Mikroekonomi, vad är det? En förklaring av mikroekonomier
mikroekonomi

Mikroekonomi, vad är det? En förklaring av mikroekonomier

Inom ekonomin skiljer man mellan mikroekonomi och makroekonomi där det sistnämnda innefattar teorier om balans i produktions och konsumtionsbeteenden. Med andra ord hur företag försöker optimera sin produktion för att möta efterfrågan från konsumenterna och hur konsumenternas priskänslighet påverkar efterfrågan på en vara. Nedan följer en kort men matnyttig introduktion till mikroekonomi och dess centrala begrepp.

Vad är skillnaden mellan mikro och makroekonomi

Skillnaden ligger i att makroekonomi studerar ekonomin som helhet till skillnad från mikroekonomi som applicerar den ekonomiska teorin på enskilda företag. Du kan fördjupa dig mer om skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomi här. Makroekonomi är en del av nationalekonomi som behandlar sånt som nationalekonomi, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och deflation.

 Mikroekonomi och Priskänslighet

Priskänsligheten är ett mått vilket benämns som priselasticitet inom mikroekonomisk teori. Om priset på en vara minskar och efterfrågan till följd av prisförändringen ökar sägs varan ha en negativ priselasticitet. Detta är vad ekonomisk teori förväntar sig i normalfallet, men för speciella produkter kan efterfrågan öka som en konsekvens av en prisökning. De produkter vars efterfrågan ökar när priset ökar kallas för ”Giffen-varor”. Hur priskänslig en vara eller tjänst är avgör alltså enligt teorin efterfrågan. Ordet mikro har sitt ursprung från grekiskans mikros och betyder ungefär liten.

Mikroekonomi
Mikroekonomi

Produktion

Utöver priskänslighet används mikroekonomi för att förutspå vad som händer i samband med förändringar i produktionskedjan. Exempelvis om priset på arbetskraft ökar, det vill säga arbetsgivaravgifter och löner gör produktionen dyrare, hur kommer det att påverka produktionen av olika varor. Det kan även handla om hur produktionen kommer att påverkas av exempelvis ny teknologi.
Utöver arbetskraftens inverkan på produktionen av varor och tjänster studeras det även hur förändringar i efterfrågan och pris på insatsprodukter förändrar produktionen. Mikroekonomi förespråkar att vi kan förvänta oss att om priset på olja går upp kommer slutprodukten för nästintill alla varor och tjänster som utgör ekonomin att bli dyrare.

En ekonomi i jämvikt

Inom området mikroekonomi är ekonomisk jämvikt ett nyckelbegrepp. Teoretiskt fria marknader utgörs av så kallade ”Homo Economicus”. Dessa aktörer fattar uteslutande rationella ekonomiska beslut för att därigenom maximera sin ekonomiska nytta.

mikroekonomi
mikroekonomi

Eftersom det enbart är rationella individer och företag som utgör ekonomin kommer inga affärer att baseras på annat än rent ekonomiska faktorer. Exempelvis kommer ingen att köpa ett extra tuggummipaket för att en impuls ledde till att addera varan medan kunden väntade i kön i affären och dessutom kommer alla varor att handlas till bästa möjliga pris även om det innebär besök i olika butiker. Till följd av det kommer varor som säljs av företag att vara prissatta precis där de perfekt möter kundens betalningsvilja. Det råder jämnvikt i ekonomin då utbudet möter efterfrågan, i enighet med teoriboken från mikroekonomi.

Summering

Inom området mikroekonomi sägs en ekonomi vara i jämnvikt när priset från producenterna möter konsumenternas betalningsvilja. Detta kräver att aktörerna är rationella. För att mäta hur en prisförändring kommer att påverka efterfrågan av en vara används priselasticiteten. Vidare är mikroekonomi ett verktyg för att förutse hur produktionen förändras till följd av ändringar i produktionskedjan.
Här kan du läsa om vad Makroekonomi är?
VIll du lära dig mer grundläggande om detta så sök också på någon av våra utbildningar. Det brukar och ger mer.

Vad är Makroekonomi? – En introduktion till Makroekonomier
makroekonomi

Vad är Makroekonomi? – En introduktion till Makroekonomier

Makroekonomi, vad är det egentligen? Att handla med aktier kräver grundläggande ekonomisk kunskap inom makroekonomi då detta ämne inkluderar teorier om fundamentala ekonomiska element som exempelvis räntor och valutakurser. Därför är det en bra idé att lära sig de grundläggande principerna som ett första steg för att komma igång med aktiehandel, men även för att kunna följa med i diskussionen kring fikabordet på jobbet eller om du funderar på att köpa bostad. Läs vidare för en introduktion till makroekonomins grundstenar.

Vad är skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomi

Skillnaden ligger i att makroekonomi studerar ekonomin som helhet till skillnad från mikroekonomi som applicerar den ekonomiska teorin på enskilda företag. Du kan fördjupa dig mer om skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomi här.

Viktiga frågeställningar

Makroekonomiska teorier syftar till att besvara ekonomiska frågor som berör samhället och ekonomin som en helhet. Politiker så väl som riksbanker använder olika makroekonomiska modeller för att på bästa sätt tackla de utmaningar som möter dem, och det är inga enkla problem. Exempel på frågeställningar som de inblandade försöker besvara inom makroekonomi kan vara ”Hur uppnår vi inflationsmålet?”, ”Hur mår arbetsmarknaden?”, ”Vilken är den optimala nivån av arbetslöshet?”.
Genom att använda olika ekonomiska verktyg så som ändringar av skattesatser och räntor förväntas centralbanker och politiskt ansvariga kunna navigera landskapet och leda befolkningen rätt.

Ränta och makroekonomi

Gemene man vet att ränta är något man betalar för sitt bolån eller när man handlar med sitt kreditkort. Men vad är ränta, och hur används detta verktyg på för att styra makroekonomin?
Räntan är priset på pengar och genom att kontrollera räntan, även kallad Reporänta, hoppas centralbanken kunna påverka och stimulera ekonomin i en önskad riktning. Reporäntan är den ränta som banken betalar när de lånar pengar från centralbanken för att täcka kortsiktiga underskott. Genom att styra reporäntan bestämmer riksbanken ett lägsta pris för pengar. Förväntningen är att en låg ränta kommer att stimulera ekonomin medan en högre ränta bromsar ekonomin.

Makroekonomi
Makroekonomi

Grafen ovan visar hur reporäntan har utvecklats i Sverige sedan 2012 baserad på artikeln  ”Reporänta, in- och utlåningsränta” som publicerades av riksbanken 2019-02-13. Vi kan se att reporäntan har varit väldigt låg, till och med negativ, under de senaste åren. Det indikerar att centralbanken har försökt stimulera ekonomin och skapa inflation.

Inflation och markroekonomi

Inflationen är ett begrepp inom makroekonomi som beskriver hur mycket pengar tappar i värde över tid. Om inflationen under 2020 var 2% innebär det att hundra kronor 2021 har minskat 2% i värde gentemot dess värde 2017. Med andra ord underminerar inflation köpkraften i en valuta. Genom att ha inflation i en ekonomi ges de involverade aktörerna incitament att öka sin konsumtion samt att investera pengar i affärsverksamheter och andra tillgångar som förväntas öka i värde. Detta som en följd av att det är irrationellt att spara pengar till en ränta som är lägre än inflationen då inflationen ”äter av sparpengarna”.

Vad skapar inflation?

Inflation uppkommer då arbetskraften får högre löner och således har mer pengar att spendera på konsumtion. Detta inträffar när ekonomin växer kraftigt och det råder brist på arbetskraft vilket gör att lönerna pressas uppåt vilket drar med sig priserna på konsumtionsvaror och tjänster. Dessutom gör den nu dyrare arbetskraften att produktionskostnaden för varor och tjänster ökar vilket ytterligare stimulerar inflationen.

Räntans inverkan på inflationen

Den historiska och teoretiska korrelationen mellan ränta och inflation är negativ. Det vill säga, när räntorna stiger har vi historiskt sett att inflationen sjunker och vice versa, precis som makroekonomiska modeller så som ISLM för att nämna ett exempel, förutspår.
Metoden blir alltså i praktiken att centralbanken använder sig av reporäntan för att styra ekonomin i önskad riktning. Om ekonomin växer för fort och inflationen överstiger inflationsmålet höjer de räntan, allt annat lika, för att bromsa den ekonomiska tillväxten. Omvänt sänks räntan om den ekonomiska tillväxten har stagnerat, inflationen fallit under inflationsmålet och således behöver stimuleras.

Makroekonomi
Makroekonomi

Summering

Makroekonomi är ett område inom ekonomin där de stora ekonomiska frågorna behandlas. Exempel på dessa är ränta, inflation och växelkurser. Flera olika modeller används för att försöka förklara samband mellan olika makroekonomiska variabler, exempelvis ISLM modellen.
Här kan du läsa om vad Mikroekonomi är? Sök gärna mer på Samuelssons Rapport för att hitta mer närliggande information inom ekonomik teori och finans.

Amazon Prime äntligen i Sverige – Vad är det?
amazon prime

Amazon Prime äntligen i Sverige – Vad är det?

Amazon Prime (mer än Serier och Film)

Amazon Prime har inget med trading att göra (sorry) men jag vill ändå dela med mig av att detta (Amazon Prime håller på med film och serierir?t=hampus07 20&l=ur2&o=1 Samuelssons Rapport och mycket mer) äntligen kommit till Sverige. Jag är stort fan av HBO sedan tidigare och i viss mån även Netflix (serier) och har väntat länge på att Amazon Primeir?t=hampus07 20&l=ur2&o=1 Samuelssons Rapport videp skall starta upp i vårt lilla land.

Prova Gratis

Amazon Prime
Amazon Prime

Vad är Amazon Prime video – Free trial (Prova Gratis)?

Med över 100 miljoner medlemmar över hela världen erbjuder Amazon Primeir?t=hampus07 20&l=ur2&o=1 Samuelssons Rapport tillgång till streaming video, ett stort utbud med serier, film, musik, fri frakt, rabatter på Prime Day och en mängd andra Amazon-specifika tjänster och erbjudanden. Sist jag kollade kostade de 2,99 Euro i manadenir?t=hampus07 20&l=ur2&o=1 Samuelssons Rapport.  (cirka 30 kronor per månad) För många är tjänsten enbart bra för fraktkostnaderna, men det finns mycket mer till ett Prime-medlemskap än gratis frakt och strömmande serier och film.
Uppdatering 8/21: Amazon meddelade bara att i stället för att ta emot 20 procent av förhandsbeställningar av videospel, kommer Prime-medlemmarna att få $ 10 krediter på valda förbeställningsstitlar. Dessutom kommer nya Twitch Prime-medlemmars utbud inte längre att kunna njuta av annonsfri visning från och med den 14 september.

Prime Video (Serier och Film) – Free trial (Prova Gratis)?

Prime Video: Njut av exklusiva Amazon Original-serier samt andra populära filmer och Tv-serier. Nya medlemmar betalar 5,99 EUR 2,99 EUR (60 SEK respektive 30 SEK) per månad de första sex månaderna. Prova gratis.

Prova Gratis

Amazons FreeTime Unlimited

Prime medlemmar kan till exempel anmäla sig till Amazons FreeTimeir?t=hampus07 20&l=ur2&o=1 Samuelssons Rapport Unlimited-tjänst för bara 30 SEK / månad för ett enda barn (icke-premiermedlemmar betalar 4,99 USD / månad). Tjänsten ger dig tillgång till ett stort utbud med 13.000 barnvänliga böcker, filmer, TV-program, utbildningsprogram, appar och mycket mer. FreeTime Unlimited fungerar på Amazons brandtabletter och Kindles och levereras med en egen 30-dagars gratis provperiod.

Amazons FreeTime Unlimited
Amazons FreeTime Unlimited

Om du är en två- eller fyraårig högskolestudent med ett giltigt .edu-e-postmeddelande kan du få en gratis sex månaders rättegång av Amazon Prime Student, som ger dig alla fördelarna med Prime förutom speciella studentspecifika erbjudanden och kuponger. Efter avslutad prövning kommer Prime Student att kosta dig halva priset på Regular Prime i upp till fyra år eller tills du är examen, beroende på vilket som kommer först. Du kan också betala $ 6,49 per månad utan skyldighet att fortsätta din tjänst.

Vad är Amazon Prime?

Amazon Prime är en betald tjänst (119 USD per år för närvarande, plus en gratis 30-dagars prov eller 12,99 USD per månad) som ger Amazon-kunder ett antal tydliga fördelar. Medlemmar av Amazon Prime är berättigade till gratis en- eller två-dagars frakt på de flesta artiklar, bland flera andra förmåner.
Observera att den årliga medlemsavgiften för Amazon Prime var 99 kronor. Alla nya medlemmar måste dock betala $ 119 årligen. Det finns dock sätt att minska effekten av prisökningen.

Amazon Prime
Amazon Prime

Varför ska jag prenumerera på Amazon Prime?

Amazon listar en mängd olika anledningar till att kunder som ofta brukar sin webbplats kanske vill ha ett Prime-abonnemang:

Frakt

Gratis två dagars frakt på kvalificerade varor till adresser i de sammanhängande amerikanska och andra fraktfördelarna. För mer information, gå till Amazon Prime Shipping Benefits.
Fri leverans i samma dag i kvalificerade postnummer. För mer information, gå till Beställ med Prime Free Same-Day Delivery.
Prime Pantry: Prime Pantry ger medlemmar tillgång till billiga hantverk samt hushålls- och husdjursvårdsprodukter. Nu en prenumerationstjänst kostar Prime Pantry $ 4,99 / månad (förutom ditt Prime-medlemskap). Tjänsten inkluderar obegränsad fri frakt på Pantry order på $ 40 eller mer. Beställningar under $ 40 medför en fraktkostnad på $ 7,99. Prime Pantry beställningar kan inte skickas till adresser i Alaska, Hawaii eller Puerto Rico.
Prime Now: I utvalda städer kan du få en timmes leverans till tiotusentals produkter från lokala butiker. Till exempel i New York City kan du nu få leverans av öl, vin och sprit från

Prova Gratis

Westside Market, Union Square Wines och Vintage Grape. Chicago, Los Angeles och Baltimore deltar också i detta program.

 

Besparingar

Erbjudanden och rabatter, Komplimanger av Amazon Mom: Dessa inkluderar 20 procent av blöjor genom Prenumerera och spara och 15 procent av godkända produkter från ditt bebisregister. För mer information, gå till Få 20% rabatt på blöjprenumerationer eller Om kompletteringsrabatten.
Prime Early Access: Få 30-minuters snabb tillgång till Lightning Deals på Amazon.com och nya evenemang på MyHabit.com. Mer information finns i Om Prime Early Access.
Den 21 augusti meddelade Amazon att det skulle ge medlemmar $ 10 krediter på förbeställningar av valda videospel. Tidigare erbjöd Amazon 20 procent av nya fysiska videospel under pre-orderstadier.
Kindle First: Tidig tillgång för medlemmar i USA att ladda ner en ny bok gratis varje månad från Kindle First picks. För mer information, gå till Kindle First.
Föräldrar kommer att njuta av besparingar på FreeTime Unlimited, vilket ger massor av barnvänligt innehåll till ditt konto. Statsmedlemmarna betalar 2,99 dollar per månad, medan icke-premiermedlemmar betalar 4,99 dollar.
Efter att ha förvärvat hela maten slog Amazon omedelbart mataffärens priser på valda matvaror. Mot nyligen tillkännagav det att Prime medlemmar kan njuta av exklusiva besparingar på hela Foods platser rikstäckande. Dessutom kan Prime-medlemmar med ett Amazon-belopp Visa-kort få 5 procent tillbaka på sina Whole Foods-inköp. (Non-Prime medlemmar kommer att få 3 procent tillbaka).
Det är förutom de 5 procent som de redan tjänar på Amazon.com-inköp, 2 procent på restauranger, bensinstationer och apotek och 1 procent tillbaka på alla andra inköp. Amazon meddelade också gratis 2-timmars Whole Foods leveranser via företagets Prime Now-tjänst. Leveranser är endast tillgängliga i vissa städer.

Underhållning

Prime Photos: Säkra obegränsad fotolagring i Amazon Cloud Drive. Mer information finns i Om Prime Photos.
Kindle Owners Lending Library: Tillgänglig för medlemmar i USA För mer information, gå till Kindle Owners Lending Library.
Video-tilläggsabonnemang: Du kan beställa program från tredje part via Amazon Prime för att hålla allt videoinnehåll på ett ställe. Till exempel kan du lägga till Showtime Anytime och HBO Go till ditt konto.
Torsdagskväll NFL-spel: Amazon kommer att sända 10 NFL torsdagskvällar uteslutande till Amazon Prime-medlemmar under 2017-säsongen.
Gratis spel med Twitch Prime: Amazon erbjuder ett urval av gratis spel och in-game loot med Twitch Prime.

Övriga bonusar

Amazon Elements: Tillgång till Amazon Elements produkter, Amazons egna utbud av vardagliga väsentligheter.
Medlemskapsdelning: Två vuxna som bor i samma hushåll kan skapa en Amazon Household för att dela vissa Amazon Prime-fördelar. För mer information, gå till Om Amazon Hushåll.

Får jag exklusiv åtkomst till vissa artiklar?

A: Ja. Amazon började nyligen experimentera med att göra några inköp berättigade endast premiärmedlemmar. Till exempel kan populära videospel som FIFA 16 endast köpas från Amazon om du är en Prime-abonnent. På samma sätt, tidigare i år när Amazon återupptog sin Nintendo Switch-lager var konsolen endast tillgänglig för Prime-medlemmar. Detta kan vara ett tecken på saker att komma där Amazon blir mer som Costco eller Walmart, som kräver medlemskap innan du kan handla.
Amazon erbjuder också sin egen Elements produktlinje, som endast är tillgänglig för Prime-medlemmar. Produktlinjen sträcker sig från babykläder till vitaminer. Tanken är att Amazon går den extra milen för att berätta exakt var produkten kom ifrån. I fallet med de dukarna kan jag säga att vätska inuti är 97,9 procent renat vatten i farmaceutisk kvalitet från White Lick Creek Aquifer i Moorseville, Indiana.

Prova Gratis

Amazon Elements
Amazon Elements

Det är värt att notera att om du väljer gratis, no-rush-frakt (vilket kan ta fem till sju dagar) kan du tjäna pengar mot musik, video och e-boksköp. Om ett premieberättigat paket kommer efter två dagars fraktgaranti och du når ut till kundservice kan Amazon förlänga ditt Prime-medlemskap med en månad.
MER: 15 Bästa Amazon Prime Perks

Vad är Prime Day?

A .: Prime Day började 2015 som ett sätt för Amazon att fira sin 20-årsjubileum. År 2017 firade Amazon sin tredje premiärdag den 11 juli. På Prime Day belönar återförsäljaren Amazon Prime-medlemmar med mer än 100 000 exklusiva erbjudanden. På sidan amazon.com/primeday hittar du allmänna tips, gåvor och exklusivt Prime Day-innehåll.

Vad är Amazon Prime musik?

Amazon Prime Music är en streaming musik tjänst, som liknar Spotify eller Pandora. Användare kan välja album eller låtar att strömma, eller tillåta Amazon att skapa en anpassad profil som passar deras smak och gör det för dem. För närvarande erbjuder tjänsten mer än två miljoner sånger, men valet pales fortfarande i jämförelse med Spotify och Pandora.

Amazon Prime musik
Amazon Prime musik

Amazon Prime-medlemmar kan också ladda ner dessa låtar och lyssna på dem på nätet (så länge deras Prime-medlemskap är aktivt). Dess nyare tjänst, Music Unlimited, ger dig tillgång till ”tiotals miljoner” låtar och nya nya utgåvor varje vecka. Om du äger ett Amazon Echo kan du betala $ 3,99 / månad för den här tjänsten, men du kan bara strömma på din Echo-enhet. För $ 7,99 / månad kan du strömma på alla dina enheter.

Vad är Twitch Prime?

De flesta spelare är redan bekanta med Twitch, den populära spelsändningen, men kanske inte vet om Twitch Prime. Amazon Prime-användare får också tillgång till Twitch Prime, vilket gör att de kan titta på Twitch-strömmar helt ad-free. Amazon meddelade dock nyligen att nya medlemmar inte kommer att få annonsfri visning från och med 14 september. Nuvarande medlemmar kan dock fortsätta att njuta av annonsfri visning tills de prenumererar, och då kommer de också att förlora funktionen. Månatliga bonuser i spelet och ”Free Games With Prime” – ett urval av gratis titlar för Prime-medlemmar

Twitch Prime
Twitch Prime
Vilken bank är bäst i Sverige? – Jämför och hitta bästa banken 2020
tjäna pengar online

Vilken bank är bäst i Sverige? – Jämför och hitta bästa banken 2020

Bäst bank i Sverige varierar beroende på om du tittar på sparande, bolån, fastighetslån eller privatlån. Om vi börjar med att jämföra vilken svensk bank som är bäst på sparande för privatkunder så är det Avanza följt av Länsförsäkringar Bank. Detta enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex) som mäter detta varje år tillsammans med Handelsbanken.

 • Inom Bolån så är Länsförsäkringar Bank bäst med Skandia på en andra plats bland svenska banker. – Här hittar du bäst bolån
 • Inom privatlån så är ICA Banken bäst följt av Ikanobanken. – Här hittar du lägst ränta på privatlån.
 • Sparkonto – Här är Länsförsäkringar bäst följt av Skandia och SBAB – Här hittar du bäst ränta på sparande.
 • För fastighetslån så är SBAB och Handelsbanken bäst bland svenska banker.
 • Lönekonto – Vi håller för närvarande på att ta fram info för lönekonton som vi kommer att presentera här.

Var din egen bank

Idag är det även möjligt att vara din egen bank och tjäna pengar på samma sätt om de gör. Jag tänker på att du nu kan investera i lån. Du kan med andra ord låna ut dina pengar till andra precis som svenska banker gör. Du kan på det sättet sprida ut dina pengar och därigenom minska risken i din privatekonomi genom att ge ut lån till privatpersoner och sedan tjäna in räntepengar på detta. Tekniken som ligger bakom detta är så kallad peer-to-peer teknik. Mina favoritföretag inom denna nya sektor är Brocc och Lendify.

Jämför banker – Vilka banker är bäst? (Kundnöjdhet)

Jämför banker - Vilka banker är bäst?

Bäst bank i Sverige för fastighetslån
Bäst bank i Sverige för sparande

Bäst bank i Sverige för bolån
Bäst bank i Sverige för bolån

Bäst bank i Sverige för privatlån

Bäst bank i Sverige för privatlån

Det du behöver göra när det är dags för dig att se över vilken bank som är den bästa banken, är att skaffa dig en tydlig bild över vad du behöver.

Stort utbud av tjänster hos svenska banker när man jämför dem

Det är så klart omöjligt att på rak arm säga att “det här är den bästa banken”. Allas behov ser ju annorlunda ut och vad som kanske är den bästa banken i branschen för mig behöver ju inte vara den bästa banken för dig. Det är därför viktigt att man jämför banker med varandra innan man bestämmer sig.
Tidigare var det en självklarhet att bankens kunder kom på besök på bankkontoret och pratade en stund med sin banktjänsteman. Detta var ett naturligt tillfälle att gå igenom vilka tjänster kunden behövde, osv.

Nuförtiden ser banken knappt röken av sina kunder. Samtidigt har konkurrensen ökat mellan bankerna så det är viktigt att man jämför. Så hur vet man då vilken bank som är bästa banken? En hel del nya banker har dykt upp på marknaden och utmanar de traditionella bankerna. När konkurrensen hårdnar och kunderna allt enklare flyttar mellan olika banker så gäller det för bankerna att sälja in så många tjänster som möjligt till sina kunder, för att på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Vilken är den bästa svenska banken för dig?

Oftast byter vi kanske inte bara bank så där, utan det sker i samband med att vi köper en ny bostad eller liknande. Då är det ett gyllene tillfälle för dig att se över vilka behov du har. Pensionssparar du idag? Vad erbjuder din svenska bank när det gäller dom bitarna? Kanske ingår det livförsäkringar om du lägger bolånet hos en viss bank. Då kanske just den banken är bästa banken för dig. Återigen, det är viktigt att jämföra svenska banker innan man bestämmer sig.

Sedan några år tillbaka är det lag på att svenska banker ska redovisa sin genomsnittsränta, utöver listräntorna. Genomsnittsräntan visar vilken ränta den generella kunden faktiskt har hos banken. Den här räntan är alltså lägre än listräntan. Genomsnittsräntan kan ge dig en fingervisning om vilket förhandlingsutrymme som finns i respektive bank.
SKI förtroende sparande och lån bästa banker - handelsbanken 71,5 övriga

Jämför Avgifter

Utöver intäkter på ränta från bolån så försöker så klart bankerna att tjäna ytterligare pengar på oss som kunder. Det är viktigt att hålla koll på vilka avgifter som respektive bank har när man letar efter den bästa svenska banken. Det kan vara allt från avgifter för bankkort till förvaltningsavgifter på pensionssparande, etc.
När du letar efter den bästa banken i den branschen så är det viktigt att du ser över vilken bank som har nöjdast kunder, vilken bank som erbjuder bäst ränta samt vilken bank som har lägst avgifter.

Sveriges största banker (lista – balansomslutning)

Om vi tittar på balansomslutning så är Sveriges största bank i dagsläget (2019):

 1. Nordea (5643 mdr)
 2. Handelsbanken (2978 mdr)
 3. SEB (2568 mdr)
 4. Swedbank (2246 mdr)

Om vi istället tittar på antalet anställda så är de största svenska bankerna (hela koncernen):

 1. Nordea (30399)
 2. SEB  (15946)
 3. Swedbank (14536)
 4. Handelsbanken (11832)

Andra stora banker och finanskoncerner med i Sverige är Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia. Källa: respektive banks årsredovisning.

Andra faktorer för att jämföra och välja bästa banken

Vilka andra faktorer är viktiga för dig när du letar efter den bästa svenska banken? Kanske är du en sådan person som tycker att den bästa banken är den där den personliga kontakten står i fokus? I så fall så kommer ju faktorer som lokal närvaro att vara mycket viktig för dig i ditt val av bästa banken. Kanske är den bästa svenska banken för dig den lokala banken på stadens torg? Dit du gått de senaste 20 åren och där du känner personalen väl. Den bästa banken kan som vara helt olika från person till person.
Sveriges bästa bank för mig behöver inte vara bästa banken för dig och den bästa banken för din bror kanske inte är den bästa banken för din far. Andra frågor som man inte bör missa att kolla upp innan man väljer bank är hur mycket ränta man kan få på sitt lönekonto. Om man vill slippa extra avgifter, hur mycket måste man spara då? Vilka tjänster har dem? Kommer man sakna någon eller har dem allt som man kommer att behöva?

Viktiga tjänster hos Sveriges bästa bank 2020

I och med att vi redan känner till att valet av bästa svenska banken är individuellt, kommer alltså ingen bank att vara bästa för alla kunder. Det som skiljer storbanker i Sverige emellan är vilka tjänster de erbjuder och vilka kostnader det medför  att använda dessa tjänster. Vad tycker vi då att en bank som överhuvudtaget ska kunna klassas som bästa banken för privatpersoner i Sverige ska erbjuda. Nedan ser vi lite som är helt nödvändigt för en bank att erbjuda sina kunder. Efter detta gäller det mer sedan att jämföra banker med varandra för att ta reda på var tjänsterna är bäst och var du får mest för dina pengar.

Nödvändiga tjänster i svenska storbanker

När vi pratar om de svenska storbankerna är det i första hand alla de som är med i den populära betalningsmetoden Trustly, och nu även Swish, betalningsmetoder online. Här handlar det då om Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Sparbankerna i Sverige, SEB, Skandia, Länsförsäkringar samt Danske Bank. Givetvis finns det sedan en rad andra stora banker som exempelvis Bank Norwegian. Efter det även andra mindre kreditinstitut som numera blivit banker. Dessa tjänster är nödvändiga:

 • Att erbjuda sparkonto och lönekonto
 • Finansiell rådgivning
 • Bostadslån och privatlån
 • Företagstjänster
 • Internetbank
 • Erbjuda betalkort och kreditkort
 • Att stå till tjänst med VP-konton för investerare

Detta är bara ett axplock vad som är grundläggande för att en bank ska kunna jämföras med andra och slutligen väljas som Sveriges bästa bank 2020.

Svenska storbanker tar ut höga avgifter

Ja, faktum är att svenska banker inte bara tar ut höga avgifter, utan vissa ger även mycket dåliga räntor på sparande samt att de också tar mycket höga räntor på sina lån. Med anledning av detta är det alltid värde att jämföra olika banker och ställa dem mot varandra innan du gör ditt val. Här kommer du inte att finna några banker utan avgifter och räntor. Dock är det så att du snabbt kan se var du får mest för dina pengar och vart du kommer att få den bästa räntan på lån och sparande.
Detta är bara ett sätt att finna på vilken bank är bäst i Sverige 2020. Mycket av det som har diskuterats här berör den vanliga bankkunden. Ja, den som har ett sparkonto, får in sin lön på ett annat och betalar alla räkningarna via autogiro eller via sin Internetbank. Kanske har de också ett privatlån eller ett bolån i samma bank. Efter detta finns det även de som kallas för aktiva sparare och investerare. I det fallet krävs det också att det som ska utses till Sveriges bästa bank 2020, även kan leva upp till de krav som ställs från dessa kunder.

Att tänka på när du ska jämföra banker

Innan vi går in på de olika enskilda storbankerna ska vi snabbt och enkelt sammanfatta vad det är du bör tänka på vid valet av bank och när du jämför banker med varandra. Många gånger handlar detta om att byta bank, vilket kan vara ett mycket stort beslut för många människor. Här har de kanske varit kund i en och samma bank i 10-tals år. Något har hänt och de är helt enkelt inte nöjda längre. Detta kan då vara att någon öppnat ögonen på dem, så att de slutligen ser det stora urvalet. I andra fall kan det vara att något fått bägaren att rinna över i jämförelse med andra banker.

Här har du några viktiga faktorer att se till som privatperson:

 • Är det så att din gamla bank vill ha dig kvar? Uppskattar de dig som kund? Ja, då kan du i första hand tala med dem. Säga vad som är fel och uppvisa var du kan få det bättre. Kanske de kan ge dig samma eller ett bättre erbjudande.
 • När du ser till den nya bank du tänker flytta till. Har de ett fullt sortiment av de tjänster du behöver? Några exempel på detta kan vara allt från ekonomisk rådgivning till mobilbank och Internetbank. Se också noga på deras demo och se till att du får ett system du enkelt kan förstå.
 • Även om det inte verkar så idag, är det viktigt med bra ränta på både lönekonto och sparkonto. Faktum är att om du finner den bank med högsta ränta under dåliga tider, brukar även detta vara en indikation på att de också ger höga räntor på löne- och sparkonton även när räntan ligger i ett bra läge.
 • Kontrollera också hur mycket du behöver avsätta i ett sunt sparande, för att du ska slippa några extra avgifter. Vissa banker har dessa, medan andra inte alls använder sig av dessa metoder för att locka kunder att binda sig mera till banken.

I stort sett erbjuder de flesta banker liknande fördelar och nackdelar. Dock finns det små skillnader som kan göra mycket. Det är dessa du ska se till att finna. Först då har du funnit något som förklarar vilken bank är bäst i Sverige.

Vi jämför Sveriges bästa banker 2020

Tidigare i denna artikel har vi sett till kundnöjdheten i stort gällande de mest kända och de populäraste svenska bankerna. Vidare ska vi nu gå in lite på vilka olika kostnader som finns och vad varje enskild bank bland dessa har att erbjuda dig som privatperson. Här gäller detta då kundnöjdheten under 2019, baserat på ett snitt av alla de olika tjänster de erbjuder.

Avanza – 75,4 % kundnöjdhet

Här har du det perfekta valet för alla de små och stora sparare samt massor av investerare. Avanza har utvecklats till en riktigt bra bank med massor av tjänster för sina kunder, som gör detta till en modern och komplett bank. Hos Avanza kan alla kunder sköta alla dessa tjänster online, vilket gör att du aldrig behöver sitta ned på ett kontor och uppge det som krävs för att utnyttja bankens tjänster.
Avanza är helt klart bästa svenska bank 2020 när det gäller alla som vill investera i fondersparande och på den svenska och utländska aktiemarknaden.
Ditt sparkonto hos Avanza:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0,55 – 0,65 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: 0,65 – 1,05 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: Betalkort 0 kronor, Kreditkort kan kopplas till kontot.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: information saknas / 99 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: 29 kr / 180 kr
 • Avgift vid valutaväxling: Erbjuder endast uttag via automat i utländsk valuta 499 kronor.

Nordea  – 59,7 % kundnöjdhet

Detta är kanske något som vi kan kalla för Svensson´s bank i det svenska samhället. Här har de många gånger utmärkt sig för att vara löntagarnas bank. Hur som helst har alla svenska storbanker gått in i den moderna ekonomiska eran. Detta betyder att även Nordea erbjuder ett komplett sortiment av tjänster för alla typer av kunder. Banken lanserades år 2000 genom en förening av tre olika svenska banker. Nordea har närmare 11 miljoner kunder och är idag med en omsättning på över 10 miljarder euro den största i Norra Europa.
Ditt sparkonto hos Nordea:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: 0,25 – 0,6 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: 288 kronor.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: 8 % / 95 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: information saknas / 180 kr
 • Avgift vid valutaväxling: 1,55 %.

Swedbank – 59,6 % kundnöjdhet

Tidigare hette denna bank Sparbanken och var ett stort företag med massor av anslutna egna kontor. Det fanns också en bank som bar namnet Föreningsbanken. De slogs samman 2006 och bildade en storbank vid namn Swedbank. Det finns fortfarande de banker som valt att leva kvar med det gamla namnet Sparbanken, dock har dessa en klar anknytning till Swedbank.
Genom att ha fortsatt sitt samarbete även med de banker som valde att stå på egna ben, har Swedbank behållit sitt starka fotfäste bland de svenska kunderna. Swedbank erbjuder ett fullt sortiment av tjänster till alla från privatpersoner och företag till stora organisationer.
Ditt sparkonto hos Swedbank:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: Upp till 0,55 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: 250 kronor.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: 16,95 % / 75 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: information saknas 60 kr / 75 kr
 • Avgift vid valutaväxling: 1,65 %.

SEB – 67,5 % kundnöjdhet

Detta är ett av de stora valen av svenska storbanker för företagare. Faktum är att de också erbjuder mycket bra tjänster inom detta område. Detta är också något som kallas för en universalbank. Med detta sagt erbjuder de tjänster och har kontor i många andra delar av världen. Det kan då vara en anledning till att många företagare väljer att samarbete med SEB. Dock finns det inget hinder för vanliga privatpersoner att ha både sitt lönekonto och sitt sparande i SEB, som erbjuder mycket bra lösningar för de som vill investera i fonder och aktier.
Ditt sparkonto hos SEB:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: Upp till 0,76 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: 300 kronor.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: 13,25 % / 100 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: information saknas 60 kr / 180 kr
 • Avgift vid valutaväxling: 1,65 %.

Skandia – 72,4 % kundnöjdhet

Egentligen så började Skandia som ett renodlat försäkringsbolag. Detta var redan 1855, vilket gör att de hade mycket erfarenhet av den svenska ekonomiska marknaden när de 1994  valde att öppna Skandiabanken. Efter att de många gånger blivit valda till Sveriges bästa försäkringsbolag för bilförsäkringar, hemförsäkringar och livförsäkringar så var det nu dags att bli svenskes bästa bank.
Ja, om de blivit det är svårt att svara på. Dock är det så att de håller ett högt index gällande nöjda kunder, och de har samlat många svenska bankaffärer under sitt bälte.
Ditt sparkonto hos Skandia:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: 0,05 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: 240 kronor.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: 12,79 % / 75 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: information saknas 60 kr / 180 kr
 • Avgift vid valutaväxling: 1,65 %.

Handelsbanken – 71,5 % kundnöjdhet

Denna svenska bank är kanske den som har mest samröre med övriga världen av alla de svenska storbankerna. De slog för första gången upp sina portar 1871 och sedan dess har du kunnat jämföra banker med varandra och Handelsbanken har alltid kommit högt på listan.
Idag finns denna bank i Storbritannien, Nederländerna och över hela Skandinavien. Handelsbanken erbjuder mycket bra och professionella banktjänster till allt från privatpersoner till företag.
Ditt sparkonto hos Handelsbanken:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: 0,20 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: 300 kronor.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: 15 % / 100 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: information saknas 60 kr / 180 kr
 • Avgift vid valutaväxling: 1,65 %.

Länsförsäkringar Bank – 75,9 % kundnöjdhet

Här har vi den bank som står för den högsta kundnöjdheten steget före Avanza. Dock är det så att Länsförsäkringar erbjuder mycket mera begränsningar när det handlar om sparande och investeringar. Detta gör fortfarande att Avanza hamnar i toppen gällande vårt val av svenskes bästa bank 2020.
Hur som helst erbjuder Länsförsäkringar som både bank och professionellt försäkringsbolag ett mycket bra sortiment för många privatpersoner och företag. Här finns det sedan deras start som bank i Sverige numera 128 olika landbaserade bankkontor. De erbjuder också mycket hög ränta vid sparkonto med bindningstid.
Ditt sparkonto hos Länsförsäkringar Bank:

 • Erbjuder statlig insättningsgaranti
 • Ränta utan bindningstid på sparkonto: 0,05 %
 • Ränta med bindningstid på sparkonto: Upp till 0,95 %

Kostnader för olika tjänster:

 • Bankkort: 275 kronor.
 • Uttag: 0 kr
 • Avgifter och ränta för övertrassering: 14 % / 100 kronor
 • Påminnelse och inkassoavgifter: information saknas 60 kr / 180 kr
 • Avgift vid valutaväxling: 1,50 %.

Slutsats av bästa svenska bank 2020

Att bästa svenska bank 2020 inte alls kommer att vara samma för alla människor, går inte att komma ifrån. Hur som helst går det att sia om och försöka förklara varför en viss bank skulle vara bättre för den stora massan. Det hela är mycket enkelt. Här handlar det om att du behöver ett sparkonto och ett lönekonto. Dessa ska ha relativt bra ränta. Du vill också ha dina affärer i en bank som erbjuder dig bra kort och olika typer av lån.

Sist men inte minst kommer ett bra sparande att innebära moderna metoder som tar dig in bland fonder och aktier långt bort från gårdagens klassiska sparkonto. I det fallet blir utan tvekan Avanza Bank det bästa valet för den stora massan av svenska privatpersoner.

Snabba pengar – 40 olika sätt att tjäna pengar snabbare
snabba pengar

Snabba pengar – 40 olika sätt att tjäna pengar snabbare

Ibland behöver du snabba pengar. Kanske har bilen gått sönder eller så vill polarna åka på en Londonweekend och du har inte råd att följa med. I den här artikeln har jag samlat mina 40 bästa tips och exempel på hur du kan tjäna snabba pengar. Det kanske viktigaste tipset är att undvika att låna pengar. En del tips kräver en viss fysisk arbetsinsats från din sida och andra är mer krävande för hjärnan.
1. Köp billigt sälj dyrt:
Köp in gamla möbler från loppis. Dra av dem med sandpapper och måla dem vita. Sälj dem sedan på blocket för tredubbla priset. Det kräver lite arbete men det ger garanterat snabba pengar.
2. Sälj av gamla prylar på nätet:
Det finns många köp och säljsajter på internet där du kan avyttra gamla prylar som du inte använder längre. En gammal mobil som bara samlar damm i en låda kan vara värd 1000kr. Sälja saker kan vara ett enkelt sätt att tjäna pengar snabbt.
3. Klipp grannens gräsmatta:
Erbjud dig att hjälpa dina äldre medmänniskor med lättare trädgårdsarbete. Många äldre vill bo kvar i sina villor men orkar inte sköta tomten. Många betalar gärna en slant för att få hjälp med att rensa rabatter och klippa häcken.

4. Sälj varmkorv utanför krogen:
Kolla med polisen och kommunen om vilka regler som gäller i just din kommun. Tänd grillen 30 minuter innan stängning och sätt igång och grilla. det blir garanterat snabba cash när alla ska gå hem och känner doften från din grill.
5. Bli hemsidetestare:
Du får betalt för att gå in på olika hemsidor och se hur användarvänliga de är. Det enda du behöver är en dator med webkamera och en mikrofon (ett headset). Du får 200kr-400kr för varje hemsida du testar.
6. Sälj färdiga mackor:
Du kan tjäna snabba pengar genom att göra färdiga smörgåsar som du säljer till hungriga resenärer i morgontrafiken. En järnvägsstation eller i tunnelbanan är bra platser att stå på på.
7. Fynda på secondhand:
Kan du lite om mode? Leta på secondhandbutiker och se om du inte kan hitta billiga kläder eller handväskor som du kan sälja betydligt dyrare på nätet. Förvandla ditt intresse till snabba pengar.
8. Spela på nätcasino:
Det finns flera olika sidor på nätet som förklarar exakt hur du ska göra för att få ut snabba pengar från casinobolagens bonusar utan att förlora något. I stora drag kan man säga att du ska registrera sig på två olika spelsidor och sätta in en summa (t.ex. 500kr) och få bonus på insatta pengar. Säg att du får 1500kr att spela för. Spela då på samma match på båda sidorna men med olika utgång. På en sida spelar du på att Liverpool ska vinna och på den andra att Manchester ska vinna. Oavsett vad som händer vinner du på den ena sidan och kan plocka ut bonusen som sidan gav dig. Du förlorar 500 på en sida men vinner 1500 på den andra.
9. Baka och sälj fikabröd:
Skaffa en liten portabel ugn. Gå till ett företag eller ett universitet. Hitta ett lämpligt eluttag. Ta med dig färdiga ogräddade bullar. Skiva upp bullarna och grädda dem på plats. Doften kommer att locka kunder från alla håll.
10. Bli sperma/ägg donator:
Ett sätt att tjäna pengar snabbt är att gå till en sperma/äggbank. På vårdguiden 1177 finns all information du behöver. De betalar några tusen för ägg och några hundra för spermier.
11. Panta burkar:
På stora festivaler eller vid olika folkfester (Valborg i Uppsala, Classic Car Week i Rättvik) brukar det finnas mängder med pantburkar och PET-flaskor slängda lite varstans. Du kan fylla en sopsäck på någon timme om du behöver pengar. Det blir ingen dålig timpenning. Även på andra platser som bandymatcher och andra sport events kan generera snabba cash i form av många pantburkar. Bara att gå till närmaste butik och få kontanter i kassan.
12. Erbjud dina tjänster med att gå till återvinningscentralen:
Många har inte tid att gå till återvinningen med sina sorterade sopor. Ta med grannens sopor när du ändå ska iväg med dina egna och få lite snabba pengar på köpet på köpet.
13. Hyr ut din bostad
Bor du naturskönt eller har du en centralt belägen lägenhet? Då kan du skaffa snabba pengar genom att hyra ut din bostad och tjäna tusenlappar på en vecka. Kolla på Air BnB t.ex.
14. Bil gyminstruktör:
Om du gillar att gå på olika pass på gymmet, varför inte bli ledare? Då får du betalt för att träna. Din träning blir till snabba pengar.
15. Bli Uber chaufför:
Om du går med i Uber bestämmer du själv när du vill ta en körning. De fungerar som en taxi, men du bestämmer själv när du arbetar. Du kan tjäna snabba pengar redan i dag. Det är bara att gå in på Uber och registrera dig om du behöver mer pengar.
16. Taskrunner:
Ett sätt att tjäna snabba pengar är att registrera dig på Taskrunner. Det är en svensk sida på nätet där folk annonserar efter olika mindre tjänster. Det kan vara att gå och handla, byta däck på bilen eller byta en glödlampa. Gå in och kolla om det finns något jobb där du bor.
17. Vakta folks husdjur:
Om du inte gillar barn kan du vara husdjursvakt i stället. Många betalar gärna en slant för att någon annan ska passa deras hamster/marsvin/undulat/kanin när de åker till fjällen eller på solsemester. Snabba pengar för lite jobb för din ekonomi.
18. Registrera dig på Statist.se eller Stagepool.se:
Vill du ha en snabba pengar och ha roligt samtidigt? Statist.se och Stagepool.se svenska sajter som sammanför skådespelare och reklammakare. De erbjuder snabb betalning för inhopp i reklamfilmer eller som statist i olika filmer.
19. Bli försökskanin:
Många forskare inom läkemedelsindustrin och inom sömn och psykologiforskning behöver försökspersoner. Här kan du tjäna snabba cash genom att testa en ny medicin eller bara genom att sova!
20. Erbjud barnpassning vid gymmet:
Om du bor nära ett badhus som har gym kan du tjäna pengar snabbt genom att erbjuda dig att passa barnen i barnbassängen medan föräldrarna tränar. Sätt upp lappar i gymmet vilka tider du finns på plats och kör dropp in. Du kan säkert ta 40 kr/barn. Kolla med badhuset hur många barn du får ha ansvar för.
21. Gå en massagekurs eller bli yogainstruktör:
Om du investerar lite pengar i en utbildning kan di få snabba pengar när du vill. Du kan erbjuda dina tjänster på kvällar och helger. Healing har också ökat mer och mer i popularitet och du kan ta upp till 600kr i timmen. Det finns gott om utbildningar inom t.ex. Reiki man kan söka.
22. Rasta hundar:
Ett sätt att få snabba pengar är att gå ut med andras hundar. Om du ändå ska ut och springa eller gå en långpromenad så kan du ta med dig en hund eller två och få betalt samtidigt som du motionerar.
23. Svara på enkäter:
Det finns många hemsidor på nätet som erbjuder dig snabba pengar om du svarar på enkäter på nätet.
24. Refunder.se
Det finns många sidor på internet som erbjuder dig ”cash back” när du handla online från deras sida. Refunder.se är en av dem. Om du ändå har saker som du har tänkt att köpa på internet kan du köpa dem genom en cash back sida och få lite snabba pengar tillbaka på alla dina inköp.
25. Choach.me
Den här internetsidan erbjuder dig att skapa en profil och sälja din kunskap. Har du ett specialintresse är detta ett enkelt sätt att tjäna snabba pengar på nätet. Den som behöver dina råd betalar för att få chatta med dig eller så kan du lägga upp instruktionsfilmer på sajten som andra betala för att titta på.
26. Programmera och it support
Kan du programmera eller kan du något om webbdesign? Många företagare kan inte så mycket om internet men inser att det är ett bra ställe att synas på. De betalar bra för att få hjälp med att skapa en hemsida, fixa till sin hemsida eller skapa en snygg logga. Det finns även många som behöver hjälp med att installera en printers, skapa ett trådlöst nätverk eller installera en digitalbox. På Yepstr.com kan du erbjuda dina tjänster i ett P2P nätverk och tjäna snabba cash redan i dag.
27. Skapa en blogg
Genom att skapa en blogg kan du tjäna pengar snabbt på reklamintäkter. Ju fler följare du lyckas locka till dig desto större intäkter.
28. Skapa Youtubekanal
Även på Youtube kan du tjäna snabba pengar på reklam online. Starta en egen kanal och lägg ut videoklipp där du förklarar olika saker som du är bra på. Det kan vara hur man bakar en god tårta eller hur man syr et par byxor. Ju fler tittare du får desto mer intäkter från reklam.
29. Bli gatumusikant
Kan du spela ett instrument eller är du duktig på att sjunga? Då kan du tjäna snabba kosing på din talang. Ställ dig på valfri plats med mycket folk och ställ fram en hatt.
30. Starta en e-butik
Köp in produkter billigt och sälj dem med vinst i din egen webb-butik. Vill di inte hålla lager och skicka ut varorna till kunderna kan du ta kontakt med olika företag och bli återförsäljare av deras produkter. Då sköter produktägaren lagerhållning och leverans och du förmedlar endast kunderna. Det blir ett enkelt sätt att tjäna snabba pengar utan att behöva anstränga sig så mycket.
31. Sälj saker på loppis
Sälj dina gamla prylar på loppis. Töm vinden och förrådet på all gammal bråte som du inte behöver längre. Rensa ur garderoben och fråga grannar och släktingar om de har gamla prylar som de vill bli av med. Hyr ett bord på en loppmarknad och sälj sakerna till någon annan. Ett enkelt sätt att tjäna snabba pengar.
32. Vakt på högskoleprovet
Som vakt på högskoleprovet kan du tjäna någon tusenlapp på ett par timmar.
33. Tentavakt
Bor du nära ett universitet kan du enkelt tjäna snabba pengar på att vara tentavakt. Det enda du behöver göra är att sitta i tentasalen och kolla så att ingen fuskar. Enkelt och inte så värst ansträngande.
34. Craigslist
Sälj din gamla elektronik på Craigslist. Har du gamla spelkonsoller eller en gammal mobiltelefon som du inte använder längre? Gammal elektronik kan bli snabba cash. Grejerna kan vara värda mer än du tror.
35. JustAnswer.com
Ytterligare en hemsida där du kan tjäna snabba pengar på att svara på frågor från människor. Är du duktig på juridik, pedagogik, rörmokeri eller liknande kan du få betalt för att svara på frågor från människor som annars skulle behöva anlita en firma och betala massor av pengar.
36. Hyr ut ett rum
Har barnen flyttat hemifrån eller har du ett rum över i din lägenhet? Då kan du tjäna snabb deg på att hyra ut ett rum till någon annan som behöver en bostad.
37. Läxhjälp:
Är du duktig på matematik eller har du någon annan spetskompetens som du kan lära ut? Många föräldrar betalar gärna för läxhjälp åt sina barn. Det finns flera företag som förmedlar läxhjälpstjänster och som på så sätt låter dig tjäna snabba pengar.
38. Vattna blommor
Ett sätt att tjäna snabba pengar är att erbjuda sig att vattna blommorna åt människor som åker på semester. Det tar inte så lång tid så du kan ha många klienter utan att arbeta så många timmar.
39. Tvätta bilar
Tjäna snabba kosing på att tvätta andras bilar. Har du ingen egen tomt att utföra jobbet på kan du alltid åka till ett ”gör det själv” ställe. Detta kräver en del jobb men ger garanterat snabba pengar.
40. InboxDollars
Här är ett sätt att tjäna snabba pengar på nätet bara genom att byta sökmotor. Du får betalt för varje sökning du gör. Du behöver inte göra något annorlunda mot vad du är van vid. Du får betalt för att göra det du alltid gör, se bara till att det är med deras sökmotor. Gratis pengar= väldigt trevligt.
Marknaden på internet med P2P (peer to peer) nätverk gör det lättare och lättare för köpare och säljare att hitta varandra. Med dessa tips och råd kan du garanterat tjäna snabba pengar innan kort. Så om du är i behov av snabba pengar, vad väntar du på? Det är bara att öppna datorn och sätta igång. Lycka till.
Om du gillade denna artikel så kanske du uppskattar även dessa: 

Ja, där listade vi 40 olika sätt att tjäna snabba pengar utan att ta ett lån. Låna är någonting du så långt som möjligt skall försöka att undvika.