April 5

Emissionskurs, vad är det? – förklaring och definition av emissionskurser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Emissionskurs, vad är det? – förklaring och definition

Emissionskurs är det pris som skall betalas för nyemitterade aktier. Emmisionskurs är det man skall betala för en aktie vid en nyemission.
Emissionskurs är det första priset på en nyemitterad aktie när den kommer ut på börsen för första gången.
Om en emissionskurs sätts för högt riskerar bolaget att inte få emissionen fulltecknad. En emissionskurs måste också vara tillräckligt högt för att bolaget skall få in det kapital som behövs.
På engelska säger man issue price för emissionskurs.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser