Den Kompletta Guiden till Utbrottstrading och Utbrottsstrategier – Breakouts

Utbrott inträffar hela tiden på aktiebörsen, och om du vet hur man handlar dem, erbjuder utbrottstrading fantastiska möjligheter!
Ett utbrott sker när marknaden stiger över en motståndsnivå, eller nedanför en stödnivå. Det indikerar att prisutvecklingen har potential att fortsätta i den aktuella riktningen. Att använda utbrott som grund för din strategi må verka enkelt, men de flesta utbrotten visar sig vara falska. Dessa benämns som falska utbrott och innebär att trenden i marknaden vänder tillbaka strax efter utbrottet.
I denna kompletta guide till utbrottstrading kommer du att lära dig allt du behöver för att basera din handel på utbrottsstrategier. Texten innehåller information kring dessa ämnen:

 • Hur du identifierar ett utbrott
 • Många traders förhållningssätt till utbrottstrading
 • Hur du undviker falska utbrott
 • Vår syn på utbrott

Nog om det, läs vidare för att lära dig allt den kompletta guiden till utbrottstrading och utbrottsstrategier har att erbjuda! Låt oss börja med att förklara vad ett utbrott är.

Vad är ett Utbrott?

Precis som ett utbrott beskrevs i inledningen till denna text, innebär ett utbrott att marknaden penetrerar ett tidigare stöd eller motståndsnivå. Exempel på traditionella stödnivåer är tidigare prisnivåer där marknaden studsat uppåt efter en nedgång. På samma sätt är en motståndsnivå ett pris där marknaden inte haft kraften att fortsätta den positiva prisutvecklingen, och istället tappat momentet. Alla prisnivåer som kan tillskrivas signifikans i termer av att försvåra marknadens utveckling i den pågående riktningen kan beskrivas som en potentiell utbrottsnivå. Ofta följer många aktörer på marknaden det glidande medelvärdet över 200 dagar. Således är det en bra teknisk nivå att bevaka för att identifiera potentiella utbrottsnivåer för din utbrottstrading.
I bilden nedan kan du se hur marknaden orkade bryta igenom en tidigare högstanivå för att sedan rusa uppåt. Det visar sig att den tidigare högsta prisnivån var ett robust motstånd fram till den tidpunkten. När marknaden väl lyckats ta sig förbi hindret, fortsatte den positiva prisutvecklingen uppåt länge. Således är detta ett perfekt exempel på ett upplägg för utbrottstrading!

Utbrottstrading - Breakout
Utbrottstrading – Breakout

Fördelar med Utbrottstrading

Nedan återfinns de två främsta fördelarna med utbrottstrading listade.

 • Utbrottstrading innebär en attraktiv möjlighet att profitera från alla nya trender i aktiemarknaden. Som du säkert kan föreställa dig, så är ett av de bästa sätten för att tjäna pengar på aktiebörsen att rida trenden.
 • Utbrottstrading är inte bara väl fungerande på aktiebörsen. Andra finansiella produkter kan också handlas med hjälp av en välutformad strategi för utbrottstrading.

Utbrottstradingens Nackdelar

Trots de fördelar som återfinns i utbrottstrading, kvarstår tyvärr faktum att det inte finns någon gratis lunch på aktiebörsen. Den bittra sanningen är att de flesta utbrott du ser i din tekniska analys är falska. Det innebär att marknaden, efter att ha brutit igenom motstånds eller stödnivån, vänder tillbaka mot tidigare prisnivåer. Således stoppas den våg du tänkt rida i din handel på aktiebörsen.

Vad utmärker en bra Utbrottsnivå?

Normalt sett är det en vedertagen sanning att en motståndsnivå som testats flera gånger blir allt mer signifikant. Med andra ord kan den sägas vara en självuppfyllande profetia. Desto fler gånger samma nivå testas, och utvecklingen avtar där, desto viktigare blir den. Det samma gäller givetvis stödnivåer.
Mönstret föranleds av att dessa prisnivåer tenderar att bli attraktiva för stop-loss order i terminsmarknaden. Det innebär att när marknaden når den tekniskt signifikanta nivån, skapas ett stort köptryck vilket leder till att marknaden trycks uppåt och säkerställer att utbrottet inte vänder tillbaka. Nedan återfinns en förtydligande bild.

Utbrottsnivå
Utbrottsnivå

Du kan i bilden se hur det formats en uppenbar motståndsnivå kring marknadens tre föregående högstanivåer. Motståndet höll tre gånger utan att ge vika vilket medförde att marknadsaktörerna var medvetna om signifikansen.
En konsekvens av att aktiebörsen har svårt att bryta igenom motstånd är att traders placerar korta order runt dessa nivåer. För att reducera eventuella förluster, placerar de soppen precis ovanför motståndsnivån. Detta görs då ett utbrott skulle motbevisa deras tes om att priset ska falla tillbaka.
Att de korta positionerna behöver stängas innebär att köporder placeras i aktiemarknaden. Det medför en ökad efterfrågan, som i sin tur kan leda till ytterligare prisrusningar. Det ger bränsle till den pågående trenden, och medför att oddsen sänks för fortsatt utveckling i samma riktning.

Gap

Ytterligare en lärdom du kan ta med dig från bilden ovan är att motståndet bröts med ett positivt gap. Ett gap tenderar att förbättra sannolikheten för att trenden fortsätter. Det beror på att aktörerna på aktiemarknaden blev överraskade och inte har tid att stänga sina positioner tidigt. Dessutom är det troligt att fler stop-loss orders aktiverades när prisförändringen var stor, det vill säga skedde med ett gap.
Alla dessa faktorer medför att det är hög sannolikhet att utbrottet är korrekt, vilket det också visade sig vara.

Vad är ett Negativt Utbrott?

Ett utbrott kan även ske gentemot en stödnivå, vi benämner detta som ett negativt utbrott. Ofta görs ingen skillnad mellan ett negativt utbrott och ett utbrott i en tjurmarknad och termen utbrott används synonymt för båda riktningarna.
Nedan bild ger ett bra exempel på ett negativt utbrott, där ett gap förde marknaden vidare mot lägre nivåer.

Negativt Utbrott
Negativt Utbrott

 

Olika typer av Utbrottsnivåer

Det finns mängder av olika typer av utbrottsnivåer i aktiemarknaden. Din förmåga att identifiera dem, och värdera dem, är helt avgörande för hur framgångsrikt du kommer att kunna använda en utbrottsstrategi i din egen handel. Låt oss titta närmare på några exempel på prisnivåer som ofta används som stöd och motståndsnivåer inom teknisk analys.

Historiska Toppar och Bottnar

Några av de mest signifikanta utbrottsnivåerna är historiska bottnar och toppar. Dessa kan identifieras, beroende på hur lång tidsaspekt din graf visar, genom att plotta diagram med 10 bars. I andra fall kan du göra det så enkelt som att helt enkelt ta en ”all-time high / low” och använda som teknisk nivå.
Detta enkla förhållningssätt fungerar i många fall utmärkt. Nedan återfinns en graf med 150 bars som har visar hur en ny trend påbörjades.

Historiska Toppar och Bottnar
Historiska Toppar och Bottnar

Det är många traders på terminsbörsen som förlitar sig på olika typer av tekniska verktyg, som Donchian Kanaler eller Keltner Kanaler.

Donchian Kanaler eller Keltner Kanaler
Donchian Kanaler eller Keltner Kanaler

 

Glidande Medelvärden

Som vi tidigare varit inne och nuddat vid är glidande medelvärden ett vanligt sätt att identifiera utbrottsnivåer. Dessa är några av de populäraste metoderna och används av mängder av aktietraders i analysfasen. Det faktum att många använder dem, ökar dess pålitlighet som support och motståndsnivåer.
Det finns olika antal dagar och längder för som används för att beräkna ett glidande medelvärde. Några av de mest förekommande är:

 • 5 – 10 dagars glidande medelvärde
 • 20 dagars glidande medelvärde
 • 50 dagars glidande medelvärde
 • 100 dagars glidande medelvärde
 • 200 dagars glidande medelvärde

Du kan själv experimentera med de olika tidshorisonterna om du vill använda glidande medelvärde i din egen tekniska analys. Vår egen erfarenhet avslöjar att justerade glidande medelvärden fungerar bäst, till exempel ett exponentiellt glidande medelvärde. Detta fungerar i somliga situationer bättre än det traditionella glidande medelvärdet.
Inom daytrading är det väldigt vanligt att glidande medelvärden används, du kan läsa mer om detta i vår kompletta guide till daytrading!

Bollinger Band

Ytterligare en metod som används för att identifiera bra utbrottsnivåer inom värdepapperstrading är benämns som Bollinger band.
I korthet kan dessa sägas utgöras av ett glidande medelvärde som omgärdas av två linjer. Den första linjen placeras två standardavvikelser ovanför det glidande medelvärdet. Den andra linjen placeras två standardavvikelser nedanför.
Detta skapar en dynamisk utbrottsnivå som förändras i takt med att volatiliteten i marknaden förändras. Med andra ord placeras utbrottsnivån längre ifrån genomsnittsvärdet vid hög volatilitet, och vid lägre volatilitet placeras utbrottsnivån närmare det glidande medelvärdet. En stor fördel med denna metod är att den hjälper dig som trader att undvika att handla falska utbrott.
Bilden nedan ger en bra visualisering av hur Bollinger band fungerar. Notera att de vidgas när volatiliteten i marknaden ökar, och hur utbrottet ovanför det övre bandet ledde till att marknadens utveckling fortsatte.

Avrundade nummer

Avrundade nummer, så som 10, 20, och 100 används ofta som stöd och motstånds nivåer. Därför lämpar de sig väl även som nivåer för dig som vill handla en utbrottsstrategi.
Först måste du identifiera vart marknaden visat tecken på att bromsa in tidigare, i ett historiskt data set. Där avrundade nummer tidigare visat sig vara tekniskt viktiga, är det troligt att du kommer att se ett riktigt utbrott när marknaden väl tar sig igenom barriären. Således är dessa nivåer värda att bevaka.
Nedan visas en graf där aktien vid upprepade tillfällen testade 100$ nivån, innan den vid det tredje försöket bröt igenom och fortsatte en positiv kursutveckling.

breakouts
breakouts

 

Vilken Utbrottsnivå ska du fokusera på?

Vi rekommenderar att du inledningsvis använder prisbaserade utbrottsnivåer. Dessa är marknadstoppar och bottnar eller en n-bar. Detta är det enklaste förhållningssättet, och lämpar sig därför väl för dig som testar utbrottshandel.

Addera säkerhetsmarginal till Utbrottsnivån

Som vi tidigare vidrörde i denna text, är ett av de främsta problemen utbrottstraders stöter på, är falska utbrott. Marknaderna rör sig mycket och bryter igenom viktiga nivåer hela tiden. Det medför att det kan vara snudd på omöjligt att välja en utbrottsnivå och hugga den i sten.
I situationer likt dessa kan det vara behjälpligt att addera en säkerhetsmarginal till utbrottsnivån. Teoretiskt sett bör det gå att undvika många falska utbrott genom att applicera tekniken. Anledningen är att du undviker de traders som bara är intresserade av att gå precis ovanför nivån, och sedan stänga positionerna.
Det leder oss till frågan, hur stor säkerhetsnivå bör du addera? Och vilken eller vilka tekniker finns att tillgå för att bestämma det? Läs vidare för att lära dig mer, vi ska avslöja det för dig!

Fast belopp

Den enklaste metoden är att addera ett fast belopp till utbrottsnivån. Detta kan vara en krona, eller en dollar beroende på vilken typ av värdepapper du handlar.
Exempelvis, om du har ögonen på en utbrottsnivå och tänker dig att du går lång om den uppnås, addera en krona extra. Det ger dig lite extra säkerhet som kan hjälpa dig att undvika ett falskt utbrott.
Denna enkla modell kan givetvis användas, men du måste ta marknadspriset i beaktning för den aktuella tillgången. Du kan inte addera 10SEK som säkerhetsmarginal till en tillgång vars värde är 10SEK, för att nämna ett exempel. På samma sätt är det troligtvis inte tillräckligt att använda 1 dollar säkerhetsmarginal, om du handlar amerikanska aktier med höga värderingar. Med andra ord, du måste vara flexibel med ditt fasta belopp.
Ett alternativ till det fasta beloppet finns givetvis att tillgå, och det ger dig en möjlighet att inte oroas över vilket fast belopp som är det bästa. Detta gör du genom att använda en procentsats från utbrottsnivån som din säkerhets nivån. Låt oss kika närmare på hur det fungerar.

Procentsats

Somliga traders använder en procentsats från det föregående priset, och adderar det till utbrottsnivån. När värderingen av värdepappret uppgår till utbrottsnivån plus tilläggsprocenten, kan tradern ta en lång position. Om utfallet är i negativ riktning, går han givetvis kort.
Med andra ord, om ett värdepapper förväntas bryta ut vid 100SEK och du bestämmer att du vill handla med 1% säkerhetsnivå, köper går du lång vid 101SEK värdering. Således anpassar du beloppet i din säkerhetsnivå till värdepapprets handelsnivå. Det är därför enklare att använda än den föregående metoden, det fasta beloppet.

Genomsnittlig faktisk nivå

En annan faktor som är viktig att ha i åtanke när du bestämmer en säkerhetsnivå för din utbrottshandel är volatiliteten. Ett sätt att ta det i beaktning är att använda en teknik som på engelska benämns som Average True Range, ART.
Denna teknik lämpar sig extra väl om din handelsstrategi involverar värdepapper som har en hög osäkerhet rörande volatiliteten. Värdepapper som omgärdas av kraftiga kursrörelser lämpar sig inte väl för statiska säkerhetsmarginaler. Det beror på att säkerhetsnivån ofta placeras för långt bort från utbrottet. I vissa fall är det även för nära.
För att beräkna utbrottsnivån med ART applicerar du ART på din graf. Sedan adderar du det till utbrottsnivån där du vill gå lång, eller kort.

Utbrottsstrategi
Utbrottsstrategi

I vissa fall lämpar det sig bättre att addera värdet av den senaste baren på grafen. Troligen kommer du inte uppleva någon större skillnad i resultat, men det kan löna sig i sällsynta fall.

Vilken Teknik bör du använda?

Vi rekommenderar att du använder ART tekniken. Det är den metod vi själva oftast förlitar oss till och den har visat sig fungera genom åren.
Även procentmetoden har visat sig fungera väl, så om du känner att ART är överväldigande kan du testa denna metod.
För att komma i gång med din handel, kan du läsa vår guide i sex steg för hur du kommer i gång med trading.

Förbättra din Utbrottsstrategi och undvik Falska Utbrott

Det finns mängder av tillvägagångssätt för att förbättra din aktiehandel strategi, och öka sannolikheterna att du handlar faktiska utbrott. I denna del av texten presenterar vi några sätt som vi själva har använt oss av, med goda resultat. Med det sagt är det viktigt att du kommer ihåg att varje tradingstrategi för utbrottshandel är unik. Det innebär att olika funktioner och säkerhetsnät kan behövas.
Med det sagt, låt oss kika på några av de tekniker vi själva använder.

Utbrott från prisspann

Ett effektivt sätt att undvika falska utbrott är att koncentrera handeln till prisrörelser som saknar en tydlig trend. I korthet kan man säga att en marknad som förflyttas utan en tydlig underliggande trend mot utbrottet, ökar sannolikheten att utbrott är på riktigt.
Det går ofta hand i hand med att prisspannet är mer uppenbart. Således finns det flera prisnivåer som du kan bevaka som utgör ett prisspann.
Ytterligare en aspekt som kan vara fördelaktig är att en marknad som rört sig utan tydlig rörelse kan ha haft låg volatilitet. När volatiliteten ökar, tenderar även utbrotten att vara mer volatila. Således ger det en chans att utbrottet varar, vilket medför mer tid att göra vinst innan du stänger positionen.
Nedan ser du ett exempel på hur marknaden rört sig utan tydlig trend, och ett tekniskt kil-mönster har uppstått. Därifrån bröt marknaden ut mot uppsidan.

Utbrott
Utbrott

 

Höga Volymer

En av de mest välkända metoderna för utbrottshandel är att använda volym för att validera utbrottet. Generellt sett anses ett utbrott som ter sig med höga volymer, ha högre chanser att lyckas än om volymerna är små.
Detta har att göra med det faktum att volymen reflekterar antalet deltagare i handeln, och dess hur starka de är. Allt i realtid. Det är något av en självuppfyllande profetia att en marknad med mycket volym kommer att fortsätta sitt utbrott. Anledningen är att de olika aktörerna på marknaden troligen samtidigt försöker köpa, och skapa ett köptryck. Det leder till att utbrottet får mer styrka. Givetvis gäller samma sak i en nedåtgående trend, där ökat säljtryck kan ge styrka för den negativa trenden.
Nedan ser du en bild som visar hur ett utbrott blev lyckosamt med hjälp av höga volymer.

breakout - utbrott
breakout – utbrott

Detta kan så klart kännas oerhört logiskt. Vår egen erfarenhet avslöjar att tesen om att hög volatilitet ger bättre chans för lyckade utbrott, är delvis sann. Men som alltid när du bygger strategier för din trading med värdepapper är backtesting A & O för att lyckas.

Tidsvillkor

Något som många traders gör att ta tidpunkten på dygnet för ett potentiellt utbrott i beaktning. Om du handlar utbrott baserade på intradagsrörelser, finns det många tillfällen när utbrott helt enkelt inte lyckas. Detta kan vara under dagens första, eller andra halva.
Ett exempel på detta är en strategi vi själva använder, där vi enbart tar position inom de första minuterna av dagens handel. Hur vida vi ingår en position beror på olika faktorer som utspelar sig i den inledande aktiehandeln. I andra strategier händer det att vi tar positioner enbart under dagens första halva. Så, beroende på vilken strategi du använder, kan ett tidsvillkor vara användbart.
Det finns en uppsjö av olika tekniker baserade på tid som används av traders globalt. Vi rekommenderar att du försöker läsa in dig på dessa, kanske hittar du din edge gentemot marknaden?

Summering och Slutord

I denna guide till utbrottshandel, har du lärt dig om vad utbrott faktiskt är. Dessutom innehöll texten information rörande hur du identifierar ett utbrott, samt viktiga aspekter för att handla utbrottsstrategier.
Trots att vi har berört många viktiga saker i denna guide, måste du lägga ner tid och energi för att lära dig utbrottstrading. Du måste utveckla och backtesta en strategi som kan ge positiv avkastning.
Om du vill ta del av mer av vår kunskap, och komma igång med din aktietrading lite enklare, kanske du överväger en kurs? Att ta en tradingkurs kommer att spara mycket värdefull tid, tid som du kan använda till att utöva aktiehandel!

Medelvärdeskors – Fungerar Moving Average Crossover?

Medelvärdeskors, eller moving average crossover, som det också kallas, är en av de mest kända signalerna inom teknisk analys. I den här artikeln skall inte bara bara beskriva vad ett medelvärdeskors är, utan också använda kvantitativa metoder för att avgöra om  det fungerar eller inte.

Ett medelvärdeskors, eller moving average crossover, är när ett kortare medelvärde går över ett längre medelvärde. Den vanliga tolkningen av signalen är att den kortsiktiga trenden har tilltagit i styrka, och därför signalerar en bra tidpunkt att gå in i marknaden. 

I traditionell teknisk analys används ofta 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde, och när man pratar om medelvärdeskors, är det oftast dessa som används. Man kan såklart använda vilka inställningar man vill, men dessa har vunnit störst popularitet.

Medelvärdeskors
Medelvärdeskors

Test av moving average crossover ( Medelvärdeskors)

I vårt test, kommer vi att testa vad som händer när 20- dagars medelvärde går över 50-dagars medelvärde. Med andra vill se vad som händer när den kortsiktiga trenden tilltar i styrka och tar ut den mellanlånga trenden.
Vi kommer att börja med att testa vår signal på 20 år med daglig data för S&P-500 indexet, och OMXS30 Indexet.
Här är de regler vi använder:
Köp när 20-dagars glidande medelvärde går över 50- dagars glidande medelvärde
Sälj när 20- dagars glidande medelvärde går under 50- dagars glidande medelvärde.
Låt oss börja!

Test 1: OMXS30 med daglig data

 

OMXS30 Medelvärdeskors
OMXS30 Medelvärdeskors

I testet ser vi ingen tendens alls. Inget man skulle vilja trada!
Låt oss gå vidare till S&P-500.

Test 2: S&P-500 med daglig data

S&P-50 Moving average crossover
S&P-50 Moving average crossover

Här ser det bättre ut, även om det inte är något som vi skulle vilja trada som det är. Kurvan går i alla fall uppåt!

Test med andra inställningar

I testet ovan använde vi 20- och 50- dagars glidande medelvärden. Låt oss istället se vad som händer om vi använder 50- och 100- dagars glidande medelvärden. På så sätt rör vi oss mot lite längre trender, och kan förhoppningsvis få lite bättre träffsäkerhet.
Våra testkriterier blir följande
Köp när 50-dagars glidande medelvärde går över 100- dagars glidande medelvärde
Sälj när 50- dagars glidande medelvärde går under 100- dagars glidande medelvärde.

Test 3: Nya Inställningar på OMXS30

MA crossover OMXS30
MA crossover OMXS30

Till skillnad från förra testet, går kurvan i alla fall upp. Däremot är det ingen vidare edge som är värd att handla på i dess nuvarande form.

Test 4: Nya inställningar på S&P500

img 5da59a7286985 Samuelssons Rapport

Precis som i förra testet, kan vi fastställa att en moving average crossover, eller medelvärdeskors, verkar fungera bättre på S&P500 än på OMXS30.

Slutsats

Medelvärdeskors, eller moving average crossover fungerar inte särskilt bra på OMXS30, men visar ändå viss edge i S&P-500.
Vad som kan tilläggas utöver det som framkommit i artikeln, är att tendensen ovan går igen när vi testar i flera andra tidsupplösningar. S&P-500 ser ut att fungera bättre, och och OMXS30 uppvisar ingen edge alls. Detta bidrar till att stärka vår slutsats!

Sluta tro på saker som inte fungerar!

I vårt kommande medlemskap, TA Explorer kommer vi att visa vad som fungerar och inte. Många tror på tekniskt analys som visar sig vara skräp, och därför har vi valt att lansera en tjänst där du som medlem får tillgång till historisk data för candlesticks, indikatorer, strategier och annan teknisk analys.
Intresserad? Anmäl din adress nedan, för att få mer information närmar kurssläpp!

Vad är MACD? – Moving Average Convergence Divergence | MACD Guide

MACD (Moving Average Convergence Divergence) är en oscillator som används inom teknisk analys. MACD representerar tekniska signaler för köp och försäljning på alla marknader. MACDs förmåga att ge dessa signaler ligger i dess formel, som helt enkelt berättar vad som är skillnaden mellan två glidande medelvärden. Men som med alla verktyg har MACD både sin starka och svaga sida. Dessa svagheter måste motverkas med försiktighet och kommer att beröras i den här artikeln!

Trendindikatorer är en viktig uppsättning verktyg för alla aktiva investerare eller traders. MACD är en vanligt förekommande trendmomentumoscillator och är gynnsam för sin tillförlitlighet i kortvarig analys. MACD, som är ett förhållande mellan glidande medelvärden och pris, hjälper traders att avgöra om de ska trada i riktning mot trenden eller inte.

MACD består av tre komponenter:

 • MACD-linjen
 • Signallinjen
 • Histogram

MACD -linjen

MACD-linjen är skillnaden mellan 26-periodens EMA (exponentiellt glidande medelvärde) och tolvperiodens EMA.
Genom att subtrahera en långsiktig EMA från en kortvarig EMA får du MACD-linjen. De vanligaste inställningarna för dessa exponentiella glidande medelvärden är 26 och 12. På bilden nedan är MACD-linjen den svarta linjen.

Signallinjen

För att få signallinjen tillämpar du en 9-period EMA på MACD-linjen. Signallinjen fungerar för att jämna ut MACD-nivån. Denna linje är ritad som en röd linje nedan. Traders kan använda övergångar mellan signallinjen och MACD-linjen som inträdessignaler.

Histogram

Eftersom förhållandet, mellan signallinjen och MACD-linjen, är så viktig, beräknas ofta skillnaden mellan dessa två rader med ett histogram. Den tredje komponenten, histogrammet, är en skillnad mellan MACD-linjen och signallinjen.

Baslinjen

Baslinjen, även kallad nolllinjen, är en linje som kan dras där MACD-avläsningen förskjuts från positiv till negativ. På bilden nedan kan du se hur histogrammet förvandlas från grönt till rött efter att ha passerat nolllinjen.

MACD
MACD

 

Förstå MACD-indikatorn

Som du kan se ovan är signallinjen, som är röd, under MACD-linjen när det finns en stigande trend i indikatorn. Detta beror på det faktum att signallinjen är ett glidande medelvärde och därför alltid kommer att släpa efter MACD-linjen. När MACD-linjen går nedåt följer signallinjen något därefter och befinner sig ovanför MACD-linjen. Detta är återigen på grund av den glidande karaktären hos ett glidande medelvärde.
I bilden ovan blir histogrammets funktion som en mätning av avståndet mellan MACD-linjen och signallinjen tydlig. När det finns en fallande trend i indikatorn visar histogrammet negativa avläsningar. Omvänt, om det finns en stigande trend, visar histogrammet positiva avläsningar.
En annan aspekt av MACD är baslinjen och dess påverkan på signalen. Vanligtvis ges en bullishartad signal som påverkas under baslinjen mer vikt än en som förekommer ovan. Omvänt tillförs en bearishartad signal mer vikt om den inträffar över baslinjen.

Hur man beräknar MACD

MACD är skillnaden mellan en långsiktig EMA (26 perioder) och kortsiktig EMA (12 perioder). Formelrepresentationen för MACD är som följer.

Macd beräkning
Macd beräkning

Inom dessa formler står EMA för exponentiellt glidande medelvärde. EMA ger större vikt till de senaste datapunkterna. Formlerna för EMA är som följer:

EMA beräkning
EMA beräkning

Där;

 • EMA är ett exponentiellt glidande medelvärde,
 • ”T” anger en tidsperiod
 • ”N” representerar fönsterbandbredd
 • ”Pt” är priset vid stängning.

Hur ska du tolka MACD-avläsningen?

MACD tenderar att ha ett negativt värde när EMA-tolvperioder EMA 26-perioden. MACD har ett positivt värde när tolvperioden EMA är över EMA tjugosexperioden.
Om avståndet mellan MACD och baslinjen är stort, betyder det att avståndet mellan de exponentiella glidande medelvärdena också är stort.
Traders använder histogrammet för att identifiera när den bearishartade eller bullishartade momentum är hög. Om MACD är under signallinjen visas histogrammet under baslinjen. På samma sätt, om MACD är över signallinjen, visas histogrammet ovanför baslinjen

Hur man använder MACD i trading

MACD-linjer kan användas på olika sätt. Vissa strategier är marknadspecifika medan andra är universella. Följande tre strategier kan användas universellt. Tolkning av MACD-indikatorer innebär att jämföra prisdiagrammet med MACD samt prislinjen.
Tradingstrategi 1: Crossovers
Den mest grundläggande strategin för MACD är att använda crossovers. När MACD faller under signallinjen är det en bearishartad signal. I motsatt fall när MACD stiger över signallinjen ger den en bullishartad signal.
I nedan bild får vi en bullishartad crossover under baslinjen, det är i negativt område, vilket stärker vår övertygelse om att marknaden kommer att vända.

MACD crossover
MACD crossover

Vissa traders kommer att välja att betrakta marknaden som bullish så snart MACD-linjen stiger. De flesta traders tenderar emellertid att vänta på den bekräftande crossovern ovanför signallinjen innan de går in i en position för att undvika falska positiviteter.
Falska positiviteter inträffar när en bearish på marknaden föregås av en liten prisökning, vilket i sin tur också får MACD-linjen att stiga under en kort tid. På bilden nedan markeras en falsk positiv med en pil:

Falsk Bullish Signal
Falsk Bullish Signal

Vill du läsa mer om MACD Crossover så rekommenderar jag denna artikel: MACD crossover– Fungerar MACD crossover i trading?
Tradingstrategi 2: Bearish och Bullish Divergens
En divergens inträffar när MACD formar på varandra följande höga eller låga som divergerar med motsvarande toppar eller dalar i priset. Precis som crossovers kan divergens också vara bullish eller bearish. En bullishartad avvikelse, som visas på bilden nedan, visas när MACD gör två stigande låga tillsammans med de fallande eller stigande låga i priserna. Se bilden nedan och jämför prislinjen med MACD-linjen. Du kan se att den låga motsvarar två fallande låga på priset.

Bullish Divergence
Bullish Divergence

Å andra sidan sker en bearishartad divergens när MACD bildar två fallande toppar tillsammans med två stigande höjningar i priset.

Bearish Divergence
Bearish Divergence

Både bearishartade och bullishartade avvikelser signalerar ofta en långsiktig prisförändring. Detta innebär att när MACD och prislinjer är i divergens, så bör investeraren förvänta sig en långsiktig prisförändring i en tillgångs pris.
Som i fallet med crossovers, bör en bullishignal under baslinjen traditionellt ges större vikt än en signal över baslinjen.
Tradingstrategi 3: Snabb ökning och fall
Snabb ökning och snabba fall av MACD är goda indikationer på att en tillgång överköps eller överförsäljs. Detta händer när MACD stiger eller faller plötsligt och det kortsiktiga glidande medelvärdet avviker kraftigt från det långsiktiga glidande medelvärdet. Dessa villkor leder till ett antagande om att säkerheten antingen är översåld eller överköpt på marknaden och förväntas snart återgå till normala nivåer. Med andra ord är detta en form av mean reversion-signal.
Bilden nedan visar den snabbt stigande och fallande trenden. Här kan du se att det kortsiktiga glidande medelvärdet drar sig bort från det långsiktiga glidande medelvärdet och därmed resulterar i överköp eller överförsäljning på marknaden. Traders kombinerar resultaten från MACD tillsammans med andra tekniska indikatorer som RSI (dvs Relative Strength Index) för att verifiera överköpta och översålda kvantiteter. Bilden nedan visar en sådan situation där en snabb MACD-ökning kan få investeraren att använda RSI.

Snabb ökning och snabba fall av MACD
Snabb ökning och snabba fall av MACD

Tradingstrategi 4: Överträdelse av baslinjen
Ett annat sätt att tolka MACD är att köpa eller sälja kort när det bryter mot baslinjen. I själva verket är detta exakt samma sak som att använda en crossover mellan en 26-period EMA och en 12-period EMA för att generera en tradingsignal.
Pris som bryter mot baslinjen är också en indikation på att momentum är på väg att öka.

Pris som bryter mot baslinjen
Pris som bryter mot baslinjen

 

Fördelar och nackdelar med MACD

Fördelar:

Den största fördelen med att använda MACD är att den är pålitlig och enkel att använda. MACD visar två olika signaler, dvs trendens vändpunkt såväl som signalens styrka. Vilket innebär att den inte bara berättar om trenden är bearishartad eller bullishartad utan den visar också styrkan i köp- eller säljsignaler. Denna styrka kan vara särskilt användbar för traders som använder olika strategier.

Nackdelar:

Men, liksom alla andra tekniska indikatorer, har MACD också några nackdelar.
En av de största svagheterna med MACD är att det är en indikator på kort sikt. Huruvida en investerare är för en kort- eller långsiktig investering beror på deras tradingstrategi och den marknad som de investerar i. Om behovsanalysen är mer än 26 dagar måste de ta till andra metoder med längre återblickslängder.
Den andra nackdelen med att använda MACD är att det är en trendföljande indikator. Därför visar MACD-indikatorn sina signaler när trenden har inträffat, inte i början. Nästan alla indikatorer delar dock denna brist, eftersom de alla är baserade på tidigare prisförändringar.

Slutsats

MACD är en användbar teknisk indikator som kan användas för att bedöma trendrörelse inom en marknad samt trendstyrka. Dessutom kan MACD också användas med andra tekniska indikatorer, t.ex. Relative Strength Index (RSI) för att ge en fullständig bild av marknaden.
Emellertid bör traders också ha nackdelarna med att använda MACD i åtanke medan de studerar marknadsförändringarna för att få ut  den fulla nyttan av denna indikator.

Glidande Medelvärde: Allt du bör veta om medelvärden (exponentiellt, viktat & VWAP)
medelvärden

Glidande Medelvärde: Allt du bör veta om medelvärden (exponentiellt, viktat & VWAP)

Ett glidande medelvärde är en tradingindikator inom teknisk analys som används i nästan alla typer av trading och beräknas genom att ta medeltalet på de x senaste graferna. Längden på återblicksperioden kan ändras så att den passar in i investerarens stil och den investerade marknaden. Till exempel för att mäta den långsiktiga trenden kan en inställning på 200 vara lämplig, medan detekteringen av kortare tidstrender kan kräva en mycket kortare längd.

Det glidande medelvärdet (MA) är förmodligen den mest kända tradingindikatorn som finns. Långsiktiga investerare, swingtraders, daytraders och algoritmiska traders; de använder alla glidande medelvärde för att styra dem i sin investering och sina tradingbeslut. Det glidande medelvärdet är utan tvekan en av de mest mångsidiga och användbara indikatorerna som finns.
I den här artikeln kommer vi att lära oss vad glidande medelvärde är och hur det kan användas i trading och investeringar. Vi kommer också att titta på olika vanliga begrepp som inkluderar glidande medelvärde, som gyllene- och dödskors.
Observera att glidande medelvärde ibland också kallas ”MA”.

 Vad är ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är en teknisk indikator som används för att minska prisförändringen. Detta görs genom att beräkna ett genomsnitt av priset, vanligtvis slutkursen, med längden på återblicksperioden. Medelvärdet är sedan ritat på diagrammet, vilket ger traders och investerare möjlighet att visuellt bestämma riktningen och styrkan i trenden.
Längden på det glidande medelvärdet beror på vad det används för. En längre tillbakablick fungerar bra för att mäta långsiktiga trender, medan kortare längder är bättre för att upptäcka momentum och kortfristiga riktningar på marknaden. Den vanligaste och mest använda inställningen för ett glidande medelvärde är 5, 10, 20, 50, 100 och 200 grafer av glidande medelvärden. Av dessa är 200-dagars glidande medelvärde den mest använda indikatorn. Investerare och traders använder ofta det för att bedöma huruvida marknaden är bearish eller bullish och till att tajma de längre svängningarna på aktiemarknaderna. (Detta kommer att behandlas mer djupt senare i artikeln!)

Vilken är den bästa periodlängden?

Eftersom glidande medelvärden kan ha olika tillbakablickslängder, står du där med många val om vilka inställningar som borde fungera bäst på din marknad och med din strategi. Som alltid finns det inget bestämt svar på vad som fungerar bäst. Normalt varierar optimala längder med tid, marknad och strategi.
En av styrkorna för glidande medelvärden ligger i att andra traders och investerare använder dem i beslutsfattandet. Om tillräckligt många människor använder, låt oss säga ett 200-dagars glidande medelvärde, kommer det glidande medelvärdet att lämna märken på marknaden. Det blir en slags självuppfyllande profetia. När priset närmar sig det gemensamt överenskomna motståndet eller stödnivån kommer marknadsaktörens iver att elda på prisrörelsen och främja minskningen. Därför är de genomsnittliga medelvärdena för de som är nya för investeringar och trading de bästa att börja med.

Olika typer av glidande medelvärden

Det finns många glidande medelvärden att välja mellan, och vid första anblicken kan det verka överväldigande. Men du kommer att komma väldigt långt bara genom att använda det första på den här listan. Om du är nybörjare och känner att alla alternativ överväldigande rekommenderar vi att du åtminstone för närvarande inte bryr dig om de andra mer komplicerade versionerna.


 1. Enkelt glidande medelvärde (SMA)

Det enkla glidande medelvärdet är, precis som det låter, ett enkelt, glidande medelvärde. Trots sin enkelhet är det ett av de mest använda av alla glidande medelvärden och ger solid vägledning för investerare och traders. Alla datapunkter som ingår i beräkningen är lika viktiga, till skillnad från exempelvis exponentiellt glidande medelvärde. Det betyder att om du har ett enkelt glidande medelvärde med en längd på 200 dagar, kommer priset för 200 dagar sedan att ha lika stor inverkan på beräkningen som priset för en dag sedan.
Hur man beräknar det enkla glidande medelvärdet (SMA)
För att beräkna ett enkelt glidande medelvärde behöver du helt enkelt beräkna genomsnittet av datapunkterna, i det här fallet slutkurs, för den återblickslängd du har valt. Så, om du beräknar 200-dagars glidande medelvärde måste du ta summan av alla 200 tidigare slutkurser. och dela dem med 200.
Enkelt glidande medelvärde = (C1 + C2 + C3 + C4 + … + Cn) / n
där C = pris

 1. Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är en mer avancerad version av det enkla glidande medelvärdet och skiljer sig åt eftersom det inte lägger samma vikt på alla datapunkter. Istället är de senaste datapunkterna tyngre, medan ju längre tidpunkt datapunkterna är ifrån, desto mindre påverkan har de på beräkningen.
Om du till exempel beräknar ett exponentiellt glidande medelvärde på 200 dagar kommer det stängda priset för 1 dag sedan att vara den mest signifikanta av alla datapunkter, medan slutkursen för 200 dagar sedan kommer att vägas mindre än alla tidigare datapunkter. Detta gör att exponentiellt glidande medelvärde har en mindre fördröjningsindikator än det enkla glidande medelvärdet, vilket innebär att det svarar snabbare på prisförändringar.

Hur man beräknar exponentiellt glidande medelvärde
Beräkningen av exponentiellt glidande medelvärde är något mer komplicerat än det enkla glidande medelvärdet. För traders och investerare räcker det med att veta hur det exponentiella glidande medelvärdet fungerar i teori och praktik. Men för dem som vill förstå beräkningen i detalj, finns det nedan:
För att beräkna exponentiellt glidande medelvärde behöver du:
Beräkna enkelt glidande medelvärde
Beräkna viktfaktorn
Beräkna exponentiellt glidande medelvärde
Vi vet redan hur man beräknar det enkla glidande medelvärdet. För att beräkna viktfaktorn behöver vi dock en ny formel:
2 ÷ (tidsperiod + 1)
Så, om vi har ett 200-dagars exponentiellt glidande medelvärde, blir beräkningen:
2 ÷ (200 + 1) = 0,01
I detta fall är vår viktfaktor 0,01. Detta innebär att den senaste slutkursen ges en inverkan på 1%.
Det sista steget är att placera viktfaktorn, det enkla glidande medelvärdet, i följande formel:
Exponentiellt glidande medelvärde = (Slutkurs – EMA (föregående period)} x viktfaktor + EMA (tidigare period))

 1. Volymviktat genomsnittligt pris (Volume Weighted Average Price (VWAP))

Det volymvikts genomsnittligapriset är ett glidande medelvärde som inte bara beräknas på pris utan även volym. Högre volym innebär att priset är av högre betydelse. Därför beräknas WVAP genom att placera mer vikt på högvolymsgrafer och vice versa.
En stor skillnad mellan VWAP och andra glidande medelvärden är att den återställs varje dag.
Hur man beräknar volymvikts genomsnittspris
För att beräkna VWAP, tar du summan av volymen multiplicerad med priset och delar upp den med summan av volymen.
WVAP = (Σvolume * Pris) / ΣVolume

 1. Viktat glidande medelvärde (Weighted Moving Average (WMA))

Det viktade glidande medelvärdet är en annan typ av glidande medelvärde som placerar olika vikt på datapunkter. I det avseendet påminner det om exponentiellt glidande medelvärde. Emellertid, medan vikten av exponentiellt glidande medelvärde naturligtvis är av exponentiellt natur, vilket innebär att minskningsgraden är exponentiellt, är minskningen av viktningen av det vägda glidande medelvärdet inte. Istället är viktningsskillnaden mellan ett pris och det föregående priset detsamma under hela perioden av det glidande medelvärdet.
Hur man beräknar viktat glidande medelvärde
Det viktade glidande medelvärdet beräknas genom att multiplicera priset med dess viktningsfaktorer och sedan beräkna summan av alla datapunkter. Här är formeln:
Viktat glidande medelvärde = (Pris * x + Pris (1) * x-1 + … Pris (x-1) * 1) / (x * (x + 1) / 2)
X = Tidsperiod

 1. Hull glidande medelvärde (HMA)

Hull glidande medelvärde skapades av Alan Hull 2005 och försöker ta bort de släpande egenskaperna hos glidande medelvärden. Det här är fortfarande lyhört, snabbt och smidigt. För de som vill veta mer om HMA rekommenderar vi att du läser mer på Alans egen hemsida.

 1. Triangulärt glidande medelvärde (TMA)

Det triangulära glidande medelvärdet är ett dubbelutjämnande glidande medelvärde. Det betyder att det först beräknar ett medelvärde för varje datapunkt och matar sedan ut genomsnittet av alla dessa medelvärden. Därför får du, med det triangulära glidande medelvärdet, mycket mer svängningar än med andra glidande medelvärden. Beroende på din tradingsstrategi eller marknad kan den ökade svägningen vara till din nackdel eller fördel.
Hur man beräknar triangulärt glidande medelvärden
Beräkningen omfattar två steg.

 1. Beräkna först det enkla glidande medelvärdet för varje datapunkt
 2. Sen beräknar du genomsnittet av alla datapunkters medelvärden

Enkelt glidande medelvärde vs. Viktat glidande medelvärde

Både det enkla glidande medelvärdet och det exponentiellta glidande medelvärdet eller andra viktade glidande medelvärden har varsin plats i en traders verktygslåda. Den ena är inte bättre än den andra och när man byter mellan marknader och strategier, kommer det att finnas fler som fungerar bra i vissa inställningar och sämre i andra.
Beräkningen av ett exponentiellt glidande medelvärde gör det dock snabbare att anpassa sig till förändringar. Detta kan ha den fördelen att det klarar av att snabbt identifiera nya trender att dra nytta av. Å andra sidan kan samma egenskaper hos det exponentiella glidande medelvärdet göra att näringsidkaren blir piskad i otvetydiga marknadsförhållanden.

Vad kan medelvärden användas för?

Glidande medelvärden kan användas för olika ändamål. De kan identifiera den stora trenden och marknadens dynamik, samt ge indikationer på överhängande bearish eller bullish marknader.


Trender

När traders använder glidande medelvärden för att bestämma riktningen för trenden gör de det antingen genom att titta på om marknaden faller eller om den tradar över genomsnittet.
Nedan är ett exempel på ett fallande glidande medelvärde:

fallande glidande medelvärde
fallande glidande medelvärde

Medan det glidande medelvärdet föll, tradade marknaden över det. Därför skulle vissa traders föreslå att trenden inte faller, utan stiger.

Längre tillbakablickar (Lookback Periods)

Vid detektering av trender är det vanligaste glidande medelvärdet 200-dagars glidande medelvärde. Vissa traders använder också kortare tillbakablickstrender. Men om man vill upptäcka den långsiktiga trenden på marknaderna är det viktigt att välja en lång tillbakablicks -inställning, och helst tillämpa den på dagliga eller till och med veckovisa grafer.
I allmänhet, ju längre tid en trend har bestått, desto säkrare kan vi vara på att den kommer att fortsätta i framtiden. Det är också en av anledningarna till att vi förväntar oss att aktier fortsätter att stiga i pris.


Momentum

Det bästa sättet att bestämma ett momentum för säkerhet är med en kortare genomsnittslängd och kanske ett exponentiellt glidande medelvärde. Det beror på att dynamiken tenderar att byggas upp snabbare och inte fortsätta hela tiden på samma sätt som långsiktiga trender.
I allmänhet är en tillbakablicksperiod på 20 eller mindre lämplig för att mäta kortsiktig momentum. Inställningar mellan 20-100, används istället bättre för att upptäcka ett medellångt momentum.
Oavsett vilken typ av momentum traders eller investerare vill upptäcka är det nästan alltid praktiskt att använda mer än ett glidande medelvärde. Genom att kartlägga tre genomsnittsvärden med olika tillbakablicksperioder är det möjligt att se hur de avviker från varandra. På så sätt kan du mäta kortsiktigt momentum i förhållande till medellång sikt och medellång sikt i förhållande till långsiktigt momentum.
Nedan ser du hur momentum accelererar, mätt med 5-, 10 och 20-glidande medelvärdet.

Triple MA crossover
Triple MA crossover

Stöd och motstånd

När du tittar på diagram med MA:er som tillämpas på dem, kommer du att se att glidande medelvärden med vanliga inställningar, som 50, 100 eller 200-glidande medelvärden ofta fungerar som stöd- eller motståndsnivåer. På vissa marknader, till exempel aktier, valutor, CFD handel,  terminer och andra finansiella instrument är detta mycket angeläget för analytiker, som ofta använder 200-dagars glidande medelvärde som ett mönsterfilter.
Glidande medelvärden är också bra att använda som stöd och motståndsnivåer. En stödnivå är en nivå där priset finner svårigheter att falla under, och en motståndsnivå är en nivå som priset kämpar med att komma över. Se bilden nedan för exempel:

Stöd och motstånd
Stöd och motstånd

Som du kan se, vänder inte priset direkt på de glidande medelvärdena. Glidande medelvärden kan dock fortfarande vara stöd eller motstånd, även om de tränger igenom. Alla typer av stöd och motståndsnivåer är approximativa och bör användas tillsammans med andra indikatorer, mönster eller edges för att bilda en tradingsstrategi.
Dynamiska stöd och motståndsnivåer
När man använder glidande medelvärden som stöd och motstånd blir nivåerna dynamiska och förändras ständigt med prisförändringar. Medan typiska stöd och motstånd gör det också, är det glidande medelvärdet unikt genom att det tar hänsyn till alla datapunkter inom tillbakablicksperioden. Med typiska stöd och motståndsnivåer är det bara en datapunkt, som det högsta eller lägsta slutkursen som bestämmer var motståndet eller stödet är.


Stop Loss

Stop Loss är avgörande för riskhantering och positionering. Alla traders, förutom några få återvändande traders, bör ha en stop loss implementerad. De flesta traders använder en procentuell eller dollarbaserad stop loss, där riskbeloppet inte är mer än högst några procent av kontot. Det finns emellertid också dynamiska stop loss som anpassar sig till marknadsförhållandena och anpassar sig till marknadsrörelserna. Dessa typer av stop loss kallas dynamiska stop losser.
Dynamiska stop loss är bra när man försöker fånga långa trender som kvarstår länge. Stop lossnivån förflyttas med den framåtskridande marknaden och utlöses när det finns en omvänd trend. I bilden nedan ser du ett exempel på hur denna typ av stop loss fungerar:

Stop Loss
Stop Loss

Profit Targets

Glidande medelvärden kan också användas som en form av profit target. En profit target är en form av tradingsutgångoch fungerar genom att lämna tradingen när en viss vinst har uppnåtts. Vanligtvis använder traders procentuella eller dollarbaserade profit targets.
Genom att använda ett glidande medelvärde som en profit target anpassas resultatmålnivån till vad marknaden gör. På en stigande marknad ökar den i den vinst som krävs för att tradingen ska utgå, och i fallande, förutsatt att vi går länge, sker det motsatta.
Det kan vara bra i situationer där vi vill ha en säljmekanism som avslutar tradingen när marknaden har blivit översåld eller överköpt. Då är priset som sträcker sig mot medeltalet en indikation på det, oavsett var priset är i relation till entry.

Profit Target
Profit Target

I exemplet ovan ser du hur vi gick in i tradingen, marknaden föll och vi lämnade marknaden när marknaden blev översåld trots att det uppstod en förlust.


Marknadsmönsterfilter – (Market Regime Filters – market timing)

Eftersom glidande medelvärden kan användas för att avgöra om marknaden är i en uppåttrend eller nedåttrend, kan den användas som ett Market Regime Filter. Många marknader beter sig olika beroende på om det är i en bullish eller i en bearish miljö. Därför kan ett glidande medelvärde bidra till att begränsa entrys till endast de marknadsförhållanden där strategin fungerar bäst.
I trading är ett av det vanligaste marknadsmönsterfiltret det 200-dagars glidande medelvärdet. Många tradingsstrategier som finns länge på aktiemarknaden fungerar bäst när marknaden stiger. Det är därför det är vanligt att kräva att priset är över det 200-dagars glidande medelvärdet för att gå in i en trading.
Vissa traders föredrar istället att tillämpa ett 12-periods glidande medelvärde till månadsdata. Om den månatliga slutkursen ligger över 12-periodens glidande medelvärde antar de att marknaden är bullish. Omvänt, om månaden stänger under 12-periodens glidande medelvärde antar de att marknaden är bearish. Att tillämpa ett glidande medelvärde till månadsdata minskar chanserna att bli ”whipsawed” under tider då marknaden rör sig obevekligt. Under dessa tider kan månadens låga penetrera det 12-åriga glidande medelvärdet, men strax ovanför, vilket tyder på en bullish marknad.


Vanliga tradingssignaler med hjälp av glidande medelvärden

Eftersom glidande medelvärden är så vanliga och användbara, är de en del av många investerings- och tradingsstrategier. Två av de vanligaste är death cross och golden cross.


Glidande medelvärde gyllene kors (golden cross)

Gyllene kors är när ett på kortare sikt glidande medelvärde passerar över ett långsiktigt glidande medelvärde. Det indikerar att den kortsiktiga trenden har skiftat och inte längre faller, som den långsiktiga trenden. I själva verket blir det gyllene korset ett glidande medelvärde, där det längre glidande medelvärdett är motståndsnivån som bryts.
Nedan är ett exempel på ett gyllene kors, med hjälp av 200 och 50 dagars glidande medelvärden:

gyllene kors
gyllene kors

Som du kan se var både 50 och 200-dagars glidande medelvärden först fallande. Då steg 50-dagarsvärdet och korsade det nu stigande 200-dagarsvärdet. Med andra ord har vi ett gyllene kors.
Inställningarna som används i exemplet ovan, det vill säga 50 och 200, är ​​de vanligaste som de flesta traders och investerare använder. Men som alltid kan andra glidande medelvärdeskombinationer fungera också. Var noga med att inte optimera längderna för att tvinga ett gyllene kors att existera. Det är bara kurvmontering!
Falska och sanna gyllene kors
Ett vanligt misstag som många traders gör är att betrakta varje glidande medelvärde som ett gyllene kors. För att vara ett riktigt gyllene kors måste marknaden ha stigit från en fallande långsiktig trend. Med andra ord måste den längre perioden av glidande medelvärdet falla.


Glidande medelvärde dödskors

Dödskors är den exakta motsatsen till ett gyllene kors. Medan ett gyllene kors är en indikation på att en bullish marknadsutveckling är överhängande, varnar dödskorset om en nära förestående bearish marknad.
Dödskorset är när en kort period av glidande medelvärde korsar under en längre period glidande medelvärde. Precis som med det gyllene korset är tanken att omvändningen av den korta trenden visar att marknaden snart vänder.

dödskors
dödskors

De mest använda glidande medelvärdesinställningarna är desamma som för det gyllene korset. Det är 50 för det korta glidande medelvärdet och 200 för det längre glidande medelvärdet.
Falska och sanna dödskors
Precis som med det gyllene korset, måste den längre perioden av glidande medelvärde falla för att dödskorset ska vara sant. Om det inte är det, är det ett falskt dödskors.


Glidande medelvärden Crossovers (korsningar)

Ett glidande medelvärde kan vara ett av följande:
1.) en crossovers strax ovanför eller under det glidande medelvärdet
2.) En kortare period glidande medelvärde korsa över eller under ett långsiktigt glidande medelvärde
Den första typen av crossovers är den mest grundläggande eftersom det bara kräver ett glidande medelvärde. Eftersom det är priset som korsar över glidande medelvärdet kallas det prisövergången.

crossover
crossover

Den andra typen kräver två glidande medelvärden. Som du kanske har märkt, vid en första anblick, verkar det inte skilja sig mycket från ett dödskors eller ett gyllene kors. Hursomhelst, när det gäller crossovers, är vi inte oroade över det glidande medelvärdets riktning. Det enda kriteriet för en crossover är att ett medelvärde överstiger ett annat.
I bilden nedan ser vi flera medelvärden med respektive crossovers:

Moving average crossovers
Moving average crossovers

För många år sedan skulle en strategi som köpte på en bullish crossovers ha gett mycket pengar. Men med mer och mer effektiva marknader är edgen nu inte lika tydlig och bra.


Trippelcrossovers

Genom att lägga till fler glidande medelvärden i diagrammet kan vi öka signalens giltighet. Oftast använder traders 5, 10 och 20 dagars glidande medelvärden tillsammans och väntar på att det fem dagars glidande medelvärdet ska korsa över det 10-dagars glidande medelvärdet (1). Om det följs av en korsning med 10-dagars glidande medelvärdet över 20-dagarsvärdet (2), utgör det köpsignalen.

Triple Moving average crossovers
Triple moving average crossover

Fördelen med att använda flera glidande medelvärden är att antalet falska signaler reduceras. När den kortsiktiga trenden, definierad som 5-dagarsvärdet, har korsat över båda medelvärdena, finns det större sannolikhet att trenden fortsätter.


Glidande medelvärdesbaserade indikatorer

Traders och investerare använder inte bara glidande medelvärden som en linje i diagrammet. Det finns många tradingindikatorer som använder glidande medelvärden i dess formel. Här kommer vi att ge en grundläggande introduktion till de två vanligaste genomsnittliga indikatorerna:

Glidande medelvärdes konvergens/divergens (MACD)

MACD är en av de mest populära indikatorerna och används för att spåra förändringen i förhållandet mellan två glidande medelvärden. Du beräknar förhållandet genom att subtrahera det kortare medelvärdet från den långa perioden. Beräkningen, som ofta görs med medelvärdena 12 och 26, ger MACD. Då sätter du MACD som en linje och ett histogram, tillsammans med en 9-dagars EMA i MACD. Detta är värdet som blir den så kallade signallinjen.

MACD indicator
MACD indicator

När man använder MACD söker traders ofta efter korsningar och skillnader mellan pris och MACD-raden. Sedan, beroende på om korsningen eller divergensen sker i positivt eller negativt territorium, ger traders signalerna varierande betydelse.
Här kan du läsa mer om MACD-indikatorn.

Bollinger Bands

Bollinger bands är två linjer som du beräknar genom att lägga till och subtrahera en standardavvikelse till ett glidande medelvärde. Du placerar normalt det högre bandet två standardavvikelser över det glidande medelvärdet och det lägre bandet två standardavvikelser under genomsnittet. Eftersom indikatorn innehåller standardavvikelse i beräkningen anpassas den alltid till den nuvarande volatilitetsnivån på marknaden.

Bollinger Bands
Bollinger Bands

Om priset rör sig mot ett av banden, betyder det generellt att aktien är översåld eller överköpt. Avståndet mellan banden ger också traders värdefulla uppgifter om sannolikheten för överhängande volatilitet. Ju längre tid banden har komprimerats desto större är risken för att volatiliteten snart ökar exempelvis.
Här kan du läsa mer om Bollinger-Band.

Slutsats

Glidande medelvärden är ett viktigt verktyg inom teknisk analys och finns i många former och ger traders ett visuellt verktyg för att bestämma riktningen av trenden, liksom momentum. De olika typerna av glidande medelvärden kan kategoriseras i två grupper; viktade och enkla glidande medelvärden. Huvudskillnaden är skillnaderna att viktade medelvärden inte placerar lika stor vikt på alla datapunkter, medan enkla medelvärden gör det.

Tillsammans med ytterligare ett glidande medelvärde, eller bara med pris, finns det många olika entries som traders och investerare kan använda. Gyllene kors, dödskors och crossovers är några av dem. Det finns också många indikatorer som har utvecklats från glidande medelvärden. Bollinger band och MACD är två exempel på sådana indikatorer.

VIX index – Vad är det? | Volatilitetsindex 2020 – (realtid)
vix index

VIX index – Vad är det? | Volatilitetsindex 2020 – (realtid)

VIX index

VIX är ett index som mäter volatilitet. Ett så kallat volatilitetsindex. VIX index är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

VIX REALTIDSKURSER

Här hittar du VIX i:

VIX i Realtid

 


Vad är då VIX?

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet och kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Tolkning av olika nivåer

Höga nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.
Låga nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX index ofta ner.
Ett annat men mer effektivt sätt att använda det på är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

VIX index i Sverige – OMX30

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX index. Volatilitetsindex på Börsstatistik mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Går det att handla VIX indexet?

Man kan handla indexet på många olika sätt idag. Här är några:

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.
vix

Andra volatilitetsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

 • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
 • RVX som mäter Russell 2000
 • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
 • OVX som mäter olja
 • GVX som mäter Guld
 • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
 • VXAPL som mäter Apple
 • VXGOG som mäter Google

VIX index och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX index om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX index i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX index och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.
Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Daytrading VIX index

Inom daytrading kan man titta på mer extrema rörelser. Vad händer på kort sikt om den går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då de brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.
Jämför 2 olika volatilitets index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.
En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.
Jag har jobbat med Volatilitetsindex i snart 20 år och tycker fortfarande att volatilitets index är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera volatilitet. Love it!

Hur fungerar volatilitetsindexet?

Här är en bra video som förklarar vad volatilitets indexet är och hur det fungerar.

Kursdiagram

Här hittar du ett VIX index chart.

ETF’er

Det finns även ETFér med VIX som underliggande. Här är en lista på några av de största.

Terminer

Det finns även en termin som baseras på volatilitets indexet. På engelska säger man futures. Denna termin är något som jag personligen handlar med i min algotrading och robothandel.

Övrigt

Volatilitetsindexet för s&p 500 hittar du här.