0
was successfully added to your cart.

Varukorg

Category

fundamental analys

BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

Fundamental analys – Vad är det och hur använder man fundamental analys?

Fundamental Analys Fundamental analys - tillsammans med den tekniska analysen en av två de stora analysmetoderna när det kommer till aktiehandel. Här ska vi titta närmare på definitionen av själva begreppet, hur det används samt övergripande se på vilka nyckeltal vi kan använda oss utav. Lång och kort sikt - fundamental analys För att förstå begreppen bättre inom fundamental analys måste vi börja med att definiera vad som är kort- och långsiktiga investeringar. Kortsiktiga investeringar syftar till att dra fördel av de svängningar som uppstår på marknaden på grund av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer kan vara allt som påverkar den stora skalan investerare, så som nyhetsflöden, trender, rykten, osv. Långsiktiga investeringar påverkas inte lika mycket utav dessa kortsiktiga svängningar, utan syftar mer till att tjäna pengar genom stabila och långsiktiga avkastningar. Det är här som fundamental analys kommer in och kommer till anvädning. Den skola som behandlar kortsiktiga investeringars analys kallas för teknisk analys. Här tittar man på mönster och cykler i kursrörelserna i syfte att kunna förutspå hur kursen kommer att röra sig på kort sikt. På lång sikt är det alltså fundamental analys som gäller. Teknisk analys kan dock vara till hjälp även för långsiktiga investeringar då det gäller att hitta ett bra läge att gå in i en aktie. Vad är fundamental analys? Fundamental analys kan ses som en form av företagsvärdering, där man tittar på ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera i ett försök att förutspå dess framtida utveckling. Den fundamentala analysen tar inte hänsyn till marknadens förväntningar på bolagets utveckling utan tittar bolagets bedömda ekonomiska prestation. En fundamental analys kan inte användas för kortsiktiga investeringar då analysens tittar på vad som kommer ske minst ett halvår framåt i tiden. Den fundamentala analysen beståndsdelar Den fundamentala analysen består av strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys. I strategisk analys tittar vi på företagets strategi och hur väl rustat det står inför framtiden. Vilka svagheter har företaget och vilka hot står det inför? Samt vilka är företagets styrkor och möjligheter? Redovisningsanalysen tittar på de redovisade nyckeltalen så som omsättning och vinst. I finansiell analys tittar man på kassaflöden och tolkar de finansiella rapporter och bokslut som företaget tagit fram. Nyckeltal - fundamental analys Inom fundamental analys finns det en rad olika nyckeltal som man tittar på i sin bedömning av ett företag. De absolut vanligaste nyckeltalen inom fundamental analys är P/E-tal och P/S-tal. P/E-tal står för price per ernings och betyder alltså pris per vinst. Denna kvot visar alltså hur billig eller dyr en aktie är i förhållande till den redovisade vinsten. Med hjälp av nyckeltalet kan man alltså ställa bolag bredvid varandra och, oberoende av deras storlek, jämföra dom mot varandra. Om vinsten är hög i ett bolag så bör alltså P/E-talet bli lägre. Börsnoterade företag med en jämn och stabil vinst brukar ha ett P/E-tal på mellan 10-15. Nyckeltalet säger även något om hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering. Om en aktie till exempel kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så får man ett P/E-tal på 10. Det bör då rimligen ta 10 år innan investeringen återbetalat sig. Detta är naturligtvis bara ett av flera nyckeltal man bör använda sig av i fundamental analys. Det andra vanliga nyckeltalet är P/S-tal. Här tittar man också på priset på aktie men delar det med företagets försäljning per aktie. Nyckeltalet är lämpligt att använda om man jämför företag inom samma bransch. Detta på grund av att försäljningens påverkan på resultaten är mycket beroende på de marginaler som finns inom branscherna. Vilka rapporter tittar man på i fundamental analys? Börsbolagen lämnar ut en hel del rapporter under ett kalenderår. Dessa kan tyckas komplexa och tråkiga. De innehåller en hel del information men med små enkla knep kan man lära sig var man ska titta. Har man läst många årsredovisningar så hittar man enkelt de siffror man vill titta på, oavsett vilket bolag man undersöker. Resultaträkningen är den del där företaget presenterar sitt resultat. Här kan man se en sammanställning av företagets intäkter och kostnader och på sista raden om det blev en vins eller förlust. Man ska som analytiker tänka på att ett företag kan styra sin vinst med enkla medel för att hålla förväntningar på rätt nivå samt ur skatteteknisk synvinkel. Genom att till exempel lägga in större investering på ena eller andra sidan av räkenskapsåret påverkas siffrorna på sista raden. Balansräkningen är den del av årsredovisningen där man tittar på tillgångar och skulder. Här ser man balansen mellan tillgångar och skulder. Dessa ställs på varsin sida i balansräkningen. På samma sida som skulder sätter man upp eget kapital och båda sidorna är sedan lika stora. Detta på grund av att posten “eget kapital” är differensen mellan tillgångarna och skulderna. Andra värden Den fundamentala analysen tittar inte bara på hårda siffror. Man tittar även på vilka som är huvudägare i bolaget, vilka sitter i styrelsen. Vad har dom själva för engagemang i bolaget? Har VD:n egna aktier i bolaget? Att en VD går in köper mer aktier i det bolag hen jobbar i brukar vara ett tecken som får både den tekniska och fundamentala analytikerns uppmärksamhet. Det visar att personen tror på företaget personligen och är beredd att satsa sitt egna privata kapital i dess framtid. Detta är så klart ett starkt tecken på långsiktighet i ledningen. Och långsiktighet är ju just det som den fundamentala analytikern strävar efter. Kända investerare som använder fundamental analys Låt oss börja med världens mest kända investerare, alla kategorier - Warren Buffet. Han har gjort sig känd som en stor förespråkare för den fundamentala analysen. Han använder tolv olika områden i sin analys och ser mycket långsiktigt på sina investeringar. Den fundamentala analysens fader anses annars vara Benjamin Graham (1894-1976). Warren Buffet har i intervjuer sagt att han anammat Grahams strategier rakt av till 85%. Grahamns bok “The Intelligent Investor” är enligt Buffet “den bästa bok som någonsin skrivits”. Kom igång Det är enkelt att börja jämföra företag genom att gå till vilken aktielista…
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

Räntabilitet och Vinst/Eget kapital (ROE tal) | Definition av räntabilitet

Räntabilitet Räntabilitet är vinsten i förhållande till ett eget kapital. Det är en bra måttstock som visar hur bra ett bolag är på att skapa vinst med aktieägarnas pengar. Man kan i detta fall kalla vinsten en form av ränta. ROE står för Return on Equity. Det engelska ordet för detta är alltså Return on Equity. Som förkortning kan man även använda ROE. Är räntabilitet ett lönsamhetsmått? Räntabilitet kan användas som ett lönsamhetsmått. Man kan med hjälp av räntabilitet mäta om ett bolags vinst är bra i jämförelse med kapital. Synonym - räntabilitet Räntabilitet är synonymt med avkastning. ROE på engelska Det engelska ordet för detta är Return on Equity. Som förkortning kan man även använda ROE. Var hittar jag Vinst/Eget kapital (räntabilitet)? Jag brukar gå till Nordnet sida och leta upp den lista som listar aktier och eget kapital. räntabilitet Det finns många nyckeltal, förutom räntabilitet som man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys. Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

P/B tal – Vad är det? | Definition och förklaring av P/B tal

P/B tal - Vad betyder det? | Definition och förklaring av P/B tal P/B-tal står för price/book value, det vill säga aktiekurs/bokfört värde på hela bolaget. P/B tal är lämpligt att använda på banker och bolag med stor kapitalbindning som skogsbolag eller annan kapitaltung industri. P/B-tal Det man ser av p/b-talet är hur aktien prissätts i förhållande till bolagets tillgångar. Men observera att det gäller de bokförda tillgångarna. I många bolag finns så kallade dolda värden, alltså sådant som inte är bokfört alls, eller bokfört för lågt. Man missar alltså dolda värden med P/B tal. En klassiker här är att marknadsvärdet på skogstillgångar ofta är högre än vad bolagen bokfört dem till. Ett högt p/b-tal anger att bolagets tillgångar tillmäts ett högt pris på börsen, och tvärtom. Men om man med fog kan anta att det finns dolda värden i bolaget behöver inte ett högt p/b-tal vara avskräckande. Så förklarar Avanza P/B-talet. Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

P/E tal – De 5 vanligaste frågorna | Definition och förklaring av P/E tal

De 5 vanligaste frågorna om P/E tal Vad är ett P/E tal? SVAR: PE talet är ett av de vanligaste nyckeltalen som används för att värdera ett företag. Det används också för att bestämma om en aktier är billig eller dyr. Vad betyder P/E tal? SVAR: P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst.  Man tar alltså aktiens pris och delar det med företagets vinst. Vad är ett bra P/E tal? SVAR: Ett bra P/E tal kan variera beroende på många faktorer. Men om vi skall göra det enkelt för oss och generalisera ordentligt utan att gå in på alla olika faktorer och vad som kan påverka positivt och negativt. Ta alltså dessa siffror med en nypa salt och se det endast som en svag riktningsvisare för en aktie. Glöm exempelvis inte att ett högt P/E tal kan indikera att det finns högt ställda förväntningar på ett bolag. Ett bolag som levererar efter dessa förväntning år efter år kan bli en riktig bra investering efter några år. Ett exempel på detta är tech-bolag. Snittet för P/E tal på Stockholmsbörsen har historiskt legat på ungefär 14. - billigt: 7-14 - dyrt: 18 och uppåt Vad betyder ett negativt p/e tal? SVAR: Det betyder att företaget inte har gjort någon vinst. eeftersom det inte finns någon årsvinst att ställa priset i relation till så kan man inte räkna ut P/E-talet. Vad är medelvärdet eller snittet på P/E talet för Stockholmsbörsen? SVAR: Medelvärder för Stockholmsbörsen historiskt är 14. För amerikanska SP500 så är det 15,7. Mer om P/E tal P/E tal är en förkortning för price/earnings och är ett av de vanligaste nyckeltalen som används av många för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget. Läs mer här. Hur räknar man ut P/E-tal? Du räknar ut ett företags price/earnings genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie. P/E tal Hur beräknas P/E tal? P/E räknas fram på följande vis. P/E tal Price to earnings-talet säger hur lång tid det tar innan man får tillbaka sin investering, förutsatt att vinsterna förblir oförändrade. P/e tal minus - negativt nyckeltal Vad betyder det när ett P/E-tal är negativt? Ett tal på minus betyder att företaget går med förlust. Om ett bolag går med förlust kan man inte beräkna det eftersom det inte finns någon årsvinst att ställa priset i relation till. Historik P/E tal Är du intresserad av historik för P/E tal så hittar du det här på Börsstatistiks sida med börsdata. Vad är ett bra price to earnings tal (P/E tal)? Detta är ganska subjektivt. Jag skulle rekommendera dig att undersöka detta vidare på egen hand och själv bilda dig en uppfattning om vad som är bra eller dåligt. Men för att hjälpa till lite och ge dig en start att börja med så föreslår jag att du börjar med att anta att ett P/E tal på 15 är neutralt. Ovanför P/E tal 15 är dyrt och under 15 billigt. I stigande och sjunkande grad givetvis. Sedan kan det vara svårt att jämföra olika branschers P/E tal med varandra. Det bästa är att försöka jämföra aktien med sig självt eller med ett bolag i sin egen sektor. Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen utöver P/E tal.
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

P/S tal – Vad är det? | Definition och förklaring av P/S-talet

P/S tal - Vad betyder det? | Definition och förklaring P/S-talet är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som det också kallas. Många använder P/S tal som ett av flera nyckeltal för att göra en samlad bedömning innan man beslutar sig för om man ska köpa eller sälja en aktie. Så förklarar Avanza P/S-talet. Hur räknar man ut P/S-tal? För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie. P/S-tal Vad visar ett P/S-tal? P/S tal visar hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Att ett bolag har ett högt P/S-tal kan betyda två saker. Antingen har bolaget en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie, vilket kan tyda på att det är högt värderat. Eller så har marknaden högt ställda förväntningar på bolaget och tror att omsättningen kommer att öka. När marknaden tror att omsättningen kommer att öka tenderar nämligen aktiekursen att stiga, och då ökar P/S talet. Tvärtom kan ett bolag med ett lågt P/S-tal indikera att aktien är lågt värderad eftersom aktiekursen är låg i relation till omsättningen per aktie, eller att marknaden tror att omsättningen kommer minska. Så här skriver Wikipedia om P/S-tal: P/S är ett företagsekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys. Termen P/S kommer från engelskans price/sales, vilket på svenska betyder pris/försäljning. En akties P/S räknas fram på följande vis: P/S tal P/S tal anger aktiepriset i relation till företagets försäljning. Den kan främst användas för att jämföra företag i samma bransch. Ju högre P/S-talet är, desto högre är förväntningarna på en omsättningsökning. P/S-talet är särskilt intressant om företaget har eller kan få en hög vinstmarginal på sin försäljning. Likviditeten ändras alltid ju högre P/S-talet blir. Med detta menas det att risken och aktiviteten hos en aktiegrupp förändras drastiskt. Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.