Enkel ränta

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Enkel ränta och Periodränta

Enkel ränta är motsatsen till det som kallas effektiv ränta. Enkel ränta är den ränta som avser en viss period. Enkel ränta är den ränta man avser utan hänsyn tagen till den så kallade ränta-på-ränta effekten.Enkel ränta kallas ibland också periodränta.Här hittar du fler ord än just enkel ränta och en ordlista ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter