Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Vanligen är det ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt måttet bruttonationalprodukt (BNP), jämfört med föregående tidsperiod (till exempel månad, kvartal eller år).

Med ekonomisk tillväxt menas alltså ett lands bruttonationalprodukt (BNP) per capita.

Värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under en viss tid kallas bruttonationalproduktBNP kallas ekonomisk tillväxt.

Leave a Reply

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?