April 5

Delårsrapport, vad är det? – definition och förklaring av delårsrapporter

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Delårsrapport, vad är det? – definition och förklaring

Delårsrapport är en ekonomisk redovisning från ett aktiebolag eller dylikt som omfattar en del av ett verksamhetsår, oftast ett kvartal.
En delårsrapport är oftast en förenklad resultaträkning och är inte lika lång som en årsredovisning.
Större företag brukar presentera delårsrapporter kvartalsvis.
Delårsrapport kallas även för kvartalsrapport.
De företag som måste skicka en en delårsrapport är:

  • börsbolag
  • finansiella holdingföretag
  • banker
  • kreditmarknadsföretag
  • hypoteksinstitut
  • värdepappersbolag.

Delårsrapport kallas på engelska interim Report.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar