April 4

Dogs Of The Dow – Svenska Aktiemarknaden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Dogs Of The Dow – Svenska Aktiemarknaden

Summering

  • En bevisad strategi för långsiktigt positiv avkastning
  • Medellång tidshorisont
  • Tidseffektiv
  • Stabila bolag listade på OMXS30 med relativt låg risk

Introduktion

De flest som intresserar sig för investeringar och aktier tenderar inledningsvis att handla utan att riktigt tänka igenom vad det är man köper. Ofta faller man för igenkännings-bias och köper ett stort företag som exempelvis HM alternativt en aktie som diskuterats på ett forum. Med tiden inser man som investerare att det krävs en strategi för att vara långsiktigt lönsam. Anledningarna till detta är många, men ett av skälen är att en bra strategi ger vägledning när investeringarna går dåligt och det är psykologiskt jobbigt.

Ett av de största hindren en investerare möter när han försöker implementera en ny strategi i sin trading är tidsaspekten. Att realisera en given handels idé kan kräva att man handlar på kortvarsel, främst om daytrading eller swingtrading används. Men det finns ljus i mörkret. Dogs Of The Dow är en beprövad strategi som inte kräver mer än några timmar per år i aktivt arbete. De aktier som köps kommer inte att utgöra portföljen lika länge som en traditionell ”köp och sitt” strategi, men investeraren behöver se över sin portfölj en gång per år. Denna artikel ger dig som läsare en introduktion till den ursprungliga strategin för att sedan visa hur den kan användas på den svenska börsen.

Bakgrund

Dogs of the Dow har varit en välkänd strategi bland så väl professionella investerare som småsparare i USA sedan tidigt 90-tal. Detta till följd av boken ”Beating the Dow” som skrevs utav Michael B.O´Higgins där han myntade uttrycket. I boken förklarade han utförligt hur man kan använda enkla nyckeltal för att över tid få bättre avkastning än jämförelseindexet, Dow Jones Industrial Average. Detta utan att behöva spendera mer tid än en Amerikansk Fotbollsmatch per år till att göra analyser.

Traditionellt tillvägagångssätt

För att en strategi ska kunna uppstå och vara lönsam krävs att någon hittar en potentiell ineffektivitet att utnyttja i marknaden. Så är även fallet med Dogs Of The Dow. Indexet utgörs av 30 högkvalitativa amerikanska företag som genom historien varit aktiva inom tillverkningsindustrin. Det är därför ordet ”industrial” ingår i namnet. På senare år har dock andra företag verksamma inom flera olika områden tagit sig in på indexet. Bland annat återfinns Coca Cola och Walmart lik väl som traditionella Caterpillar.

Det som är gemensamt för de företag som återfinns på Dow Jones är att de är stora och relativt stabila. Det medför att den risk som är sammankopplad med investeringen inte är lika hög som om investeringarna istället hade varit i mindre aktier. Dessutom betalar samtliga utdelning till sina aktieägare vilket är helt avgörande för att strategin ska kunna fungera till följd av att det är det viktigaste nyckeltalet. Men trots att de har stabila aktievärden så återfinns givetvis fluktuationer och vissa aktievärderingar ökar mer i förhållande till de andra. Det är här strategin tror sig ha hittat en ineffektivitet som kan exponeras för att ge en investerare bättre avkastning än jämförelseindexet.

Lägre volatilitet i utdelningar

Ett drömscenario för investerare världen över är att äga värdepapper som både ger direktavkastning i form av utdelning samtidigt som företagets börsvärde stiger. Genom åren har börsens värdering av de olika företagen varierat kraftigt beroende på marknadsklimatet. Samtidigt tenderar utdelningarna att vara mer robusta vilket enligt denna strategi kan användas för att få en bättre uppfattning rörande företagets faktiska värde. Med andra ord förväntas investeraren hitta guldkornen, det vill säga de undervärderade företagen, genom att jämföra direktavkastningen. Om ett företag har hög direktavkastning är aktievärdet relativt lågt i förhållande till utdelningen. Och det är på den punkten nyckeln till framgång finns enligt The Dogs Of The Dow. Genom att köpa de 10 företagen som erbjuder högst direktavkastning kan investeraren avnjuta avkastning samtidigt som aktievärdet sannolikt presterar bättre än jämförelsebara aktier.

Utförande

För att implementera strategin på sin egen handel sätter man sig ner och tittar på de listade företagen på Dow Jones efter den sista handelsdagen för året. Där och då jämförs direktavkastningen mellan dem varpå de 10 aktier som erbjuder högst direktavkastning identifieras. Nästa handelsdag läggs en köporder där det tillgängliga kapitalet fördelas jämnt över samtliga företag, det vill säga 10% per aktie. Vid årets slut upprepas processen. Med andra ord krävs inte mer arbete än några få timmar varje år för att strategin ska kunna användas.

Dogs of the OMX i Sverige

Vi har nu sett hur strategin fungerar och hur den kan appliceras vid handel på de amerikanska börserna. Men hur bör man gå tillväga för att investera med hjälp av Dogs of The Dow metodologin på den svenska börsen?

Det första steget är att identifiera vilket index som kan anses vara den svenska motsvarigheten till Dow Jones. Med andra, ett index med stora väletablerade företag som alla betalar utdelning och erbjuder relativt låg risk. Det naturliga svaret är OMXS30 där flera marknadsledande Svenska företag återfinns. Exempelvis SEB, HM och Atlas Copco för att nämna några.

Vilka är hundarna?

För att fastställa vilka aktier som utgör ”the dogs”, eller ”hundarna”, krävs en komplett lista över alla företag som ingår på OMXS30. Dessa återfinns på länken ovan. För att hitta den data som krävs kan olika källor användas. Personligen gillar jag Yahoo Finance där historiska data enkelt kan hittas och laddas ner till ett Excel-dokument. Detta gäller så väl för de enskilda aktierna som för OMXS30 indexet. Alternativt kan man använda sig av antingen Avanza eller Nordnet där information om direktavkastning redovisat på ett smidigt sätt. För att hitta data för varje enskild aktie används sökfunktionen varpå direktavkastningen visas i termer av procent under fliken ”Aktiedata” respektive ”Nyckeltal”.

Hundarna 2019

Vi har nu gått igenom den bakomliggande teorin och fastställt vilka nyckeltal som behövs för att kunna applicera den välbeprövade strategin på den svenska aktiemarknaden. Nedan visas hur man går tillväga för att hitta hundarna 2019. Detta baseras på den data som återfinns hos Avanza och som avser kvartalsrapporten 2019-03-31. Först är det bra att skapa en överblick rörande vilka företag som utgör OMXS30 samt vad de har för direktavkastning. Först efter att det har gjorts kan de 10 aktierna som motsvarar hundarna sorteras ut och portföljen ta form.

Aktie Direktavkastning
ABB Ltd 4.04%
Alfa Laval 2.48%
ASSA ABLOY B 1.69%
AstraZeneca 3.28%
Atlas Copco A 2.16%
Atlas Copco B 2.16%
Autoliv SDB 3.79%
Boliden 5.48%
Electrolux B 3.57%
Ericsson B 1.09%
Essity B 1.97%
Getinge B 0.68%
H&M B 6.61%
Hexagon B 1.21%
Investor B 2.88%
Kinnevik B 3.41%
Nordea Abp 10.81%
Sandvik 2.53%
SCA B 2.33%
SEB A 7.42%
Securitas B 2.56%
Skanska B 3.64%
SKF B 3.54%
SSAB A 5.52%
Handelsbanken A 5.94%
Swedbank A 10.32%
Swedish Match 2.59%
Tele2 B 3.27%
Telia Company 5.87%
Volvo B 6.83%

 

Som listan ovan visar utgörs OMXS30 av 30 väletablerade bolag. Direktavkastningen som enligt strategin förväntas vara mer rättvisande rörande företagets faktiska värde än aktievärdet varierar mellan 0,68% och 10,81%. Med hjälp av sorteringsfunktionen i Excel kan man enkelt sortera ut de 10 aktierna som eftersöks. De redovisas i tabellen nedan.

 

Aktie Direktavkastning
Nordea Abp 10.81%
Swedbank A 10.32%
SEB A 7.42%
Volvo B 6.83%
H&M B 6.61%
Handelsbanken A 5.94%
Telia Company 5.87%
SSAB A 5.52%
Boliden 5.48%
ABB Ltd 4.04%

 

Något som är anmärkningsvärt är att de fyra storbankerna alla ingår i urvalet av aktier som utgör hundarna. Detta indikerar att sektorn har underpresterat gentemot jämförelseindexet. Därutöver finns H&M B på listan, en riktig folkaktie som även den underpresterat de senaste åren.

Efter att hundarna har identifierat återstår bara att köpa aktierna till aktieportföljen. Det som är viktigt är att de viktas jämnt för att på så sätt inte straffas allt för hårt om någon eller några av de utvalda aktierna inte presterar som förväntat. Detta är också en nyckel för att behålla enkelheten i strategin och undvika att mer tid än nödvändigt spenderas på att genomföra analysen. Efter ett år upprepas processen och förhoppningsvis har aktieportföljen genererat en bättre avkastning än OMXS30.

Slutord

Sammanfattningsvis kan sägas att The Dogs Of The Dow är en beprövad strategi som använts bland investerare länge men blev populär på alvar först i början av 90-talet. De flesta som använder strategin uppskattar dess enkelhet. Detta till följd av att nyckeltalet, det vill säga direktavkastningen, som används för att identifiera vilka aktier som ska utgöra portföljen är enkla att hitta. Därutöver är analysen tidseffektiv och behöver bara göras en gång per år.

För att appliceras på den svenska aktiemarknaden vänder sig investeraren till den svenska motsvarigheten till Dow Jones Industrial Average, OMXS30. Där finns de stora svenska företagen med stabila utdelningar finns listade. När investeraren har hittat de tio företag vars direktavkastning är högst kommer de utgöra portföljen för det kommande året varpå portföljen viktas om för att reflektera förändringarna år till år.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?