0
was successfully added to your cart.

Varukorg

Category

Ekonomi

EkonomiEkonomisk Ordlista - Trading OrdlistaÖvriga ämnen

BNP – Vilka länder har högst bruttonationalprodukt och BNP?

BNP - Vilka länder har högst bruttonationalprodukt? BNP är en förkortning av bruttonationalprodukt, vilket är ett mått som används för att räkna ut en nations ekonomiska omsättning under en specifik tidsperiod. Tidsperioden är vanligtvis ett år, men kan variera. Till den ekonomiska omsättningen hör det totala värdet av landets produktion, konsumtion, investeringar samt export. Både värdet för varor och tjänster räknas med. Ju högre BNP ett land har desto högre är omsättningen, och ju lägre BNP ett land har desto lägre är omsättningen. Beräkning av Bruttonationalprodukten BNP kan beräknas på tre huvudsakliga sätt: Utgiftsmetoden, produktionsmetoden och inkomstmetoden. Vilket beräkningssätt som används beror på vad man vill fokusera på i sin uträkning. Det vanligaste sättet att beräkna BNP och bruttonationalprodukten på är med utgiftsmetoden. Utgiftsmetoden innebär att räkna ut summan för samtliga utgifter. Principen utgår från att värdet på produkterna och tjänsterna som har köps är detsamma som utgifterna som konsumenterna har haft för dessa. Metoden handlar med andra ord om att beräkna det totala värdet på varor och tjänster som har köpts i landet under en bestämd tidsperiod. Formeln för beräkningen är följande: BNP = Privat konsumtion + investeringar + offentliga utgifter (för konsumtion och investeringar) + nettoexport. Produktionsmetoden handlar om att räkna ut de totala värdena skapade genom förädling. Inkomstmetoden innebär, som namnet antyder, om att räkna ut summan av inkomster. Vanligtvis innebär det att det ska finnas en balans mellan producenternas inkomster är samma summa som värdet som har skapats genom förädlingen av de produkter de tillverkar. Bruttonationalprodukten räknas med denna metoden ut genom att producenternas gemensamma inkomster räknas ihop. BNP BNP historiskt Om man studerar BNP och bruttonationalprodukten ur ett historiskt perspektiv från 1980-talet och till idag kan man se att sjutton av tjugo av de länder som hade högst BNP då fortfarande är det länder som har högst BNP idag. Detta innebär att alla utom tre länder har varit desamma under ungefär 40 års tid. De tio länder som har högst bruttonationalprodukten står tillsammans för 67 procent av världsekonomin, och de länder som hör till topp tjugo gemensamt står för 81 procent av världsekonomin. Detta innebär att de resterande 172 länderna står för 19 procent av världsekonomin tillsammans. Vilka länder har högst BNP? De länder som i dagsläget (2019) har högst bruttonationalprodukt är följande, i inbördes ordning: USA Kina Japan Tyskland Storbritannien Indien Frankrike Brasilien Italien Kanada Sydkorea Ryssland Australien Spanien Mexiko Indonesien Turkiet Nederländerna Saudiarabien Schweiz Sveriges BNP och bruttonationalprodukt befinner sig på plats 22. Hur kan BNP förstås? BNP kan förstår ur flera olika perspektiv, men framför allt kan det förstås som ett sätt att se hur olika länders ekonomier – och ekonomiska omsättning – har sett ut historiskt och hur detta i sin tur både utgör formen och innehållet i, och för, den globala ekonomin, och hur detta fortfarande är någonting som präglar den globala ekonomin och olika länders positioner i den. På engelska heter BNP istället GDP (Gross domestic product). Fördelar med måttet BNP En fördel som finns med måttet BNP och bruttonationalprodukt är att det ger en fingervisning om hur den ekonomiska omsättningen i ett land ser ut. Genom att använda samma mätmetod globalt går det även att jämföra olika länders ekonomiska omsättning med varandra. Detta i sin tur ger en indikation på vilket inflytande olika länder har i världsekonomin, då ekonomin i de allra flesta länder sprids internationellt genom både import och export av varor, tjänster och finansiella medel. Med hjälp av BNP kan man också skapa en förståelse för det underliggande samhällssystemet i olika länder som antingen kan gå i linje med den ekonomiska omsättning som BNP förutsätter, eller om det underliggande samhällssystemet är ett annat som förmodligen går i linje med andra livsvillkor och faktorer. Det kan också finnas en maktdimension med i bilden här, där bruttonationalprodukten kan fungera genom att identifiera vilken relation länder har till varandra: de länder som har högt BNP bedöms enligt BNP-modellen vara överordnade de länder som har lågt BNP. Kritik mot bruttonationalprodukten En kritik som riktas mot BNP är bland annat att obetalt arbete inte räknas med, vilket avser sysslor som görs inom den privata sfären, utan att enbart arbete som görs inom den offentliga sfären räknas med i bruttonationalprodukten. En anledning till att oavlönat arbete inte räknas med i bruttonationalprodukten är bland annat för att det är svårt att översätta obetalda sysslor till monetära värden. Till oavlönade sysslor, eller obetalt arbete, räknas alltifrån hemarbete, tjänster som utförs obetalt, arbete som görs skattefritt, arbete som står utanför den etablerade arbetsmarknaden och ideella arbeten. Med andra ord är det enbart en viss mängd av landets totala produktion som räknas med i BNP, och ett kriterium för att det ska räknas med kan sägas vara att det måste stå i förbindelse med det etablerade ekonomiska systemet. En annan kritik som har riktats mot BNP är att det är problematiskt att bruttonationalprodukten i vissa fall förstås som ett mått på välfärd, vilket blir missvisande när en del av faktorerna som kan vara ett tecken på välfärd inte räknas med i måttet. Vissa menar att både obetalt arbete, men också fritid, borde vara faktorer som kan vara positiva delar i ett välfärdssystem. Vissa menar också på att det är missvisande att förstå BNP som ett tecken på välfärd, då en del studier har visat på att ekonomisk tillväxt bara ger ökad välfärd till en viss gräns, och att det främst kan gälla i situationer där ett land har väldigt låg levnadsstandard med begränsad resurstillgång och sämre hälsa och liknande som följd. Att mäta välfärd utifrån västerländska industriländers modeller och premisser kan också bli problematiskt ur ett internationellt perspektiv, då det finns fler sätt att mäta välfärd på än utifrån ekonomisk omsättning. Att de västerländska länderna såsom USA, Australien och de europeiska länderna, har högst bruttonationalprodukt – medan restvärlden har lägre BNP – kan därmed ses som väldigt talande för att mätsystemet är utformat för att passa de samhällssystem som finns i dessa länder, medan det missgynnar andra samhällssystem. Bruttonationalprodukten säger heller ingenting om hur landets resurser…
EkonomiÖvriga ämnen

Världens 20 rikaste länder – En lista på de rikaste länderna i Världen

Världens rikaste länder Världens rikaste länder, vilka är det?  Det finns många olika länder i världen som alla är unika, inte minst när det kommer till rikedom. Gapet mellan dem rikaste och dem fattigaste länderna är stort och det håller på att bli större. Idag ska vi prata lite om världens rikaste länder och gå igenom vilka de är för några. 1. Qatar: Många brukar påstå att ettan på en lista över världens rikaste länder är Qatar. Landet ligger i mellanöstern och precis som många länder där nere är deras förmögenhet grundad på olja. Denna olja exporterar till resten av världens länder vilket ger dem stora inkomster, år efter år. 2. Luxemburg: Luxemburg, ett litet land med en stor förmögenhet vilket ger dem en plats på vår lista över världens rikaste länder. Landet har på senare tid fått en väldigt stark ekonomi som ständigt växer i takt med att deras arbetslöshet sjunker. Deras förmögenhet grundar sig främst på exporter av stål, kemikalier och gummi. 3. Singapore: Att Singapore är ett av världens rikaste länder kommer nog inte som en chock för de flesta som läser detta. Landet är inte stort men deras ekonomi är stark. I princip hela landet utgörs av dess huvudstad, Singapore och det gör landet till ett av världens mest tätbefolkade länder. Singapore specialiserar sig bland annat på export. De importerar resurser, förädlar dem och exporterar dem sedan igen. Detta har verkligen hjälpt nations ekonomi. 4. Brunei: Det fjärde landet på vår lista över världens rikaste länder är kanske ett som du aldrig har hört talas om. Landet är perfekt för alla er som ogillar skatt, här betalar du nämligen inte ett öre. Trots detta får du både gratis skola och sjukvård. Hur har landet lyckats bli så rikt? De har stora tillgångar av både olja och naturgas. 5. Irland: Det femte landet kommer kanske som en liten överrakning. Irland är inte ett av de länder man brukar förknippa med lyx och överflöd. Ekonomin har vuxit starkt det senaste året men är fortfarande relativt ostadig. Det här kan därför komma att förändras i framtiden. 6. Norge: Nu hoppar vi direkt till vår granne i väst, Norge. Ett land som faktiskt hör hemma på listan över världens rikaste länder. Så vad gör egentligen Norge som inte Sverige gör eftersom de har så mycket mer pengar? De hittade olja. Därför finns det tyvärr inget Sverige kan göra för att knappa in. 7. Förenade Arabemiraten - Dubai: När du hör det här namnet, tänk Dubai. Ett trevligt land att bo i då det är varmt året om och du inte betalar någon skatt på din inkomst. Sjukvård och skola får istället landets alla oljetillgångar bekosta. Det intressanta med just Dubai är ett dem har insett att oljan inte kommer räcka för alltid. Därför har de på senare år börjat satsa väldigt mycket pengar på turism för att ha en inkomst efter det att oljan tagit slut. 8. Kuwait: Ännu ett land som inte alla har hört talas om. Även om någon har hört talas om landet vet de sällan särskilt mycket om det. Kuwait är ett land som precis som många andra byggt sin rikedom på oljan. Landet är dock väldigt torrt så de importerar stora mängder mat och vatten. Inte heller här behöver du betala någon skatt på din inkomst. 9. Schweiz: De flesta vet att Schweiz är ett av världens dyraste länder och det hänger lite ihop med att det också är ett av världens rikaste länder. Schweiz har dock ingen olja att grunda sin förmögenhet på. De har istället satsat på att bygga upp ett system av banker som är kända jorden runt. Andra saker som bygger upp deras BNP per capita är deras export av dyra klockor, maskiner och elektronik. 10. USA: Att skriva en lista över världens rikaste länder utan att inkludera USA vore inte möjligt. Landet är väldigt ungt jämfört med andra men det har ändå vuxit och blivit en stormakt. Idag är landet ett av världens rikaste med väldigt stora exporter. Kollar du bara på BNP är USA världens rikaste land men det beror bara på dess enorma befolkning. Kollar du på BNP per capita hamnar landet på plats tio. 11. San Marino: San Marino är ett annat litet land som samtidigt är ett av världens rikaste länder. Detta är vad man brukar kalla för en mikrostat och landet är helt inneslutet av det större landet Italien. De få människor som bor här klarar sig bra, till stor del på grund av turismen och deras export. Landet exporterar nämligen stora mängder textil, keramik och vin. 12. Nederländerna: Här kommer ännu ett europeiskt land med på listan över världens rikaste länder. Nederländarna är ett av världens plattaste länder men det har inte stoppat dem från att skaffa sig en förmögenhet. Landet sysslar mycket med saker som oljeraffinering och kemisk industri vilket ger dem stora inkomster. 13. Saudiarabien:  Säg vad du vill om detta land, det är fortfarande ett av världens rikaste länder. Detta beror till stor del på deras tillgång till naturresurser som olja. Bor du i Saudiarabien behöver du inte betala någon inkomstskatt, allt du tjänar får du behålla vilket är riktigt trevligt. 14. Island: Förutom sin fantastiska natur har Island också en fantastisk ekonomi vilket har gett dem en plats på listan över världens rikaste länder. Landet drabbades hårt av finanskrisen som slutade 2010 men nu håller den lilla ön på att återhämta sig igen efter smällen. Den stora anledningen till landets rikedom kommer från deras export och från turismen. Landet exporterar varje år enorma mängder fisk och aluminium. Dessutom får dem mycket uppvärmning helt gratis tack vara alla deras varma källor. Allt detta kombineras för att göra dem till ett av världens rikaste länder.  15. Tyskland: Tyskland är ett av de största länderna i Europa och också ett av de rikaste länderna i världen. Tyskland har faktiskt Europas största BNP tack vare deras stora export. Landet exporterar bland annat mycket bilar och elektronik vilket har ökat deras förmögenhet. 16. Sverige: Nu…
EkonomiÖvriga ämnen

SVERIGES EKONOMI – nyckeltal över Sveriges ekonomi idag

Aktuella nyckeltal och statistik över Sveriges ekonomi. Sveriges ekonomi är en marknadsbaserad blandekonomi med en omfattande skattefinansierad sektor och omfördelning av inkomster. Sveriges ekonomi Nyckeltal Antal/utveckling Mätperiod Folkmängd 10 223 505 st nov 2018 Arbetslöshet 6,0 % dec 2018 BNP 4 580 Mdkr 2017 BNP utv. 1,6 % kv 3 18 jmf m. kv 3 17 BNP prognos 1,3 % helåret 2019 BNP per capita 455 200 kr 2017 Inflation, KPIF 2,2 % dec -18 jmf dec -17 Reporäntan -0,25 % just nu Statslåneräntan 30:e nov 0,51 % 0,49 % 30 nov 2018 30 nov 2017 Statens resultaträkning 123 Mdkr (27) 2017 (2016) Statsskulden 1 262 Mdkr dec 2018 Statsskulden/BNP 27,6 % just nu Statsskulden per invånare 123 441 kr just nu Handelsbalansen 2,4 % 2017 Skattetryck 44,3 % 2017 Välståndsligan 12:e plats 2017 Bruttonationalprodukten, BNP, beskriver storleken på ett lands ekonomi och beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet under en viss period, antingen ett kvartal eller ett år. Genom att dividera BNP med antalet invånare, BNP per capita, får man en ungefärlig bild av hur rikt landet är. SVERIGES EKONOMI Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv - SCB Sverige är ett industriland och ett av världens rikaste länder. Sveriges valuta är svensk krona (SEK). Sveriges köpkraftsjusterade bruttonationalprodukt uppskattades 2005 till 270,5 miljarder USA-dollar. BNP per capita var 36 578 dollar år 2007. Privata företag står för omkring 90 procent av landets industriella produktion. Landets tjänsteproduktion utgör omkring 70 procent av BNP. Lantbruket utgör 2 procent av BNP och sysselsätter också 2 procent av arbetsstyrkan. Landet har ett modernt distributionssystem, bra interna och externa kommunikationsmedel och en välutbildad arbetsstyrka. Handel med andra europeiska länder utgör en betydande del av Sveriges utrikeshandel där Tyskland är landets viktigaste handelspartner. Landet är sedan 1995 medlem i EU:s interna marknad. Men efter en rådgivande folkomröstning i Sverige den 14 september 2003 sa svenska folket nej till EMU-deltagande, ett beslut som regeringen valde att följa. BNP är också det vanligaste måttet som används för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt lite drygt två procent per år sett från 1970 fram till idag. Viktiga näringar i Sverige innefattar tjänster, skogsbruk, industri samt järnbrytning. Andra näringar av betydelse inkluderar jordbruk (viktiga jordbruksprodukter är vete, potatis, sockerbetor, nötboskap) och fisk. Maskiner, papper, trävaror, järn, stål, vägfordon liksom elektronik och telekommunikationsprodukter utgör viktiga exportprodukter för Sveriges ekonomi. Sveriges ekonomi är mycket starkt orienterad mot export och handel med utlandet, exporten har de senaste åren utgjort över 50 % av BNP. Sveriges industristruktur består i ovanligt hög grad av stora internationellt inriktade koncerner. Den svenska huvudstaden Stockholm, med Stockholmsbörsen och flera bankers huvudkontor, är Nordens främsta finanscentrum. Wallenbergsfären har haft ett inom industriländer unikt stort inflytande på den svenska börsen, stundtals har de kontrollerat över 30 % av börsvärdet.