April 5

Duopol, vad är det? – förklaring och definition av duopolen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Duopol

Duopol är det när en marknad domineras av 2 aktörer. Man kan säga att det är en form av oligopolsmarknad som endast domineras av två stycken konkurrerande säljare.
Duopol på engelska heter också duopoly.
I praktiken brukar ordet dock oftast användas när det är två ledande konkurrerande företag som har kontroll över marknaden.
Andra marknadsformer är oligopolpolypol och monopol.
Duopol på engelska heter också duopoly.
Ett exempel på en duopolmarknad är betalningsmarknaden där Visa och Mastercard tillsammans kontrollerar en mycket stor andel.
I länder med tvåpartisystem kan politiken beskrivas som ett duopol, till exempel USA, där republikanerna och demokraterna tillsammans har nästan alla platser i parlamentet.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar