Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?
Tekniska indikatorer

Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Tekniska indikatorer (eller tradingindikatorer) är något som man använder inom teknisk analys. Det finns olika metoder för trading; medan vissa traders använder ekonomisk data och fundamental analys av en aktie för att avgöra när de ska köpa eller sälja en aktie, analyserar andra istället tekniskt hur en akties pris har rört sig tidigare för att förutsäga hur den kan röra sig i framtiden. Teknisk analys innebär oftast användningen av tradingindikatorer – antingen ensamma eller tillsammans med price action – men vad exakt är tradingindikatorer och tekniska indikatorer?

Tradingindikatorer är den visuella representationen av matematiska beräkningar som är baserade på historiskt pris, volym eller open interest (terminskontrakt) för en aktie som används av traders för att förutsäga framtida prisriktning. De är mycket viktiga i teknisk analys.

Populära tradingindikatorer

bollinger bands

Vad är ett Bollinger band?

Vad är ett Bollinger band? Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som används för att studera priset och volatiliteten för ett visst finansiellt instrument eller

Läs mer »

 

Det finns andra saker som du kanske inte vet om tradingindikatorer eller tekniska indikatorer. Läs vidare för att lära dig mer om dem.

Vad du borde veta om tradingindikatorer

Många traders baserar sina tradingbeslut på teknisk analys och tekniska indikatorer är användbara verktyg de använder i sin dagliga analys av prisuppgifter. Tekniska traders försöker förutse den framtida riktningen av priset baserat på tidigare marknadsdata.
Beroende på vilket tidsintervall som används, printar marknaden ut en enorm mängd prisinformation varje dag. Dessa uppgifter kan vara överväldigande, särskilt för nya traders. Så tradingindikatorer används för att förenkla price action och presentera dem i lätta igenkännbara mönster.
Tekniska indikatorer kan användas för att analysera alla tillgångar som har en historisk pris- och volymdata, såsom valutor, råvaror, aktier, terminer, obligationer och andra. De är mycket populära bland daytraders och swingtraders, men positionstraders använder dem också fast då i högre tidsintervaller.

Vilka fördelar erbjuder tekniska indikatorer för traders?

Det finns många fördelar med att lägga in några indikatorer i ditt diagram, och här är några av dem:

 • Vissa indikatorer som glidande medelvärden kan hjälpa dig att bekräfta riktningen på prisutvecklingen genom att filtrera bort bruset.
 • Volatilitetsindikatorer kan hjälpa dig att justera din stop-loss baserat på nivån på marknadsaktivitet på aktien.
 • Vissa indikatorer kan hjälpa dig att veta när momentum i aktien blir svagare.

Och naturligtvis kan tradingindikatorer hjälpa dig med att hitta entry och exit!

Vad är nackdelarna med tradingindikatorer?

Trots dess fördelar har tekniska indikatorer flera nackdelar, till exempel:

 • De laggar
 • För många av dem kan göra diagrammet rörigt
 • Att använda många av dem samtidigt kan leda till analysförlamning och information overload.

Indikatorbaserad trading vs price action baserad trading

Även om indikator- och prisförändringsanalys är delar av teknisk analys skiljer sig indikatorbaserad trading från price actionbaserad trading på vissa sätt. Indikatorbaserad trading innebär att fatta tradingbeslut baserade på indikatorsignaler, medan trading med price action bygger på candlesticks och diagrammönster.
Medan indikatorentusiaster använder en eller flera indikatorer för att belysa vad som händer på marknaden, fokuserar traders med intresse för prisförändringar enbart på pris – vad det har gjort tidigare och vad det för närvarande gör. Dessutom skämtar en price action inte med viktiga prisnivåer och prisstrukturer.

Tekniska indikatorer vs Price Action Analys

Trading Indicators vs Price Action Analysis
Tekniska indikatorer vs Price Action Analys

Typer av tradingindikatorer

Det finns hundratals, om inte tusentals, tradingindikatorer tillgängliga för traders, och mer komplicerade utvecklas fortfarande varje dag när traders fortsätter söka efter sätt att förbättra sina tradingresultat. Dessa tekniska indikatorer kan klassificeras på olika sätt, och här är några av dem:

Overlays och separate window-indikatorer

Beroende på var indikatorn är placerad i diagrammet finns det indikatorer som är placerade i huvudprisdiagrammet, som följer prisrörelsen. Dessa kallas overlays och inkluderar ofta glidande medelvärden, zigzag-linjer, Fibonacci-verktyg, Bollingerband, paraboliska SAR, Ichimoku-moln, chandelier-kanaler, Pivot linjer, Donchian-kanaler och andra.

Trading Indicator
Trading Indicator

Det finns andra som placeras i ett separate window från huvudprisdiagrammet, och de är helt enkelt kända som separate window-indikatorer. De inkluderar ofta stokastisk, MACD, RSI, ADX, On-balance volume, accumulation distribution index, etc.

Ledande och laggande indikatorer

Tradingindikatorer kan också klassificeras baserat på när de ger signaler med hänvisning till den aktuella prisrörelsen. Indikatorer som ger signaler om prisförändringar innan prisändringarna sker kallas ledande indikatorer, och de inkluderar oscillatorer eller momentumindikatorer som RSI och vissa volymindikatorer som ackumuleringsfördelningsindex.
Vissa indikatorer signalerar förändring i prisriktning efter att priset redan har vänt och de kallas släpande (lagging) indikatorer. Exempel på laggande indikatorer är trendindikatorer (glidande medelvärden), volatilitetsindikatorer (Bollingerband) och vissa volymindikatorer som Chaikan money flow index. 

De fem kategorierna av indikatorer

Ett annat sätt att kategorisera tradingindikatorer är baserat på historien de berättar om pris och volym. Faktum är att det är det vanligaste sättet att klassificera dessa indikatorer, och huvudkategorierna är följande:

Mean Reversion Indikatorer

Mean Reversion Indikatorer syftar till att identifiera översålda och överköpta förhållanden, där marknaden sannolikt kommer att återgå till sitt medelvärde. Mean Reversion är en marknadstendens som är särskilt vanlig i aktier.
Några vanliga Mean Reversionindikatorer är Relative Strenght Index (RSI) och Stochastic Indicator.

Trendindikatorer

Dessa indikatorer är utformade för att visa traders hur priset på en aktie uppträder: om det är trendigt eller intervallbundet. En del av dem visar till och med riktningen på trenden, som kan vara uppåt (bullish trend), nedåt (bearish trend) eller i sidled (intervallbunden).
Några av exemplen på trendindikatorer är glidande medelvärden, average directional index (ADX) , parabolisk SAR och linjär regression. Moving average convergence divergence (MACD) kan också ses som en trendindikator, men de flesta gångerna är det en momentumindikator eller en mean reversionindikator.

Momentumindikatorer

De tekniska indikatorerna här kallas också oscillatorer eftersom de svänger mellan två ytterpunkter eller runt en mittpunkt. De visar hur snabbt priset rör sig under en viss tid.
De som svänger mellan två ytterligheter visar ofta överköpta och översålda områden, och de inkluderar stokastiskt, relativt prisindex (RSI), commodity channel index (CCI), advance/decline ratio (ADR), and William %R indicator. Momentumindikatorer som svänger runt en mittpunkt inkluderar Chandes momentumindikator, oscillerande glidande medelvärde (OsMA) och MACD.

Volatilitetsindikatorer

Dessa tekniska indikatorer hjälper traders att mäta nivån på marknadsaktivitet i en aktie. De indikerar den relativa storleken på hur mycket priset rör sig uppåt eller nedåt. När priset rör sig upp eller ner mycket snabbt sägs värdepappret ha hög volatilitet och när det motsatta är fallet sägs värdepappret ha låg volatilitet.
Exempel på volatilitetsindikatorer inkluderar Average true range (ATR), Bollinger-band, standardavvikelseindikator, envelopes, indikatorer för volatilitetskanaler, Garman-Klass-volatilitetsberäknare, etc.

Volymindikatorer

Bortsett från tillgångens pris finns det indikatorer som mäter volymen på transaktioner. Dessa indikatorer hjälper traders att bekräfta om prisrörelsen eller riktningsförändringen stöds av ett genuint intresse i värdepappret eller inte – vilket indikeras av volymen på tillgången av de transaktioner som har genomförts.
Några av de tekniska indikatorerna i denna grupp är on-balance volume, accumulation distribution index, money flow index, demand index, and force index.

Vanliga tradingindikatorer

Tekniska indikatorer är bara verktyg som hjälper dig att analysera marknaden och fatta dina egna tradingbeslut. De berättar inte vad som kommer att hända, de hjälper dig istället att bedöma sannolikheten för ett utfall.
Traders använder dessa tekniska indikatorer på olika sätt för att passa in i deras tradingstil. Det sätt som en trader till exempel använder RSI kan skilja sig från en annan trader. Här är några vanliga indikatorer och hur traders använder dem för att fatta tradingbeslut:

Glidande medelvärde

tradingindikatorer
tradingindikatorer

Detta är en av de vanligaste tradingindikatorerna på vilken tradingplattform som helst. Det är en trendindikator och den laggar.
En glidande medelvärdesindikator visar genomsnittspriset för en aktie under ett valt antal perioder. Baserat på hur genomsnittet beräknas finns det olika typer av glidande medelvärden – enkelt glidande medelvärde (SMA), exponential moving average (EMA), and linear-weighted moving average (LWMA).
Glidande medelvärde hjälper till att jämna ut prisfluktuationerna och göra prisutvecklingen tydligare. De beräknas genom att ta det genomsnittliga nära (eller öppna eller höga eller median) priset under det senaste ’X’ antalet perioder. Om du väljer längre ”X” -värde kommer indikatorn att se smidigare ut men reagerar långsammare på förändringar i prisrörelse.
Å andra sidan, om du ställer in kortare ”X” -värde, kommer indikatorn att vara mer ”hoppig” eftersom den tenderar att följa prisrörelserna närmare.
En vanlig användning av glidande medelvärden är att identifiera trendriktningen. Ett stigande glidande medelvärde indikerar en uppåtgående trend, medan ett sjunkande glidande medelvärde visar en nedåtgående trend. När det glidande medelvärdet är plant är trenden i sidled.
Man tittat också mycket på om ett pris är ovanför eller under ett medelvärde. Om ett stort marknadsindex är ovanför eller undet sitt 200 dagars medelvärde brukar indikera om marknaden är i en bullmarket eller en bearmarket. Mer om detta nedan.

Priskorsning av ett medelvärde

Vissa traders tar priskorsning över ett stigande glidande medelvärde som en indikation för att köpa aktien och en korsning under en sjunkande linje som en indikation att sälja. Dessutom använder traders långa (100-dagars eller 200-dagars) glidande medelvärden som dynamiskt stöd och motstånd. Vissa kan använda två glidande medelvärden som korsar varandra som en indikation för en trade.
Dessutom kan två eller flera glidande medelvärden användas för att indikera vad som händer på marknaden under lång-, medellång- och kortsiktiga perioder. Till exempel kan en trader ha 2000-dagars, 100-dagars och 50-dagars glidande medelvärden på diagrammet.

Stochastics

Stochastik
Stochastik

Detta är en momentumindikator (eller mean reversion) som svänger mellan 0 och 100. Ibland inträffar dess signaler innan det ändras i prisriktningen, så då är det en ledande indikator. Indikatorn erhålls genom att jämföra det senaste stängningspriset för en aktie med dess prisintervall under en ”X”-period och sedan ta ett glidande medelvärdet av resultatet.
Så indikatorn har två rader:% K-linjen, som visar positionen för det senaste stängningspriset med hänvisning till intervallet ’X’-perioden, och% D-linjen, som är ett glidande medelvärde på% K. En annan långsammare stokastisk får man genom att ta ett nytt glidande medelvärde av resultatet. Du kan justera känsligheten för indikatorn genom att öka eller minska värdet på ’X’ eller det glidande medelvärdet.
Den stokastiska indikatorn har överköpta och översålda områden. När indikatorn är över 80% -linjen sägs den vara överköpt, och när den är under 20% -linjen är den översåld. Men att överköpa eller översälja indikerar inte alltid en potentiell prisförändring; när en trend är mycket stark kan indikatorn förbli i överköpt eller översåld-området under lång tid.

Användning av stokastisk indikator

För vissa traders, när den snabba linjen korsar den långsamma linjen, är det en indikation på en förändring i prismomentet och en möjlig prisåtergång. Andra traders kan vänta tills indikatorn passerar 20% -linjen underifrån för att bekräfta en uppåtgående reversering eller passerar 80% -linjen uppifrån för en nedåtgående reversering.
En annan viktig reverseringssignal är en avvikelse mellan indikatorn och prisförändringarna vid viktiga prisnivåer. Om priset blir högre och indikatorn lägger högre, finns det en stor risk för prisförändring till dess nackdel. På samma sätt, när priset gör ett lägre lågt och stokastiskt gör en högre låg, är oddsen bättre för en uppåtgående prisförändring.

Average True Range (ATR)

ATR är en tradingindikator som mäter graden av volatilitet i priset på ett värdepapper. Det är en ”x”-periods utjämnad glidande medelvärde av true range värdena. True range värdena är den största av följande: senaste höga minus senaste låga; absolutvärdet för det senaste högt minus föregående slut; och absolutvärdet för det senaste låg minus föregående slut.
De flesta traders använder ett 14-dagars glidande medelvärde av true range värdena. Inte jag, jag gillar 5-dagars bäst. Även om det inte visar prisriktning är ATR mycket viktigt för traders. Denna tradingindikator hjälper traders att noggrant mäta den dagliga volatiliteten för en aktie.
Indikatorn rör sig upp och ner när prisrörelsens storlek blir större eller mindre. Eftersom indikatorn är baserad på prisrörelser är dess avläsning i samma enhet som tillgången. Så om en ATR läser 0,45 för en aktie, betyder det att aktie i genomsnitt flyttar $ 0,45 per pris.
Generellt sett, ju högre volatilitet är för en tillgång, desto större är risken. Men volatilitet kan betyda olika saker för olika traders. Medan vissa traders – särskilt day traders och swing traders – kanske älskar mycket volatila tillgångar eftersom de ger större prisrörelser att tjäna på, kan andra (positionstraders) föredra tillgångar med lägre intraday volatilitet för dess låga risk.

On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV)
On-Balance Volume (OBV)

Detta är en tradingindikator som använder volymflöde för att förutse förändringar i priset på ett värdepapper i förväg. Som en volymindikator är det användbart för värdepapper som handlar på börser, såsom aktier och terminer, vars dagliga volym av transaktioner är kända. Det är inte användbart för värdepapper som handlar på OTC-marknaden.
OBV relaterar den kumulativa transaktionsvolymen i en tillgång till dess prisförändringar. Om volymen ökar kraftigt utan en rimlig förändring i tillgångens pris kommer priset potentiellt att stiga eller sjunka betydligt snarast. Det tenderar att visa när en tillgång får uppmärksamhet från institutionella investerare.
Indikatorn är en kumulativ totalvolym beräknad genom att lägga till den aktuella volymen till den föregående OBV om tillgångens pris stängdes högre eller subtrahera den nuvarande volymen från den föregående OBV om tillgången stängde lägre. När tillgångens pris stängs oförändrat läggs inte dagens volym till och OBV förblir densamma som föregående värde.
Avvikelse mellan tillgångens volym och pris kan indikera verksamheten för institutionella investerare som kan ackumulera eller fördela sin position i tillgången. Om tillgångens pris stiger men volymen inte ökar kan det vara en falsk utlösning och priset kan vara på väg att sjunka. Å andra sidan, om volymen stiger men priset är relativt oförändrat, kan en betydande prisrörelse vara i horisonten.

Tips om hur man använder tradingindikatorer

Många traders lär sig en tradingindikator och försöker sedan omedelbart implementera vad de har lärt sig i sin trading. Sanningen är dock att väldigt lite av det du läser online kommer att tjäna pengar åt dig. De flesta begrepp om hur indikatorer ska användas beskriver mönster som fungerade för länge sedan men som inte fungerar längre. Ibland är instruktionerna som du läser helt enkelt slutsatser härrörande från något skäl som är vettigt intuitivt men inte fungerar på marknaderna.
Den senare möjligheten är ett exempel på vad de flesta traders gör fel.
Marknaderna är inte rationella, och därför kan du inte nödvändigtvis använda rationellt tänkande i din trading. Om något vore sant, skulle det vara motsatsen. Det är marknadens irrationalitet som möjliggör trading. Om allt var rationellt, skulle marknaden prissättas rätt hela tiden, och det skulle inte finnas några marknadseffektivitet för oss att använda i vår trading.
I huvudsak, om marknad var helt rationell skulle trading bli vadslagning!
Här är några fler tips som kan hjälpa dig att använda tradingindikatorer bättre:

 • De flesta indikatorer fungerar inte länge. Kom ihåg det när du börjar att testa
 • Om en indikator fungerar bra så är det oftasts med inställningar som är helt annorlunda än vad som är allmänt kännt i böcker och på internet.
 • Lär dig grunderna om indikatorn du ska använda och förstå historien den berättar om värdepappret – inte alla indikatorer passar för varje värdepapper
 • Undvik att använda flera indikatorer från samma kategori om den inte klart tillför något
 • Se upp för viktiga stöd och motståndnivåer på marknaden
 • Och sist men inte minst, försök aldrig att trada utifrån en indikator direkt! Testa idén först och se hur den fungerar!

Slutord

Tradingindikatorer är verktyg som traders använder för att analysera marknaden. De är många och kan kategoriseras på olika sätt. På egen hand betyder de inte mycket, men i händerna på någon med rätt kompetens och erfarenhet kan de göra mycket skillnad. Det är viktigt att lära sig processen för trading innan och använda indikatorerna för vad de är – verktyg!

Tekniska Indikatorer till din trading

bollinger bands

Vad är ett Bollinger band?

Vad är ett Bollinger band? Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som används för att studera priset och volatiliteten för ett visst finansiellt instrument eller

Läs mer »

Fler indikatorer som används inom trading och teknisk analys

ZigZag
Williams Alligator
Williams % R
VWMA
Volume Oscillator
Volume
True Strength Indicator
TRIX
Triple EMA
Stochastic RSI
Stochastic
SMI Ergodic Indicator/Oscillator
Relative Volatility Index
Relative Strength Index
Price Oscillator
Parabolic SAR
On Balance Volume
Net Volume
Moving Average Weighted
Moving Average Exponential
Moving Average
Money Flow
Momentum
Mass Index
MACD
MA Cross
Linear Regression Curve
Least Squares Moving Average
Know Sure Thing
Klinger Oscillator
Keltner Channels
Ichimoku Clould
Hull MA
IBS
Envelope
Elders Force Index
Ease of Movement
Double Exponential Moving Avearge
Donchian Channels
Directional Movement Index
Correlation Coeff
Coppock Curve
Commodity Channel Index
Choppiness Index
Chande Momentum Oscillator
Chande Kroll Stop
Chaikin Oscillator
Bollinger Bands With
Bollinger Bands % B
Balance of Power 
Awesome Oscillator
Average True Range
Aroon
Arnaud legoux Moving Average
Advance/Decline
Accumulation/Distribution

Keltner Channel, vad är det? – förklaring och definition av Keltner Channels

Keltner Channels

Keltner Channel eller Keltner kanaler är en indikator inom teknisk analys. Kaltner Channels utvecklades av Chester W. Keltner. Keltner Channels består av en övre och undre kanal som är volatilitetsbaserade och som placeras runt ett medelvärde.
Man använder ATR (average true range) för att beräkna kanalerna, eller banden som de också kallas ibland. En normal inställning är att banden placeras 2 ATR enheter ifrån ett 20-dagars medelvärde.
En typ av köpsignal får man när kursen ligger nedanför det undre bandet och säljsginal när den ligger ovanför det övre bandet. Mean reversion eller jämviktpendling kallas detta.
En annan typ av köpsignal får man om kursen ligger ovanför det övre bandet. Det är då en momentumbaserad logik man använder.
Keltner Channels har en hel del likheter med Bollinger Bands som också använder över och undre band. Bollinger Bands baserar dock sina band på standardavvikelse istället för ATR som Keltner använder.
Nedan bild visar Keltner Channels applicerat på Stockholmsbörsens OMX30 index.

Läs vidare om Keltner Channels

Här är en bra artikal om Keltner Channel som jag rekommenderar.

Keltner Channel
Keltner Channel
ADX indikatorn, vad är det? – förklaring och definition av ADX
ADX

ADX indikatorn, vad är det? – förklaring och definition av ADX

ADX indikatorn

ADX indikatorn skapades av den legendariske J. Welles Wilder 1978. Tanken är att ADX skall mäta styrkan i en trend. Den skiljer inte på ned- eller uppgångar utan visar bara styrka i någon av den. Indikatorn varierar kontinuerligt mellan 0 och 100.
ADX är en förkortning och betyder ”The average directional index”.
I min egen trading så brukar jag använda ADX indikatorn på en 10 eller 14 dagars inställning samt att den skall vara ovanför ungefär 20 för att definiera en stark trend. Under 20 är jag inte intresserad utan det brukar signalera en konsolideringsfas. ADX kan vara ett kraftfullt verktyg för att filtrera bort dåliga trades. Swingtrades och även daytrades brukar tendera att bli bättre under en stark trend även om det inte alltid behöver vara så.
ADX är en momentumindikatorer som utvecklats för användning i aktiehandel. Råvarumäklare J. Welles Wilder banade väg för dess användning. Indikatorn hjälper traders att avgöra trendens styrka när de planerar sina trades.
Personligen så använder jag ADX på följande sätt. När ADX indikatorn (14 dagar) är under 20 är trenden svag eller man befinner sig i en konsolidering och när den är ovanför stark. Desto högre ADX är ovanför 20 desto starkare trend.
När man analyserar diagram eller tittar på strategier, så är priset den viktigaste variabeln att följa. ADX blir till ett tillägg till priset och ger ytterligare riktad information och stöd till traders.
Skapare av ADX indikatorn heter J. Welles Wilder. Han är en f.d. amerikansk ingenjör och fastighetsutvecklare som kom för att revolutionera tradinganalysen genom att tillämpa matematiska system i tradingvärlden. Förutom att utveckla denna tekniska indikatorn, är Wilder också ansvarig för flera andra vanligaste tekniska analysverktyg såsom ATR, RSI och Parabolic SAR.

ADX
ADX

ADX står för average directional index, och mäter trendstyrkan i marknaden, oberoende av marknadsriktningen
Vanligtvis anses ett värde på över 25 eller 20 vara en stark trend. Den vanligast inställningen är 10 eller 14.
ADX kan med fördel användas i strategier som behöver åtskilja trendande och jämviktspendlande marknadsförhållanden för att fungera optimalt.

ADX-indikatorn består också av ytterligare två delar:

 • DMI-plus
 • DMI-minus

DMI i sig står för: ”Directional Moving Index”. Precis som namnet antyder, är värdet på  DMI-minus och DMI-plus beroende av markandens riktning. När DMI-plus är över DMI-minus anses trenden vara stigande. Det motsatta gäller för en fallande marknad.
Här kan du lära dig mer om vad ADX är.

Vad är ett Bollinger band?
bollinger bands

Vad är ett Bollinger band?

Vad är ett Bollinger band?

Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som används för att studera priset och volatiliteten för ett visst finansiellt instrument eller råvara. Bollinger Bands består av 3 rader (Bands). Ett av dem är det enkla glidande medelvärdet, medan de andra två är standardavvikelserna i priset (vanligtvis två standardavvikelser från varandra).

Med enkla ord breddas de övre och nedre banden under tider med hög volatilitet och dras samman under tider med låg volatilitet. Den här informationen kan användas av traders för att följa trender och tajma tillfället för sitt inträde samt spåra deras stopp-loss.

Innan du förstår hur du använder Bollinger Bands är det viktigt att du förstår hur du beräknar dem. Låt oss ta en titt!

Hur man beräknar Bollinger band

 Bollinger band beräknas vanligtvis utifrån de senaste 20 dagarna av trading. Detta är industristandarden som kan modifieras enligt din egen önskan. Eftersom Bollinger Bands består av 3 olika plottade linjer ser du här hur du kan beräkna vart och ett av dessa band.

 • Mittersta Bollinger Bandet (Enkla glidande medelvärdet) = Genomsnittet av slutpriset under de senaste 20 dagarna
 • Övre Bollinger Bandet = (Genomsnittet av slutpriset för de senaste 20 dagarna) + (2 standardavvikelser från 20-dagarspriset)
 • Nedersta Bollinger Bandet = (Genomsnittet av slutpriset under de senaste 20 dagarna) – (2 standardavvikelser från 20-dagarspriset)

Kom ihåg att det kan finnas variationer av ovannämnda formler. Till exempel vill vissa människor först beräkna dagens genomsnittliga pris genom att beräkna medelvärdet av det höga, låga och stängnings priset före beräkningen av det 20-dagars glidande medelvärdet.
Andra beräknar ofta bara Bollinger Bands baserat på data från tio dagar eftersom de inte tror att uppgifterna innan det är lika relevanta som uppgifterna från de senaste dagarna. Om du är ny inför begreppet Bollinger Bands behöver du inte ge dig in i dessa variationer. Använd istället formlerna ovan för att beräkna band och sedan tolka dem för din analys.

Vem uppfann Bollinger bands?

Bollinger band uppfanns av John Bollinger.
Se när John Bollinger själv beskriver hur han uppfann sin nu så utbredda idé om Bollinger-band:

Hur kan traders och investerare använda Bollinger band?
Innan vi fördjupar oss i hur du kan använda Bollinger Bands, kom ihåg att detta inte är ett verktyg som du bör använda ”på egen hand” för att fatta ett tradingbeslut. Istället bör Bollinger Bands användas tillsammans med andra tradingverktyg av liknande sort för att fastställa investeringsstrategin.
Som sagt finns det ett antal användbara indikatorer som Bollinger Bands tillhandahåller. Låt oss titta på några av dem för att se hur de kan vara till hjälp för dig. I slutet berättar vi också om några av Bollinger Bands begränsningar.

The Bollinger Band Squeeze

 

Bollinger Band Squeeze
Bollinger Band Squeeze

Detta är en av de vanligaste användningarna av Bollinger Bands. Ibland kan du se en nedgång i volatilitet för en råvara eller ett instrument. Detta kännetecknas av att både de övre och de nedre banden minskar i sin bredd till mittbandet. Efter att banden har minskat under en tid signalerar de att en period med ökad volatilitet ligger framför oss.
Ett perfekt exempel på detta kan ses i diagrammet ovan. Efter en hoppressning (squeeze) som varar till oktober 2018 ökar volatiliteten massivt vilket kan ses av de övre och nedre banden som utvidgas avsevärt. Detta är en ganska vanlig trend som kan användas av traders för att komma in i eller lämna positioner.
En sak att komma ihåg här är att priset vanligtvis utvecklar en trend som kommer ut ur en squeeze. Därför bör du vara mycket försiktig när du går in i en ny position under en Bollinger Squeeze. Först efter noggrann forskning bör du besluta om nästa rörelse i diagrammet.

Trendföljning

 

Trend in Bollinger Bands
Trend in Bollinger Bands

Traders som använder sig av Bollinger Bands använder förmodligen denna teknik mer än någon annan. Ta en titt på Bollinger-bandet ovan; det är ganska uppenbart genom att titta på Mittenbandet (SMA) att diagrammet rör sig i en uppåtgående trend. Vad du kanske inte vet är att du kan använda de övre och nedre banden för att bestämma när du ska gå in i positionen och göra pengar på trenden.
Eftersom standarden av Bollinger Bands är två standardavvikelser, betyder detta att ungefär 90% av alla prisrörelser ligger inom Bollinger Bands. Detta leder till att de flesta av prisrörelserna är under en upp- eller nedåtgående trend till de två banden. Så priset bör flytta mellan mitten- och övre bandet under en uppåtgående-trend (och mellan mitten- och nedre bandet under en nedåtgående-trend).
Traders kan använda sig av detta för att komma in i en lång position under en positiv trend när priset är nära det lägre bandet. Alternativt kan traders gå in i en kort position när priset ligger nära det övre bandet men trenden är negativ. Här är ett exempel på en lång trade som har gått in när priset passerar under det undre bandet och lämnat när det passerar över det mellersta bandet:

Bollinger Bands
Bollinger Bands

 

Stop-loss

Bollinger Bands kan vara ett bra sätt att spåra din stop-losses. Att följa din stop-losses innebär att det pris som din stop-loss träder i kraft vid anpassar sig till det aktuella priset. När du använder Bollinger Bands kan du ställa in din stop-loss till ett av banden så att du skyddar dig mot en squeeze eller en generell ökning av volatiliteten.
Du kan till exempelvis ställa in mitten eller det lägre Bollinger Bandet som stopp-loss-punkt när du går länge på en aktie baserat på dess trend. Omvänt kan du använda mellersta eller övre Bollinger-bandet som din stopp-loss när du kommer in kort på en aktie som för närvarande trender nedåt. På bilden nedan får vi en ingång när priset korsar under det mellersta bandet och använder det undre bandet som stop-loss:

Bollinger Band Stop Loss
Bollinger Band Stop Loss

Det viktiga med Bollinger Bands är att fastställa din risknivå och använda dem i enlighet därmed. Om du är den som har en stor aptit för risk och är säker på en viss trade, kan du använda antingen det lägre eller övre Bollinger Bandet som din stop-loss-punkt. Om du är en konservativ investerare som vill förhindra kapitalförlust är det mera troligt att mittenbandet placerar din stop-loss.

Nackdelar med Bollinger Bands

Som vi nämnde ovan bör Bollinger Bands vanligtvis användas med andra indikatorer eftersom de ofta inte tillhandahåller tillräckligt med information om prisrörelsen för att kunna användas som en ingångssignal. John Bollinger själv, skaparen av Bollinger Bands, rekommenderar att inte använda Bollinger Bands på egen hand.
Bollinger Bands har många inneboende begränsningar, och vi tar dig härnäst igenom några av de största.

Det enkla glidande medelvärdesproblemet

Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde, som presenterar ett av de mest uppenbara problemen med diagrammen. En SMA ger lika viktning till priset på varan/instrumentet för 20 dagar sedan som det gjorde med dess pris igår.
I de flesta fall kommer data från nästan tre veckor sedan att ha en mycket mindre inverkan på priset än uppgifterna från den senaste veckan. Detta innebär att det inte finns något sätt att säkerställa att data från Bollinger Bands som är viktiga inte har ”spätts ut” med data som till stor del är obetydliga.

Dilemmat med Standardinställningar

Vi har nämnt hur standarden för Bollinger Bands använder 20-dagars SMA och 2 standardavvikelser. Men det kanske inte fungerar för alla. Till exempel kanske en mer aktiv trader vill använda ett Bollinger Bands som avviker mindre och/eller använder ett mindre antal perioder (vilket genererar fler signaler för en trader).
Tvärtom kanske en långsiktig trader letar efter en allmän trend i motsats till en kortvarig trend och kan sluta använda ett Bollinger Bands med fler perioder. Detta innebär att du måste justera Bollinger Bands för att de ska sammanfalla med den typ av instrument du handlar med. Vad detta också betyder är att många traders inte kommer att kalibrera sina Bollinger Bands ordentligt och därmed stöta på problem.
Vi rekommenderar att nybörjare använder standarden för Bollinger Band eftersom det kommer att fungera i de flesta situationer.

Bollinger Bands släpar

Alla som använder Bollinger Bands kan se att banden bara reagerar på prisrörelserna. De förutspår inte det framtida priset på något sätt. Som sådan finns det ingen fast formel som du kan basera dina förutsägelser på och du måste utforma din egen strategi för att reagera på förändringarna i Bollinger Bands.
När du kopplar ihop detta med det nämnda faktumet att alla perioder i en SMA är lika viktade är det ganska uppenbart att se att Bollinger Bands skulle ha en begränsad användning på extremt spekulativa marknader eftersom priset skulle bero mer på nyheter och extremt kortsiktiga trender i motsats till priset de senaste 20 dagarna. Omvänt fungerar Bollinger Bands bäst när marknaden är stabil och priserna rör sig gradvis.

Sammanfattning

Bollinger Bands är ett fantastiskt statistiskt verktyg som kan vara oerhört fördelaktigt för investerare eftersom det kan hjälpa till att fastställa inträdet på marknaden, de kortsiktiga höjderna och sänkningarna i en trend och stop-loss-priset. Det har emellertid sina nackdelar och bör användas tillsammans med andra indikatorer för att maximera dess effektivitet.

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad är VWAP?

Det volymvikts genomsnittligapriset (VWAP) är ett glidande medelvärde som inte bara beräknas på pris utan även volym. Högre volym innebär att priset är av högre betydelse. Därför beräknas WVAP genom att placera mer vikt på högvolymsgrafer och vice versa.

En stor skillnad mellan VWAP och andra glidande medelvärden är att den återställs varje dag.

Hur man beräknar volymvikts genomsnittspris:

För att beräkna VWAP, tar du summan av volymen multiplicerad med priset och delar upp den med summan av volymen.

WVAP = (Σvolume * Pris) / ΣVolume

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.