April 5

Deflation, vad är det? – förklaring och definition av deflationen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Deflation

Deflation betyder att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Priserna har under en längre period sjunkit.
Detta beror på en minskning av penning- och kreditmängden i ett land.
Vid deflation sjunker tempot i ekonomin.
Vid deflation minskar tillväxten i landet.  Det innebär att BNP – bruttonationalprodukten – ökar långsammare än tidigare.
När ekonomin krymper får vi också mindre pengar att röra oss med.
Vid deflation handlar vi mindre och tillväxten sjunker ännu mer.
Deflation på engelska heter deflation.
Motsatsen till Deflation är inflation.
Vid deflation kan arbetslösheten stiga, konsumtionen minska och tillväxten avta. Dessa negativa spiraler kan vara svåra att stoppa. Deflation kan leda till oro i ett land. I oroliga tider så håller folket i sina pengar och sparar hellre än konsumerar vilket ökar på deflationen.

Hur beräknas deflation?

Deflation beräknas genom konsumentprisindex, KPI, som är ett mått som används för att mäta prisutvecklingen inom den privata konsumtionen i ett land.

Hur kan man motverka deflationen?

Det Riksbanken gör för att motverka deflation är att antingen rent fysiskt gå in med mer pengar på marknaden eller att sänka räntan så att fler vågar ta lån.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar