April 4

Ekonomisk tillväxt, vad är det? – Hur mäter man den ekonomiska tillväxten?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Vanligen är det ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt måttet bruttonationalprodukt (BNP), jämfört med föregående tidsperiod (till exempel månad, kvartal eller år).
Med ekonomisk tillväxt menas alltså ett lands bruttonationalprodukt (BNP) per capita.
Värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under en viss tid kallas bruttonationalproduktBNP kallas ekonomisk tillväxt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!