April 4

Elon Mush och ESG: Varför tycker han så illa om det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Elon Musk och hans syn på ESG

Elon Musk, grundare och VD för Tesla och SpaceX, har länge varit kontroversiell när det gäller hans syn på miljö-, social- och bolagsstyrning (ESG). Musk har kallat ESG för en “bedrägeri” och “djävulen”, och har kritiserat sättet som vissa företag och investerare använder det på.

ESG är en samling av standarder och kriterier som används av investerare och tillgångsförvaltare för att bedöma företag och organisationer på olika områden utöver deras finansiella prestationer. ESG-standards och -kriterier kan användas för att screena potentiala investeringar och övervaka icke-finansiella risker, såsom miljöpåverkan, hållbarhet, arbetsvillkor, ledarskap, likabehandling, medborgaransvar och korruptionsbekämpning. ESG-investeringar kan också innebära att man utesluter företag eller branscher som inte uppfyller vissa ESG-kriterier.

Musk har kritiserat ESG-indexet S&P 500, efter att Tesla togs bort från indexet på grund av påståenden om rasdiskriminering och dåliga arbetsvillkor på en av företagets fabriker, samt hur företaget hanterade dödsfall som var relaterade till dess “fullt självkörande” system. Musk har påpekat att Tesla ersattes i indexet av oljeraffinaderiföretaget Phillips 66, vilket han anser är ett exempel på att ESG inte alltid är rättvis eller transparent.

Musk har också sagt att ESG kan användas som ett sätt att kontrollera företag och individer, och att det kan fungera som en slags “business social credit” där företag och individer rankas och belönas eller straffas utifrån hur de uppfyller ESG-kriterierna. Musk anser att ESG kan skapa onödig konflikt och splittring i samhället, och att det kan skapa skeptiskhet omkring hållbarhetsfrågor och klimatförändringar.

Musks kritik av ESG har mött motstånd från andra som anser att ESG är en viktig faktor att beakta vid investeringar. Många investerare använder ESG som en del av sin investeringsstrategi för att maximera sin avkastning på lång sikt genom att investera i företag och organisationer som förbättrar sin hållbarhet och ansvarstagande. ESG-investeringar har också blivit allt mer populära på grund av den ökade medvetenheten om miljö- och hållbarhetsfrågor samt konsumenters och investerares vilja att bidra till en mer hållbar framtid.

Det finns också en mängd olika verktyg och rapporter som kan hjälpa investerare att få en bättre förståelse för företagens ESG-prestationer, vilket kan hjälpa till att minimera risken för investeringar i företag med svag ESG-prestation.

Musks syn på ESG är dock inte enhetlig. Han har också sagt att han tror på vikten av att förbättra hållbarheten och att det finns viktigt arbete som görs inom ESG-området. Musk har också sagt att han tror på vikten av att åtgärda klimatförändringar och att hans företag, Tesla, har som mål att bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda elektriska fordon och andra hållbara lösningar.

Musks syn på ESG är alltså inte helt kritisk, men han har ifrågasatt vikten av vissa ESG-kriterier och hur de används.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?