Last Updated on 30 augusti, 2020 by Håkan Samuelsson

Emissionskurs, vad är det? – förklaring och definition

Emissionskurs är det pris som skall betalas för nyemitterade aktier. Emmisionskurs är det man skall betala för en aktie vid en nyemission.
Emissionskurs är det första priset på en nyemitterad aktie när den kommer ut på börsen för första gången.
Om en emissionskurs sätts för högt riskerar bolaget att inte få emissionen fulltecknad. En emissionskurs måste också vara tillräckligt högt för att bolaget skall få in det kapital som behövs.
På engelska säger man issue price för emissionskurs.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email