen när det går bra ekonomiskt. Dock blir ingen rik av att spendera pengar på onödiga prylar, så fundera på vad du egentligen har råd med och vad du faktiskt redan är nöjd med. Ta hand om dina ägodelar så håller de garanterat längre, och varför inte ta en titt på vad andrahandsmarknaden har att erbjuda när det är dags att byta ut något?

19. Jaga rabatterade priser

Även när det finns pengar i plånboken är det viktigt att fortsätta leta efter fynd och rabatterade priser. Att spra pengar är aldrig fel. Många är de miljonärer som vittnar om att de aldrig slutat samla rabattkuponger och att de för det mesta håller hårt i plånboken. Det är just så man tar små steg mot rikedom, för slöseri blir man ju inte rik av!

18. Betala av dina lån

Visst är det trist att använda sina surt tjänade slantar och inkomster till att betala av lånen med, men du kommer garanterat att känna dig både nöjd och lättad efteråt! Lägg därför alla dina extrapengar på att betala av lån, stora som små, så att du blir av med dem så fort som möjligt. Kostsamma räntor är ingenting att sträva efter.

17. Löneförhandla smart

Självklart ska du löneförhandla och självklart ska du ha den lön du förtjänar, men det finns en hel del att ta hänsyn till innan du ska löneförhandla. Kom ihåg att det är i princip omöjligt att blir rik enbart på sin månadslön eftersom skattesatsen blir högre ju mer man tjänar. Åtminstone om man bor i Sverige.
Den statliga skatten är 20% för den som har en månadsinkomst på 39 050 kronor eller mer, så fundera på hur mycket det är värt att höja lönen i förhållande till skattesatsen. Kanske går det att förhandla sig till en förmånlig bonus istället för högre månadslön?

16. Försök hitta flera inkomstkällor

Att hitta flera sätt att tjäna pengar på är en bra idé för den som vill bygga upp sin förmögenhet. Det går till exempel att tjäna pengar på hyresintäkter av olika slag eller genom att bli delägare i olika företag. Fundera över vad du är bra på och framförallt vilka dina intressen är och försök hitta vägar att tjäna pengar på dem.

15. Ta hand om dig själv

Att ta hand om sig själv är viktigt i alla lägen, men kanske extra viktigt när man är ute på en ”mission”. Att fatta viktiga beslut efter en sömnlös natt är inget att rekommendera, inte heller på tom mage eller vid extrem stress. Motionera ett par gånger i veckan, ät regelbundet och sov. Lär du dig dessutom någon form av avslappningsteknik, som exempelvis mindfulness eller yoga, har du mycket att vinna.

14. Många bäckar små

Har du en stor burk eller kruka därhemma som kanske bara står tom? Inte nu längre! Samla alla småslantar och mindre sedlar och sätt in dem på sparkontot när burken eller krukan är full. Börja sedan om och om igen, och vips så har du sparat hundratals kronor utan egentlig ansträngning.

13. Ställ upp ideellt

Att arbeta ideellt med olika projekt är ett mycket bra sätt att göra nytta, men också att knyta nya kontakter som kan läggas till nätverket. Att ge är att få och du kommer med all sannolikhet att ha nytta av att ge av både dig själv och dina kunskaper. Försök därför hitta åtminstone ett ideellt projekt att bidra till om året.

12. Investera dina pengar väl

Investera i olika former av värdepapper såsom aktier, fonder och så vidare. Det kan också vara bra att kolla upp såväl långsiktiga som kortsiktiga sparalternativ och alternativ som erbjuder olika grader av risktagande. Kom bara ihåg att det kan ta lite tid för aktier att ge avkastning när du investerar, så det är viktigt att utrusta sig med en stor portion tålamod och att våga se tiden an.

11. Laga din egen mat och ta med lunchlåda

Självklart ska du unna dig en lunch på stan då och då, men att äta lunch ute varje dag kan bli en stor och något onödig månadsutgift i längden. Försök därför planera matlagningen och ta med dig en hälsosam lunchlåda så ofta som möjligt. Det gäller även kaffe – att köpa med sig kaffe på vägen till kontoret blir kostsamt i längden!

10. Ta hand om din personal

Genom att ta hand om personalen ökar du trivseln och därmed arbetslusten, vilket med all sannolikhet gör att personalen stannar kvar länge i företaget. Att anställa ny personal är en komplicerad process som kostar både tid och pengar, så var noga med att investera i den personal du eventuellt redan omger dig med.

9. Undvika att ta dyra lån om du vill bli rik

Kom ihåg att lånade pengar alltid är detsamma som att bygga upp en skuld, oavsett vad pengarna används till. Att låna pengar till annat än en bostad eller en annan, mer eller mindre säker investering, bör därför undvikas så långt det bara går. Skulder ska betalas av, inte läggas på hög.

8. Gör inga köp som kräver avbetalning

Köper du något som du måste ta på avbetalning har du egentligen inte råd, så enkelt är det. Räntan kommer förmodligen inte heller vara särskilt förmånlig, så undvik att köpa saker på avbetalning.

7. Våga säga nej

våga säga nej - hur man blir rik

Lär dig säga nej till investeringar och samarbetsförslag som inte känns rätt. När du väl börjar tjäna pengar kommer det att finnas många människor, företag och instanser som gärna rider på framgångsvågen du har skapat. Var på din vakt, lita på magkänslan och våga säga nej, vänligt men bestämt.

6. Fira gärna men gör det med måtta

När du har gjort en extra bra affär ska du självklart fira, men kom ihåg att det är lätt att dras med i glädjeyran och att då göra av med mer pengar än vad som var meningen. Kom ihåg att det inte är prislappen utan tanken som räknas, så håll det så enkelt som möjligt utan att snåla.

5. Fundera på hur du konsumerar om du vill bli rik

Behöver du byta ut mobiltelefonen och/eller läsplattan varje gång det kommer en ny modell eller fungerar de du har ett tag till? Vårdar du dina prylar så håller de mycket längre än vad tillverkarna vill låta påskina. Det kanske räcker med att köpa ett nytt skal eller ett fint fodral?

4. Se till att arbetsuppgifterna matchar din kompetens

Är du anställd ska du se till att ha arbetsuppgifter som både stimulerar och utvecklar dig, men det är samtidigt viktig att uppgifterna matchar din kompetens. Prata med din chef om det inte känns bra, så kommer resultaten med all sannolikhet att tala sitt tydliga språk. Ni har alltså båda något att vinna på att du mår bra på jobbet.

3. Gör det du är bäst på

Att driva eget företag innebär inte att vara bra på allt. Det är därför extra viktigt att du omger dig med såväl anställda som leverantörer och producenter som har den kompetens, de produkter och de tjänster du själv saknar. På så vis kommer du att kunna fokusera på det du själv gör bäst.

2. Vidareutbilda dig

vidareutbilda dig - hur man blir rik

Ta reda på vilka kompetenser som krävs för att förbättra dina chanser att nå ditt mål. Kan en fördjupning inom ett specifikt kunskapsområde leda till ökad omsättning? Gå kursen! Ibland räcker det med att gå på en föreläsning eller att läsa en bra bok för att det ska lossna, så kolla gärna upp vad som erbjuds.

1. Lita på dig själv

Att bli rik är ingen dans på rosor och det kommer att ta tid. Under resan kommer du förmodligen att tappa både tron och orken flera gånger, men det är viktigt att du håller modet och ångan upp eftersom ingen annan kan nå målen åt dig. Visualisera och hämta inspiration och kraft där du kan.

Tjäna pengar och bli rik

Självklart! För att bli rik måste du först tjäna pengar. Om vi bortser från arv och spelvinster får de allra flesta pengar genom att jobba. Hela vårt samhälle går ut på att vi ska jobba. Det börjar redan med skolan. Som barn går vi i skolan för att tillgodogöra oss de kunskaper vi behöver för att kunna arbeta som vuxna. Många nöjer sig inte med gymnasieutbildningen utan fortsätter med högskola eller universitet för att skaffa sig en god startpunkt i arbetslivet.

Gör karriär

För att tjäna så mycket pengar som möjligt kan du göra karriär. En karriär handlar kanske inte bara om pengar, men det går inte att komma ifrån att pengar spelar roll i val av yrke och andra vägval under arbetslivet. Större ansvar och högre tjänster innebär som regel bättre lön. Om du har ett jobb där det är svårt att göra karriär kan du ändå löneförhandla med jämna mellanrum. Missa inte chansen att bli rik lite snabbare!

Byt jobb

Ibland kan det vara svårt att få högre lön på det nuvarande jobbet. Många lyckas höja sin lön genom att byta arbetsgivare. Ibland kan det löna sig att vidareutbilda sig först för att kunna sticka ut bland konkurrensen och argumentera för en högre lön.

Starta ett företag

Visste du att över hälften av Sveriges rika har blivit rika genom att starta ett eget företag? Om du startar ett eget företag har du möjlighet att få inkomster som är många gånger högre än en vanlig lön. Tyvärr är det ingen dans på rosor. Det krävs goda idéer, ett starkt driv och ihärdighet för lyckas med ett eget företag. Många som startar ett företag tvingas ge upp. För de flesta krävs flera år av hårt arbete innan företaget verkligen tar fart. Samtidigt har vi ett gott företagsklimat i Sverige och det kan vara värt ett försök att bli rik genom företagande!

Skaffa en passiv inkomst

För att tjäna pengar och bli ekonomiskt oberoende snabbare kan du försöka skaffa dig en passiv inkomst vid sidan av jobbet. Med passiv inkomst menas pengar som kommer utan att du behöver göra något. Det kan låta lite flummigt, men det finns faktiskt ett antal sätt. Det hela bygger på att du först bygger ett system som sedan genererar pengar åt dig. Ett exempel är att skriva en bra bok. Det kräver mycket engagemang att få den skriven och att få folk att läsa den. Därefter är hjulet satt i rullning och man kan få en passiv inkomst av bokförsäljningen. Royalties från musik är ett annat exempel. Många bäckar små gör att det går snabbare att bli rik.
Många som vill bli rika fastnar i detta första steg och då är det tyvärr svårt att lyckas. Låt oss därför fortsätta!

Bli rik

Spara pengar

För att bli rik måste du ta för vana att spara pengar. Så är det bara. Du kan alltid spara en del av din inkomst oavsett på vilket sätt du tjänar pengar och hur mycket du tjänar. Många invänder och säger att det är omöjligt att spara eftersom lönen är så liten. Problemet är att de flesta inte är beredda att ändra sin livsstil för att kunna spara. Om du har ett behov av att alltid köpa den senaste bilmodellen, största tv:n och åka på de lyxigaste semestrarna, ja då kan det vara svårt att spara pengar – även om du har en ganska hög lön.
Det första du bör göra är att skaffa dig en sparbuffert. Det är pengar som ligger på ett bankkonto och som kan användas för oförutsedda utgifter. Går spisen sönder tar du pengar från sparbufferten istället för att köpa på kredit eller ta ett lån. På så vis spar du pengar på onödiga räntekostnader. Därefter återställer du bufferten så fort du kan. Tänk på att alla skulder som inte har med investeringar att göra är ett hinder för att bli rik.
Om du vill bli rik måste du även ta för vana att spara pengar långsiktigt. Så här kan du göra:

 • Rutin: Så fort lönen kommer in på kontot sätter du undan en del för sparande. Detta gör du varje månad. Rutinen gör att du till slut gör det per automatik. Ja, du kan till och med sätta upp en automatisk överföring.
 • Sparkvot: Hur mycket av din inkomst du kan spara varje månad kallas för sparkvot. De flesta kan redan från början ha en sparkvot på 10 procent. Det finns vanliga löntagare, medelmåttiga ”Svenssons”, som lyckas uppnå en sparkvot på 50 procent eller mer. Utmana dig själv att ha en så hög sparkvot som möjligt.
 • Disciplin: Dina sparpengar ska sparas. De måste tillåtas växa. Tiden kommer att göra underverk. Därför krävs disciplin för att bli rik. Fortsätt med sparandet år för år och nalla inte av sparpengarna.

Investera pengar

Ett vanligt sparkonto ger inte mycket i sparränta. För att du ska bli rik och ekonomiskt oberoende måste dina sparpengar växa av egen kraft. Genom att låta dina pengar arbeta och tjäna pengar åt dig blir du rik snabbare.
Vad innebär det för dig att bli rik? Är det att äga 1 miljon kronor, 10 miljoner eller 25 miljoner?
En definition av att bli rik är att kunna leva på sin förmögenhet utan att den minskar. Det kan du göra på två sätt om du äger aktier eller fonder:

 • Utdelningar: Äg aktier som ger utdelningar. Om du äger tillräckligt mycket aktier kan du leva på de årliga utdelningarna. Bestäm dig bara för hur mycket pengar du behöver varje år och räkna sedan baklänges. Om du till exempel vill ha 300 000 att leva för varje år och dina aktier i snitt har en direktavkastning på 3 procent då måste du ha aktier till ett värde av 10 miljoner kronor.
 • 4-procentregeln: Om dina aktier inte ger utdelningar eller om utdelningarna inte är tillräckligt stora kan du tillämpa 4-procentregeln. Studier har visat att man historiskt sett kan sälja aktier till ett värde som motsvarar 4 procent av depån utan att kapitalet minskar på sikt. Detta blir då som en slags utdelningar. Denna metod kan du använda om du till exempel sparar i indexfonder. För att få 300 000 kronor måste du äga 7,5 miljoner kronor i aktier eller fonder enligt 4-procentsregeln.

Även om en del av din förmögenhet som du investerat är i andra tillgångar kan du anta ett liknande förhållningssätt. Om du äger fastigheter kan du leva på hyresintäkter till exempel. Tänk bara på att inte ta så mycket av tillgångarna att de minskar i värde.
När du har bestämt dig för hur mycket sparat kapital du behöver för att känna att du är rik då har du ett mål att jobba mot. Då kan du även räkna på hur många år du kommer att behöva spara.

Investera i aktier

För de flesta är det lättaste sättet att bli rik på genom att äga aktier. Då äger du en del av ett bolag som genererar vinst. Bolaget kanske expandrar och växer. Du som aktieägare får ta del av vinsten. Därför säger man att pengarna arbetar åt dig. Dessutom innebär ränta-på-ränta-effekten att du tjänar mer och mer pengar med tiden när du investerar.
Läs gärna vår guide om aktier för nybörjare för tips om hur du får dina pengar att växa!

Investera i andra tillgångar

Det kan vara en god idé att sprida på riskerna genom att även investera i andra tillgångar än aktier. Fastigheter är ett exempel. Guld är ett annat. Dessa investeringar kan ske direkt i dessa tillgångar eller via aktier eller andra värdepapper.

Tjäna, spara, investera

Låt pengarna jobba – pengar som tjänas från bland annat inkomstger bör sparas och investeras, om och om igen. Att ta risker, att läsa på och att arbeta disciplinerat är tre nödvändigheter för den som vill bli rik. För det krävs såväl mod som egenintresse och ambition.
Det kanske svåraste är att tänka långsiktigt. De allra flesta vill helst ha sina pengar omedelbart, men faktum är att det är väldigt få människor som faktiskt blir rika över natt (förutom de som vinner på lotto eller plötsligt ärver en massa pengar förstås).
Låt oss titta på listan med tips och råd för dig som vill bli rik. Det är en lista som innehåller konkreta tips på saker du själv kan påverka och göra för att börja bygga upp din förmögenhet. Som du kan se börjar vi i det lilla, för att sakta men säkert landa i det stora – din personliga förmögenhet.

Sammanfattning – 30 sätt att bli rik

Den kanske bästa investeringen du någonsin kommer att göra är den du gör i dig själv. Du kommer ingen vart om du inte själv mår bra, och det gäller både fysiskt och mentalt. Människor som sover och äter bra, motionerar regelbundet och avsätter tid för sådant som de mår bra av har lättare att fatta rationella och långsiktiga beslut, som i sin tur leder till positiv utveckling.
Vill du bli rik ska du därför börja med att rannsaka både dig själv och din ekonomi – det vinner du på i längden. Gör upp en plan både för din personliga resa och för dina pengar – planer som du sedan håller dig till så långt det bara är möjligt. Det är möjligt att den ena eller båda planerna behöver revideras och uppdateras efter hand, men grunden ska ändå vara att sätta upp mål som faktiskt går att uppnå. Det är dock viktigt att våga tänka riktigt stort!
För att känna att målen är nåbara bör du sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål. För att göra det kan du med fördel ta hjälp och råd ifrån experter inom olika områden. Kanske har du redan en mentor eller en förebild som kan vägleda och guida dig på vägen?
Oavsett du är egenföretagare eller anställd ska du försöka ägna dig åt det du kan bäst, resten bör andra ta hand om. Omge dig därför med människor med olika kompetenser och egenskaper och dra gärna nytta av tillgängligheten av olika nätverksgrupper i sociala medier. Där kan du hitta likasinnade att utbyta erfarenheter, tankar och idéer med på ett enkelt och otvunget sätt.
Sist men absolut inte minst – våga lita på din egen magkänsla och lär dig säga nej till sådant som inte känns rätt. När du börjar tjäna pengar och får inkomster är det snarare regel än undantag att bli kontaktad av såväl banker som företag och privatpersoner som gärna vill ha en del av kakan.
Säg nej till förslag som inte känns rätt, men framförallt; säg nej på ett vänligt men bestämt sätt. Generositet, ödmjukhet och vänlighet vinner i längden.
Lycka till på vägen!