Last Updated on 12 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Det händer varje år att privatpersoner och företagare glömmer att deklarera, men det finns möjlighet att begära uppskov. Glömmer du att deklarera, alternativt fyller i fel uppgifter, går det att skicka en helt ny deklaration. Ett annat alternativ är att begära uppskov via Skatteverket.

Ändrade regler för uppskov

Fram tills i fjol var det omöjligt att skjuta på sin inkomstdeklaration, men reglerna ändrades 2018 och numer är det alltså möjligt att begära uppskov för den som glömt att deklarera.
Har du glömt att deklarera går det att skjuta upp deklarationen med maximalt 2 veckor, vilket innebär ett inlämningsdatum den 16 maj istället för den 2 maj.

Så här begär du uppskov

Begäran om uppskov (förlängning) sker digitalt och inte som tidigare, via telefon. På så vis slipper du långa telefonköer och det enda som krävs är att du anger en giltig orsak till att du behöver mer tid för att deklarera.

deklarera
deklarera

Göra ändringar i deklarationen

Skulle du av misstag fylla i fel uppgifter, eller glömma kryssa i en ruta när du deklarerar, går det att göra ändringar i efterhand. Ändringar och/eller kompletteringar går att skicka in så länge som Skatteverket inte hunnit fatta beslut om din slutgiltiga skatt.

När ska deklarationen vara inne?

2019-års inkomstdeklaration skulle vara inlämnad senast klockan 23.59, 2019-05-02. Klockslag och datum är alltid detsamma varje år.

Vem är skylig att deklarera?

Alla som varit bosatta i Sverige under det inkomstår som deklarationen gäller (2019 deklarerade man för inkomståret 2018) är skyldiga att deklarera.
Personer som haft en årsinkomst på minst 19 247 kronor är skyldiga att deklarera. Det gäller även dem som haft kapitalinkomster på 200 kronor eller mer, vilket betyder att även barn kan bli skyldiga att deklarera.
Obs!
 Här kan du se vilka uppgifter som ska finnas med i inkomstdeklarationen

Förseningsavgift för den som glömmer att deklarera

Skulle du av någon anledning lämna in din inkomstdeklaration för sent är risken att du måste betala en förseningsavgift. I skrivande stund är avgiften 1 250 kronor.
Vid en försening med tre månader får du räkna med ytterligare 1 250 kronor i extra förseningsavgift, och vi fem månaders försening blir den summan 3 750 kronor.

Olika skattetabeller

Alla privatpersoner som är bosatta i Sverige är skyldiga att betala skatt på inkomst oavsett var inkomsten kommer ifrån. Det finns dock olika skattesatser, eller skattetabeller. Du kan se vilken skattetabell du omfattas av på Skatteverkets hemsida.
Tips!
För att få reda på vilken skattetabell du omfattas av behöver du först ta reda på vart du är folkbokförd.

Skillnad mellan skattedeklaration och inkomstdeklaration

 Skattedeklaration

En skattedeklaration är en redovisning av moms- och arbetsgivaravgifter för företagare. Skattedeklarationen ska lämnas in en gång per månad.

Inkomstdeklaration

En inkomstdeklaration är en redovisning av inkomster och utgifter för privatpersoner. Inkomstdeklarationen ska lämnas in en gång per år.

Sammanfattning

Den som glömmer att deklarera kan begära uppskov via Skatteverkets hemsida. Skulle du råka fylla i felaktiga uppgifter, eller glömma kryssa i en ruta, går även att skicka in ändringar och kompletteringar i efterhand.
En försent inskickad deklaration är förenad med förseningsavgift på mellan 1 250 kronor och 3 750 kronor.
Det finns olika skattetabeller och för att se vilken du omfattas av behöver du veta vart du är folkbokförd. Mer information finns på Skatteverkets hemsida

Följ Oss På Twitter