Delägare

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Delägare

En delägare är detsamma som en person som äger något tillsammans med andra, till exempel aktieägare.
Man kan vara delägare i många saker såsom ett handelsbolag och ett aktiebolag.
Synonymer till delägare är kompanjon, partner, aktieägare och intressenter.
Delägare på engelska betyder partner.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter