Vad betyder diskontering?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson  Diskontering betyder att man vid bedömningen av värdet på till exempel en aktie eller vid fastställandet av räntesatser i förtid tar hänsyn till framtida förväntade händelser som kan förväntas påverka värdet på aktien eller räntans storlek. Man beräknar vad en betalningsström i framtiden kommer att vara … Continue reading Vad betyder diskontering?