April 4

Vad är en Centralbank? – En förklaring av Centralbanker

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Centralbank

En centralbank och monetär myndighet är en institution som hanterar statens valuta, penningmängden och räntor. Centralbanker övervakar också kommersiella banksystemet i sina respektive länder. I motsats till en affärsbank har centralbanker ett monopol på att öka den monetära basen i staten och möjligheten att göra mer pengar i sin valuta. Centralbanker agerar också som en långivare till banksektorn under ekonomisk kris. De flesta centralbanker har oftast också tillsyns- och regleringssystem över bankverksamheter i respektive land. I Sverige kallas centralbanken Riksbanken.
Riksbanken är Sveriges centralbank. De ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Dom ger också ut Sveriges sedlar och mynt.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser