Category

Fonder

De bästa Asienfonderna – bäst Asienfonder 2019

By | Fonder | No Comments

Asienfonder

Asienfonder investerar i aktiebolag inom olika sektorer på flera marknader i Asien. De flesta Asienfonderna exkluderar Japan. Många av Asienfonderna investerar både på utvecklade ekonomier och i regionens utvecklingsländer. Denna typ av fond lämpar sig för dig som vill sprida på riskerna och skaffa dig en motvikt mot de största ekonomierna i fondportföljen eller om du tror på en starkare ekonomisk utveckling för Asien.

Vilka är de bästa Asienfonderna?

Avanza har några bra listor som man kan titta på och enkelt sortera efter vissa olika kriterier osv. Du hittar den här hos Avanza.

För att komma till nedan lista med 1-års avkastning för Asienfonder så kan du klicka här

Asienfonder

Asienfonder

Vad är Asienfonder?

Det finns en stor variation bland Asienfonderna. De flesta av dem är exklusive Japan (det finns särskilda Japanfonder). Kina, Sydkorea, Hongkong och Singapore brukar väga tungt i Asienfonderna. Däremot är det ganska vanligt att Indien inte är särskilt tungt viktat.

Det finns särskilda så kallade ASEAN-fonder. ASEAN är ett frihandelsområde i Sydostasien med tio medlemmar, bland annat Vietnam, Indonesien, Singapore, Thailand, Malaysia och Filippinerna. De största ekonomierna Kina, Japan och Indien är inte med.

Ibland klumpas länderna i Asien ihop med Australien i Asienfonderna. Många av dessa fonder heter något i stil med ”Asia Pacific”. Dessutom finns det asienfonder med särskilt fokus på små- och medelstora bolag.

De största börserna i Asien (exklusive Japan) är de i Shanghai, Shenzhen och Hongkong i Kina. Därefter kommer de två indiska börserna National Stock Exchange of India och BSE India Limited. Korea, Taiwan och Singapore kommer härnäst i fallande ordning.

Asienbörsernas utveckling

De senaste 15 åren har Asienfonderna gett drygt 8,8 procent i avkastning per år. De senaste 10 åren var utvecklingen ännu bättre i Asien och fonderna utvecklades med drygt 14,4 procent per år, vilket är mycket starkt jämfört med globala index. Asienfonderna tenderar att svänga lite kraftigare än globalfonderna.

De breda Asienfonderna har gått bäst

Om vi tittar på fonderna i kategorin Asien exklusive Japan visar de alla en mycket god utveckling de senaste 5 åren. De bästa fonderna i kategorin har gett runt 17 procent i avkastning per år, vilket är att betrakta som mycket bra. De sämsta fonderna i kategorin har haft en avkastning på cirka 10-11 procent per år under samma period. Det är inte alls dåligt det heller.

Det finns bara några få fonder inom den smalare kategorin ASEAN. De starkaste fonderna i denna kategori har haft en avkastning på knappt 12 procent per år de senaste 5 åren. Den svagaste fonden i kategorin hade en avkastning på drygt 6,5 procent per år.

Inom kategorin Asienfonder som även tar med Australien (Asia Pacific) men är exklusive Japan har de bästa fonderna haft en årlig avkastning på cirka 18 procent de senaste 5 åren. De sämsta fonderna i kategorin utvecklades med cirka 11 procent per år.

Den senaste tiden har alltså de bredare Asienfonderna – antingen Asien exklusive Japan eller Asia Pacific gett en högre avkastning än de smalare ASEAN-fonderna. De bredare fonderna har dessutom haft en lägre risk eftersom de investerar på fler marknader.

Akta dig för höga förvaltningsavgifter

Förvaltningsavgiften är den avgift som du betalar till fondförvaltaren för det jobb som utförs. För Asienfonder, precis som för andra typer av fonder, bör du passa dig för allt för höga förvaltningsavgifter. En hög förvaltningsavgift äter upp en stor del av avkastningen och det blir frågan om ganska stora summor pengar på sikt. Samtidigt är det sällan de dyraste fonderna som är de bästa. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för Asienfonder exklusive Japan ligger på drygt 1,8 procent. De dyraste Asienfonderna kostar över 3 procent per år. Det finns ett tiotal Asienfonder som kostar 1 procent eller mindre och många av dem hör faktiskt till de bästa inom kategorin.

Så hittar du bra Asienfonder

Först och främst bör du bestämma dig för om du vill ha en fond som täcker in en större del av Asien eller om du mest är intresserad av vissa marknader. Det flesta Asienfonderna är exklusive Japan och det kan vara ett bra utgångsläge. Japan kan du få genom att köpa en globalfond. Välj gärna en bred Asienfond för att få exponering mot flera asiatiska marknader, om du inte har särskild anledning att tro att till exempel ASEAN kommer att gå starkare än övriga marknader. Många Asienfonder är dyra och det kan vara smart att försöka fokusera letandet till de lite billigare fonderna. Många av de billigare fonderna har visat sig vara bra. Dessutom bör du granska de olika förvaltarna. Välj en fondförvaltare som lyckats uppvisa ett gott resultat under en längre period och som har ett gott rykte.

Att bygga en portfölj med Asienfonder

Asien kan förslagsvis ses som en ”krydda” i aktieportföljen. Man kan tänka sig att komplettera en globalfond med en Asienfond för att få en lite jämnare spridning av sina pengar över världens viktigaste marknader. Du behöver inte välja mer än en Asienfond eftersom varje fond innehåller tillräckligt med aktier för att uppnå en god riskspridning. Tänk på att du även måste räkna med valutarisken när du köper fonder som handlar aktier på börser med annan valuta en den svenska kronan. Avkastningen kan påverkas både positivt och negativt beroende på hur växelkurserna utvecklas.

När ska man spara i Asienfonder?

Hur marknaderna i Asien utvecklas hänger i mångt och mycket samman med hur det går i övrigt på världens börser. De senaste årtiondena har Asienfonderna har gått bättre än världsindex under större delen av tiden, men det finns perioder då de gått svagare. Skillnaderna blir större om vi jämför med till exempel Stockholmsbörsen. Ibland har det gått mycket bättre i Asien, ibland mycket sämre. Hur vet man då när det är dags att köpa Asienfonder? Det är svårt att säga utan att gå in och analysera trenderna på världens börser och i Asien i synnerhet. För den genomsnittlige spararen är det bästa att spara regelbundet varje månad i både uppgång och nedgång.

Det kan vara bra att se till så att andelen Asienfonder i fondportföljen förblir ungefär lika stor hela tiden. Det kan du göra genom att balansera om portföljen med jämna mellanrum. Om Asien går starkt under en period säljer du av överskottet, till exempel en gång om året eller en gång i kvartalet. På motsvarande sätt kan du köpa lite mer om värdet på din Asienfond sjunker under en period.

Avanza har några bra listor som man kan titta på och enkelt sortera efter vissa olika kriterier osv. Du hittar den här hos Avanza.

Artikeln innehåller annonslänkar till Avanza.

Småbolagsfonderna – Vilka är de bästa småbolagsfonderna?

By | Fonder | No Comments

Småbolagsfonder

Småbolagsfonder investerar i de lite mindre bolagen på börsen. Genom att investera i småbolagsfonder har du möjlighet att dra nytta av deras tillväxt som ofta är starkare än hos de större bolagen. På sikt ger det möjlighet till en bättre avkastning än börsen som helhet. Samtidigt innebär det en högre risk och man får vara beredd på att svängningarna kan bli större i småbolag än i börsens bjässar.

Vad är småbolagsfonder?

Man föreställer sig gärna småbolagsfonder som en fonder med mycket små bolag i, men så är det faktiskt sällan. Definitionen för vilka bolag som kan kvala in i en småbolagsfond varierar mellan förvaltarna. I USA brukar man definiera Small Cap som aktier med ett börsvärde på mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar. Enligt den definitionen är nästan alla bolag på Stockholmsbörsen Small Cap. För småbolagsfonder med fokus på den svenska marknaden används därför andra kriterier för bolagens storlek.

Många svenska småbolagsfonder har som krav att inget bolag i fonden får vara större än motsvarande 1 procent av börsens totala värde. Detta gäller för till exempel Dinder & Gerge småbolag, Lannebo småbolag, Handelsbanken småbolag, Länsförsäkringar småbolag och den börshandlade fonden XACT Svenska Småbolag. Nordea småbolag har satt den övre gränsen för aktiernas storlek till 0,5 procent av de nordiska börsernas sammanlagda värde. Sedan finns det fonder som till exempel Didner & Gerge Small and Microcap som främst ska investera i bolag med en storlek som är mindre än 0,5 procent av Stockholmsbörsens värde. Carnegie Fonder har en Micro Cap-fond som investerar i bolag med ett börsvärde på mellan 0,5 och 5 miljarder kronor.

Många svenska småbolagsfonder investerar bara i svenska bolag. En del investerar både i småbolag och mellanstora bolag. Sedan finns det småbolagsfonder för de europeiska marknaderna, småbolag på global nivå och i enskilda länder. Det finns till och med japanska småbolagsfonder.

småbolagsfonder

småbolagsfonder

Småbolagsfondernas utveckling

Fonder inom kategorin små- och medelstora företag i Sverige har i snitt ökat med drygt 17,4 procent per år de senaste 10 åren. MSCI World Small Cap Index har gett drygt 9 procents avkastning per år sedan 2001. Att de svenska småbolagen haft så pass mycket bättre utveckling än småbolagen i världsindex kan ha att göra med storleken på de bolag som ingår i respektive index. Många av de bolag som ingår i MSCI World Small Cap Index har nämligen en storlek i nivå med de svenska Large Cap-bolagen.

Samuelssons SR Small Caps

Samuelssons Rapport har sedan 2006 förvaltat ”Sveriges vassaste Small Cap-portfölj”, som är ett bra alternativ till småbolagsfonder. Genom att investera i små- och medelstora företag av hög kvalitet har aktieportföljen kunnat slå index år efter år. Det finns inga förhoppningsbolag i portföljen utan alla bolag tjänar pengar. För att minska risken i tider av börsnedgång använder Samuelsson en egenutvecklad marknadstimingssignal som varnar för större fall på börsen.

Portföljen består som regel av 8 till 15 aktier och den stäms av månadsvis. Genom att ta rygg på Samuelsson har du möjlighet att slå de bästa småbolagsfonderna utan att betala dyra fondavgifter. Istället betalar du en månadsavgift som är låg i jämförelse med de flesta fonders avgift. Skillnaden märks extra tydligt för lite större sparkapital eftersom månadsavgiften är fast. En gång i månaden får du ett mail med en lista på aktier som ska köpas eller säljas. Utskicket sker alltid på en söndag.

Stor skillnad mellan olika småbolagsfonder

Det finns drygt 50 fonder inom kategorin svenska små- och medelstora bolag. De bästa fonderna har gett över 18 procent per år i genomsnittlig avkastning de senaste 5 åren. Motsvarande siffra för de sämsta fonderna inom samma kategori är runt 12 procent per år. Det är alltså en stor skillnad mellan de sämsta och bästa småbolagsfonderna. De bästa amerikanska småbolagsfonderna har haft en årlig avkastning på runt 17 procent per år de senaste fem åren. De sämsta småbolagsfonderna på andra sidan Atlanten har i likhet med de svenska fonderna legat på drygt 12 procent per år under samma period.

Akta dig för höga förvaltningsavgifter

Många fonder har höga avgifter. Det är något som du bör passa dig för eftersom en hög förvaltningsavgift äter upp en stor del av avkastningen på sikt. Det kanske inte märks så tydligt på ett år men under en livstid kan det handla om stora belopp på grund av ränta-på-ränta-effekten. De dyraste svenska småbolagsfondernas förvaltningsavgift ligger på runt 2 procent. De billigaste fonderna kostar under 0,5 procent i avgift. De dyraste amerikanska småbolagsfonderna kostar cirka 1,5 till 2 procent medan det nästan inte finns någon småbolagsfond i USA som kostar mindre än 1 procent i förvaltningsavgift.

Så hittar du bra småbolagsfonder

Det första beslutet som du bör fatta om du vill investera i småbolagsfonder är vilken geografisk inriktning du vill ha på din fond. Det finns småbolagsfonder för Sverige, Norden, Europa, USA, globala småbolagsfonder eller fonder för enskilda länder. Genom att satsa på Sverige eller någon annan mindre marknad kan du få exponering mot lite mindre bolag än om du väljer amerikanska eller globala småbolagsfonder. Du kan även titta på storleken på de bolag som ingår i fonden eftersom det varierar mellan olika förvaltare. Sedan gör du gott i att välja bort de dyraste fonderna. Det är alltid bra att granska de olika förvaltarna. Välj en förvaltare som har ett gott rykte och som har en god historik.

Att bygga en portfölj med småbolagsfonder

Många väljer att investera i småbolagsfonder för att få en extra ”krydda” i portföljen. Småbolag brukar ge en bättre avkastning på sikt eftersom det handlar om bolag som befinner sig i sin tillväxtfas. Samtidigt kan småbolag medföra en högre risk eftersom volatiliteten ofta är större. Ju längre sparhorisont du har desto större andel småbolagsfonder kan du ha i din portfölj. Du måste emellertid själv avgöra hur stor andel småbolag du känner dig bekväm med i portföljen.

När ska man spara i småbolagsfonder?

Den senaste tiden har småbolag gått starkt. Man kan bara sia om huruvida småbolag kommer att prestera bättre än börsen som helhet de närmsta åren. Det förekommer svängningar på världens börser över tid då vissa sektorer presterar bättre än andra under en tidsperiod. På lång sikt är det mycket som talar för att småbolagen kommer att prestera bättre än resten av börsen tack vare den starkare tillväxten.

Hedgefond, vad är det? – förklaring och definition av en hedgefond

By | Fonder, Övriga ämnen, trading | No Comments

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en fond som har mer frihet i vad de väljer att investera i. De kan exempelvis både ta korta och långa positioner i värdepapper såsom aktier. En vanlig fond eller aktiefond är mer låst till att endast köpa och sälja aktier. En hedgefond kan belåna, blanka och placera sina pengar i derivat i försök att öka sin avkastning. Genom detta mandat så är det möjligt för fövaltaren att kunna skapa en positiv avkastning oavsett vad som händer på marknaden. Givetvis kan det också gå mer förlust. Det är viktigt för hedgefonder att kunna uppvisa låg korrelation med marknaderna. Arvodet för hedgefonder baseras huvudsakligen på förvaltarnas prestation.

Räntefonder, bästa fonderna för 2019 – Guide till räntefonder

By | Fonder | No Comments

Räntefonder, bästa fonderna för 2019

Räntefonderplacerar i räntebärande värdepapper, så som statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder. Räntefonder delas in i olika kategorier baserat på vilka typer av räntepapper som fonderna placerar i, exempelvis finns det korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder. Gemensamt för alla räntefonder är att det ekonomiska ränteläget påverkar dem på olika sätt.

Lista med de bästa räntefonderna.

Nedan är en lista som finns på Avanza med bra räntefonder för olika portföljer.

Räntefonder

Räntefonder

Räntefonder

Det finns säkerligen många av er som läser detta som vill börja lite med fonder. Ni kanske vill placera era pengar så att dem ska växa? Ni har kanske funderat lite på aktier men insett att ni inte har tid att lära er aktiemarknaden ordentligt. Då är fonder ett bra alternativ eftersom ni inte behöver sköta dem själva. Men även fonder har självklart en hel del risker. Om ni vill ha ett alternativ som är väldigt riskfritt kan ni testa räntefonder.

Vad är räntefonder?

Räntefonder är fonder som istället för att placeras i aktier placeras i andra saker med ränta. Några exempel på dessa saker är statsskuldsväxlar, bostadsobligationer och statsobligationer.

Hur fungerar räntefonder?

Att verkligen förstå hur räntefonder fungerar kan vara krångligt men vi ska göra vårt bästa för att det ska bli enkelt att förstå. En fond låter dig bli delägare i många olika bolag. Den som förvaltar fonden köper helt enkelt in aktier i olika bolag som läggs till fonden. En räntefond fungerar på ett liknande sätt.

Den som förvaltar räntefonden handlar inte med aktier. De handlar med skuldebrev, de lånar alltså ut pengar till företag, länder och stater. Låntagaren betalar sedan tillbaka dessa pengar med ränta, det är så du som investerat i räntefonder tjänar pengar. Självklart är det en risk med det hela men risken är mycket mindre jämfört med aktier och aktiefonder.

Olika räntefonder:

Det finns flera olika kategorier av räntefonder som du kan investera i. Nu ska vi nämna dem så att du får en bättre förståelse för vad du vill investera dina pengar i.

Korta räntefonder:

Korta räntefonder brukas kännetecknas av att skuldsedlarna som finns med i fonden brukar vara ganska korta. För det mesta brukar dem vara mindre än 6 månader. Denna typ av räntefond är väldigt säker, man kan nästan likställa den med ett sparkonto med insättningsgaranti. Du kommer få ha kvar pengarna, det är nästan helt säkert.

En stor anledning till att korta räntefonder är relativt riskfria beror på att dem lånar ut pengar på väldigt kort sikt. Under denna tid hinner det ekonomiska läget inte ändra sig särskilt mycket. Det är därför risken men också avkastningen är låg för korta räntefonder.

Långa räntefonder:

Långa räntefonder är mer eller mindre motsatsen till korta räntefonder. Dem skuldsedlarna sträcker sig betydligt längre, minst ett år. Det betyder också att långa räntefonder har en högre risk än dem korta räntefonderna. Detta eftersom det är mycket svårare att förutsäga Sveriges ekonomi över 30 år än vad det är att förutsäga den över 3 månader. Vill du ta en lite större risk är det därför detta som du vill investera i.

Eftersom långa räntefonder är ganska annorlunda mot korta räntefonder brukar man kalla dem för obligationsfonder istället. Om du vill blanda risk med avkastning kan det vara en bra idé att äga både ränte och obligationsfonder. Du sprider dessutom ut risken mera, du lägger inte alla dina ägg i samma korg så att säga. Långa räntefonder lånar för det mesta ut pengar till företag och inte till länder eller stater. Detta gäller dock inte alla långa räntefonder, det gör att vissa är säkrare än andra. Innan du investerar i en lång räntefond kan det därför vara en bra idé att kolla upp hur just den räntefonden sköter sina lån. Anledningen till att avkastningen på dessa långa räntefonder är högre beror helt enkelt på att räntorna på lånen är högre. Du får därför tillbaka mer pengar.

Företagsobligationsfonder:

Företagsobligationsfonder kan man i princip säga är en del av de långa fonderna. Dessa fonder lånar bara ut pengar till företag på ungefär 1 – 1.5 år. Det finns också vissa av dessa företagsobligationsfonder som du kanske vill akta dig lite för. De kallas för High Yield fonder.

High Yield fonder är företagsobligationsfonder som satsar på att låna ut pengar till dem företag som har sämst ekonomi. Detta betyder att risken för att aldrig få tillbaka pengarna är större men man tar samtidigt ut en högre ränta för att väga upp risken. Om du känner dig redo att ta risken kan du investera i dessa men om du istället vill ha ett säkert kort ska du hålla dig borta. Långt borta. Det är inte helt ovanligt att dessa fonder går back och då kan du får riktigt svårt att sälja dem. Du vill inte bli fast med en räntefond som går back.

Realräntefonder:

Här har vi ytterligare en version av de långa räntefonderna. De här fonderna har dock ett slags inbyggt skydd mot inflation. Inflation är vad som händer när pengar tappar sitt värde vilket leder till att allt kostar mer.

En realräntefond ser till att din krona alltid kommer vara värd lika mycket i framtiden. Det bror på att man har lagt till ett villkor i avtalet. Utöver räntan sker även en uppräkning i takt med inflationen. Det betyder att en skuld som funnits i tio år inte blir värd mindre, den kommer ha samma värde som tidigare. Räntan på dessa lån är lägre men den är real, den sätts inte fast i början på lånet. Det finns många bra räntefonder och om du vill ha en bra och säker fond kan det vara en klok idé att använda dig av en realräntefond.

Hedgefonder:

Den sista formen av räntefonder som vi ska nämna i denna artikel är hedgefonder. Dessa fonder är mycket friare än de traditionella räntefonder vilket i princip betyder att dem kan kombinera skuldsedlar på ett helt annat sätt för att få högre avkastning. Det stora problemet med dessa fonder är att det är svårt att få en bra uppfattning om risken eftersom de har så fria tyglar.

Fördel med räntefonder:

Det finns väldigt många fördelar med räntefonder. Den största och antagligen viktigaste för alla er som funderar på att investera är den låga risken. Dessa fonder har för det mesta väldigt låg risk, att investera i fonderna är ett väldigt säkert kort. Självklart kan dem också sjunka i värde men de är ändå väldigt säkra.

Nästa fördel är samma fördel som fonder har mot aktier. Du behöver inte lära dig särskilt mycket för att kunna investera dina pengar. Någon som är mycket mer insatt än du sköter det åt dig för att du ska tjäna så mycket pengar som möjligt.

Sedan har räntefonder faktiskt ännu mer fördelar. En av dem är att dem sjunker och stigar oberoende av börsen. Därför behöver du inte bekymra dig om börsen, räntefonder är helt separata. Därför brukar också dem här fonderna klara sig mycket bättre om börsen plötsligt rasar av någon anledning. Detta är en stor anledning till varför räntefonder anses vara ett väldigt säkert sätt att spara dina pengar på om du fortfarande vill att dem ska växa.

Nackdelar med räntefonder:

Självklart har räntefonder också en hel del nackdelar. En av dessa är att avkastningen är ganska låg. Dina pengar kommer helt enkelt inte att växa särskilt mycket. Det är bättre än att spara dem på ett sparkonto men sämre än till exempel aktiefonder. Det är helt enkelt något du offrar för säkerheten. Räntefonder är en liten risk men också en liten belöning. Aktiefonder är en större risk men samtidigt en större belöning.

För vem passar räntefonder?

Räntefonder passar dig som vill spara dina pengar en längre tid, kanske spara för barnen eller spara till pensionen. Om du bara ska spara kortsiktigt bör du tänka över andra metoder istället som aktier eller aktiefonder.

Räntefonder passar också dig som inte kan särskilt om aktiemarknaden och som inte har tid att lära dig. Det är lätt att investera i detta eftersom risken är så låg. Det betyder att oavsett investering kommer du säkerligen att tjäna pengar. Du behöver inte heller lägga ner särskilt mycket jobb. Du behöver bara kolla in då och då för att se hur allt går. Är du väldigt upptagen är fonder därför perfekt för dig.

Den sista personen som räntefonder passar bra för är du som redan har en del aktier och som vet hur aktiemarknaden fungerar. Lite senare i artikeln kommer vi gå in djupare på detta men räntefonder är helt enkelt något som alla borde ha i sin portfölj. Läs mer för att få reda på varför.

För vem passar det inte?

Vad som passar för vissa passar inte för andra. Dessa fonder passar inte dig som på kort tid behöver mycket pengar. Dina pengar växa med räntefonder men dem växer långsamt, det är därför smartare att spara på lång sikt. Du som behöver spara på kortare sikt kan aktier vara en bra lösning eftersom dem sjunker och stiger mera.

Nästa person som inte borde investera i räntefonder är den som har en skakig eller dålig ekonomi. Du bör istället försöka bygga upp en buffert och se till att skaffa en bra ekonomi först. Sen kan du börja fundera på att investera i olika saker. Investera är något du gör med pengar du får över. Inte med pengar som du behöver till mat och hyra.

Den sista personen som inte bör investera i fonder är du som bara bor i Sverige tillfälligt. Att föra över fonderna till en utländsk bank är inte helt enkelt och räntefonder är till för att du ska spara långsiktigt. Bor du bara i Sverige tillfälligt kommer du därför inte få ut allt som du kunde ha fått ut av dem och du bör därför välja ett annat sätt att få in lite extra pengar.

Vi säger inte att du inte kan investera pengar om du stämmer in på någon av dem här personerna, vi säger bara att du kanske borde fundera en extra gång innan du gör det så att du inte begår ett misstag. Det finns nämligen inget tråkigare än att förlora pengar.

Du kan förlora pengar:

Vi har hittills pratat väldigt mycket om hur säkra räntefonder är och vilket bra alternativ dem är till ett traditionellt sparkonto. Vi tycker fortfarande detta men vi måste göra en sak väldigt klart för alla ni som läser detta. Genom att investera i räntefonder kan ni förlora pengar. Detta är fullt möjligt och det kommer säkerligen hända några av er. Räntefonder är säkra, men det betyder inte att dem är riskfria.

Att du går back på en räntefond kan bero på flera olika anledningar. Det finns helt enkelt vissa som alltid betalar tillbaka pengarna dem lånat med räntan. Sedan har vi dem som får problem och inte riktigt klarar av det. Då har räntefonden fått en förlust och om dessa förluster överstiger det dem tjänat går räntefonden back. Detta är fullt möjligt och händer faktiskt ibland. Ett exempel är då High Yield fonder. Många av företagen dem lånar ut till kan inte riktigt betala tillbaka pengarna. Därför har dessa räntefonder väldigt hög risk.

Om du låter dina pengar sitta på ett sparkonto är dem säkra men dem kommer inte att växa. Det finns flera metoder för att få dem att växa och en av dem säkraste är räntefonder. Detta betyder dock inte att metoden är riskfri, ha det i åtanke.

Räntefonder är en broms:

Ett bra sätt att se på räntefonder är att dem är en broms. Dem minskar risken i din portfölj och gör den lite säkrare. Den största anledningen till varför du skulle vilja ha detta är utifall börsen kraschar. När börsen kraschar kollapsar alla aktier och tappar   väldigt mycket i värde. Det är lätt att säga att jag minsann kommer klara mig, jag kan hålla huvudet kallt och agera rätt. Att faktiskt göra det däremot, det är en helt annan historia.

Det är därför som du vill ha räntefonder, dem kan agera som en bra broms. De påverkas inte särskilt mycket av börsen, detta gör dem till lite extra pengar att ta av i dessa tillfällen när börsen kraschar. Nu är det lätt att tro att du inte behöver dem men kom tillbaka när börsen faktiskt har kraschat. Då känner du antagligen inte längre likadant.

Räntefonder gör dig lugnare:

Att ha en portfölj som bara består av aktier, det är vad som kommer ge dig mest pengar. Om det råder det ingen tvekan. Problemet med denna infallsvinkel är dock att resan inte kommer att bli trevlig. Aktierna kommer gå upp och ner konstant och det är inte lätt att kunna förutsäga något. Kraschar sedan börsen blir det ännu värre. Med lite räntefonder i portföljen kan du dock känna dig säkrare. Dem växer mer konstant och skiftar inte på samma sätt som aktier. Med lite räntefonder i portföljen kan du alltså känna dig säkrare även om du kanske inte tjänare riktigt lika mycket pengar.

Att räntefonder kan göra dig lugnare vid en börskrasch har du väldigt mycket användning av, lugn är något som du verkligen behöver. Om du bara är lugn och tänker efter lite kommer du att fatta mycket bättre beslut som kommer leda till att du klarar börskraschen bättre. Att vara lugn och analytisk är därför några av dem viktigaste egenskaperna du kan ha inom investering och räntefonder kan hjälpa dig att få dessa egenskaper.

Men du behöver fortfarande aktier:

Dra bara inte detta argument för långt, räntefonder är bra men det betyder inte att du helt kan skippa aktierna. Med räntefonder kommer du nämligen inte tjäna lika mycket pengar, vill du ha en inkomst som du kan leva på kommer du behöva en del aktier också.

Räntefonderna har du för att det hela ska gå lite lugnare, med bara räntefonder blir det för lugnt. Lite fart och spänning vill du väl ha? Du måste helt enkelt hitta balansen mellan aktier och räntefonder för att få det bästa resultatet. För mycket av det ena eller det andra kan sluta i katastrof.

Risk betyder större belöning:

Det här är en ganska enkel princip men om du vill börja investera i räntefonder är det väldigt viktigt att du får en bra förståelse för den. Duration är tiden som pengarna är utlånade. När Duration ökar kommer också risken för att du inte får tillbaka pengarna öka. Därför kommer även räntorna gå upp och därmed avkastningen. Detta är den stora anledningen till att långa räntefonder har en högre risk men ger bättre avkastning.

Lån samtidigt som räntefonder:

Det här är en intressant fråga. Om du har lån kommer du att betala ränta på det lånet. Det är uppenbart. Med räntefonder få du avkastning när andra betalar in ränta. Problemet är bara att räntan som du får på pengarna du har investerat aldrig kommer att bli större än den ränta du betalar in till banken om du har ett lån där. Har du ett bolån har du kanske en ränta på 1.5%. Med en räntefond kan du inte räkna med mer än ungefär 0.5% i dagsläget. Du tjänar alltså mer pengar på att bara amortera av ditt lån istället för att investera pengarna i en räntefond. Det är därför som det är smartare att amortera än att investera dina pengar i en räntefond.

Placera fonderna:

En annan fråga som många brukar ha är vart man ska placera sina räntefonder. Vart placerar man dem för att betala minst skatt? Det beror faktiskt på hur mycket som du tjänar och inget annat. Du kan till exempel placera det i en aktie och fonddepå. Då betalar du bara 30%av vinsten i skatt. Placerar du istället räntefonderna på ett ISK-konto eller ett KF-konto kommer du betala ungefär 1.5% av det totala beloppet.

Om dina räntefonder presterar under 1.5% betyder det att du betalar mer i skatt än vad du tjänar, då är KF mycket bättre. Om dina räntefonder däremot presterar bättre än 1.5% kan ett ISK eller KF konto vara ett bättre alternativ om du vill betala mindre i skatt. Du får helt enkelt själv göra en uppskattning över hur bra dina räntefonder kommer prestera och sedan välja vart du vill placera dem. Är du osäker bör du gå med AF, då är det garanterat att du inte kommer betala mer i skatt än vad du har tjänat.

Snabb lista:

Om du efter att ha läst allt detta funderar på att faktiskt investera i räntefonder har vi satt ihop en liten lista som du bör checka av först. Se till att checka av detta innan du väljer att investera, resultatet kommer antagligen att bli bättre då.

  • Amortera på lån:

Det första du vill kolla är så att du inte har några lån. Om du har lån är det en bra idé att amortera på dem först. Läs det vi tidigare skrivit om du vill ha mer information.

  • Ordna ekonomin:

Som vi tidigare nämnt måste du ha en bra ekonomi innan du kan börja investera. Annars kan du mycket väl hamna hos inkasso och kronofogden vilket du verkligen inte vill. Betala därför räkningar och annat först. Blir det pengar över kan du testa att investera dem.

  • Ha en buffert:

Investera inte alla dina pengar i fonder, se till att du har en undanlagd buffert som du kan använda dig av om något går fel. Det kan verka vara en väldigt bra idé att investera allt men om du förlorar blir du glad om du har lite undanlagda pengar.

  • Ta det lugnt:

Försök inte lära dig allt på samma gång, ta det ett steg i taget. Ingen blir en mästare på bara en dag. Ta ett steg i taget så kommer du snart bli duktig och lära dig hur allt fungerar.

Detta har varit en liten lista över saker som ni bör göra innan ni investerar. Det sista tipset är mest för att ni ska förbereda er mentalt. Ni måste nämligen ha en särskild mentalitet för att lyckas riktigt bra inom investering.

Slutord:

Vi har nu nått slutet av denna artikel om räntefonder. Vi hoppas självklart att ni har lärt er något, det är alltid vårat mål. Hoppas också att ni har en bättre förståelse av just räntefonder och känner er redo att börja spara era pengar på ett bättre sätt. Det kan kännas läskigt och konstigt i början men ta det bara ett steg i taget så kommer allt att gå bra. Sen finns vi alltid här med tips om hur ni ska göra för att lyckas så bra som möjligt.

//Artikeln ör skriven av en frilansskribent och kan innehålla faktafel. Vi tar inte ansvar fördet. Är du intresserad av skriva för Samuelssons Rapport? Kontakta oss.

Bäst Obligationsfond 2019 – Obligationsfonder

By | Fonder | No Comments

De bästa obligationsfonderna 2019

En obligationsfond är en vanlig fond som investerar i obligationer och en del andra räntebaserade värdepapper. En obligationsfond kallas även en räntefond. En obligationsfond kan du handla hos mäklare såsom Avanza och Nordnet.

En stat eller ett företag kan utfärda och sälja dessa obligationer istället för att låna pengar av en bank. När en stat utfärdar dessa så kallas det för statsobligationer. På motsvarande sätt heter det företagsobligationer när företag utfärdar och säljer.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com