Ekonomisk tillväxt

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Vanligen är det ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt måttet bruttonationalprodukt (BNP), jämfört med föregående tidsperiod (till exempel månad, kvartal eller år).
Med ekonomisk tillväxt menas alltså ett lands bruttonationalprodukt (BNP) per capita.
Värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under en viss tid kallas bruttonationalproduktBNP kallas ekonomisk tillväxt.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter