Category

Fonder

BörsbloggFonder

Vad händer med räntefonder när räntan går ner?

Vad händer med räntefonder när räntan går ner? Om marknadsräntan går ner så innebär det att värdet på räntefonden går upp. Vad händer med räntefonder när räntan går upp? Om marknadsräntan går upp så innebär det att värdet på räntefonden går ner. Räntefonder, vad är det? Räntefonder är en populär sparform då det generellt inte påverkas så mycket av aktiemarknadens rörelser. Det innebär att räntefonder skapar en naturlig riskspridning i en investeringsportfölj. Räntefonder påverkas olika av ränteläget. Långa och korta räntefonder Det finns olika typer av räntefonder. Här inryms allt från korta räntefonder, till långa räntefonder och så kallade hedgefonder. Vi ska nu se hur de olika räntefonderna påverkas olika av marknadsräntorna. Korta räntefonder En kort räntefond är en räntefond som har en duration på mindre än ett år. Dessa räntefonder påverkas inte så mycket av den rådande marknadsräntor. Vill man ha liten riskt men samtidigt en lägre avkastning, ja då är de korta räntefonderna att föredra. Långa räntefonder En lång räntefond har en duration på mer än ett år. Det innebär att om marknadsräntorna rör sig så blir det en hävstångseffekt på själva räntefonden. Om marknadsräntan går ner så innebär det att värdet på räntefonden går upp. Ju längre duration på räntefonden, desto mer hävstång. På samma sätt gäller sambandet om marknadsräntorna stiger. Då blir plötsligt räntefondernas ursprungliga ränta mindre attraktiv på marknaden och värdet sjunker. Vad händer med räntefonder när räntan går ner Realräntefonder Realräntefonder tar hänsyn till inflationen. I och med att inflationen är en viktig faktor och kan påverka det reella värdet av räntefonden så kan dessa skydda investeringen mot både marknadsräntornas svängningar och inflationens urholkande effekt på pengarnas värde. Hedgefonder En hedgefond blandar olika typer av räntor, både långa och korta. Här blir det betydligt svårare att avgöra hur marknadsräntorna påverkar fonden. I och med att mixen kan se annorlunda ut så går det inte att göra ett rakt samband mellan marknadsräntorna och hävstången på fonden. När maknadsräntorna är låga Vill man investera i räntefonder så ska man inte vänta sig någon rejäl avkastning om marknadsräntorna är låga. Speciellt om man investerar i korta räntefonder. Det kan tyckas lockande att komma åt den låga risken som dessa investeringar innebär. Men glöm inte att vi har inflation också och att den kommer att ta ut den eventuella vinst som du gör på räntefonden. Vill man ta höjd för inflationen så är det alltså de längre fonderna som gäller. Men här behöver också ett varningens finger höjas. Om ränteläget är lågt så kan vi förvänta oss att räntan kommer att gå upp på sikt. Som vi sett tidigare så kommer det att skapa en negativ hävstångseffekt på de långa räntefonderna. Summering När marknadsräntorna går upp så kommer de långa räntefonderna att gå ned och vice versa. Beroende på durationen på räntefonderna så uppstår det dessutom en hävstång.
BörsbloggFonder

Hur fungerar räntefonder?

Hur fungerar räntefonder? Ett alternativ till aktiefonder kan vara räntefonder. Men hur fungerar räntefonder? De investerar i värdepapper som handlas på räntemarknaden med dagliga kursuppdateringar. Eftersom värdet på de olika räntebärande tillgångarna förändras på daglig basis kan även värdeutvecklingen för räntefonder vara negativ. Ofta anses räntefonder vara säkrare än aktiefonder och  den huvudsakliga målgruppen är pensionärer samt individer som snart ska pensioneras. Räntefonder och styrräntan De flesta småsparare investerar i aktier samtidigt som de har bolån. För dessa är högre räntor en mardröm då lånet blir dyrare och aktier förväntas tappa värde. Men genom att investera i en räntefond kan risken spridas. Anledningen är att de värdepapper som utgör en räntefond ökar i värde när räntan sjunker. Detta till följd av att de räntebärande papper som redan finns på marknaden blir relativt mer värdefulla än de som kommer att ställas ut med den nya lägre räntan. räntefonder Löptiden En annan parameter som avgör den förväntade avkastningen på ett räntebärande papper, grunden till räntefonder, är löptiden. Om löptiden är lång ökar risken i värdepappret. Således ökar även räntan som en kompensation för den högre risken. Summering Räntefonder anses vara säkrare än aktiefonder men ger lägre avkastning. En lägre styrränta ökar värdet på befintliga räntepapper som utgör innehaven i räntefonder. Även långa löptider ger bättre förväntad avkastning, men till högre risk.
BörsbloggFonder

Hur byter man PPM fonder?

Hur byter man PPM fonder? Att byta PPM fond är kostnadsfritt och enkelt. Detta kan göras via Pensionsmyndighetens hemsida där du loggar in med din E-legitimation. Men att byta pensionsfond är inte något man bör göra utan att först göra sin efterforskning. För att jämföra olika pensionsfonder kan Pensionsmyndighetens fondtorg användas. Tid för att byta PPM Fonder Att byta PPM Fonder kan göras online och tar inte märkbart längre tid än att byta vanliga fonder. Efter att du bestämt vilka fonder du önskar byta till tar det inte mer än tre till fyra arbetsdagar innan transaktionen är genomförd. Att tänka på kring PPM Fonder Innan du bestämmer dig för att byta PPM Fonder måste du beakta hur aktiv du önskar vara i ditt pensionssparande. Att själv ta kontroll över sitt pensionssparande kräver troligtvis lite mer aktiva val än den passiva AP7 SÅFA. Tänk på riskspridningen, PPM fonder som investerar i olika branscher och geografiska områden medför lägre risk i pensionssparandet. Även tidsaspekten är viktig. Om du är närmare pensionen kan det vara en bra idé att vara mindre exponerad mot aktier och lägga en större andel av portföljen i en räntefond eller blandfond. Summering Man byter PPM Fonder via pensionsmyndighetens hemsida. Bytet tar i vanliga fall inte mer än 4 arbetsdagar att genomföra. Tänk på hur aktiv du kommer att vara i ditt pensionssparande.
AktietipsBörsbloggFonder

Vilka Aktier Ska Man Köpa?

Vilka Aktier Ska Man Köpa? En vanlig fråga hos nybörjare inom aktier är, vilka aktier ska man köpa? Svaret är inte solklart samtidigt som det är av yttersta vikt att fundera över det före man börjar investera. Denna artikel ger vägledning till vilka aktier man ska köpa för att komma igång med investeringar. Avgifter minskar avkastningen En tumregel för att besvara frågan vilka aktier ska man köpa är att hålla nere kostnaderna. Anledningen är att avgifter som betalas till aktiemäklaren är pengar som istället kan arbeta för dig och förbättra din avkastning. Detta görs genom att välja en aktiemäklare med lågt courtage. Om valet faller på fonder kan man överväga indexfonder. Dessa är passivt förvaltade och har därför lägre förvaltningsavgifter. Vilka Aktier Ska Man Köpa? Väletablerade företag Ett vanligt första steg är att placera i några av de största och mest välkända företagen på stockholmsbörsen. Ofta är dessa mindre volatila än de företag som är listade på Small-Cap och Aktietorget. Dessutom är det nästan garanterat att de betalar utdelning. Utdelning gör att investeringarna genererar avkastning utan aktiv handel. Kom ihåg att avgifterna från transaktionerna minskar värdet på din portfölj över tid. Indexfonder Något som vuxit i popularitet är indexfonder som helt enkelt följer ett förutbestämt index. Det finns flera olika varianter, globala och nationella. Att investera i indexfonder medför flera fördelar. Den främsta är de låga förvaltningsavgifterna. Därutöver bidrar indexfonder till en bra riskspridning på ett enkelt sätt. Indexfonder är för många svaret på vilka akter ska man köpa. Investmentbolag Ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för en nybörjarportfölj är att snegla på investmentbolagen. Dessa är i princip som fonder då affärsidén bygger på att äga och förvalta andra företag. Dessa företag betalar utdelning till investmentbolaget, samt kan säljas för att generera vinst. Med andra ord ger investmentbolag både låga kostnader och bra riskspridning. Samulessons Rapport erbjöd sina medlemmar att ta del av en portfölj enbart bestående av investmentbolag. Mellan 2011 – 2016 ökade den i värde hela 193%. Robot Handel Att få investeringsråd från algoritmer har blivit vanligare i takt med den tekniska utvecklingen. En fördel med att låta robotar bestämma vilka aktier man ska köpa är att valen blir mindre emotionella. För investerare som har lite erfarenhet kan det vara intressant att själv lära sig mer om robot handel och inkludera det i sin egen handel. På Samuelssons Rapport kan du ta en kurs i algotrading för att förbättra avkastningen från dina investeringar. Val av aktier Ett bra sätt att få mer inspiration och kunskap om vilka aktier man ska välja är att kika på andra investerares portföljer. Detta kan hjälpa investerare att hitta intressanta företag som de tidigare inte har varit medvetna om. Medlemmar på Samuelssons Rapport kan se ett flertal beprövade portföljer som slagit sina jämförelseindex sedan 2008. Summering Att välja vilka aktier man ska köpa och inkludera i en portfölj kan vara knepigt. Genom att investera i indexfonder eller investmentbolag kan man till en låg kostnad få bra riskspridning. Annars kan väletablerade företag från OMX30 vara intressanta långsiktiga investeringar då de har låg volatilitet. För någon som önskar få investeringsråd kan robotrådgivning och algotrading vara intressant. För dig som inte vill eller kan lägga ner allt jobb som krävs för att sätta sig in i det som krävs så finns det färdiga portföljer som du läsa mer om här. Jämför gärna vår avkastning med andra.
BörsbloggFonder

Räntefonder, bästa fonderna för 2019 – Guide till räntefonder

Räntefonder Räntefonder placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper, så som statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder. Räntefonder delas in i olika kategorier baserat på vilka typer av räntepapper som fonderna placerar i, exempelvis finns det korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder. Gemensamt för alla räntefonder är att det ekonomiska ränteläget påverkar dem på olika sätt. Lista med de bästa räntefonderna. Nedan är en lista som finns på Avanza med bra räntefonder för olika portföljer. Räntefonder Vad är räntefonder? Räntefonder är fonder som istället för att placeras i aktier placeras i andra saker med ränta. Några exempel på dessa saker är statsskuldsväxlar, bostadsobligationer och statsobligationer. Hur fungerar räntefonder? Att verkligen förstå hur räntefonder fungerar kan vara krångligt men vi ska göra vårt bästa för att det ska bli enkelt att förstå. En fond låter dig bli delägare i många olika bolag. Den som förvaltar fonden köper helt enkelt in aktier i olika bolag som läggs till fonden. En räntefond fungerar på ett liknande sätt. Den som förvaltar räntefonden handlar inte med aktier. De handlar med skuldebrev, de lånar alltså ut pengar till företag, länder och stater. Låntagaren betalar sedan tillbaka dessa pengar med ränta, det är så du som investerat i räntefonder tjänar pengar. Självklart är det en risk med det hela men risken är mycket mindre jämfört med aktier och aktiefonder. Olika räntefonder: Det finns flera olika kategorier av räntefonder som du kan investera i. Nu ska vi nämna dem så att du får en bättre förståelse för vad du vill investera dina pengar i. Korta räntefonder: Korta räntefonder brukas kännetecknas av att skuldsedlarna som finns med i fonden brukar vara ganska korta. För det mesta brukar dem vara mindre än 6 månader. Denna typ av räntefond är väldigt säker, man kan nästan likställa den med ett sparkonto med insättningsgaranti. Du kommer få ha kvar pengarna, det är nästan helt säkert. En stor anledning till att korta räntefonder är relativt riskfria beror på att dem lånar ut pengar på väldigt kort sikt. Under denna tid hinner det ekonomiska läget inte ändra sig särskilt mycket. Det är därför risken men också avkastningen är låg för korta räntefonder. Långa räntefonder: Långa räntefonder är mer eller mindre motsatsen till korta räntefonder. Dem skuldsedlarna sträcker sig betydligt längre, minst ett år. Det betyder också att långa räntefonder har en högre risk än dem korta räntefonderna. Detta eftersom det är mycket svårare att förutsäga Sveriges ekonomi över 30 år än vad det är att förutsäga den över 3 månader. Vill du ta en lite större risk är det därför detta som du vill investera i. Eftersom långa räntefonder är ganska annorlunda mot korta räntefonder brukar man kalla dem för obligationsfonder istället. Om du vill blanda risk med avkastning kan det vara en bra idé att äga både ränte och obligationsfonder. Du sprider dessutom ut risken mera, du lägger inte alla dina ägg i samma korg så att säga. Långa räntefonder lånar för det mesta ut pengar till företag och inte till länder eller stater. Detta gäller dock inte alla långa räntefonder, det gör att vissa är säkrare än andra. Innan du investerar i en lång räntefond kan det därför vara en bra idé att kolla upp hur just den räntefonden sköter sina lån. Anledningen till att avkastningen på dessa långa räntefonder är högre beror helt enkelt på att räntorna på lånen är högre. Du får därför tillbaka mer pengar. Företagsobligationsfonder: Företagsobligationsfonder (en fond med företagsobligationer) kan man i princip säga är en del av de långa fonderna. Dessa fonder lånar bara ut pengar till företag på ungefär 1 – 1.5 år. Det finns också vissa av dessa företagsobligationsfonder som du kanske vill akta dig lite för. De kallas för High Yield fonder. High Yield fonder är företagsobligationsfonder som satsar på att låna ut pengar till dem företag som har sämst ekonomi. Detta betyder att risken för att aldrig få tillbaka pengarna är större men man tar samtidigt ut en högre ränta för att väga upp risken. Om du känner dig redo att ta risken kan du investera i dessa men om du istället vill ha ett säkert kort ska du hålla dig borta. Långt borta. Det är inte helt ovanligt att dessa fonder går back och då kan du får riktigt svårt att sälja dem. Du vill inte bli fast med en räntefond som går back. Realräntefonder: Här har vi ytterligare en version av de långa räntefonderna. De här fonderna har dock ett slags inbyggt skydd mot inflation. Inflation är vad som händer när pengar tappar sitt värde vilket leder till att allt kostar mer. En realräntefond ser till att din krona alltid kommer vara värd lika mycket i framtiden. Det bror på att man har lagt till ett villkor i avtalet. Utöver räntan sker även en uppräkning i takt med inflationen. Det betyder att en skuld som funnits i tio år inte blir värd mindre, den kommer ha samma värde som tidigare. Räntan på dessa lån är lägre men den är real, den sätts inte fast i början på lånet. Det finns många bra räntefonder och om du vill ha en bra och säker fond kan det vara en klok idé att använda dig av en realräntefond. Hedgefonder: Den sista formen av räntefonder som vi ska nämna i denna artikel är hedgefonder. Dessa fonder är mycket friare än de traditionella räntefonder vilket i princip betyder att dem kan kombinera skuldsedlar på ett helt annat sätt för att få högre avkastning. Det stora problemet med dessa fonder är att det är svårt att få en bra uppfattning om risken eftersom de har så fria tyglar. Fördel med räntefonder: Det finns fördelar med räntefonder. Den största och antagligen viktigaste för alla er som funderar på att investera är den låga risken. Dessa fonder har för det mesta väldigt låg risk, att investera i fonderna är ett väldigt säkert kort. Självklart kan dem också sjunka i värde men de är ändå väldigt säkra. Nästa fördel är samma fördel…