Emission, vad är det? – Förklaring och definition

Emission innebär att bolaget ger ut värdepapper, Emission brukar oftast vara i aktier. En emission är ett av flera sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital.

Det finns olika typer av emissioner.

  • Nyemission – Vid en nyemission ges nya aktier ut som betalas med kontanter, tillförsel av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget.
  • fondemission – En fondemission innebär att medel som redan finns i bolaget överförs till aktiekapitalet.

Emission heter på engelska emission.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.