Enkel ränta, vad är det? – definition och förklaring

Enkel ränta är motsatsen till det som kallas effektiv ränta. Enkel ränta är den ränta som avser en viss period. Enkel ränta är den ränta man avser utan hänsyn tagen till den så kallade ränta-på-ränta effekten.

Enkel ränta kallas ibland också periodränta.

Här hittar du fler ord än just enkel ränta och en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.