Category

Privatekonomi

spara till barn bar

Spara Till Barnbarn

By | Börsblogg, Investera, Privatekonomi | No Comments

Spara till barnbarn

Det finns många olika former för sparande, och ibland kan det kännas svårt att veta vilken form av sparande som är det mest förmånliga. När det gäller sparande till barnbarn (och barn) är ett långsiktigt sparande med bra riskspridning och låga avgifter att föredra.

De vanligaste formerna att spara till barnbarn är genom ett fondspar alternativt ett eller flera sparkonton. Det viktigaste är att titta på när du ska spara till barnbarn (gäller för alla former av sparande) är riskerna kontra avkastningsmöjligheterna.

Ge dina barnbarn en bra start

Oavsett vilken form av sparande du väljer för dina barnbarn är det bättre än inget sparande alls. Men att läsa in sig på olika former av sparande till barnbarn kan ändå vara en fördel, framförallt då ett fondsparande kan ge mycket bättre avkastning än exempelvis ett bankkonto. Särskilt om det är låg ränteutdelning på sparpengar. Att spara i aktier eller fonder är klokt när det gäller långsiktigt sparande, i synnerhet om det är aktier och fonder som omfattas av låga avgifter.

Ska du spara till barnbarn som fortfarande är riktigt små är det förstås du som väljer sparform. När de blivit något större kan det dock vara en god idé att prata om och förklara pengars värde, samt titta på olika sparformer tillsammans. Läs gärna på om olika företag tillsammans och försök hitta ett eller ett par företag som känns bra att investera i. Försök också relatera sparandet till vardagen; på så vis väcker du kanske ett intresse för sparande hos ditt barnbarn.

Kom igång med sparandet

Att komma igång med ett sparande till barnbarn är inte svårt, men det finns några viktiga saker du bör tänka på och fatta beslut om.

 1. Ska du spara till barnbarn i ditt eller barnets namn?
 2. Vilken typ av sparande vill du börja med?
 3. Hur ofta vill du göra insättningar?

Känner du dig osäker kan du alltid kontakta banken för att ta del av deras tips och råd. Via en personlig bankkontakt kan du med all sannolikhet få lite olika sparformer rekommenderade och förklarade. Det bästa är att det inte behöver handla om några stora summor till en början, det viktigaste är att komma igång med sparandet. Att spara till barnbarn bör ses som en investering snarare än en kostnad.

 

Sparande Till Barnbarnen

Sparande Till Barnbarnen

Spara i eget namn

Väljer du att spara till barnbarn i eget namn räknas pengarna som dina egna, vilket betyder att du bestämmer när pengarna ska bli tillgängliga för ditt/dina barnbarn. Denna typen av sparande är bra att komplettera med ett testamente (se avsnittet om testamente nedan).

Spara i barnbarnets namn

Väljer du att spara till barnbarn i barnets namn öppnas sparkontot i dennes namn, vilket betyder att barnbarnet får tillgång till sparpengar när denne fyller 18 år. Vanligtvis krävs en underskrift ifrån barnets båda vårdnadshavare, men banken kan också begära utdrag ur folkbokföringsregistret för att verifiera förmyndarskap.

Fördelar med att spara i eget namn

 • Du får full kontroll och bestämmer när ditt barnbarn ska få tillgång till sparpengar
 • Det är enkelt att göra insättningar och uttag
 • Det krävs inget pappersarbete
 • Du kan omedelbart börja spara till barnbarn (ex. i ett ISK-konto)

Nackdelar med att spara i eget namn

 • Barnbarnet står inte som ägare till sparkontot vilket gör att du bör komplettera med ett testamente

Fördelar med att spara i barnbarnets namn

 • Pengarna kommer barnbarnet till hands oavsett omständigheter
 • Förvaltningen av pengarna sköts av dig till dess att barnbarnet fyllt 18 år

Nackdelar med att spara i barnbarnets namn

 • Du kan inte fritt styra över när barnbarnet ska få tillgång till pengarna
 • Något mer komplicerat att göra insättningar och uttag

Att spara till barnbarn – olika former av sparande

Gåvoförsäkring

 Den här formen av sparande innebär att du sparar pengar i barnets namn, samtidigt som du har kontroll på pengarna. Det är en långsiktig sparform som inte kräver någon större aktivitet från din sida, eftersom placeringar vanligtvis sköts av experter. Det är med andra ord ett mycket enkelt sätt att spara till barnbarn.

En gåvoförsäkring kan dessutom ge god avkastning då investeringarna sköts av erfarna kapitalförvaltare. Att spara till barnbarn på det här sättet passar dig som inte vill eller kan vara direkt aktiv men högst delaktig.

Kapitalförsäkring

 Den vanligaste formen av kapitalförsäkring för barnbarn (och barn) är fondsparande och aktiesparande. Oftast är det på bankens rekommendationer placeringar görs i olika fonder, men du kan självklart välja vilka fonder du vill spara i. Du kan också använda dig av de aktieportföljer som finns här på Samuelssons Rapport. Vi har några fina aktieportföljer som vi redovisat all handel för sedan 2008. Vi har lyckats att slå de flesta fonder och aktieindex i över 10 år. Du kan läsa mer om det här.

Du styr också när eventuella utbetalningar ska ske samt vid vilken ålder ditt/dina barnbarn ska kunna få tillgång till sparpengarna.

Detta är ett enkelt och bekvämt sätt att spara till barnbarn. Du sparar i eget namn men sätter barnbarnet som förmånstagare, vilket görs som en försäkran om att pengarna verkligen går till barnbarnet i händelse av oförutsedda händelser.

Att spara till barnbarn genom en kapitalförsäkring tillåter köp av aktier eller fonder av eget val, alternativt genom ombesörjning av försäkringsbolaget. Fonderna beskattas årligen, vilket innebär att du inte betalar någon vinstskatt om en fond eller aktie skulle säljas med vinst. Däremot betalar du en avgift (skatt) som grundar sig på värdet av ditt sparkapital samt summan för årets inbetalningar.

Investeringssparkonto (ISK)

Att spara till barnbarn genom ett investeringssparkonto (ISK-konto) innebär ett sparande i fonder eller aktiefonder. Många investeringssparkonton är avgiftsfria, men omfattas sällan av samma frihet som en kapitalförsäkring. Åtminstone inte när det gäller villkor om utbetalningstid.

Du kan också använda dig av de aktieportföljer som finns här på Samuelssons Rapport. Vi har några fina aktieportföljer som vi redovisat all handel för sedan 2008. Vi har lyckats att slå de flesta fonder och aktieindex i över 10 år. Du kan läsa mer om det här.

Med ett ISK-konto kan du välja att spara i både aktier och fonder, alternativt endast ett av alternativen. Det är inget bundet sparande, vilket betyder att du säljer och köper aktier och fonder när och hur du vill. Alternativet är att ta hjälp av bankens experter som kan rekommendera ett antal säkra aktie- och fondalternativ.

Inte heller denna form av sparande till barnbarn omfattas av någon vinstskatt, men precis som i föregående exempel betalar du schablonskatt varje år. En schablonskatt är en avgift (skatt) som grundar sig på värdet av ditt sparkapital. Schablonskatten är den största skillnaden mellan att spara i ett ISK-konto och ”vanliga” fondsparkonton.

En fördel med att spara till barnbarn i ett investeringssparkonto är att du inte behöver deklarera försäljningen av värdepapper, men kom ihåg att det inte heller går att göra avdrag för eventuella förluster vid försäljning av aktier och fonder.

Upprätta testamente

Det kan vara en god idé att komplettera sparandet till barnbarnet med ett testamente. Genom att upprätta ett testamente försäkrar du dig om att pengarna du lämnar kvar faktiskt går till den arvinge du vill att de ska gå till, oavsett det är till ett barnbarn, en make/maka, ett eller flera barn, en organisation eller liknande.

Skatt och deklaration

När det gäller olika former av sparande och investeringar omfattas de oftast av skatt. När du sparar till barnbarn måste barnet betala skatt på innestående pengar i det fall då kontot står i barnbarnets namn. Banken grundar skattesatsen på sparkontots ränteintäkter och ansvarar för att skicka in underlag till Skatteverket.

 

Att spara till barnbarn

Att spara till barnbarn

 

I händelse att det finns 50 000 kronor eller mer på barnbarnets sparkonto kan det också bli aktuellt att deklarera. Det viktigaste är att ta reda på vilka villkor som gäller i det enskilda fallet. Rör det sig om ett mindre fondinnehav omfattas barnbarnet som regel vare sig av skatt eller krav på deklaration. Säljs fonderna med vinst blir barnbarnet dock skattebetalnings- och deklarationsskyldig.

Sammanfattning

Att spara till barnbarn (och barn) innebär att ge barnet en god start i livet. Med ett sparkapital blir det bland annat enklare att skaffa eget boende, att resa och/eller att börja studera. När ska börja spara till barnbarn bör du fundera över vilken form av sparande som passar dig och ditt barnbarn bäst, samt om du vill spara i eget eller barnets namn.

Det finns både för- och nackdelar med de olika sparformer som står till förfogande. Som tumregel kan du utgå ifrån att ett långsiktigt sparande med bra spridning och låga avgifter är det bästa alternativet när det handlar om att spara till barnbarn.

Att spara till barnbarn kräver också olika mycket engagemang från din sida. Välj därför den form av sparande som passar dig och din situation bäst. Känner du dig osäker rekommenderas att kontakta banken för att få experttips och förslag på olika sätt att spara till barnbarn.

Praktiska tips för dig som vill spara till barnbarn

 • Gör enstaka insättningar i samband med födelsedagar och högtider (jul, konfirmation, student etc.)
 • Ställ in en automatisk överföring från eget konto till barnbarnets sparkonto
 • Att spara till barnbarn i ett investeringssparkonto (ISK) kräver eget engagemang och aktivitet
 • Att spara till barnbarn i en kapitalförsäkring kräver mindre eget engagemang och aktivitet
 • Räkna ut schablonskattens omfattning för att komma undan så lindrigt som möjligt
 • Försök att hitta ett sparande med så låga avgifter som möjligt
 • Komplettera ditt sparande med ett testamente för att försäkra dig om att sparpengarna tillfaller rätt person/personer om olyckan är framme
 • Försök sprida dina investeringar så mycket möjligt genom att investera i både aktier och fonder och/eller andra värdehandlingar
 • Ta hjälp av din personliga bankman om du känner dig osäker på hur du bäst sparar till ditt/dina barnbarn
 • Att spara en liten summa pengar varje månad är bättre än att inte spara alls
Högst Medellön I Sverige

Medellön i Sverige – Vad är en genomsnittslön och medelinkomst i Sverige?

By | Börsblogg, Investera, Privatekonomi

Högst Medellön I Sverige 2018-19

Var i Sverige är medellönen högst? Detta är en frågeställning som kan vara spännande att finna svaret på om man funderar på att söka nytt jobb eller av andra skäl skulle behöva flytta inom landet. SCB presenterar med jämna mellanrum relevant data som besvarar denna skillnad och i denna artikel gör vi en djupdykning i deras statistik. Dessutom kan det vara intressant att veta vilka faktorer som har en inverkan. Denna artikel tar upp:

 • Snittlön Sverige
 • Medellön Sverige
 • Genomsnittslön Sverige

Medelinkomst Sverige

Innan vi börjar gräva i den ekonomiska data som finns tillgänglig måste vi först reda ut vad de olika begreppen innebär. Det är lätt att som lekman tror att medelinkomst och medianinkomsten är den samma då de båda begreppen är vanligt förekommande. Men så är inte fallet.

Medianen är ett begrepp inom statistiken som utgörs av den mest centrala observationen. Medelinkomsten å andra sidan är genomsnittet av de observationer som återfinns i urvalet. Se exemplet nedan.

Exempel

Individ Årsinkomst/år
Individ A 250.000SEK
Individ B 325.000SEK
Individ C 280.000SEK

 

Medianinkomsten för de tre personerna ovan är 280.000SEK per år då det är den mellersta observationen. Medelinkomsten är dock inte 280.000SEK, istället är den 285.000SEK. För att få fram den siffran adderas de tre beloppen för att sedan divideras med antalet observationer. Medelinkomst Sverige är synonymt med snittlön Sverige samt genomsnittslön Sverige.

medelinkomst Sverige

Felaktig bild

Om man inte är försiktig när man använder de olika begreppen riskerar man att komma till missvisande slutsatser. Som den uppmärksamma läsaren noterade så är medellönen i exemplet ovan högre än vad medianlönen är. Med andra ord kan man genom att titta på snittlönen istället för medianen få en bild av att den genomsnittliga befolkningen är rikare än vad den faktiskt är. Detta som en konsekvens av att extremvärdena i den övre delen av urvalet är kraftigt högre än de lägre värdena och således drar upp genomsnittsvärdet. Med det sagt så är medelvärdet ett viktigt begrepp, och det är medelvärdet som är av intresse för denna artikel.

Skillnad mellan medellön och medelinkomst

När SCB tar fram siffror för att redovisa inkomster i landet använder de sig av medellön och medelinkomst. Så vad är skillnaden mellan dessa två mått? Det man ser när man tittar på siffrorna är att medellönen tenderar att vara något högre än medelinkomsten. Detta till följd av att medellönen tar in olika tillägg så som exempelvis extra kompensation för obekväma arbetstider i beaktning till skillnad från medelinkomsten där diverse tillägg exkluderas.

Faktorer som påverkar

Genom att beskåda de ekonomiska siffror som presenteras av Statistiska centralbyrån kan man se att det finns skillnader mellan olika demografiska grupper. Dessa grupper är kön, ålder, utbildningsnivå. Men även regionalt finns skillnader vilket inte borde få allt för många att höja på ögonbrynen.

Geografiska skillnader

Det är alltså olika medellöner i olika delar av Sverige. Detta kan förklaras av flera olika faktorer som exempelvis högre konkurrens om arbetskraft i de tätbefolkade områdena. Men som många vet är högbetalda tjänster så som VD-tjänster, IT-utvecklare och andra tjänstemän oftast är lokaliserade till tätbebyggda områden vilket är den mest påtagliga förklaringen. Nedan återfinns en tabell som redovisar de 10 kommuner med högst respektive lägst medianinkomst i riket, detta enligt SCB:s publicering ” Inkomster för personer i Sverige” som publicerades 31/1-2019.

 

Kommuner med högst medianinkomst Kommuner med lägst medianinkomst
Kommun Medianinkomst Kommun Medianinkomst
Danderyd 431800SEK Perstorp 268400SEK
Lomma 412600SEK Malmö 269400SEK
Täby 409800SEK Årjäng 273400SEK
Vaxholm 392000SEK Eda 274800SEK
Lidingö 391600SEK Ljusnarsberg 278200SEK
Ekerö 383300SEK Högsby 278400SEK
Nacka 380100SEK Mellerud 279000SEK
Nykvarn 376400SEK Landskrona 280600SEK
Härryda 370200SEK Filipstad 281400SEK
Gällivare 370000SEK Åsele 281800SEK

 

Skillnad mellan könen

Trots den samhällsdebatt som pågått under de senaste åren där det gång på gång upprepas att kvinnor tjänar mindre än män visar sig könet fortfarande vara en signifikant faktor som har en inverkan på lönen. I SCB:s publicering ”Medellöner i Sverige” som publicerades 2018-11-06 framgår det att kvinnors medellön uppgår till 31700SEK vilket kan jämföras med 35700 kronor för den manliga befolkningen. Med andra ord är skillnaden grovt räknat 11 procent. Detta baseras på siffror från 2017. Men vad beror denna skillnad på?

I publiceringen skriver SCB följande:

”En del av löneskillnaden beror på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. ”

Efter att dessa faktorer har tagits i beaktning och statistiska metoder applicerats konstateras det att den faktiska skillnaden är 4 procent, en skillnad som inte kan förklaras med andra faktorer än könet enligt publiceringen.

Ytterligare en siffra som kan vara intressant att ha i åtanke när man diskuterar löneskillnader mellan könen är att kvinnor har haft en starkare löneutveckling sedan år 2000 än männen. Genomsnittslönen för kvinnor har ökat 39 procent fram till 2017 vilket kan jämföras med motsvarande siffra för män, 29%.

Utbildningsnivåns inverkan på genomsnittslön Sverige

Precis som man kan förvänta sig har utbildningsnivån en starkt positiv korrelation med medellönen. Med andra ord har en välutbildad person i genomsnitt högre lön än vad som är fallet för personer som börjat arbeta tidigare. Detta framgår i diagrammet nedan som visar medellönen per månad.

genomsnittslön Sverige

genomsnittslön Sverige

Nedan tabell redovisar den data som ligger till grund för diagrammet ovan.

Utbildningsnivå Män Kvinnor Total
Grundskola < 9 år 25900SEK 23900SEK 24900SEK
Grundskola >= 9 år 29900SEK 25900SEK 27900SEK
2 Årig Gymnasial utbildning 32400SEK 28200SEK 30300SEK
Gymnasial utbildning (3 år) 31500SEK 27700SEK 29600SEK
Eftergymnasial utbildning < 3 år 37600SEK 31900SEK 34750SEK
Eftergymnasial utbildning >= 3 år 45300SEK 37400SEK 41350SEK
Forskarutbildning 54900SEK 49300SEK 52100SEK

 

Den uppmärksamma läsaren noterar att medellönen är högre för personer med en tvåårig gymnasieutbildning än för dem som valde att sluta studera efter att de slutfört ett treårigt program på gymnasiet. Vad det kan bero på kan vi spekulera i, men en faktor som kommer skulle kunna spela in är att tvååriga gymnasieutbildningar genomfördes av personer som nu varit aktiva länge i arbetslivet och därmed ökat sin lön. Detta för oss in på den sista faktorn som har en inverkan på genomsnittslön Sverige, ålder.

Äldre & bättre betald

Inte helt förvånande är de individer som varit en del av arbetskraften under en längre period av sitt liv bättre betalda i genomsnitt än de som precis har påbörjat resan genom arbetslivet. Enligt ” Disponibel inkomst per k.e. efter ålder 1991-2017” som publicerades 31/1-2019 hos SCB ser medianvärdena ut enligt följande.

Ålder Medianinkomst
20-24 294240SEK
25-29 302640SEK
30-34 291240SEK
35-39 293640SEK
40-44 311640SEK
45-49 340200SEK
50-54 372600SEK
55-59 386880SEK
60-64 381360SEK

 

Det som sticker ut är att medianlönen i åldersgruppen 25-29 år är högre än vad den är hos de personer som är 30-34 år samt för 35-39. En intuitiv förklaring till detta skulle kunna vara att nyutexaminerade finansstjärnor och programmerare återfinns i denna åldersgrupp vilket skulle kunna driva upp medianinkomsten.

Summering

När man betraktar ekonomiska data är det viktigt att vara införstådd med de olika statistiska måtten som används, annars kan man bli vilseledd. Flera faktorer påverkar medellönen i Sverige. Dessa är ålder, utbildningsnivå, kön samt region. Data som redovisas av SCB visar att det fortfarande finns viss skillnad i medellön mellan kvinnor och män, men att denna skillnad krympt sedan millennieskiftet. Regionalt sett är inkomsterna högre i storstadsområdena.

50 tips för en bättre privatekonomi

50 tips för en bättre privatekonomi

By | Börsblogg, Privatekonomi | No Comments

50 tips för en bättre privatekonomi

Spartips och hur du kan få kontroll över din privatekonomi … Detta bör göras i varje hushåll för att kunna få en bättre inblick i ekonomin … Vi har hittat en lista på 50 spartips som jag lovar kommer ge effekt på din privatekonomi. Dina pengars lista i tio steg hjälper dig till en bättre ekonomi.

privatekonomi

privatekonomi

Tips är att stämma av kvartalsvis när du skapar din budget för att få en rättvisare bild av det hela. Var tar pengarna vägen? Börja 2019 med att se över din privatekonomi. Här är 50 smarta knep och tips som får pengarna att räcka längre. Spara upp till 20000 SEK per månad med våra bästa tips för din privatekonomi.

Din privatekonomi är dina pengar helt enkelt, oavsett om pengarna kommer från. Första steget att bli bättre med sin privatekonomi är att skaffa sig en överblick om hur läget är. Och hur ska man göra ifall sin privatekonomi går dåligt. När man vet hur mycket man har att röra sig med kan man enkelt se över sina köp och prioritera sina pengar bättre. Din privatekonomi är en webbsida där du och alla andra svenskar kan lära sig hur man får en bättre ekonomi. 

Savelend

Savelend – Bygg Din Egna Pengamaskin‎ | Investera i Lån via Savelend

By | Jämför Tjäna Pengar, Privatekonomi | No Comments

Savelend är en kreditförmedlande tjänst som för samman låntagare och investerare via en egenutvecklad digital plattform. Företaget, som grundades 2014, ägs och drivs av Savelend Sweden AB.

Företaget tillhandahåller betaltjänster genom Savelend Europe AB, ett auktoriserat svenskt betalinstitut med tillstånd av Finansinspektionens att utfärda betalningar. Också Savelend Sweden AB har tillstånd för att förmedla och lämna konsumentkrediter.

Specialister inom flera olika områden

Savelend har specialister inom områdena som ekonomi, grafik, systemutveckling, juridik och finans med flera. Dessa specialister hjälpte till att förmedla omkring 20 000 krediter under 2018, krediter som hade ett sammanlagt värde på cirka 150 miljoner kronor.

Såväl privatpersoner som företag kan investera i diverse kredittyper med varierande risknivåer, löptider och räntor. Det enda som krävs är ett konto och ett startbelopp som i skrivande stund motsvarar minst 2000 kronor.

Hur mycket kostar det?

Naturligtvis är det så att Savelend tjänar pengar när kunden tjänar pengar. Detta sker genom en så kallad prestationsbaserad serviceavgift som görs på återbetald ränta. Detta gör man för att försäkra sig om att man enbart förmedlar krediter till kunder som kan betala tillbaka alla sina lån.

 

Investera i Lån via Savelend

Investera i Lån via Savelend

 

Vad finns det för risker?

Att investeringar innebär vissa risker känner nog de flesta till. I praktiken betyder det att investeringens värde både kan öka och minska. Det går sällan att sia hur mycket avkastning en investering kommer att ge bara genom att titta bakåt i tiden.

Savelend rekommenderar därför sina kunder att sprida riskerna genom att fördela pengarna i småportioner hos alla olika investerare som presenteras i plattformen. Genom att investera i en bred och varierad portfölj går det att uppnå förväntad avkastning.

Savelends olika krediter

Företaget erbjuder en rad olika typer av krediter. Vilka man väljer att investera i beror till viss stor del på om man investerar som privatperson eller för företagets räkning. Det beror också på hur mycket pengar man är villig att investera, samt vilka risker man har råd att ta.

Konsumentkrediter

Savelend erbjuder investeringar i lån till konsumenter (privatpersoner). Detta gör i sin tur att man kan erbjuda sina investerare god avkastning och konsumenterna möjlighet att finansiera olika inköp och behov.

Företagslån

Savelend erbjuder också lån till såväl små som medelstora företag. Detta leder i sin tur till ett förbättrat företagsklimat då det möjliggör för olika entreprenörer att utvecklas och växa.

Företagslån erbjuds både nystartade och etablerade aktörer och ger god differentiering i företagets  investeringsportfölj.

Fakturaköp

Att investera i fakturor från kreditvärdiga aktörer blir allt vanligare och hjälper dessutom företag att få igång en ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde. Fakturerade medel kan direkt sättas i arbete istället för verksamheten ska vänta på att kunden betalar sin faktura.

Inkassoportföljer

Här handlar det om fordringsärenden som drivs av externa inkassobolag, specialiserade på att hantera förfallna fordringar. Att investera i en eller flera inkassoportföljer är ett effektivt att diversifiera sin egen portfölj.

Sammanfattning

Det är enkelt att komma igång med en egen portfölj tack vare deras egenhändigt utformade digitala plattform, där såväl investerare som konsumenter möts.

Genom tre enkla steg har du en portfölj, vilket gör att du kan välja fritt vilka krediter du vill investera i samt om du vill återinvestera eller sätta in vinsten på det egna kontot.

Såväl betaltjänster som förmedling av konsumentkrediter är godkända av Finansinspektionen och Savelend har specialister inom flertalet områden.

kollektivavtal

Vilka företag har ett kollektivavtal?

By | Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Privatekonomi | No Comments

I princip alla arbetsplatser inom olika branscher har ett kollektivavtal, och syftar till ökad samverkan mellan arbetsgivaren, staten och facket. I de fall då kollektivavtal saknas kan de anställda sakna rättigheter de egentligen förtjänar.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och fackförbundet och innehåller regler som gäller de anställdas arbets- och anställningsvillkor (lön, uppsägningstid, semester mm.)

Vilka krav och villkor omfattas ett kollektivavtal av?

För att ett kollektivavtal överhuvudtaget ska gälla måste inblandade parter vara en arbetsgivarorganisation eller ett företag som representerar arbetsgivarsidan och en arbetstagarorganisation (fackförbund, klubb eller liknande) som representerar arbetstagarsidan.

Det innebär att ett enskilt företag kan representera ena parten i ett kollektivavtal, men att det inte finns någon möjlighet för en enskild anställd att göra samma sak. Arbetstagarparten måste nämligen bestå minst av en sammanslutning av anställda.

Icke-organiserade företag

För företag som är icke-organiserade kan ett så kallat hängavtal vara aktuellt. Ett hängavtal är mycket likt ett kollektivavtal i praktiken då det fortfarande är arbetsgivaren som kommer överens med fackförbundet om vilka regler och villkor som ska gälla för arbetsplatsens anställda.  

Med ett kollektivavtal får du en tryggare arbetsplats

Att en arbetsgivare har ett kollektivavtal innebär extra trygghet för alla anställda, eftersom kollektivavtalet innehåller direktiv som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Det innebär att arbetsgivaren inte har rätt att försämra de villkor som står i kollektivavtalet.

I kollektivavtalet brukar det även finnas ett visst mått av förmåner som kan vara svåra för en arbetstagare att förhandla fram på egen hand.

kollektivavtal

kollektivavtal

Fördelar med kollektivavtal för arbetsgivaren

För en fackförening är målet att få så många arbetsgivare som möjligt att ansluta sig till ett kollektivavtal, då det är ett enkelt sätt att ge sina anställda en möjlighet att få en bra pension och bra försäkringsvillkor.

Genom att teckna ett kollektivavtal kan arbetsgivaren också undvika så kallad lönedumpning, det vill säga att lönerna blir sämre vid ökad konkurrens. Ytterligare en fördel kan vara mer förmånliga priser och villkor när det gäller de anställdas försäkringspremier.

Fördelar med kollektivavtal för arbetstagaren

Du får möjlighet att påverka din arbetssituation i frågor som rör sin lön, semester, uppsägningstid, pension med mera.

När det gäller lönen går det i dagsläget enbart att påverka minimilönen, vilken du har rätt att omförhandla varje år. Vidare har du som är anställd rätt till minst 25 dagars semester per år, och med ett kollektivavtal kan det exempelvis finnas möjlighet att förhandla om när semesterersättningen ska betalas ut.

Fackligt förtroendevald person

Har din arbetsplats en fackligt förtroendevald person? Då ska den personen ha en kopia på det kollektivavtal som gäller för den aktuella arbetsplatsen. Saknar arbetsplatsen en förtroendevald facklig representant bör du som anställd kontakta det fackförbund du tillhör.

En fackligt förtroendevald person är en person som blivit utsedd till arbetsplatsombud, alternativt skyddsombud eller både sortens ombud. Varje arbetsplats som har 5 anställda eller fler ska ha ett skyddsombud som ska ha insyn i frågor som rör bland annat arbetsmiljö.

Sammanfattning

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som upprättas mellan arbetsgivarsidan och fackförbundet. Avtalet innehåller regler och villkor rörande arbetsvillkoren, vilka arbetsgivaren förbinder sig till att följa.

Majoriteten av Sveriges arbetsplatser har ett kollektivavtal oavsett bransch, vilket leder till en ökad trygghet för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I de fall då kollektivavtal saknas kan de anställda gå miste om rättigheter de egentligen omfattas av.