Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Emissionsprospekt, vad är det? – definition och förklaring

Emissionsprospekt är det underlag man ger investerare som är intresserade av en emission. Emissionsprospekt används för att skriva och dela med sig av information om bolaget som behövs för att kunna ta ett beslut om man vill delta i emissionen eller inte.
Ett emissionsprospekt är med andra ord information om ett bolag som är avsedd främst för personer som funderar på att investera i bolaget vid en emission.
Ett emissionsprospekt skall bland annat innehålla företaget balansräkning och resultaträkningar för de tre senaste åren.
Emissionsprospekt heter på engelska prospectus.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter