Dow Jones Vad Är Det?

Dow Jones Index är ett av de stora världsindexen.  Det utgörs av de 30 största amerikanska företagen sett till börsvärde. Dow Jones Index är inte bundet till en given bransch utan inkluderar företag från flera olika branscher.

Likheter med OMX 30

Likt OMX30 som inkluderar de 30 högst värderade bolagen på Stockholmsbörsens Large-Cap lista visar Dow Jones Index de 30 mest värdefulla företagen i USA. Eftersom värdet på de stora företagen varierar kan det hända att underpresterande aktier ersätts av andra. Exempel på företag som återfinns på Dow Jones Index är Amazon, Coca-Cola och Wal-Mart.

Prisvägt Index

De olika företagen vars aktier utgör indexet är givetvis olika värderade på marknaden. Det medför att Dow Jones Index ger större vikt till de högre värderade aktierna i förhållande till de lägre värderade värdepapperna som utgör ingår i indexet.

Företag som utgör index

Vad utgör Dow Jones? Alla företag som inkluderas i detta världsledande index handlas på en av de två främsta börserna i USA. Antingen New York Stock Exchange eller NASDAQ.

Summering

Dow Jones index utgörs av de 30 högst värderade företagen på de två amerikanska börserna NYSE och NASDAQ. Detta är ett prisvägt index, således har de högst värderade aktierna mest inverkan på indexet.

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!