September 14

Delårsrapport, vad är det? – definition och förklaring av delårsrapporter

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Delårsrapport, vad är det? – definition och förklaring

Delårsrapport är en ekonomisk redovisning från ett aktiebolag eller dylikt som omfattar en del av ett verksamhetsår, oftast ett kvartal.
En delårsrapport är oftast en förenklad resultaträkning och är inte lika lång som en årsredovisning.
Större företag brukar presentera delårsrapporter kvartalsvis.
Delårsrapport kallas även för kvartalsrapport.
De företag som måste skicka en en delårsrapport är:

  • börsbolag
  • finansiella holdingföretag
  • banker
  • kreditmarknadsföretag
  • hypoteksinstitut
  • värdepappersbolag.

Delårsrapport kallas på engelska interim Report.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?