Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Duopol

Duopol är det när en marknad domineras av 2 aktörer. Man kan säga att det är en form av oligopolsmarknad som endast domineras av två stycken konkurrerande säljare.
Duopol på engelska heter också duopoly.
I praktiken brukar ordet dock oftast användas när det är två ledande konkurrerande företag som har kontroll över marknaden.
Andra marknadsformer är oligopolpolypol och monopol.
Duopol på engelska heter också duopoly.
Ett exempel på en duopolmarknad är betalningsmarknaden där Visa och Mastercard tillsammans kontrollerar en mycket stor andel.
I länder med tvåpartisystem kan politiken beskrivas som ett duopol, till exempel USA, där republikanerna och demokraterna tillsammans har nästan alla platser i parlamentet.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter