Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Disponibel inkomst, vad är det? – definition och förklaring

Disponibel inkomst är den inkomst som är möjlig att förfoga över. Det kan gälla disponibel inkomst både för en person eller ett hushåll.
Disponibel inkomst är den inkomst man förfogar över när skatten är betald och man har fått de pengar man är berättigad till. Disponibel inkomst kan sedan användas till konsumtion och sparande.

Disponibel inkomst betyder på engelska disposable income.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter