September 14

Vad menas med Delägare? – definition och förklaring av en delägaren

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Delägare

En delägare är detsamma som en person som äger något tillsammans med andra, till exempel aktieägare.
Man kan vara delägare i många saker såsom ett handelsbolag och ett aktiebolag.
Synonymer till delägare är kompanjon, partner, aktieägare och intressenter.
Delägare på engelska betyder partner.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)