April 4

Clearinghus, vad är det? – Clearinghusets Roll | Vad Gör Dem?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Clearinghuset fyller en funktion där de agerar mellanled i transaktionen mellan köparen och säljaren. Dess närvaro säkerställer att hela processen fungerar smidigt och säkert, från det att ett avtal sluts till dess att det avslutas.

Varje terminsbörs har ett clearinghus som handskas med börsens funktioner. Somliga handelsbörser, så som CME Group, ICE och Eurex, har sina egna clearinghus. Andra har outsourcat uppgiften till tredjeparter som sköter trading med terminer och dess handelplats. Options Clearing Corporation, OCC, är en tredjeparts leverantör vars tjänster köps utav bland annat Nasdaq och Cboe Futures Exchange. Totalt använder 16 olika terminsbörser världen över OCC för att säkerställa att börsen fungerar som den ska.
Den huvudsakliga uppgiften för ett clearinghus är som följer.

  • Agera motpart
  • Lösa dagliga avvikelser
  • Övervaka leveranser
  • Kontrollera Kontrakt

Open Outcry, vad betyder det?

Agera Motpart

Det är clearinghuset som säkerställer att likväl köp som säljorder kan utföras direkt när de mottas. Det görs genom att clearinghuset tar sig an rollen som motpart i affären. Det köper säljarens kontrakt som de sedan säljer vidare till köparen när de mottar en köporder. Det innebär att det är clearinghuset som är motpart i varje affär som genomförs på terminsbörsen. Därigenom kan de garantera att transaktioner genomförs direkt när de mottas.

Lösa Dagliga Avvikelser

Ytterligare en viktig roll som fylls utav börshuset är att lösa dagliga avvikelser. Det görs genom att balansen på varje aktörs konto justeras för att reflektera marknadsvärdet vid dagens slut. Om en aktör skulle behöva tillhandahålla mer säkerhet är det upp till clearinghuset att meddela detta. Efter mottaget besked måste säkerheten tillhandahållas inom en given tidsram nästa handelsdag.

Övervaka Leveranser

Efter att kontraktet nått sitt förfallodatum måste leverans av en fysisk vara utföras i de fall den underliggande varan varit exempelvis olja. Uppgiften att övervaka leveransen faller på börshusets axlar. Det är alltså börshuset som garanterar att köparen får den vara de har rätt till levererad från säljaren i enighet med avtalet.

Övervaka Kontrakt

Clearinghuset övervakar alla kontrakt under dess aktiva löptid. Från det ögonblick de öppnas till dess att de stängs följer clearinghuset noggrant värdeutvecklingen. Därtill rapporterar de relevant data till de övriga aktörerna.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration