April 5

Debet och kredit, vad betyder det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Debet och kredit

Debet och kredit är två begrepp som hängt med  länge. Ända sedan den dubbla bokföringen på 1400-talet som uppfanns av handelsmän i Florens.

Vad betyder debet och kredit?

Debet är plus (till) och kredit är minus (från).
När en transaktion ska bokföras med dubbel bokföring ska alltid beloppen med plussiffror (debet) vara lika stora som minusposterna (kredit). Plussiffrorna visar vad pengarna används TILL. Det kan vara saker som du köpt såsom hyror, köp av material etc. Minussiffrorna visar var pengarna kommer IFRÅN. Det kan till exempel vara från bankkontot.
Debet är något som ökar och debet är något som minskar.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser