Category

rot

tradingfilmer

16 bästa tradingfilmerna någonsin

By | Börsblogg, rot, trading

16 bästa tradingfilmer någonsin

A year ago we put together a top 10 trading movies list, but decided we left off some lesser known gems. Therefore, our new list has been expanded to 15 movies. These movies are a combination of documentaries, docudramas and fiction, but all have a strong tie to trading or events that affected the markets significantly. Although we have taken reader comments into consideration, there probably are others that we’ve missed. Please put your suggestions in the comments section below. So relax and take in the shows. Now all we need is the popcorn.

16 bästa trading filmer någonsin

13 grymma tradingrullar

 

Makroekonomi Och Mikroekonomi

Vad är Skillnaden Mellan Makroekonomi Och Mikroekonomi?

By | Börsblogg, rot | No Comments

Mikroekonomi och Makroekonomi är två centrala begrepp inom nationalekonomin. Skillnaden ligger i att makroekonomi studerar ekonomin som helhet till skillnad från mikroekonomi som applicerar ekonomin på enskilda företag. Även om de båda områdena är nära besläktade är de två separata fält.

Centrala begrepp inom makroekonomi är inflation, arbetslöshet och valutakurser samt styrräntan. I mikroekonomi är optimal prissättning och nytta vanligt förekommande begrepp med vars hjälp företagsledare kan ta bra beslut för att skapa aktieägarvärde.

Vad är Mikroekonomi?

För att förstå vilka faktorer som föranleder korrekt prissättning av varor och tjänster används mikroekonomisk teori. Genom att använda mikroekonomisk teori kan konsumentbeteenden analyseras, något som blivit allt mer effektivt i takt med att mängden data ökat. Genom att studera mikrotrender kan företag producera rätt mängd varor för att möta konsumenternas efterfrågan på en given prisnivå. Baserat på dessa insikter kan företaget fatta investeringsbeslut samt utvärdera alternativkostnaden för ett givet val. Alternativkostnaden är ett av de absolut viktigaste begreppen på området och innebär den uppoffring som görs vid ett givet val.  Ytterligare ett viktigt begrepp är jämvikt, när utbudet är lika stort som efterfrågan sägs ekonomin vara i jämvikt.

Vad är Makroekonomi?

Makroekonomisk teori används för att utvärdera och studera ekonomin som helhet. Med andra ord kan man säga att makroekonomin utgörs av den totala mikroekonomin. Istället för att beröra optimal prissättning för varor och tjänster utvärderas här istället priset på pengar, det vill säga räntan. Detta eftersom räntan har en stark inverkan på andra signifikanta begrepp inom makroekonomin som BNP, arbetslösheten och skuldsättningsnivån.

Konjunkturer I Ekonomin

En stigande ränta signalerar ofta att BNP har vuxit många år i rad, arbetslösheten är låg samt att skuldsättningsnivån har stigit. Detta benämns som en högkonjunktur och kräver ofta att den ekonomiska tillväxten bromsas upp en aning. Makroekonomin studerar de olika konjunkturerna och konjunkturcyklerna i ekonomin. Därigenom tillhandahålls teoretiska förklaringar för hur styrande centralbankirer och finanspolitiker kan stimulera ekonomin i en önskad riktning.

Makroekonomi Påverkar Vardagen

Makroekonomiska beslut är viktiga för allmänheten eftersom de påverkar prissättningen för många dagligvaror. Makroekonomiska beslut kan bland annat påverka bensinpriset och andra kostnaden för andra importvaror eftersom valutakursen är sammankopplad med räntan.

Makroekonomi Och Mikroekonomi

Makroekonomi Och Mikroekonomi

Andra viktiga begrepp inom makroekonomin, utöver valutakursen och styrräntan, är inflation. Även inflationen beror till stor del på styrräntan vilket understryker hur viktig räntan är för ekonomin som helhet från ett makroekonomiskt perspektiv. Men vad innebär inflation? Inflationen är ett mått på hur mycket köpkraften undermineras per år. Sverige har i skrivande stund som målsättning att inflationen ska uppgå till 2% varje år.

Summering

Nyckelpoängen att ta med sig efter att ha läst denna text är att makroekonomi studerar hela ekonomin till skillnad från mikroekonomi som fokuserar på enskilda företag och branscher. Beroende på vart i ekonomin en aktör befinner sig varierar intresset för de olika områdena. En företagsledare är mer intresserad av mikroekonomi för att hitta den vinstmaximerande prissättningen. Å andra sidan tittar politiker mer på makrosidan som ger vägledning för ekonomin som helhet.

Bullish Abandoned Baby- Fungerar denna candlestick?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer | No Comments

Candlestickformationer har kommit att bli en omåttligt populär inriktning inom teknisk analys, och det finns det en uppsjö av olika candlestickformationer som sägs kunna förutsäga priset på en tillgång med viss tillförlitlighet. En sådan formation är bullish abandoned baby.

En bullish abandoned baby är en positiv omslagsformation som består av tre staplar. Den första stapeln är negativ, och följs av ett negativt gap, varefter den andra stapeln formar en liten kropp och aldrig täcker gapet. Den tredje stapeln öppnar med ett positivt gap, och slutar som en lång, positiv stapel. 

I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på bullish abandoned baby-formationen och vad den betyder. VI kommer också att testa formationen på historiska data för att se hur den har fungerat i verkligheten.

Låt oss sätta igång

Definition av bullish abandoned baby

Bullish Abandoned Baby

Bullish Abandoned Baby

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en bullish abandoned baby skall uppstå:

 1. Den första stapeln måste vara negativ. Helst skall kroppen vara lång, och vekarna korta.
 2. Den andra stapeln måste öppna lägre än föregående stapels lägstanotering, och vara förhållandevis kort.
 3. Den tredje stapeln måste öppna över den föregående stapelns högstanotering, och forma en positiv stapel.

Den traditionella uppfattningen är att en bullish abandoned baby signalerar att den negativa trenden är på väg att vända om och bli positiv.

Fungerar bullish abandoned baby?

För att reda ut om formationen fungerar som det sägs, kommer vi att testa den på S&P-500 och OMXS30 börsindex. Vi kommer att använda 20 år med daglig data för båda marknaderna.

Här följer testreglerna.

Köp om:

 1. Vi har en bullish abandoned baby
 2. Marknaden har gått ned, definierat som att stängningen för andra stapeln i formationen är lägre än stängningen fem dagar sedan

Vi säljer av positionen efter fem dagar.

Test 1: Bullish abandoned baby på OMXS30

Bullish Abandoned Baby OMXS30

Bullish Abandoned Baby OMXS30

När vi kör testet på OMXS30 finner vi att vi har ganska få signaler, vilket gör det svårt att bedöma om det finns en edge eller inte i mönstret.

Låt oss testa formationen på S&P500 istället.

Test 2: Bullish abandoned baby på S&P500

Bullish Abandoned Baby SP500

Bullish Abandoned Baby SP500

Här har vi t.o.m ännu färre signaler, men ingen vidare kurva för de få trades vi faktiskt har.

Slutsats

Bullish abandoned baby ser inte ut att fungera särskilt bra på OMXS30 och S&P500.

Faktum är att väldigt lite av den teknisk analys som lärs ut fungerar!

Om du är intresserad av att veta vad som fungerar och inte på börsen, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vårt kommande TA-Explorer medlemskap!

Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som du som kursdeltagare kommer att spara mycket pengar på!

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

Fungerar teknisk analys Och varför det kan vara värdelöst!.

Fungerar teknisk analys? (Och varför det kan vara värdelöst!)

By | rot, trading | No Comments

Fungerar teknisk analys? (Och varför det kan vara värdelöst!)

Många trader som introduceras till teknisk analys är förvånade över hur det verkar strukturera och känna till prisrörelser. Den tekniska analysvärlden är fylld med olika koncept som alla försöker känna till marknadens beteende. Men fungerar teknisk analys?

Ja, teknisk analys fungerar, men inte alltid! Det beror på att teknisk analys bara är ett verktyg som traders använder för att definiera marknadens beteende. Således kommer teknisk analys bara att fungera om den definierar lönsamt marknadsbeteende! Detta är det viktigaste som traders måste inse innan de kan få teknisk analys att fungera för dem!

Så, vad som skiljer en lönsam trader från en förlorande trader? Låt oss titta på detta och mycket mer!

 

Fungerar teknisk analys

Fungerar teknisk analys

 

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är studien av marknadsprisdata som syftar till att hitta mönster som har viss förutsägbar potential. Det finns många mönster som de flesta marknadsaktörer inte har märkt av och som du kan dra nytta av i din trading.

När traders hänvisar till teknisk analys betyder det vanligtvis något av följande.

 

 

Tradingindikatorer är vad de flesta nya traders upptäcker till en början. Många tycker att de är särskilt lockande på grund av sitt löfte om att tillhandahålla korrekt information om vart marknaden är på väg härnäst. Som vi kommer att lära oss snart är detta sant i viss mån, men inte helt.

Det finns många kategorier av tradingindikatorer som alla försöker fånga olika tendenser på marknaderna. RSI, ADX och glidande medelvärden är några av de vanligaste som används av traders.

Prisförändringar är helt enkelt studien av prisgrafer på jakt efter återkommande mönster som kan användas för att förutse prisrörelser. Traders som arbetar med prisförändringar tittar på det stängnings-, öppnings-, låga och höga priset den önskade perioden för att hitta dessa mönster.

Candlesticks och candlestickmönster är exempel på trading med prisförändringar. Det finns många candlesticks som traders har kommit fram till för att lättare upptäcka och agera på mönster i prisdatan.

Diagrammönster ingår också i denna kategori.

 

Vad är teknisk analys

Vad är teknisk analys

 

 

Fungerar något av dessa?

Teknisk analys syftar till att tillhandahålla verktyg för traders för att definiera vad marknaden gör. I stort sett är de flesta av marknadens beteenden slumpmässiga och har ingen förutsägbar potential överhuvudtaget. Denna slumpmässighet speglas naturligtvis i marknadsdata som vi baserar våra tradingbeslut på.

Om vi ​​tittar på slumpmässiga marknadsförändringar och tar det för verkligt marknadsbeteende, är vi tvungna att tro på och trada utifrån mönster som inte kommer att fungera i framtiden, eftersom det är slumpmässigt. Detta är något du måste förstå för att kunna använda teknisk analys på ett användbart sätt!

Både tradingindikatorer och prisförändringar har potential att visa falskt marknadsbeteende. Det har inte att göra med den typ av teknisk analys du använder, men så fort du har att göra med historiska marknadsuppgifter kan du falla ner i den gropen!

Faktum är att de flesta av koncepten i teknisk analys inte fungerar utan baseras på falska övertygelser om vad marknaden ska göra i ett givet ögonblick. Att införa en syn på hur saker och ting ska fungera på marknaden är en av de saker som hindrar många traders från att uppnå långsiktig framgång. Marknaden fungerar som den gör, oavsett vad du tror är sant.

 

Falsk information

Överallt på internet och i böcker hittar du regler för hur vissa indikatorer för begrepp i teknisk analys kan användas av traders. Många av dessa påstår sig vara korrekta och uppvisar marknadstendenser som kan tradas lönsamt. I vissa fall finns det en viss sanning i det som sägs, men oftast finns det inte det. Ibland beskriver koncepten en marknadstendens som finns men inte förfinas tillräckligt för att kunna tradas som den är.

Den senare typen av marknadstendens är det som trader ofta kallar en ”edge”.

 

Målet med teknisk analys: The Edge

Edge är helt enkelt en fördel som du har på marknaderna. En fördel kan vara att köpa när marknaden blir översåld och sälja när den överköpt. Faktum är att traders som bedriver handel baserat på denna tendens tradar något som kallas ”mean reversion”.

Mean reversion är tendensen för vissa marknader att utföra överdrivna rörelser i en riktning, vilket kompenseras sedan av en reversering av den kortsiktiga trenden. Särskilt aktier har en tendens att återgå till medelvärdet, och det finns många tradingstrategier som använder detta beteende för att tjäna pengar på att gå länge när marknaden är på väg att vända.

Låt oss anta att vi känner till marknadens tendens och vill dra nytta av den. Vad vi behöver göra är att ta fram kriterier som definierar det översålda området där vi vill köpa, liksom det överköpta tillståndet, vilket är när vi vill sälja.

Det är där teknisk analys hjälper oss att definiera förhållandena där marknaden troligen kommer att röra sig i vår riktning. Med andra ord, målet med teknisk analys är att ta fram regler som definierar en fördel på marknaden!

 

Processen för att hitta en teknisk analys som fungerar

För att ta reda på vilken teknisk analys som fungerar måste du bläddra igenom många idéer. Som vi har nämnt tidigare fungerar de flesta saker inte särskilt bra eller inte alls, så du behöver ha mycket tålamod för att hitta något som fungerar!

 

teknisk analys som fungerar

teknisk analys som fungerar

 

Låt oss titta på processen i att bygga en tradingstrategi som involverar teknisk analys!

 

1.Hitta en idé

Detta första steg är att hitta en idé som du vill testa. I detta steg gör många traders misstaget att försöka anpassa sin idé till deras syn på marknaden. Om du är en erfaren trader med mycket erfarenhet kommer du säkert att ha fått mycket kunskap genom åren om vad som fungerar och inte.

Men som en nybörjare som ännu inte blivit lönsam i trading och försöker bedöma om något har fungerat eller inte kommer att hindra dina framsteg. Marknaderna fungerar sällan som vi förväntar oss att de ska göra, och du kommer att bli förvånad över hur många gånger du tycker att de uppförde sig på motsatt sätt än vad du hade förväntat dig.

Många nya traders frågar sig hur de någonsin kommer att kunna komma på tillräckligt med idéer. Men när du väl börjar är detta sällan ett problem. När du hittar din första idé föder den snabbt nya idéer, och innan du vet ordet av står du där med fler idéer att testa än du någonsin kunde ha tänkt dig!

För att hitta tradingidéer rekommenderar vi att du tittar på vår samling av tradingedges. Att titta på logiken kan förmodligen ge dig ganska många idéer!

En annan plats där du kan hitta tradingidéer finns på olika tradingforum.

2. Konvertera idén till teknisk analys

Nu när du har en idé är det dags att konvertera den idén till teknisk analys. Vi vill hitta förhållanden som definierar vår idé så nära som möjligt, genom att använda tradingindikatorer, prismönster eller något annat du anser passar!

Vad du behöver vara medveten om är att en fördel på marknaden kan ta många olika former. Till exempel finns det många sätt att definiera mean reversion. Du kan definiera det som x antal nedåtgående dagar, mäta avståndet från en stängning till ett glidande medelvärde eller något annat du kommer på. Du kommer att upptäcka att trots dessa metoder försöker alla definiera samma edge, vissa kommer att fungera mycket bättre än andra. I slutändan betyder det att det verkligen finns ett oändligt antal villkor att prova!

 

3. Testa strategin

Nu är det dags att testa strategin. Det är nu du får reda på om det fungerar eller inte.

För att göra allt väldigt enkelt kan man säga att det finns två typer av strategitester:

 1. Forward testing
 2. Backtesting

 

Forward testing

Forward testing innebär i grund och botten att du låter strategin sitta i ett tag och validera dess prestanda när den har haft lite tid att generera nya tradingsignaler på färsk data. Forward testing kan också innehålla paper trading, vilket innebär att du tar signalerna som om du tradar med strategin på riktigt, men tradar med fiktiva pengar.

Forward testing har fördelen att inte låta din kunskap om marknadshändelser som nyligen skett påverka utvärderingen, eftersom framtiden är okänd.

Även om forward testing är bra på att ta bort dina fördomar från strategiprocessen, har det en stor nackdel.

Det tar mycket tid.

För att utvärdera din tradingstrategi vill du helst ha flera års data för att vara säker på att edgen kan överleva olika marknadsmiljöer. Att vänta så länge på att använda en strategi i trading som du har utvecklat fungerar helt enkelt inte.

Detta är då backtesting har en stor fördel.

 

Backtesting

Backtesting är när du definierar reglerna och tittar på historiska data för att se om strategin har fungerat historiskt. Den största fördelen med denna metod är att den låter dig utvärdera idén på många års data utan att vänta.

Det bästa sättet att använda backtesting är med ett dedikerat program för backtesting, som Tradestation. Men du kan också backtesta genom excel, eller helt enkelt gå igenom historiska data för hand och registrera tradingen som de skedde historiskt.

Men backtesting kommer också med en stor brist, som är curve fitting. Som vi har gått in på tidigare kommer curve fitting att få dig att tro att du har en fördel när du verkligen inte har det, vilket kan generera förluster om du trejdar den strategin live!

Det bästa sättet att backtesta en strategi är att använda en kombination av både forward- och backtesting. På det sättet kompenserar de för varandras brister, och du får det bästa av båda världar!

 

Varför teknisk analys inte är tillräckligt på egen hand

Även om det är en av de viktigaste sakerna på marknaden att ha en edge som definieras genom teknisk analys, räcker det inte för att bli en lönsam trader. Förutom en fördel på marknaden måste du också behärska följande koncept:

 

 

Position Sizing är avgörande i tradingen och är det som avgör hur mycket du är villig att riskera på en handel.

Riskerar du för mycket och du är snart ute ur spelet.

Riskerar du för lite, och dina avkastningar blir inte ens i närheten av lika stora som de kunde vara.

Att hitta en balans mellan risk och avkastning är en av de svåraste sakerna i trading. Men om du skulle välja mellan att ta alltför stor risk och riskera för lite, är det sistnämnda absolut det bästa alternativet.

 

Ett exempel på vikten av bra position Sizing

Här är ett exempel på hur viktigt position sizing är. Låt oss anta att vi har tre traders som alla tradar med samma tradingstrategi. Tradingstrategin är baserad på teknisk analys och har en historisk vinstprocent på 80%.

Trader 1 är en ganska aggressiv trader som bestämmer sig för att riskera 20% av sitt konto för varje trade

Trader 2 är inte lika aggressiv och riskerar 8% av sitt kapital i varje trade.

Trader 3 är mindre risktagande och beslutar att inte riskera mer än 2% av kontot för varje trade.

Låt oss antaa att tradingstrategin går in i en drawdown. Från statistiken vet vi att 8 av 10 historiska branscher var vinstgivande. Men det betyder inte att en vinnade och förlorande trade kommer att fördelas jämnt. I värsta fall skulle du kunna drabbas av tio förlornde affärer i rad utan att det är något fel med det!

Låt oss då anta att vi hade en följd av tio förlorade trades. Vad skulle då hända med våra traders?

 

Trader 1 Skulle vara ute ur spelet efter bara fyra trades.

Trader 2 skulle bara överleva till slutet av förlustaffärerna, men skulle ändå sitta kvar med mycket lite kapital. Även om denna trader verkligen överlevde, har kapitalet nu gått så lågt att det är praktiskt taget omöjligt att återta förlusterna.

Trader 3 skulle överleva förlustaffärerna med en måttlig men perfekt hanterbar drawdown på 20%.

Nu förstår du förmodligen vikten av att inte riskera för mycket!

 

teknisk analys fungerar inte

 

Psykologi

Ämnet tradingpsykologi är en av de mycket viktiga och ofta förbisedda delarna av trading. De enda traders som lyckas är de som är ihållande och lyckas se förbi vanliga fördomar. När du väl har gått in på djupet i ämnet tradingpsykologi kommer du att upptäcka att många av de saker som håller dig tillbaka kommer (in)från dig själv att sluta.

Här är en lista över några vanliga fördomar om du vill fortsätta din forskning i detta ämne!

 • Förlustavvikelse
 • Förankringspåverkan
 • Frekvenspåverkan
 • Rationalisering efter köpet
 • Bekräftelsepåverkan
 • Bandwagon Effect
 • Efterhandspåverkan

 

Sammanfattning

Teknisk analys fungerar verkligen.

Problem uppstår när traders tror på allt de hör, bara för att det är teknisk analys. Det rätta sättet att titta på teknisk analys är som ett verktyg för att definiera marknadsbeteenden. Den naturliga följden blir att teknisk analys skulle kan definiera både lönsamma inställningar såväl som förluster!

Sentiment

Sentiment och olika index – Hur kan man använda det i sin trading | Sentiment

By | rot, trading | No Comments

Sentiment

Sentiment är ett av många verktyg som finns tillgängliga för traders och investerare. Som aktiv på börsen så tar jag gärna hjälp av alla verktyg jag kan hitta för att i förväg försöka ta reda på vart börsen kan vara på väg härnäst. Ett sådant verktyg är något som på engelska kallas sentiment. På svenska skulle man kunna översätta det till känsla eller kanske stämning. Inget av dessa ord är direkt bra om du frågor mig.

Jag kanske är biased eller hjärntvättad genom all litteratur jag läst på engelska i ämnet men jag föredrar ordet sentiment även på svenska. När jag kikar runt på nätet så ser jag att det trots allt inte är helt ovanligt att använda ordet sentiment även i Sverige. Sentiment är således en form av svengelska. Ursprungligen så kommer det från latinets ”sentio” vilket har med sentimentalitet att göra.

Vad är då sentiment?

Man skulle kunna säga att sentiment egentligen betyder det samlade tryckandet, troende, opinionen, oron, optimismen, vad folk känner på sig ska hända härnäst och flockmentalitet. Om du samlar ihop ovan mening till ett enda ord, ja då skulle det ordet kunna vara vad sentiment betyder.

Vad kan man använda sentiment till?

Sentiment kan vara en bra indikator och verktyg för att förutse varthän börsen är på väg. Jag använder personligen många olika sentiment för att testa och utveckla mina strategier som jag använder i min trading. Ett underskattat verktyg!

Contrarian eller trendföljande sentiment

Ett sentiment kan både indikera att en trend är på plats och att den troligen kommer att fortsätta och den kan även indikera att man nått ett extremt tillstånd och att en vädning är nära förestående. Contrarian med andra ord.

Vilka olika typer av sentiment finns det?

Det finns en uppsjö av olika sorters sentiment som man kan använda sig av när man handlar med aktier som investerare eller som trader. En del är svenska och en del utländska.

Några av dessa sentiment är:

VIX Sverige

VIX är ett index som mäter volatilitet på börsen. VIX visar marknadens förväntningar på börsens volatilitet under de kommande 30 dagarna.

Originalet är från USA och CBOE. Det hittar du här. Det finns en VIX i Sverige också och den ges ut av Börsstatistik. Den hittar du här.

vix sverige

VIX Sverige

AAII Investor Sentiment Survey

AAII är ett sentiment som mäter andelen investerare som tror börsen kommer gå upp, ned eller stå stilla. Investerare får rösta varje vecka och en sådan omröstning ser du resultatet av i nedan tabell. Sentimentet kan användas för att hitta vändpunkter på börsen genom att analysera datan.

Investor’s Intelligence

Investor’s Intelligence är ett sentiment som också funnits i många år. De startade redan 1963 med att undersöka vad oberoende rådgivare inom värdepappersbranschen trodde om börsen framöver. Den rapporteras veckovis. Även här letar man efter extrema värden. Skulle rådgivarna bli alltför positiva till börsen så kan en vändning komma inom kort och tvärtom.

Fear & Greed

Fear & Greed index är en kombination av 7 olika indikatorer som visar om marknaden drivs av rädsla eller girighet. CNNMoney uppdaterar fear and greed indexet varje dag. Fear and greedindexet sträcker sig mellan 0 och 100. Du kan hitta det här på SR’s sida samt här på CNN’s sida.

Börsstatistiks Svenska Sentiment

Detta sentiment kommer från en svensk undersökning på Börsstatistiks hemsida. Genom att följa Börsstatistik på Twitter eller genom att gå in på webbsidan så kan man delta i röstningen. Resultatet finns tillgängligt i realtid.

Börsstatistik sentiment

Börsstatistik sentiment

Put and Call ratio

Put/Call Ratio är en indikator och ett ratio som ger information om förhållandet mellan antalet säljoptioner till köpoptioner. Det har länge ansetts vara ett bra mått på investerares riskaptit, humör och sentiment.

Höga värden på put/call ratiot har indikerat björnmarknadssentiment och låga värden på put/call ratiot har indikerat tjurmarknadssentiment.

I nedan diagram ser du ett put/call ratio på Stockholmsbörsen. Genom att följa denna länken kommer du till den amerikanska varianten.

 

Commitment of Traders (COT)

Committment of Traders (COT) -rapporterna visar termintraders positioner vid slutet av tisdagens handelssession. Rapporten är upprättad av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Det är ett utmärkt tradingverktyg och kan användas som en indikator för att analysera marknaden. Traders grupperas i kategorier och deras innehav aggregeras. Det finns 3 kategorier: Kommersiella Traders, Non-Commercial Traders (stora spekulanter) och Nonreportable (små spekulanter). Nedan ser vi SP500 och respektive grupp.

NYSE High/low

Ett klassiskt ratio som också funnit i många år. Den mäter skillnaden mellan nya 52 veckors högstanivåer till 52 veckors lägstanivåer. Vid extrema nivåer som de i diagrammet nedan brukar många gånger åtföljas av en korrektion i aktieindex.

NYSE High/low

NYSE High/low

Hur många aktier i ett index är ovanför eller under ett medelvärde

Detta är också ett intressant sentiment. Nedan diagram mäter hur många aktier i OMX30 som befinner sig ovan sitt 5 dagars medelvärde. Den undre kurvan är hur många procent som är ovan och den övre kurvan är OMX30. Som ni ser så svänger breddatan snyggt upp och ner med börshumöret. Detta sentiment är väl värt att testa för att se om man kan hitta några vändpunkter i underliggande OMX30 innan övriga investerare och traders gör det. Nedan diagram är från Börsstatistiks hemsida här. Diagrammet nedanför detta är ett liknande fast istället för 5 dagars medelvärde så används här istället ett 200 dagars medelvärde. Den visar alltså hur många aktier i OMX30 som befinner sig ovanför sitt 200 dagars medelvärde.

Börsstatistik twitter

Börsstatistik twitter

Breddata

Breddata är ett namn som man använder när man tar en summering på alla ingående aktier i exempelvis ett index som OMX30 i det här fallet och ser hur dom uppträder tillsammans. I nedan aktiegraf ser du OMX30 aktierna som har gått upp respektive ned varje dag. I detta fallet så hittade vi en bra strategi från denna data.

Breddata

Breddata

NAAIM

NAAIM som är en förkortning på National Association of Active Investment Managers startade 1989 som en icke vinstgivande organisation av värdepappersrådgivare som ger rådgivning till klienter. NAAIM startade sin omröstning bland medlemmar 2006 och har sedan dess blivit en populär och k’nd indikator för amerikanska börsens sentiment. Intressant och har sina höjdpunkter vid olika tester och analyser.

NAAIM

Wall Street Sentiment

Wall street sentiment är ännu ett sentiment som mäter amerikanskt börshumör. 2017 rankades den som nummer 1 bland market timers bland annat. Väl värd ett besök med andra ord.

 

Ovan sentiment är en liten del av allt som finns att tillgå. Jag tog med några stycken som jag använder och som var hyffsat enkla att beskriva. Har du aldrig titta på sentiment tidigare och är aktiv på börsen så rekommenderar jag ett besök för att bekanta sig närmre med dessa underskattade index.


Vill du jobba 6 månader tillsammans med mig och lära dig trading? Läs mer här i så fall.