Category

Övriga ämnen

Recession, vad betyder det? – Ekonomisk recession, vad är det?

By | Övriga ämnen | No Comments

Recession är ett ord och uttryck som ofta används när det går dåligt för ett land ekonomiskt.

Vad är recession?

Det finns många olika definieringar av recession men den vanligaste och den som vi kommer att använda är när ekonomin faller drastiskt i minst sex månader. Många säger att en recession har startat när BNP minskar i två kvartal. Vad dem dock missar är att recessionen kan ha startat innan mätningen för BNP släpps en gång per kvartal. Recession kan därför ha pågått längre än man först tror.

Ett bättre sätt att mäta det hela på är att kolla på andra faktorer som du kan mäta varje månad. Detta visar då exakt vilken månad en recession har startat och man kan se om den fortfarande finns kvar efter sex månader till.

recession

Undantag:

En ekonomisk recession måste dock inte följa denna definition. Det kan kännas precis som en recession även om det inte är det på pappret. Om ekonomin till exempel minskar ett kvartal, går framåt ett men sen går tillbaka mer i nästa kvartal. På pappret räknas inte det som en recession men om du frågar någon som levt igenom en sådan period kommer dem antagligen att säga att det kändes som en recession. Det finns alltså undantag till definitionen och det kan göra det riktigt svårt att förutspå när en recession ska komma och hur det kommer att gå. Länder gör sitt bästa men ingen har hittat ett perfekt sätt än.

Effekter:

En ekonomisk recession brukar inte vara särskilt länge, ungefär 9 – 18 månader är vad man brukar räkna som normalt. Effekterna från en recession däremot, dem varar mycket längre.

Ett av dem första tecknen på en recession är att fabrikerna får mindre beställningar och därmed producerar mindre. Detta leder i sin tur till att dem måsta dra ner på verksamheten och kanske avskeda vissa människor. Detta få då till följd att fler människor blir arbetslösa och inte har råd att handla i affärerna. Det går dåligt för dem och de beställer ännu mindre från fabrikerna som säger upp mer människor. En ond cirkel har startat och den är inte alltid lätt att bryta.

En recession brukar skapa väldigt mycket arbetslöshet, ibland hela 10% av ett landa invånare. Unga människor kan inte hitta jobb efter skolan och många förlorar sina hus eftersom de inte kan betala av lånen. När många försöker sälja sina hus får det till effekt att dem priserna sjunker. Dem som säljer kan då kanske ändå inte betala av sina lån.

Om inget görs för att stoppa en recession och få tillbaka ekonomin som den var förut kan det leda till en depression. Den senaste riktigt stora depressionen skedde under början av 1900-talet. När arbetslösheten var som störst under 1935 var hela 25% arbetslösa! En depression varar i flera år och får förödande konsekvenser för att land.

Fördelar:

Det kan vara svårt att se dem till en början men det finns faktiskt även fördelar med en recession. Den stora fördelen är att inflation minskar, dina pengar kommer inte att bli värda mindre. Detta är faktiskt bra eftersom inflation är något som länder hela tiden kämpar emot, de saktar ner sin egen ekonomi för att inte skapa en inflation. Knepet är att göra detta utan att skapa en recession som sedan kan leda till en depression. Det är en balansakt men dem flesta länderna har blivit riktigt duktig på det.

Hur du undviker att bli påverkad:

Det är faktiskt möjligt att inte bli lika påverkad som alla andra av en recession. Det första knepet som du kan använda dig av är att amortera så mycket du kan på ditt lån. En av dem största utgifterna är kostnaderna för ett stort lån och genom att amortera minskar du dessa kostnader vilket kan leda till att du har råd att bo kvar i ditt hus.

Bygg upp en buffert. Att lägga upp en buffert är riktigt smart, då har du nämligen lite pengar att använda dig av om du skulle bli arbetslös. En bra buffert ska räcka för att försörja dig i ungefär två månader. Det borde vara tillräckligt med tid för att du ska kunna hitta ett nytt sätt att tjäna pengar på.

Jobba för staten. Bara för att privata företag gör nedskärningar och avskedar människor betyder inte det att staten gör det. Om du till exempel jobbar som brandman, polis eller lärare kommer du antagligen inte att förlora ditt jobb. Dem jobben är väldigt viktiga för att samhället ska fungera och därför kommer du ha ett jobb och en fast inkomst. Detta kan då göra att du klarar en recession utan allt för stora problem.

Om du följer dessa tips har du den bästa chansen för att klara en recession så bra som möjligt, utan att behöva skära ner på din livskvalité.

recession

Förutspå en recession:

Genom att kunna förutspå en recession får du den bästa möjligheten till att förberedda dig så att du ska klara den bra. Det finns vissa sätt för att förutspå en recession men inget av dem är 100% säkert. Det första du kan testa är att kolla på ekonomin. Om den har minskat i flera månader kan det vara dags att göra sig redo.

Nästa sak som du kan kolla på är om det är en bostadsbubbla som snart kommer att spricka. Att en bostadsbubbla spricker kan definitivt vara en orsak till en recession eftersom det kommer leda till att ekonomin får en törn. Håll därför koll på bostadsmarknaden, det kan visa dig när du behöver förbereda dig.

Efter att ha läst denna artikel hoppas vi självklart att du nu känner dig lite säkrare på vad en recession är och hur du kan förbereda dig för det om det skulle komma en.

//Artikeln är skriven av en frilansskribent

Optioner – En introduktion till vad man bör veta och känna till 2019

By | Börsblogg, Övriga ämnen, trading | No Comments

En Introduktion Till Optioner

Denna artikel syftar till att ge en introduktion till vad optioner faktiskt är, samt en genomgång av varför det kan vara intressant att överväga att investera i optioner som ett komplement till andra investeringar.

Att spara och investera pengar i aktier och fonder är något som många svenskar introduceras till via sin bankman eller sina anhöriga vid en relativt tidig ålder. Det är inte ovanligt att föräldrar börjar fondspara åt sina barn på månadsbasis, och således är fonder i stor utsträckning den första finansiella produkt som kommer till gemenemans kännedom. När ett intresse för privatekonomi väcks till liv brukar vanligtvis aktier vara den värdehandling som får mest uppmärksamhet, detta då du som privatperson ges en möjlighet att köpa andelar i främst börsnoterade företag och bli aktieägare. Som aktieägare har du rätt att ta del av framtida vinst från företaget i form av vinst, eller återinvesteringar som avser att öka företagets värde ytterligare. Men det finns mängder med andra finansiella produkter för den som är intresserad, och optioner är en av dessa.

Optioner

Optioner

Vad är optioner för något?

Ordet optioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av optioner, dessa är köpoptioner samt säljoptioner. Köpoptioner benämns ofta som Call option och en säljoptioner som Put option. Med andra ord, för varje option finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optioner betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum. Eftersom det inte är garanterat att köparen kommer att nyttja rätten att faktiskt köpa produkten från säljaren i framtiden, finns chansen för säljaren att tjäna pengar från köparen på premien samtidigt som han får behålla sin underliggande tillgång för ytterligare framtida avkastning. Risken för säljaren ligger i att den underliggande tillgångens värde kan utveckla sig i en för honom negativ riktning, vilket skulle innebära att han måste sälja sin tillgång till ett lägre pris än det av marknaden uppskattade priset vid slutdagen. Slutdagen är den på förhand bestämda dagen för optionens utgångsdatum eller som det heter, löptidens slut.

Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad mellan Europeiska och Amerikanska. Denna skillnad återfinns i att en Amerikansk optionsägare har rätten att bruka sina optioner när som helst under optionens löptid, medans en Europeiska optioner inte kan brukas förens datumet för slutdagen.

Varför handlar man med värdepapper som optioner?

Beroende på hur du tror att marknaden eller en specifik tillgång kommer att utveckla sig i framtiden kan du använda dessa värdepapper för att öka din avkastning. Om din marknadstro är positiv kan du komplettera din aktieportfölj med köpoptioner, eller som vi nämnde ovan, Call options. Detta eftersom du ges möjligheten att i framtiden köpa en tillgång till ett förhoppningsvis lägre pris än vad den faktiskt är värd och på så sätt öka värdet på din portfölj. Fördelen med att köpa call optioner istället för att köpa den faktiska underliggande tillgången är att om din marknadstro visar sig vara felaktig, förlorar du bara den premie du har betalat till motparten. Hade du istället köpt den underliggande tillgången och den minskat i värde, hade du riskerat en bottenlös förlust.

Men om du istället har en negativ marknadstro och vill hedga, eller skydda, din portfölj kan du köpa säljoptioner. Detta då du vid lösendagen kan sälja dina tillgångar till ett högre pris än vad de faktiskt är värda, givet att marknaden fallit som du förutspådde. På så sätt kan du genom att köpa säljoptioner minska din exponering mot värdeminskningar av din portfölj vid börsfall.

optioner

Optioner

Övriga fördelar med optioner

Som nämnt ovan är det mindre riskfyllt att köpa call options än att köpa den faktiska aktien. Detta eftersom du vid börsfall inte riskerar att förlora mer än den premie du betalat för rätten att vid det framtida datumet köpa den underliggande tillgången. Dessutom ökar värdet i en optionsplacering mer än vad värdet av en likvärdig aktieplacering i procentuella termer. Därutöver behöver du som investerare inte binda upp lika mycket av ditt kapital, och där ge dig ökad likviditet att använda när andra möjligheter visar sig, när du handlar istället för att köpa de underliggande tillgångarna.

Utöver dessa anledningar till att äga optioner kan du även säkra tidigare erlagda värdeökningar av dina innehav som du trots allt vill fortsätta att äga även framöver. Detta genom att köpa Put options vilket ger dig möjlighet att sälja på den givna nivån, mot en liten premie, samtidigt som du fortsätter att äga de underliggande tillgångarna. Således kan du i sälja dina underliggande tillgångar till det pris som anges i optionen ifall tillgången skulle minska i värde samtidigt som du behåller rätten till värdeökningar och, om du äger aktier, framtida utdelningar från företagen.

En video som som förklarar vad det är för något

Vad är option? Hur fungerar de?

Optioner för nybörjare

Summering av optioner

Optioner är alltså ett derivatinstrument och är ett värdepapper som ger den som har optionerna rätten, men inte skyldigheten, att vid en bestämd tidpunkt köpa eller sälja en aktier till bestämt pris.

FAANG bolagen, vad är det? – Definition och förklaring

By | Aktietips, Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Övriga ämnen | No Comments

FAANG/FANG bolagen, vad är det? – Definition och förklaring

FAANG är en akronym för några USA-börsens fem mest populära och bäst presterande teknikaktier. Dessa aktier är Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google (Alphabet). FAANG kommer ursprungligen från Akronymen, FANG, som inte hade Apple inkluderat när CNBC: s Jim Cramer myntade termen. FAANG bolagen är giganter inom sina teknikområden: sociala medier, e-handel, streamingtjänster, mobil och datorenheter och sökmotorer och en hel del annat.

Vilka är FAANG bolagen

Här är de 5 bolag som i dagsläget ingår:

FAANG

Dessa är fem teknikjättar som handlas på USA-börsen. Jim Cramer grupperade dessa företag i en akronym för att fånga den kollektiva inverkan som dessa företag har på börsen i övrigt. Den 20 mars 2018 var börsvärdet av dessa företag $472 .38b + $760 .36b + $888 .66B + $136 .92B + $757 .54b = 3.015 biljoner dollar.

Utöver det otroliga värdet av dessa fem företag så har deras tillväxt också gjort att stora hedgefond managers och investare som Warren Buffett och Soros investerat i dessa bolag till sina portföljer.

Alla FAANG bolagen handlas på NASDAQ-börsen och ingår i SP500 indexet. Eftersom SP500 är en brett index med stor representation på börsen i helhet så speglar rörelser på börsen rörelser i indexet. Tillsammans, utgör FAANG ungefär 1% av SP500, som har totalt 500 av de största företagen på NYSE och NASDAQ. Man kan tydligt se hur dessa bolag kraftigt påverkar riktningen på börsen.

Är FAANG i en bubbla?

Värderingen och det spektakulära resultatet av FAANG har liknats med IT-boomen innan IT-kraschen år 2000, som också hade en massa övervärderade IT-företag. Vissa analytiker har dock noterat att det finns en skillnad mellan IT-kraschen och FAANGs nuvarande uppgångar och anger att det finns gott om utrymme för bolagen att växa inom områden såsom molntjänster, sociala medier, e-handel, artificiell intelligens (AI), machine learning och ”big data” fortsätter att utforskas och utvecklats.

BAT-aktier

Det finns nu även en annan akronym som börjar att uppmärksammas alltmer. Det är de så kallade BAT-företagen. Dessa kommer från att FAANG-aktiernanu fått direkt konkurrens från Kina och Asien i form av de så kallade BAT-aktierna.

Skall man köpa Faang aktier?

Vissa människor kan vara nyfiken på om FAANG bolagen skulle vara ett bra val för investeringar i sina investeringsportföljer. Tyvärr är det inte en enkel och okomplicerad fråga av flera skäl.

  1. För det första investerar olika människor av olika skäl, vilket innebär att olika investeringar passar bäst för dem. Till exempel köper vissa människor investeringar i hopp om att se en hög grad av uppskattning inom en kort tidsperiod så att de kan sälja dem till vinst så snart som möjligt vilket är ett tillvägagångssätt som kommer med stor risk men kan erbjuda intresserade individer stor belöning också. FAANG skulle emellertid inte vara särskilt väl lämpat för dessa människor, eftersom de har potential för fortsatt tillväxt, de är tillräckligt stora och mogna att de inte kommer att se den typ av tillväxt som finns i småkapitalstockar.
  2. För det andra diskuteras huruvida FAANG-aktier kan bli alltför populära. Trots allt har FAANG-aktier blivit mycket populära de senaste åren, vilket innebär att det finns förståelig rädsla för begränsad uppåtrikad potential. Som ett resultat kanske investerare med kontrarisk syn på saker kanske vill se åt något annat håll för tillfället.
  3. För det tredje, bara för att FAANG-aktier har gruppats ihop betyder det inte att de är likadana. Enkelt uttryckt finns det några FAANG-aktier som är bättre än andra, vare sig de har visat sig kunna överleva allvarliga ekonomiska chocker eller eftersom de befinner sig i en bättre position på sin utvalda marknad. Till exempel har Facebook aldrig upplevt en lågkonjunktur som ett offentligt handlat företag, vilket innebär att hur ledarskapet beter sig under sådana omständigheter är mer orsäkert än vad många människor förstår. Däremot tror ett stort antal människor att Netflix är mer lågkonjunkturbeständigt än de flesta företag där ute, eftersom det erbjuder ett utmärkt värde i förhållande till priset, vilket stöds av sitt imponerande antal i Brasilien. Oavsett om någon väljer att investera i FAANG bolagen för att behålla dem på lång sikt, behöver de fortfarande se till att de har valt rätt FAANG-aktier.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Mäklarförkortningar – Hitta snabbt vem som handlar på börsen

By | Övriga ämnen | No Comments

MÄKLARFÖRKORTNINGAR

Jag har listat alla mäklarförkortningar för de medlemmar som finns på Stockholmsbörsen och Nasdaq OMX Nordic.

Dessa mäklarförkortningar är de du kan se i orderdjupet innan du handlar och i avsluten efter någon handlat.

Insider trading, vad är det? – förklaring och definition

By | Övriga ämnen | No Comments

Insider trading, vad är det? – förklaring och definition

En ”insider” är en person som har minst en av något av följande:

1) Tillgång till värdefull icke-offentlig information om ett bolag (ett företags styrelseledamöter är insiders)

2) aktieinnehav motsvarar mer än 10% av ett företags eget kapital

Det är alltså en person som sitter på viktig information som inte allmänheten känner till och använder den för att handla värderpapper eller aktier.

En vanlig missuppfattning är att all insiderhandel är olaglig, men det finns faktiskt två metoder för insiderhandel. En är laglig, och den andra är inte.

Laglig insider trading (insiderhandel)

Insiders kan ha lagligt tillstånd att köpa och sälja aktier i företaget – och alla dotterbolag – som dem är anställda i. Dessa transaktioner måste emellertid vara korrekt registrerade hos finansinspektionen och görs med förhandsanmälningar.

Olaglig insider trading (insiderhandel)

Den mer ökända form av insiderhandel är olaglig användning av icke-offentlig materialinformation för vinst. Det är viktigt att komma ihåg att det kan göras av alla, inklusive företagsledare, deras vänner och släktingar, eller bara en vanlig person på gatan, så länge informationen inte är offentligt känd. Anta till exempel att VD’n i ett aktiebolag som är listat på en börs avslöjar oavsiktligt sitt företags kvartalsvinst samtidigt som han klipper sig hos frisören. Om frisören tar denna information och köper aktier så betraktas det som olaglig insiderhandel. Förövaren (insidern) utnyttjar finansiell information som inte är officiell eller allmänt känd till att köpa eller sälja värdepapper. 

Så här säger lagen om insiderbrott – Lagtext

I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid insiderhandel med finansiella instrument står i § 2:

Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den som får insiderinformation och som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden.

Insynshandel – finansinspektionen

För att få aktuell och senaste information om insynshandel kan man gå in på Finansinspektionens hemsida
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com