CFD handel

De senaste åren har CFD handel ökat drastiskt. Intresset för den smidiga och effektiva formen av trading har blivit större och större där många gått över från traditionell trading med aktier till CFD trading istället, men vad är CFD?

CFD är en förkortning av Contracts for Difference och är ett finansiellt derivatinstrument där priset baseras på marknadspriset av en underliggande tillgång t.ex. en aktie, råvara, valuta eller ett index. När du köper en CFD handlar du på förändringen i den underliggande tillgångens pris men du äger den aldrig. En CFD är länkad till exempelvis en underliggande aktie eller ett index och när man köper en CFD så köper man inte den fysiska aktien utan bara en spegling av värdet på den. Det fungerar som ett kontrakt.

 

 

xm recension
hotforex

 

Öppna ett CFD konto

Nedan CFD-mäklare möter följande viktiga krav:

 1. Säker hantering av ditt kapital – alla CFD mäklare regleras för att kunna vara verksamma inom Europa och vissa dessutom enligt Svenska Finans Inspektionens
 2. Låga handelskostnader med bra priser
 3. Ett bra kundrykte är viktigt för CFD mäklare och då gärna från handlare över hela världen
 4. CFD-mäklaren bör ha en bra lättillgänglig kundservice med kommunikation 24 timmar/ 5 dagar i veckan

 

CFD handel

CFD handel

 

Vad är en CFD och ett CFD-kontrakt?

En CFD (contract for difference) är ett kontrakt som upprättas mellan två parter, en köpare och en säljare. Det som finns i kontraktet är det nuvarande värdet på en underliggande egendom, exempelvis en aktie, vid köptillfället. Det fungerar som en spegling på en akties riktiga värde, det är inte aktien i sig utan en representation av det värdet aktien har. Om värdet sedan går upp och ner så betalas mellanskillnaden ut, om värdet går upp så betalar säljaren mellanskillnaden och om värdet går ner betalar köparen mellanskillnaden. De senaste åren har handel med CFD ökat markant och blivit väldigt populärt bland investerare.

En CFD kan ha olika utgångsdatum, det beror på vilket finansiellt instrument som kontraktet är kopplat till. Vissa CFD har inga utgångsdatum medan andra kan ha en månads eller ett kvartals giltighetsperiod. När perioden går ut så ska mellanskillnaden betalas ut.

Man kan också handla med CFD och byta ut dem mot andra finansiella instrument som aktier, obligationer, varor eller valutor.

Hur fungerar CFD trading?

Så hur går det egentligen till när man vill handla med CFD? Med CFD trading finns få begränsningar om vilka underliggande värdepapper och varor som kan handlas med vilket gör att tillgången till den globala marknaden är väldigt öppen. En CFD är baserad på en hävstångsmetod vilket innebär att man bara behöver investera en liten del av det fulla värdet för att kunna handla med CFD. Med detta menas att det finns en väldigt låg marginal eller krav på marginal. Eftersom att man handlar med marginaler så kan vinsten öka multipelt men förlusten kan göra det på samma sätt vilket innebär att man kan gå med förlust utöver det man har investerat.

När man håller på med CFD trading så pratar man om spread. Det är mellanrummet mellan köppriset och säljpriset. Det är därför bra att bevaka vilken spread olika aktier, värdepapper och andra varor som handlas med inom CFD har.

Innehavskostnad

Det finns också en innehavskostnad som beräknas varje dag, oftast enligt New York-börsen, och varje öppet konto du har kan du behöva betala denna kostnad för. Innehavskostnaden kan bli både positiv eller negativ beroende på riktningen av din position och den kurs som innehavskostnaden har för just ditt konto. För en del CFD så behöver man också betala kommission men det gäller inte alla CFD. Detta bör man ta en noggrannare titt på innan man handlar med en specifik CFD.

När man håller på med CFD trading så kan man tjäna på det både om ens CFD ökar eller minskar i värde. Om man exempelvis tror att en aktie kommer gå ner i värde så kan man sälja en CFD innan för att sedan köpa tillbaka den till lägre pris.

CFD Handels Strategier och metoder

Vill du veta vilka strategier man kan använda sig av för att tjäna pengar på CFD handel och hur man gör för att komma igång. Här kan du läsa mer om detta. Kanske detta är det viktigaste steget för att komma igång och tjäna pengar på CFD handel.

CFD handel

CFD handel

Jämförelse mellan aktie och CFD trading

Låt oss ta ett exempel där vi jämför ett köp av en aktie med ett köp av en CFD som har samma underliggande aktie.

Om man exempelvis vill köpa en aktie från företag ABC så blir man en aktieägare och på så sätt får man även vissa rättigheter i företaget. Man kan också få avkastning beroende på om det går bra eller dåligt för företaget.

Företag ABC säljer aktier för $10 styck. Om du vill ha 100 aktier hos företaget så behöver du alltså lägga ut $1000. Om aktien sedan går upp eller ner går också din summa på $1000 upp och ner, ditt antal aktier förblir densamma men värdet på aktierna varierar alltså.

Om du istället väljer att handla med CFD så går du inte till företaget eller där aktien finns tillgänglig utan till en CFD-handlare. När man går in i ett CFD-kontrakt handlar man med marginaler. Om vi då exempelvis igen vill ha en CFD med företag ABC och marginalen är 5% så är depositionen $50 istället för $1000. Om den underliggande aktien sedan ökar i värde så ökar också vinsten multipelt med marginalen, vinsten blir därför mycket större om aktien går upp i värde. Om den hade gått ner i värde så blir förlusten också multipel och man kan alltså förlora mer än man har investerat.

CFD skatt och deklaration

I Sverige är det tillåtet att handla med CFD men frågan som uppstår för många är hur man skattar och deklarerar sina CFD-kontrakt. Det är inga problem att deklarera för CFD-kontrakt i skattedeklarationen och man anger sin vinst och förlust under värdepapper och beroende på om man har gjort en vinst eller förlust ska man antingen fylla i under ”erhållen ers. netto” (vinst) eller ”erlagd ers. netto” (förlust). Detta fylls i under bilagan K4 och utifrån vilken underliggande egendom kontraktet har varit så kan det också påverka hur man fyller i deklarationen. All trading med CFD skall alltså deklareras på blankett K4 i deklarationen. Ett fåtal aktörer lämnar automatiskt in all information till Skatteverket men om detta inte sker är det personens egna ansvar att lämna in korrekta siffror. Vissa CFD-kontrakt behöver man inte redovisa för och detta står tydligt i specifikationen för deklarationen. Om man vill veta mer om hur det går till så kan man läsa om det på Skatteverket.se.

För- och nackdelar

Fördelen med att handla med CFD är att man som köpare eller investerare kan ha möjligheten att tjäna pengar när exempelvis aktier ökar eller minskar utan att faktiskt köpa den underliggande aktien. Eftersom att handeln går till med marginal så kan vinsten också bli stor. Låt oss ta en närmare titt på hur det går till.

Hävstångseffekten för CFD handel

En stor fördel med CFD trading är att hävstångseffekten är betydligt mycket högre än den är för traditionellt handlande. Marginalen för CFD handel kan börja så lågt som 2% och gå upp till 20%. Eftersom att kraven för marginal är så låga så betyder det att mindre kapital behöver läggas ut från start och det finns större chans för att få en hög avkastning. Om hävstångseffekten ökar så kan också förlusterna bli högre.

Säkerhetskrav

När du handlar med CFD´s så använder du något som kallas för säkerhetskrav. Säkerhetskravet är en procentsats som anger hur stor del av positionens totala värde som reserveras av ditt kapital. Låt oss anta att du vill köpa 100 aktier i bolag A där varje aktie kostar 10 kr st. På traditionellt vis köper du då 100 aktier för 10 kr st vilket innebär att du behöver ha 1000 kr på ditt konto. Om vi antar att säkerhetskravet i CFD´n för bolag A är 5 % så innebär det att du använder 50 kr (1000 * 5 %) av ditt kapital för att placera 1000 kr.

Säkerhetskravet möjliggör alltså för dig att placera mer på marknaden än vad ditt konto är värt och på så vis skapa en hävstång.

Om värdet på aktien sedan stiger med 10 % till 11 kr. Hur stor blir då avkastningen?

– Traditionell handel: Insats 1000 kr. Vinst 100 kr. Avkastning 10 %
– CFD-handel: Insats 50 kr. Vinst 100 kr. Avkastning 200 %

Pålitliga CFD-mäklare

CFD handel

CFD Trading

En nackdel för handel med CFD är att än så länge så finns det inte så strikta riktlinjer och policys för hanteringen av hur handeln ska gå till. Det betyder att de företag som handlar med CFD behöver bygga upp ett bra rykte och tilltro till sina kunder för att öka sin trovärdighet. Innan man öppnar ett nytt konto hos en CFD-mäklare eller för den delen också Forex-mäklare så bör man undersöka företagets bakgrund och historia. Gör din research och se till att du har koll på vem och vad du handlar med innan du sätter igång.

Tips för dig som vill handla med CFD

Det finns många tips och tricks man kan lära sig för att få ett lyckat resultat inom CFD-handel. En hel del lär man sig helt enkelt genom erfarenhet, alltså att testa sig fram, men det finns tips som delats av andra handlare som köper och säljer CFD dagligen. Så vad är deras tips?

 1. Följ inte strömmen.
  Ett tips som många delat med sig av är att man inte ska följa strömmen. Om många börjar satsa på långa positioner så väljer framgångsrika handlare att leta efter orsaker för att sätta korta positioner. I många fall så har den generella populationen fel och därför är det bättre att söka andra möjligheter, det som ingen annan tänkt på. Det betyder inte att man ska gå emot alla andra utan det handlar helt enkelt om att analysera ett steg längre.
 2. Lita på din instinkt istället för att bli övertalad.
  En klassiker är att vännerna eller någon i din omkrets försöker övertala dig om ”det nästa stora” inom handeln. Det kan vara bra att höra andras perspektiv men låt inte det övertala dig eller låta dig bli påverkat utan lita på din instinkt.
 3. Backa om du är osäker.
  Du behöver inte känna att du måste handla och agera varje dag. Om du är osäker på ett köp eller på hur marknaden kommer vända, ta ett steg bakåt och analysera istället för att agera drastiskt. De mest framgångsrika handlarna har utvecklat ett stort tålamod där de läser av marknaden istället för att handla snabbt utifrån rädsla att förlora sin investering.
 4. Analysera den underliggande egendomen.
  Ta din tid för att lära dig om hur man handlar med CFD och vilken relation CFD har med sin underliggande egendom. Hitta likheter och skillnader mellan en CFD och dess underliggande egendom för att få ett bättre grepp om hur det går till.
 5. Lär dig att granska dina egna beslut.
  Om du gjort tre vinster i rad, bli inte för självsäker utan ta ett steg bak. Om du gjort tre förluster i rad, förlora inte självförtroende men backa och analysera vad som faktiskt har hänt och lär dig av dina egna misstag.
 6. Börja försiktigt.
  Om du precis börjat CFD trading kontrakt så börja smått! Det finns ingen anledning att investera alla dina livs besparingar direkt. Börja istället med att lära dig marknaden. Börja smått så att du i så fall kan hantera förlusten om det går snett.
 7. Fokusera bara på vissa marknader.
  Det finns ingen mening med att börja satsa på allt du ser. Fokusera istället på specifika marknader och lär dig mer om dessa. Att handla med CFD kräver en hel del analys och tid. Om du inte har det så är det bättre att lägga fokus färre marknader.

Risker med CFD-kontrakt

Även om CFD-handel har många fördelar så är det viktigt att man läser på innan man gör sina första köp. Som tidigare nämnt så ska man först se vilken börsmäklare eller CFD-handlar som passar ens behov på bästa sätt. Mäklaren bör ha ett gott rykte om sig från sina kunder och bra erfarenhet.

En annan sak man bör ha koll på är vilka krav man går med på när man skriver på avtalet. Om en CFD ökar eller minskar i värde så gör den det multipelt. Detta innebär att man kan gå minus. Detta är en risk man måste ha i åtanke. Det går att förlora mer än det man har investerat i sin CFD. Hävstångseffekten som gör att du kan ta del av en högre avkastning fungerar åt båda håll. Det kan innebära att en eventuell förlust överstiger det belopp du initialt investerat.

Hur aktiv är du

De risker man kan stöta på varierar också beroende på hur aktiv man är inom CFD trading. Det finns risker som påverkar de som precis börjat och vill testa, eftersom att de är oerfarna. Det finns också risker som drabbar de som handlar med kontrakten dagligen, på grund av deras självförtroende. De som handlar dagligen kan köpa och sälja runt 250 kontrakt på en dag. Med så mycket handlande kommer också självförtroende och mindre och mindre tålamod. Det är bättre att ta ett steg tillbaka och analysera sina beslut. Då kan man se vilka resultat man faktiskt har så att man bättre vet hur man ska agera i framtiden. Många analyser bör göras av marknaden innan man börjar att handla. Om man inte har tid för detta så kan handeln med CFD bli väldigt riskabel.

Utifrån de tips som listades så är det tydligt att handel med CFD helt enkelt handlar om erfarenhet och insikt. Det tar tid att lära sig trading och hur man gör bra analyser. Det är bra att ge det lite tid så att du kan lära dig hur man undviker riskerna inom CFD handel. 

Vad är CFD handel och är det något för dig?

CFD handel är något som blivit väldigt populärt de senaste åren. Många nya aktörer och personer väljer att gå in i CFD handel för skoj skull. Vissa gör det också för den stora potentiella vinsten man kan göra med CFD handel. För många personer passar CFD trading mycket bättre än att handla med exempelvis aktier. De som har tid och tålamod eller intresset kan göra stora vinster med CFDer. Intresset för handeln bara ökar och ökar. Om CFD handel är något för dig så räcker det med att testa med en liten investering först. Gör det då på en marknad som du bedömer som säker. Det finns många framgångsrika handlare att inspireras av och ta råd från så varför inte börja redan idag.

Följande möjligheter finns om du vill försöka dig på CFD trading.

 • Handla i aktier, råvaror, valutor, räntor och index över hela världen
 • Enkelt att handla i en tillgång som du tror ska gå upp eller ner i pris
 • 100 % exponering mot en tillgång, utan att fysiskt behöva äga den
 • Hävstång. Med en mindre kapitalinsats kan du nå en högre avkastning

CFD Handel Avanza

CFD Handel på Avanza? Avanza är Sveriges största nätmäklare för finansprodukter och ett välkänt varumärke och mäklare bland svenskar. De erbjuder inte CDF som ett handelsalternativ. Det finns många andra bra nätmäklare för CDFer som har lång erfarenhet av CFD och är reglerade på precis samma regelverk som Avanza får rätta sig efter.

CFD Handel Nordnet

Hur ligger det till med CFD Handel på Nordnet? De är en välkänd svensk nätmäklare med flerårig erfarenhet av finanshandel och med tusentals svenska kunder och det hade varit riktigt bra om dom erbjöd detta. Vi förstår att många skulle vilja handla CFD på Nordnet och vill gärna hjälpa till med den informationen som finns för tillfället. Nordnet erbjuder inte handel med CFD i dagsläget. Det finns många andra bra nätmäklare för CDFer som har lång erfarenhet av handel och är reglerade genom precis samma regelverk som Nordnet får rätta sig efter.

CFD Handel Degiro

Hur ligger det till med CFD Handel på Degiro? De är en välkänd svensk nätmäklare med flerårig erfarenhet av finanshandel och med tusentals svenska kunder och det hade varit riktigt bra om dom erbjöd detta. Vi förstår att många skulle vilja handla CFD på Degiro och vill gärna hjälpa till med den informationen som finns för tillfället. Degiro erbjuder inte handel med CFD i dagsläget. Det finns många andra bra nätmäklare för CDFer som har lång erfarenhet av handel och är reglerade genom precis samma regelverk som Degiro får rätta sig efter.

CFD

CFD

Money management

När man investerar är det oerhört viktigt att skydda sitt kapital. Något som många använder är en relativt känd 2%-regel. Den går ut på att man inte ska riskera mer än 2% av sitt kapital. Har du 100000kr på ditt konto bör du inte riskera mer än 2000kr per tradetillfälle. Money management är en viktig del i trading. Att inte behärska detta är en snabb väg till ruin och tomt konto. Jag brukar personligen riskera mellan 0,5-0,7% per trade beroende på system, marknad och volatlitet.

CFD mäklare 2018

Jag har inte hunnit gå igenom alla på marknaden ännu men den jag i dagsläget gillar mest är Avatrade. 

Jag kommer lägga till fler mäklare allteftersom jag analyserat dom.

Fördelar med CFD-handel hos AvaTrade

 • Handla ett komplett utbud av tillgångar – råvaror, index, aktier samt mer därtill
 • Genomför större affärer genom hävstångseffekt på upp till 200:1
 • Köp eller sälj vilken tillgång som helst genom endast ett knapptryck
 • Inga växlings- eller förvaltaravgifter
 • Handla från en enda dataskärm med MetaTrader 4 & Ava Trader

Vilka CFD-instrument kan man handla?

CFD:er är väldigt mångsidiga och kan användas för att handla i princip vilket finansiellt instrument som helst. Som CFD-handelsspecialist erbjuder AvaTrade ett brett utbud av tillgångar:

Valutor – Fler än 60 valutapar (läs om valutahandel i vår utbildningssektion)

Index – Handla aktieindex från hela världen, inklusive S&P500, DJ30 och OMX30

Råvaror – Guldhandel, handel med olja & andra energitillgångar, metaller samt jordbruksprodukter

Aktier – Handla aktier i globala storföretag och alla de stora börsintroduktionerna

ETF:er (börshandlade fonder) – Handla tillgångskorgar avgränsade av region eller industri

Obligationer – Handla amerikanska, europeiska eller japanska obligationer och statspapper

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Lär dig Swingtrading snabbt i vår SWINGTRADINGKURS!

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!