April 4

DNA-Sekvensering, Vad Är Det? – Framtidens Företag Och Aktier Som Levererar Idag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En revolution är på väg inom traditionell sjukvård genom en process som kallas DNA-sekvensering. Från att behandla sjukdomar genom att ge samma medicin till miljoner människor går nu utvecklingen mot att skräddarsy behandlingar individuellt. Detta är möjligt med ”genomik”, eller studien av arvsmassa och en organisms hela uppsättning av DNA. Detta har också avspeglat sig på börsen, där aktier inom detta område har haft en mycket expansiv utveckling.

Vad är DNA-sekvensering?

DNA  är det kemiska ämne i våra cellkärnor som utgör vår arvsmassa. Generna är en del av DNA och bestämmer hur människor, djur och växter ser ut, och vilket arv som förs vidare genom generationerna. DNA-sekvensering är en process som med biokemiska metoder definierar ordningen av kvävebaserna adenin, guanin, cytosin och tymin i DNAt. Med hjälp av DNA-sekvensering kan sjukvården redan idag upptäcka sjukdomar och cancer eller hitta genetiska avvikelser hos ett foster.

Det som har lett till den stora tillväxten på den här marknaden är den revolutionerande utvecklingen som skett de senaste decennierna. När forskare i början av 2000-talet presenterade människans hela arvsmassa (genomet) hade man jobbat med projektet i ca 15 år. Idag kan man få fram den informationen på 24 timmar.

Samtidigt har kostnaden för DNA-sekvensering minskat från miljardbelopp till någon tusenlapp och beräknas att kosta runt några hundra inom något år. Ett exempel på detta är DNA-testerna för släktforskning som ständigt sjunkit i pris på sistone. Dessa företag, som t ex MyHeritage och 23andMe, erbjuder ofta också hälsorapporter som påvisar kundens genetiska risker för sjukdomar och hälsoproblem.

Vad är DNA-sekvensering
Vad är DNA-sekvensering

Forskare kan nu undersöka stora mängder DNA från olika individer snabbt och billigt. Det öppnar möjligheter som inte fanns förut. Tekniken används redan för att diagnosticera cancer genom ”screening”. Företag inom denna sektor är t ex Myriad Genetics Inc. Invitae Corp och Guardant Health Inc  Invitae och Myriad är också verksamma inom screening för fosterdiagnostik och diagnostik inför planerade graviditeter.  Då undersöker man blodprov från gravida kvinnor för att identifiera genetiska avvikelser hos foster.

Precisionsmedicin och CRISPR

Ett spännande område i frontmarken av denna utveckling är precisionsmedicin. Det är en metod av sjukdomsbekämpning och förebyggande vård som använder sig av DNA-sekvensering och tar hänsyn till individuella variationer i gener, miljö och livsstil. Detta leder till bättre diagnoser, och därmed bättre behandling samt tidigare upptäckt av sjukdomar. En banbrytande metod för att modifiera gener och redigera vår DNA-sekvens är CRISPR eller ”den genetiska saxen” som den också kallas. Aktier att hålla ögonen på inom detta område är Editas Medicine Inc. och CRISPR Therapeutics AG

Aktier och ETF:er inom DNA-sekvensering

De företag som verkar inom DNA-sekvensering, genomik och genterapi skiljer sig i verksamhet och storlek. Ett dominerande företag är det amerikanska företaget Illumina Inc.,  som tillverkar utrustning och hela system för DNA-sekvensering. Det finns också stora läkemedelskoncerner som Thermo Fisher Scientific Inc. och Roche Holding AG där DNA-sekvensering bara utgör en liten del av verksamheten. Även AstraZeneca jobbar med tekniken för att utveckla nya mediciner. Det osvikliga tecknet på att detta är en bransch i tillväxt är den stora förekomsten av start-ups och små företag. Ett bra sätt att få en överblick av branschen är att studera en ETF som ARK Genomic Revolution ETF Denna ETF har haft en genomsnittlig årlig tillväxt med runt 28 procent de senaste tre åren.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?