På terminsbörsen är det clearinghusets uppgift att säkerställa att såväl säljare som köpare fullföljer de plikter de förbinder sig till. Clearinghuset fyller en funktion där de agerar mellanled och clearingmotpart i transaktionen mellan köparen och säljaren. Dess närvaro säkerställer att hela processen fungerar smidigt och säkert, från det att ett avtal sluts till dess att det avslutas.
Varje terminsbörs har ett clearinghus som handskas med börsens funktioner. Somliga handelsbörser, så som CME Group, ICE och Eurex, har sina egna clearinghus. Andra har outsourcat uppgiften till tredjeparter som sköter handeln på terminshandelsplatsen. Options Clearing Corporation, OCC, är en tredjeparts leverantör vars tjänster köps utav bland annat Nasdaq och Cboe Futures Exchange. Totalt använder 16 olika terminsbörser världen över OCC för att säkerställa att börsen fungerar som den ska.
Den huvudsakliga uppgiften för ett clearinghus är som följer.
Agera motpart
Lösa dagliga avvikelser
Övervaka leveranser
Kontrollera Kontrakt

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email