September 14

Delårsrapport, vad är det? – definition och förklaring av delårsrapporter

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Delårsrapport, vad är det? – definition och förklaring

Delårsrapport är en ekonomisk redovisning från ett aktiebolag eller dylikt som omfattar en del av ett verksamhetsår, oftast ett kvartal.
En delårsrapport är oftast en förenklad resultaträkning och är inte lika lång som en årsredovisning.
Större företag brukar presentera delårsrapporter kvartalsvis.
Delårsrapport kallas även för kvartalsrapport.
De företag som måste skicka en en delårsrapport är:

  • börsbolag
  • finansiella holdingföretag
  • banker
  • kreditmarknadsföretag
  • hypoteksinstitut
  • värdepappersbolag.

Delårsrapport kallas på engelska interim Report.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?